LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Batter- bis Bauchsat (Bd. 1, Sp. 74a bis 75b)
 
Batter- : -alzem (phV. cf. Ltb. 3) M.: «Wermut, artemisia absynthum» (auch: Batternalzem, Battralzem, Battralsem) — cf. mlat. aloxinum (gr. ἀλόη ὀξένης); -kléi M.: «dreiblättriger Fieberklee, menyanthes trifoliata»; -séiss M.: «bittersüßer Nachtschatten, solanum dulcamara», dafür auch: Fuussekiischt; -séiss Adj.: «bitter und süß, angenehm und unangenehm zugleich»; -séissapel M.: Apfelsorte (von schönem Aussehen, aber unangenehmem Geschmack) — eng Min wéi e B.
 
Batterie (Ton: 3) F.: wie nhd. und frz. — bes. Bed.: eng B. Fläschen, Döppen (eine Menge, Garnitur . . .) — eng ganz B. (eine große Anzahl) — Kräiz B. (Kraftausdruck) — veraltet: «Pfanndeckel» (am Gewehr — Ga.) — cf. Battréi.
 
batterzeg (bisw. auch: bëtterzeg, bätterzeg) Adj.: «(etwas) bitter schmeckend» — Abl.: Batterzegkät F.
 
batterzen (bisw. auch: bëtterzen, bätterzen) intr. Verb.: «etwas bitter schmecken» — gudde Greeche bëtterzt eng Grimmel.
 
Battis(t) M.: «Battist» (feinste weiße Leinwand).
 
Batti(s) Vorname, zu Baptist, auch: Batt(e)s; Batti um Faass (ein Krug aus Steingut, der einen Bacchus in Biedermeiertracht darstellt, rittlings auf einem Fäßchen sitzend, in den Händen Glas und Krug).
 
Battréi (Ton: 2) F.: 1) «Beil der Schieferspalter» (Wb. 06), allgem.: «Geschirr um Schiefer in der Grube zu behauen» (Martelingen) — cf. wall. bat(e)reye (= frz. batterie) — dafür im Oesl. Battrei (bA'trAi) = d'Geschir vun de Läeköpperten (s. d.); 2) Schloßteile der Pistole: d'Himmercher an d'Zéngel (Zénkelen).
 
Batz (Pl. Bätz, Bëtz, bisw. Batzen) M.: allgem. «Klumpen», und zwar: I. «auffällig dicke Gegenstände» — 1) «Koloß» — wat e B. (von Maschinen, Fuhrwerken, Schiffen, beleibten Menschen . . .) 2) «Ansammlung, Zusammenballung einer Materie» — e B. Äter, Schläim, Blutt . . . (dafür auch: Knuet, Warrel, Knupp, bisw. Knätzel) — e B. Wierek (auch einfach: Batz — «Rocken, Reisten», in diesem Sinn auch F.: eng B., Boaz in Echt., Berdorf); — übtr.: engem e B. duerwerfen, -drécken (unerwartete oder versteckte Vorwürfe machen) 3) zur Bezeichnung des Wohlstandes in den Raa.: dat huet de B. (reiches Mädchen) — en ale B. (auch: Boz) Geld — Batzen hun (reich sein) — en as nët vill Batze wäärt (cf. hd. «Batzen», Münzsorte); 4) übtr.: dat as en uerge, ale, haarde B. fir hien (schwere Aufgabe, Prüfung); II. «auffälliger, unförmlicher Körperteil», z. B.: 1) «Adamsapfel» — en huet eng am B. (auch: Biz, Kessel, Kächer . . . — «betrunken»); 2) «Schwanz» bei Ziege und Schaf; III. «übriggebliebener Bruchteil, Brocken» — 1) «Kerngehäuse des Obstes»; 2) verallgem.: «unbrauchbarer Überrest», bes. im Pl. Bëtz, Bätz maachen (nicht alles aufessen) — e mécht keng Bätz, Bëtz (lobend, vom guten Esser gesagt) — maacht keng Bätz, Bëtz (Aufforderung zum Essen, auch: hei gi keng Bëtz gemaacht) — ech hun, hätt de B. dervun (ich komme, käme schlecht weg dabei) — e B. Wäin, Schnaps . . . (Überrest im Glas, in der Flasche) — kä B. (a kä Fatz — «gar nichts») — zu B., Botz op (fr)iessen — de Batze vu nobes (auch: vum Schond, de Watze(l) vu nobes — «der Rest von Nichts», aus dem Jenischen); 3) übtr.: «leichtlebiges Mädchen mit bescholtener Vergangenheit» (eigtl.: Überrest früherer Liebhaber); 4) «Auge in der Kartoffel», manchmal auch Schalenreste nach dem Schälen (Oesl. meist Plur.: Bëtzen); 5) «Wurmstich im Obst» (s. Muedebatz); IV. «häßliches, verkümmertes Exemplar»: dat Fierkel as nëmmen e B. (im Wuchs zurückgeblieben) — e klenge B. (kleines, unförmliches Kind).
 
batzeg Adj.: 1) «wurmstichig» (s. muede-, wuurmbëtzeg); 2) «verkümmert, verwachsen» (von Früchten, Tieren, Menschen) — esou e batzégt Stéck.
 
Batzelach (bisw. Bounzelach) N.: in der Ra.: sou frou wéi (e) Kinnek a B.
 
Batzko M.: «schlechter Wein».
 
Bau (Pl. Bai, Dimin. Baichen — phV. cf. Ltb. 81) M.: 1) allgem.: «Gebäude» — de Grond, Buedem, zitt de B. (no) «das Eigentumsrecht auf dem Bau ist bedingt durch den Besitz des Bodens»; 2) bes. Fälle: a) «ein im Bau befindl. Haus»; b) «neuerbautes Gebäude überhaupt» (selbst noch nach langer Zeit so genannt); c) lok. bes. auf dem Dorf: «Gebäude des landwirtschaftl. Lokalvereins»; 3) «Wohnung von Tieren» (Fuchs, Dachs, Bienen) — übtr.: en as nët aus dem B. ze kréien, dreiwen — e geet, könnt nët aus dem B. [Bd. 1, S. 75]
 
Bau- / bau-: -fälleg Adj.; -gehölz, -holz N.; -här M.; -kasten M. (hd. Lehnwort); -land N.: «Pflugland»; -mann M.: «Pflüger»; -määschter, -meeschter M.; -plaz F.: «Baustelle».
 
Bauch (Pl. Bäich, Dimin. Bäichelchen — phV. cf. Ltb. 81) M.: 1) «Bauch» beim Menschen (dafür auch Läif, gemein: Panz) und beim Tier (dafür häufiger Panz) — e B., Bäichelchen (auch: Ränzelchen) hun (allgem.: «beleibt sein», im bes. von Frauen: «schwanger sein») — en zillt sech e B., Bäichelchen, Ränzelchen — e B. wéi e Béierfaass, en Dechen (Dechant), eng Konkel, e Paschtouer (Pfarrer), Prälat, eng Tromm — en huet e B., 't géif en Teimer voll, e gesäit séng eege Féiss nët méi — du kriss ewell (e) B. (wirst dickleibig, auch von der Schwangeren) — wat hun ech (der) en Honger am B. (Leif) — et rubbelt («knurrt») mer am B. (vor Hunger oder Blähungen) — ech hu Fräschen am B. (id.) — sech de B. voll friessen, stoppen (tüchtig essen) — en as sengem B. kä Schellem, Stéi(f)papp (id). — d'Ae si méi grouss wéi de B. (s. A) — sech den Honger an de B. iessen (wenig zu essen bekommen) — ech hun de B. voll (1) vollgegessen, (2) betrunken — en hält sech de B., de B. wackelt (ziddert) em vu Laachen — e läit mer um B. (belästigt mich mit Anliegen) — um B. kräichen, leien (vor Unterwürfigkeit) — de B. huet mer wéi gedon (weil ich nicht mittun konnte — vor Lachen) — engem op de B. klappen (vertraulich) — ech rennen dech mam Fouss op (an) de B. (häufiger im Affekt: an d'Panz), dass de quacks, vrecks, Boune seechs — dat gët Lais («Läuse»), Fräschen an de B. (bes. vom Wasser, oder allgem.: wenn man jem., bes. einem Kind von einem Getränk abrät) — dat gët eng Schläich an de B. (von einem kalten Getränk, bes. im Winter) — de B. kann nët fir de Kapp (wenn jem. trotz Kopfweh essen will, wenn ein Kind aus Trotz nicht essen will) — lee dech op de B. an deck dech mam Hënner zou, a spill mat den Zéiwen (zu jem., der nicht einschlafen kann — auch: Antwort an Kinder, die nicht wissen, was sie tun sollen); 2) «Bauchartiges an Gegenständen» — de B. vun der Schossel, vum Komp, vum Krou, vun enger Mauer (unter dem Druck der dahinterliegenden Erdmassen entstandene Wölbung) — dazu das Adj. baucheg (wie hd.).
 
Bauch- : -fell N.; -guurt M.: «Gürtel» (s. Panzguurt); -lapp M.: «Schweine-Bauchspeck»; -läim M.: «Menschenkot»; -péng F.: «Bauchpein» (häufiger: -wéi) — iron.: en huet B. am Réck (er weiß nicht recht, was ihm fehlt); -pënselen trans. Verb.; -riedener M.; -rimm M.; -sat Adj.: «voll gegessen und getrunken», auch: «betrunken»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut