LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Bommes bis böntelen (Bd. 1, Sp. 131a bis 132b)
 
Bommes (Dim.: Bömmeschen (-sç-)) M.: «bauchiger, irdener Krug mit verengtem Hals» (zum Mitnehmen ins Feld); Abl.: bommësseg Adj.: «bauchig».
 
Bommëscht N.: in der Ra. op (d') B. dreiwen (zur Verzweiflung bringen), daneben: op Bongersch, op Bongeresch dreiwen (auch: ongeresch s. d.).
 
bompeg Adj.: «bauchig, geschweift» (cf. bombéiert).
 
Bompel F.: «Quaste» (s. auch: Pompel).
 
bompelen intr. Verb.: 1) «beweglich herabhangen, baumeln» — a wat hues du do b.? — mat de Féiss b.; 2) lok. Consdorf: «läuten, bimmeln» (bes. wenn die Kinder läuten) — wat as dat erëm en deierlecht Gebompels; (lok. auch: pompelen).
 
Bompes, Bompches, s. Bombes.
 
bon ami (wie frz.) Adj.: «gut Freund» — déi si b. matteneen — wann s de dat méchs, da si mer nët méi b. (matteneen).
 
Bonbon ('bõ:mbõ·, 'bomboŋ; Pl.: 'bõ:mboən) M. (bisw. F.): «Bonbon»; Bonbonnière (Ton: 1, sonst wie frz.) F.: «verzierte Bonbonschachtel», wird bes. bei Kindtaufen von Pate (Pätter) und Patin (Giedel) an Angehörige und Bekannte verteilt (s. auch: Tiitchen).
 
Bond (auch: Pond) F.: 1) = Bolz (s. d.); 2) «Spundzapfen am Faß» (frz. bonde).
 
Bond M.: 1) «Bund» — en huet e B. mam Deiwel, en as mam Deiwel am B. (bisw.: er hat verteufelt Glück); 2) «Napfkuchen» (Pl. Bonten, selten Bönd; Dim.: Böndchen, Pl. Böntercher — letzteres u. a. für Madeleine s. d.); dazu die Zussetz.: Bontendeeg, -däg M.: «feiner Kuchenteig» — zaart ewéi B. (sehr zart) — e geet op wéi B. (er wird sehr dick), auch: Bönterchesdeeg.
 
Bontefuerm, -form F.: «Napfkuchenform».
 
Bontekesselkuch M.: «Kesselkuchen in Napfkuchenform».
 
Bönd M. Pl.: «Rippen eines Bucheinbandes».
 
Böndel N. s. Böntel.
 
bong Interj.: «gut, wohlan, es sei» — b. Schouster, e Stéck op déi aner Säit — Schouster b. b., fléck mer méng Schong (im Osten: bou bou und Schou) — als Adj. gebr. nur in der Ra.: dat as kee Bongen (= Giedlechen — er ist ein Gefährlicher, Strenger, Empfindlicher) — b. sot de Fransous, du gouf et eng Ierz (Wortspiel: Bohne-Erbse).
 
Bong M.: «Anweisung, Gutschein» — beim Kegelspiel soviel wie Blech (s. d. sub 4) — e B. vum Aarmebiro.
 
Bongen Pl. M.: «Bonbons» (Mosel). [Bd. 1, S. 132]
 
Bongert I M.: «schwarz-gelb gegürtete Waldbiene» (so im Südosten belegt — Canach, Wormeldingen).
 
Bongert II (lok. Bungert, Südwesten: Bommert s. d.) M.: «Baum-, Obstgarten» — en huet de B. (auch: Päsch) vum Haus ewech verkaaft (er hat eine große Dummheit begangen).
 
Bon(g)kraitchen M.: «Christbirnbaum» (frz. bon chrétien); Zussetz.: Bon(g)kraitchesbir F.: «Christbirne» — übtr. bed. Bongkraitchen N.: «gute Speise, guter Trank» (lok.) — Ra.: Bong Krettchen, gudde Béier.
 
Boni M.: «Überschuß» (cf. Benefice).
 
Boniën, Bonommen (bisw. auch: Banommen) Pl. F.: «Magnum Bonum, Kartoffelsorte».
 
Bonifazius, s. Bounefaz.
 
Bonjour (Ton: meist 2 aber auch 1) (phV.: bə'ʒu·ər, Osten: pə'ʒu·ər): 1) Interj.: «guten Tag» (auch beim Weggehen gebraucht) — ech wäärd em scho b. soen (iron.: ich werde ihn zurechtweisen, hart anfahren) — mir kommen der Ham b. soen (wir kommen, um Ihrem Schinken tüchtig zuzusprechen) — b. an arwuer (s. d.) a merci (spaßhaft, wenn jem. es eilig hat) — d'Akaul seet dem Hënner b. (von einem Kahlköpfigen) — immer häufiger dafür, zu jeder Tageszeit Moien (s. d.); 2) M.: «Gruß» — e schéine B. (einen schönen Gruß) — e B. doheem (a gréisst mer är Hénger) — de B. ausriichten (einen Gruß bestellen) — huel méng Bonjoure mat — en huet mer e B. matgeschéckt fir iech.
 
Bon mot (wie frz.) N.: «Scherzwort, witzige Anekdote».
 
Bonnauder Interj.: a la B., sot d'Fra, du huet se de Bock gestrach (= Verballhornung von frz. à la bonne heure, wofür auch: à la bonne odeur).
 
Bonne (wie frz.) F.: «Kinderwärterin».
 
Bonne note (Pl. Bonnotten) F.: «Belohnung für gute Schulleistung» - ähnl. gebr. wie Bildchen sub 1 (s. d.).
 
Bonnet de nuit M.: spaßh. für Schlofdröppchen «ein letztes Gläschen Branntwein vor dem Schlafengehen» (= eigtl. «Nachtmütze»).
 
Bonsekraut N.: «Blutschierling».
 
bont Adv.: «übertrieben» (nicht als Adj. in der hd. Bed.) — et geet b. erof (von einer ausgelassenen Gesellschaft) — en dreift et ze b. — dat gët mer ze b.
 
Böntel (seltener: Böndel) M. (N.): «Bündel» — maach däi B. a géi! — ee B. mam aner(en) (alles zusammen).
 
Böntelchesdag M.: «Gesindetermin» (Stefanstag, 26. Dezember) — s. Stiefesdag — am B. heißt es: iess dech sat, maach däi Pak.
 
böntelen trans. Verb.: 1) «unordentlich zusammennehmen, -binden»; 2) «herumschlendern» — wuer waars de da geböntelt?

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut