LWB Luxemburger Wörterbuch
 
bäiloossen bis Bän, Been (Bd. 1, Sp. 80a bis 81a)
 
-loossen trans. Verb.: «zulassen, Platz machen, Zutritt verschaffen» — wöllt der mech b., ech si presséiert — häufig zweideutig mit obsz. Nb.Bed.; -luecht (phV. cf. Ltb. 6) lok. bes. Mos.: -lo F.: 1) «Zugabe» beim Brot-, Fleisch- . . . Einkauf; 2) iron.: «kleiner Mensch»; 3) «Nesthäkchen»; -maachen Verb.: 1) trans.: (die Tür) «anlehnen»; 2) refl.: «sich sputen, vordrängen, hinzudrängen» — dajee, maach dech bäi; iron.: en huet sech bäigemaacht wéi d'Nuesen, d'Oueren . . . ausgedäält gouwen (er hat eine auffällige, große Nase, auffällige Ohren . . .); -mëschen trans./ refl. Verb.: «beimischen»; -paken trans. Verb.: «hinzupacken»; -saz M.: 1) «Person, an welche in Ermangelung von Kindern das Stammgut vererbt wird» — B. (auch: Bäistouss) maachen (eine Person in Ermangelung von Nachkommen als Erben einsetzen); 2) bes. Bed.: «eingeheiratete Person» — en as Bäisaz; 3) beim Kegelspiel: «Einsatz nach dem Rampo» (s. d.); -schären trans./ intr. Verb.: 1) urspr.: «bei-, hinzuscharren»; 2) übtr.: «heimlich jem. aus der Familie mit Geld oder sonstwie unterstützen» (s. -drécken, -stoussen); -schmalzen, -schmieren, -schwätzen (sech) refl. Verb.: «sich einschmeicheln», davon die Substantive: -schmalzer(t), -schmierer(t), -schwätzer(t) (die beiden ersten bes. häufig in der Pennälerspr.); -setzen trans. Verb.: 1) «hinzusetzen», bes. in der Pennälerspr.: «zu dem Resultat Punkte beisetzen» — en huet bäigesat kritt (ebenso vom Arbeitslohn); 2) «abstellen», z. B.: den Uewe b. (dafür auch: zou-); -siichteg Adj.: «kurzsichtig»; -siichtegkät, -keet F.: «Kurzsichtigkeit»; -spill (ebenso häufig, ans Hd. angelehnt: Beispill) N.; -sprangen intr. Verb.: «helfen»; -stand M.: lediglich in den Raa.: engem B. dun (Hilfe leisten) — sengem Numm B. dun (das tun, was der Name besagt); -steier F.: «Beisteuer»; -steieren trans./intr. Verb.: «beisteuern»; -stoen intr. Verb.: «beistehen» — Herrgott, stéi mer bäi!; -stoussen trans. Verb.: 1) (die Türe) «anlehnen»; 2) «heimlich schenken» (s. -drécken, -schären); -won M.: «zweiter Wagen zur Aushilfe»; -worf M. = -luecht; -wuess M.: «Zuwachs» = die durch den Jahrring (Rondel) am Baume unter der Rinde gebildete Holzmasse, die sich an die bereits vorhandenen Jahrringe (Vorrat) ansetzt; -wunnen intr. Verb.: «beiwohnen» (Lehnübs.); -zéien trans. Verb.: 1) (die Türe) «zuziehen»; 2) «an sich ziehen» bes. in der Ra.: de Schwanz b.; 3) «hinzurechnen» — e krut Punkte bäigezunn (es wurden ihm Punkte hinzugerechnet); -zielen trans. Verb.: «hinzuzählen, -rechnen».
 
Bäichel (dafür lok. auch: Häichel) M.: «längliches, aufrecht stehendes Butterfaß» (auch: Stoussromp, Stiwwelromp), im Gegs. zum kurzen, runden Rompfaass, das in horizontaler Lage gedreht wird; -mëllech F.: «Buttermilch»; -scheif F.: «die mit einem langen Stiel versehene Holzscheibe des Butterfasses».
 
bäichelen trans./intr. Verb.: «Butterbereiten» (auch: häichelen) — abweisender Bescheid: wa mer gebäichelt hun, da könns d'erem, da kriss d'eng Botterschmier (d'Scheif ze lecken).
 
Bäichelchen M.: Dim. zu Bauch (s. d.) — sech e B. zillen (dickleibig werden).
 
bäissen (phV. cf. Ltb. 66) trans./ intr. Verb.: «beißen» — I. von Menschen: 1) im eigtl. Sinn — ech kréien d'Kuuscht (die Brotrinde) nët gebass — looss mech emol bäissen (zu einem Kind, das etw. mit sichtlichem Behagen ißt) — se hun näischt ze räissen an näischt ze b. (sehr arm) — et huet e puer Bäckelcher (et as esou aartlech), et könnt een dran (an et) b. — bäiss gutt (kaue gründlich); 2) spaßhaft — du hues eng(er) al(er) Fra an de Knéi gebass (= du bas schaardeg, s. d., von einer Zahnlücke) — huet e Judd dech gebass? auch: hues d'e Judd gebass? (Ausschlag am Mund); 3) übtr.: en huet missen an de saueren Apel b. (er mußte es wohl oder übel tun) — op d'Zänn b. (durchhalten — auch: um der Wut, der Schmerzen, der Lachlust . . . Herr zu werden) — sech op d'Zong b. (verschweigen, sich beherrschen) — an d'Gras b. (sterben); II. von Tieren: 1) im eigtl. Sinn — pass op, den Hond bäisst (dech) — fäärt nët, e bäisst nët — d'Fléi, d'Lais, d'Schloflais (s. d.) b.; 2) übtr.: déi grouss Honn (Hönn) b. sech nët — en as gebass auch: vum Lämmes gebass (töricht, närrisch); III. von Dingen: 1) «jucken» — méng Féiss, Kréienaen, Rhëmatissem (Rheuma), Wonnen, Läinzeechen (Narben) ... b. (mech) — [Bd. 1, S. 81] auch unpers.: et bäisst mech (Antwort: da bäiss et erem) — d'Nues bäisst mech (dat gët e gutt Kanner-, Schnuddeljoer) — 't bäisst mech an der Hand (dat gët Geld oder eng Neiegkeet) — Spw.: Deen et nët bäisst, brauch sech nët ze krazen — Wien et bäisst, dee kraazt sech — Wou et ee bäisst, do kraazt ee sech; 2) «beißenden Schmerz verursachen» (von Säuren, Rauch, Kälte usw.) — deen Tubbak bäisst op der Zong.
 
Bäit (lok., bes. Echt.) F.: «Beitrag, Beute» — Du: all B. boacht, neben: all Boacht bäit (die kleinste Gabe ist willkommen) — cf. boach(t)en (Echt.: «nützlich, dienlich sein»).
 
Bäitchen F.: 1) Dim. zu d. Vor. (Echt.); 2) Wb. 06: «gekochte Milch» — cf. Schlabäitchen; 3) «Haut auf der gekochten Milch».
 
Bäizchen ('bε:itsçən dafür lok. 'bε:itsən — phV. d. Tonvokals cf. Ltb. 102) M.: Dim. von Bauz (s. d.) — «Kälbchen», lok.: «weibliches Kalb» (Machtum) — B. dä dä (Consdorf: Lockruf für Rindvieh).
 
bäken, beeken, bääksen trans./intr. Verb. — Ammenspr.: «totstechen» — Echt.: spielend fährt der Erwachsene dem Kind an den Hals und droht: bäk, bäk — eigtl. «schlachten», cf. quiken.
 
Bäler, Beeler, Ortsn. «Beiler», Gem. Weiswampach, Kant. Clerf — 12; bisw. dafür auch Beiler — vu Bieles bis no Beiler (R I/47: vum Süden bis zum Norden des Landes).
 
bämen, beemen (Nordösling: béimen) intr. Verb.: 1) «in Samen schießen, in die Halme schießen» (von Pflanzen) — eis Zalot as gebäämt — laachen iwwer eng gebäämte Rommel (Du. — dafür sonst meist: iwwer e kromme Fanger, aus dem geringsten Anlaß lachen); 2) allg. von schnellem Längenwachstum bei Mensch und Tier — wat eng gebäämt(e) Gääss (von einer Hochgewachsenen); 3) das Part. Prät. gebäämt heißt «anormal groß» in den Raa.: du gebäämten(en) Äfalt (großer Tor) — sou eng gebäämten Dommhät.
 
Bän, Been (äußerster Norden beŋ/ bεŋ — Pl. ebenso) Dim. Bään-, Been-, Bengchen (Pl. -echer/-erchen) N.: «Bein» — 1) die alte Bed. «Knochen» ist selten (dafür: Schank) — et geet engem duurch Muerch a B. (häufiger: Schank) — Maark a B. (sehr geläufig im Nordösling); 2) als Körperteil bei Mensch und Tier — Raa.: engem Bä maachen (zum Laufen bringen) — e fällt iwwer seng äge B. (ungeschickt, töricht) — du hun ech mech op d'hënnescht Bä gesat (aufs äußerste bemüht) — 't kann een nët op engem Bee stoen, 't steet sech nët gutt op engem B., op engem B. as nët gutt stoen, dir wäärd dach nët op engem B. hämgoen (so wird zugeredet um noch ein Glas zu trinken) — dat mécht mer e schéint B. (das nutzt mir nicht viel, cf. frz.: cela me fait une belle jambe) — en huet sech d'Bee stompeg gelaf fir déi Plaz ze kréien (er hat viele Bittgänge gemacht — cf. Demarschen) — en as mam lénke Bee vir aus dem Bett geklommen, mam lénke B. opgestan(en) (schlecht gelaunt) — engem op d'B. hëllefen (bes. bei Geldangelegenheiten, Geschäft, Beruf helfen) — en huet Bee bis un d'Schëlleren (lange Beine — bisw. spaßhaft: et huet der e puer Bee bis un den Aasch) — da maach dech op d'B. (beeile dich) — e kritt d'B. nët héich genuch opgehuewen (scil.: fir mat de groussen Hönn pissen ze goen) — mat Hänn a Bee (a mat Féiss) schaffen (= sech wieren) — ech rappe mer duerfir kä B. aus, 't as (nach) nët fir sech e B. auszerappen (der Schaden ist (noch) zu unbedeutend) — dat schléit engem an d'B. (vom Schreck, von alkoholischen Getränken, großen Anstrengungen) — de B. et opgin (sich auf rasches Laufen verlegen) — laf du, du hues déng éischt B. nach (du hast noch leistungsfähige Beine) — ech fale bal vun de B. (vor Schwäche) — keng Angscht, ech hale mech op de B. (ich stelle meinen Mann, trotz Krankheit, Müdigkeit, Schwäche) — en huet eng an de (am) B. (er ist betrunken) — ech hu mer d'B. an de Leif gestan(en) (ich habe lange anstehen müssen) — en as erem op de B. (genesen) — d'Bee wöllen nët méi (Altersschwäche) — op dem letzte Bä stoen (Echt.: von alten, verbrauchten Gegenständen) — da's eng Plooschter op en hölze B. (wertlose Maßnahme) — do brécht än Hals a B. — sech Hals iwwer B. tommelen (auch: Hals iwwer Kopp, Kopp iwwer Aasch — sich beeilen) — seng (d') B. aus («durchaus» — z. B.: en as en Näischnotz séng B. aus) — roueg mat de B. (Echt.: Bänen), bisw. mit dem iron. Zus.: a wibbel mam Hënner — e buschtawéiert mat de B. (auch: multiplizéiert), e verwiesselt d'B. (als Folge der Betrunkenheit) - Kräiz Bän iwwerenän (duurchernän) bisw. auch: kräiz d'B. iwwerenän, dafür auch: Kräiz Méckebän [Bd. 1, S. 82] (spaßh. Fluch) — Rätsel: Zwäbän sëtzt op Dräibän an huet Äbä viru sech; du könnt Véierbän an erwëscht Äbän; an Zwäbän erwëscht Dräibän a geheit et no Véierbän, dat Äbä fale léisst an op dräi Bä fort hippt. Wat as dat? (Ein Schuster auf seinem Schemel hat vor sich einen Schinken, ein Hund schnappt nach dem Schinken, worauf der Schuster den Schemel ergreift und dem Hund nachwirft, der auf drei Beinen forthinkt). Eigenschaften, Vergleiche: B. ewéi gedréit (rundlich und voll) — ewéi Fixspéin (dünn und steif) — ewéi en Häsprénger (dünn und lang) — ewéi en Hunn (dünn und bleich) — ewéi Stempelen, Uewepäifen (von gleichmäßiger, ungewohnter Dicke) — ewéi Stréckeisen (lang und dünn) — en hölze B. (auch übtr. von einem schwerfälligen Menschen) — cf. die Zussetz.: Hénger-, Hunnen-, Schneider-, Spanne-, Spille-, O-, X-been (s. auch: Dausend-, Huwwel- (dafür in Echt.: Iwwer-) Hibän). Spww.: Mam rietse B. an d'Welt, an 't geet ewéi et der gefällt — Dee gutt B. huet, huet dack schlecht Stiwwelen — Wat een nët am Kapp huet, muss een an de B. hun (huet een an de Been —von Vergeßlichen) — D'Ligen hu kuurz B. (Wb. 06) — Echt.: Besser dräimol iwerloacht, ewéi e Bä gebroacht (D) — Eng Kou huet véier B. a vertrëtt sech dach emol — E Mënsch ka sech verrieden, eng Kou sech vertrieden mat véier Puer (sic) B. 3) als Teil der Beinkleider — en huet d'Boxebee (auch einfach: d'Bä, d'Bee bekladdert, bemokelt, beschass, verwiesselt, zerrass . . .) 4) Beinartiges im allgem.: e B. vun enger Noss (Wallnußviertel, -schenkel — Ga.) — wie hd.: Stuhl-, Tischbein.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut