0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst Nederlandse dialecten

Het onderzoeksproject "Das Anna und ihr Hund – Weibliche Rufnamen im Neutrum" ("vrouwelijke voornamen in het neutrum") houdt zich bezig met een – uit het zicht van de Duitse en Nederlandse standaardtaal – vreemde eigenaardigheid van sommige dialecten: In sommige streken zegt men ’t Anna of et Anna in plaats van (de) Anna, bovendien is in deze streken het persoonlijk voornaamwoord het (of bijv. ook ut, dat) in plaats van zij voor vrouwen en meisjes gebruikelijk. Hoewel dit fenomeen dus ver verspreid is, wordt het tot nu toe nauwelijks onderzocht en het verdwijnt geleidelijk met het gebruik van de dialecten.

 

Om meer te ervaren over de verspreiding en de kenmerken van deze bijzonderheid hebben wij uw hulp nodig. Door het invullen van deze vragenlijst levert u als deskundige voor de taal van uw woonplaats een belangrijke beidrage aan het project. Wij vragen u om deze vragenlijst volgens uw persoonlijk gebruik van de dialect in te vullen. Het zou kunnen dat de taal in deze vragenlijst niet exact overeenkomt met uw dialect. Belangrijk: Er zijn geen juiste en foute antwoorden!

 

Persoonlijke commentaren en eigene observaties zijn heel welkom. Hiervoor is plaats voorzien aan het eind van de enquête.

 

Dank u wel voor uw deelname!

 

Simone Busley en Julia Fritzinger, promovenda’s Duitse taalkunde, Universität Mainz