LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Broochmount bis Brout (Bd. 1, Sp. 157b bis 158b)
 
-mount M.: «Juni» (im Oesling etwas später), phV. im Norden: brO:mo:nt — de laange B. (die Zeitspanne — tëschent dem Alen an dem Neien — wo der Bauer für Mensch und Vieh knapp bestellt ist) — übtr.: de laange B. (hochgewachs. Mensch), hierzu die folkl. Erklärung: Zwei Bauersleute sorgten ängstlich dafür, daß «fir de laange Brochmond» Fleisch im Hause sei. Die Frau war der klügsten keine, und als einmal ein großer Bettler im Hause vorsprach, glaubte sie, er sei der lange Brochmond und bot ihm den Schinken an, der «für den langen Brochmond» aufgestapelt worden war. (S. Gredt, Sagenschatz Nr. 1214); -piipsert M.: = -léierchen (s. d.); -schnepp F.: «Sumpfschnepfe, Gallinago»; -schësser M.: 1) «graurückiger Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe»; 2) in Berburg belegt für «Feldpieper» — s. -léierchen; -vull M.: «Feldpieper, Anthus campestris».
 
broochen trans./intr. Verb.: «umpflügen» — lok. verschiedene Bed.: zum ersten Mal oberflächlich umbrechen, besonders bei Stoppel- und Kleefeldern — den Boden pflügen zum Ruhen nach der Ernte; je nach Jahreszeit wird unterschieden: Summer-, Hierscht-, Fréijoersbrooch.
 
Bros Vorn. zu «Ambrosius» (s. d.).
 
Brosch (Norden, Mosel: Broscht) F.: 1) «Brosche, Vorstecknadel» — spaßh. heißt es bisw. (Mosel): en huet séngem Meedchen eng nei Broscht kaf (Brust/Brosche); 2) «schwere, lange Nagelsorte» — Dim.: Bröschelchen F.: «kleiner Eisenstift»; 3) «Stift im Schloß» (Wb. 06). [Bd. 1, S. 158]
 
Broschebeilen N.: «kleines Zimmermannsbeil, womit die Balken behauen werden».
 
Broscht (Nordosthälfte: -st) F.: 1) «Brustkasten» — en huet sech an d'B. geworf, gehäit (sich brüsten) — ech hat mech an d'B. gebass vu Freed; Zussetz.: Guckucks-, Héngerbroscht (s. d.); 2) «Atmungsorgane» — en huet et op der B. — en as gespaart (gesperrt), zou, et päift em op der B. — ech zéien den Zigarettendamp op d'B. (auch einfach: d'Zigaretten op d'B. zéien) — iron.: sech een op d'B. zéien (= sech ee plécken — jem. zur Rechenschaft ziehen); 3) «weibl. Busen» (Pl. Bröscht) — si huet dem Kand d'B. gin (sie hat das Kind an der B. genährt) — d'Kand kritt d'B. (das Kind wird gesäugt) — eng wéi B. (wunde, entzündete B.); 4) Kleidungsstücke: a) «Hemdeinsatz» — eng piquéiert (-k-), gesteift, steif B. (eine verzierte, gestärkte Hemdbrust); b) «Weste» (s. Jhilli, Gilet).
 
Bröschtchen F.: Dim. zum Vor., bes.: «Kalbsbrust» (als Gericht) — eng geföllt B. (gefüllte Kalbsbrust).
 
Broscht-: -arem M.: «Tragband»; -bam M.: «Brustholz am Bortenwirkerstuhle»; -briet N.: «Brustplatte zum Bohren» (Schlosserei); -buer M.: «Bohrumschlag»; -déch N.: «Bruststück der Schürze» (lok.: -douch); -fäärchen M.: «Milzfarn, Arphenium trichomanes» (auch: Stäfäärchen); -fell (Echt.: -fellt) N.: «Lederschurz»; -holz N.: «Sperrholz»; -kär M.: «schönes Fleischstück vom Rind» (mit Brustknochen und Teilen der Rippen) — übtr.: da's e Stéck vum B. (etwas Vorzügliches); -krank Adj.: «brustkrank»; -lapp (phV.: Broschlapp, Brostlapp, Vianden, Echt.: Brostlap) M.: «Weste» — Wb. 06 zitiert das bei Dicks und sonst auch spaßh. als Echternacher Wort gebrauchte Brostlappseekelchen M.: «Westentasche»; Echt.: Brostlappsgeek M.: «Modegeck, Gigerl»; -pollever N.: «Brustpulver»; -qualz, -quälz M.: «Milchknoten» (Milchverhärtung in den Brüsten); -stëmm F.: «volltönende Stimme» — im Ggs. zur Kappstëmm (s.d.); -téi M.: «Brusttee».
 
Broschür F.: wie hd. «Broschüre».
 
broschéieren trans. Verb.: wie hd. «broschieren».
 
broseleg Adj.: «unruhig, hastig, überstürzt»; Broselegkeet F.
 
broselen (lok.: brosselen) intr. Verb.: 1) allgem.: «hastig handeln»; 2) bes.: «überstürzt sprechen»; Abl.: Broseler M., Broselesch (auch: Brosel) F.: «jem. der seine Arbeit hastig und unvollkommen besorgt» (Wb. 06: besonders in der Rede).
 
Brot I (Pl. Broden) M.: «Wade» — übtr.: «Wadenteil des Strumpfes».
 
Brot II M.: «Braten» — Spww.: Pällemsonndeg (Wb. 06: Pällemdag) eng laang Mëss an e kuurze B. (auch: eng laang Mass an e kuurze Spass — am Palmsonntag ist die Messe lang und der Braten schnell zubereitet); Raa.: en huet de B. gericht (eigtl.: er ist auf das Essen losgegangen, übtr.: er hat Lunte gerochen); cf. die Zussetz.: Äppel-, Hämmels-, Kallefs-, Schwéngsbrot.
 
Brouillon, Brulljong, Brulljen M.: «Konzept» (frz. brouillon).
 
Brout (phV. cf. Ltb. 95 — Pl.: Brout; Echt. neben Brutt auch Brudder «Brotlaibe») N.: 1) «Brot»; 2) übtr.: «Verdienst, Stellung, Arbeit» — Spww.: Deem enge säin Dout, deem anere säi B. (was diesem schadet, nützt jenem) — B.op B. gët keng Schmier (Brot auf Brot ergibt keine Stulle, wenn zwei vom gleichen Geschlecht sich küssen) — Schneid d'B. gläich, da gës de räich (schneide das B. immer in der gleichen Dicke, dann wirst du reich) — Botter vun enger Stonn, B. vun engem Dag (dat) gët eng gutt Schmier (eine Stunde alte Butter und einen Tag altes B. ergibt ein gutes Butterbrot), auch: dat schmaacht dem Monn (das schmeckt dem Munde) — Mäi B. as gebak, sot den Heeschejong, ech brauch et nëmme sichen ze goen (Mein B. ist gebacken, sagte der Bettlerjunge, ich brauche es nur holen zu gehen) — Anerleits B. schmaacht ëmmer besser (das B. der andern Leute schmeckt immer besser) — Äddjes B., d'Miseler hu keng Nout (Wir können auf das B. verzichten, die Moseler leiden keine Not, d. h. wir können Besseres essen) — Wien Neider huet, huet B., wie keng huet, leid Nout (wer Neider hat, hat B., wer keine hat, leidet Not) — Speck a B. schléit den Honger dout (Speck und B. schlagen den Hunger tot) — D'Léier ësst kengem B. (Es schadet niemandem, wenn er eine gute Lehre genossen hat) — Osten: B. mécht Blout a Mout (B. macht Blut und Mut); Raa.: dee léisst sech d'B. aus der Hand friessen (der ist zu gutmütig) — säi B. as gebak, hien huet säi B. gebak (er hat eine gesicherte Lebensstellung) — du hues däi B. mat Féiss gestouss (du hast dem Glück den Rücken gedreht) — si hun de [Bd. 1, S. 159] Kuch virum B. giess, d'wäisst B. virum schwaarze giess (sie haben anfangs Verschwendung getrieben u. müssen nun dafür darben) — déi iessen Kuch fir B. ze spueren (die sparen am unrechten Platz) — e kritt méi Schléi ewéi (Stécker) B. (er bekommt mehr Schläge als B.) — en as bei engem décke Bauer am B. (im Dienst) — du muss emol léiere wéi anerleits B. schmaacht (du mußt einmal lernen, wie anderer Leute B. schmeckt, zu jem. der zuhause verwöhnt wird oder unzufrieden ist) — hien huet mech em d' (mäi) B. bruecht (er hat mich um meine Stellung gebracht) — e verkääft sech d'B. aus dem Schaf (oder: de Päsch vum Haus ewech — er tätigt einen unvernünftigen Verkauf) — dat ësst kä B. (das verlangt keine Ausgaben) — e ka méi wéi B. iessen (er kann zaubern (folkl.), er ist mit allen Wassern gewaschen) — sou néideg ewéi d'déiglecht B. (so notwendig wie das tägliche B.) — géi däi B. verdéngen (sorge selbst für deinen Lebensunterhalt, auch spaßh. beim Spiel zu einer Kugel, Karte nach dem Wurf) — hien huet säi B. (er hat sein Auskommen) — verwasse B. (s. batter sub 2) — huel kengem säi B. (s. auch: Broutsak — bringe niem. um sein tägliches Brot) — määss B. huet kä Stand, albäckeg (Echt.: gebärent) B. hält besser duer (frisches B. schneidet sich rasch weg, altes B. hält länger vor) — e Mond ewéi e B. (außergewöhnlich großer Mund) — en Hond héil kee Stéck B. vun him (un) (selbst ein Hund würde kein Stück B. von ihm annehmen, so verachtet ist er) — e geet, sëtzt do (e kuckt dra) wéi wann d'Hénger em d'B. geholl hätten (trübselig, hilflos, ohne Energie) — von Saisonhandwerkern (bes. Maurern u. Dachdeckern) wird gesagt: am Summer keng Fläsch Wäin ze deier, am Wanter keng Kuuscht B. ze haart — e gët agespaart bei Waasser a B. (er wird eingesperrt bei Wasser und B., Schulstrafe) — fir en Apel an e Stéck B. (s. Apel) — folkl.: B. verbëtzen oder ewech geheien, dat as eng Sënn; Eigenschaften; d'B. as määss (frisch u. weich) mëll (weich), schwampeg (weich und klebrig) — bes. vom Bäckerbrout im Ggs. zum Bauerebrout), dréchen, réisch (trocken, spröde), grimmeleg (krümelig), gro, schammeleg (schimmelig); spaßh.: in beiden Bed. häufig: Kuuscht (s. d.).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut