LWB Luxemburger Wörterbuch
 
däächeg, deecheg bis Däischterwald (Bd. 1, Sp. 187a bis 189a)
 
däächeg, deecheg, seltener dägig, deegeg Adj.: «teigig».
 
dääls, deels Adv.: «teils» — d., d. (bei Unschlüssigkeit, mit Bezug auf das Vorhergesagte); Zussetz: méieren-, määschtendääls (s. d.).
 
Däärbech ON. lok. phV. zu Déier- bech (s. d.).
 
däärfen trans. Verb.: = dierfen (s. d.).
 
Däässem, Deessem (bisw. Déissem) M.: 1) «angesetzter Brotteig, Sauerteig» — den D. gët ugesat — übtr.: se hun den D. ugesat (sie erwarten Familienzuwachs) — op Niklosmaart gët ugesat, op Neimaart gët gekniet, op fetten Donneschdeg kéint d'Brout an den Uewen (Arloner Heiratsbrauch: Bekanntschaft zu St. Nikolaus (6. Dez.), Verabredung auf Neujahrsmarkt (4. Jan.), Hochzeit auf fetten Donnerstag); Spw.: Schlechten D., schlecht Brout, (dafür auch: Damp, Dangs, Iwwerlaf, Usaz — cf. Damp sub 5); 2) «Anfang, Grundlegung» (der Teig als Anfangsstadium des Brotes) — ech hun den D. fir eng Millioun; 3) «Geschwätz» — auch: 4) «langsamer Arbeiter, schlafmütziger Mensch» (auch: Däässemer).
 
Däässemsbrout N.: «Sauerteigbrot» (im Ggs. zum Hefebrot).
 
däässemen, deessemen trans./intr. Verb.: 1) «Sauerteig ansetzen, Teig zubereiten» (cf. entdämpen); 2) «albern schwatzen, faseln» — wat deen eppes däässemt, wann en e bësselche gedronk huet; 3) «faul, träge arbeiten» — bis deen aus gedunn a gedeessemt huet — Nordösl.: eer deen aus an a gedeessemt hatt (ehe er mit seinem Getue fertig ist); cf. das Kompos.: Gedäässems — wat e Gedäässems!; andeessemen trans. Verb.: «einbrocken» — wat hu se deem eppes agedeessemt.
 
däässemzeg, deessemzeg Adj.: 1) «teigig»; 2) «langsam»; 3) «albern».
 
däässen, deessen trans. Verb.: «auf den Schädel schlagen» (zu Däs, Dees sub 2) — wann s de nët roueg bas, kriss d'eng gedäässt (eng op d'Däs).
 
däbbereg Adj.: «ängstlich» (belegt für Weiler z. T.) — cf. Dapp sub 1).
 
däbberen intr. Verb.: = dabberen (s. d.).
 
Däbbes(chen), lok. Däbbëssen M.: «Männlein, Büblein», bisw. auch: «quecksilbriges Kleinkind», s. Dibbeschen.
 
Dächselchen M.: Dim. zu Dachs 1) «kleiner Dachs»; 2) «krummbeiniges Kind».
 
Däddi F.: 1) «Großmutter» (Ammenspr.); 2) lok.: «alte Frau» (bisw. verächtl.) — dafür auch: Dätt, Ditt, Ditti F.; 3) Nordösl.: «alte Kuh» — datt wor eng al D., d'Fleesch as zi.
 
dädegen (-chen), dedegen (-chen), diedechen intr. Verb.: 1) «Prozeß führen»; 2) «laut und angelegentlich mit Armbewegungen diskutieren» — en huet mat Aarm a Bän gedädegt (mit vielen Gebärden) — elo as et därs Gededegs genuch! (genug der Worte).
 
däfen, defen intr./trans. Verb.: 1) «taufen» — auch abs. gebr.: mar däfe mer (morgen taufen wir) — übtr.: bas du gedääft? du bas (nët) gedääft! (von Sinnen) — e gedääfte Judd (großer Gauner); 2) «mit Wasser mischen, längen» — dëse Wäin as chrëschtlech, en as gedääft — d'Mëllech as gedääft, well si huet de Schellem (eine bläuliche Farbe); 3) in der Kinderspr.: «beim Spiel bespritzen» — verschwann, soss gës de gedääft — spaßh.: hues d'ee gedääft? (Frage an ein Kind, das in den Schmutz getreten hat) — Ra.: Bestueden an däfen zugläich, dat nennt än sech dommelen.
 
Däfschëttelchen (Nordösling: F.: = Damantel s. d.).
 
Däg, Deeg (ç), Osten: dA:iç M.: 1) «Teig» — kalen D. (auf kalter Platte gerollter Teig) — gehuewenen D. (mit Hefe angesetzter T.) — den D. geet nët op — e geet op (ausernaner) wéi D. (er wird immer beleibter) — fett ewéi D. (cf. die Zussetz. dägfett) — Echt.: Fir gouden Daig ze gréien, muss Hand an Oam sich beméien — dënnen D. neent än Gekläpps; 2) «Art, Schlag, Sippe» — Kichelcher aus engem D. (Kinder aus einer Familie) — Echt.: ous äm Daig gekneet (desselben Schlages) — Echt.: Houerendaig gët Houerepankich (wofür sonst allgem.: Houeremiel etc.).
 
Däg- / Deeg- : -bir F.: «Teigbirne» (nur wenige Arten eignen sich dafür); -briet N.: «Teigbrett»; -fett Adj.: «sehr fett» (wie Teig anzufühlen); [Bd. 1, S. 188] -mull F.: «Teigmulde»; -riedchen N.: «Rädchen zum Schneiden des Teigs»; -roll, -rull F.: «Teigrolle».
 
Däich M.: 1) «Mühlenteich, Mühlenkanal» — Volkslied: Et war sech e Miller sou räich, e baut sech séng Mille wuel un den D. — häufiger Flurname: um D. (Stadtviertel in Esch a. d. Alzette, Düdelingen); 2) «Wassergraben in Wiesen» (Nordösl.).
 
Däichbeilen N.: «Hacke zum Ausheben von Wassergräben in Wiesen» (auf der einen Seite Harke, auf der andern Beil — Nordösl.).
 
Däichelchen, Däicher(t) M.: «kleiner Steißfuß, aus der Gattung Podiceps»; Wb. 06: Däicher = «Meertaucher» — neben Daucher zur Bez. aller Colymbusarten — s. auch Ducker.
 
däichen (neben dauchen — s. d.) intr./trans. Verb. 1) «untertauchen» — en huet mech gedäicht (er hat mir beim Baden den Kopf in das Wasser getaucht) — si d. no engem blechen Teller (sie tauchen um einen Blechteller an die Oberfläche zu fördern); 2) «Wassergräben auswerfen, reinigen» (Nordösl.).
 
Däicher s. Ducker.
 
Däichhéngchen N.: «Wasserhuhn, Fulica atra» (häufiger: Waasserhong).
 
Däift (Norden: Däicht) F.: «leichte Vertiefung» (im Boden, im Wasser, im Kinn, im Rücken etc.).
 
däin, déngt, dein, däint Poss. Pron.: A. verbunden: «dein, deine, dein» — I. Flexion: 1) Koinèa) Masc. Sg.: däi Mann (Nom, u. Acc.), däin Auto (Nom. u. Acc.), dénges Krom (partitiv), déngem Bouf säi Spillgezei (poss.), mat déngem Frënd — b) Fem. Sg.: déng, dein Mamm (Nom. u. Acc.), dénger, deiner Mamm (Gen. u. Dat.),c) Neutr. Sg.: däi Kand (Nom. u. Acc.), däin Haus (Nom. u. Acc.), dénges Geld (partitiv), an déngem Haus — d) M., F. u. N. Pl.: déng Suen (Nom. u. Acc.), dénger Suergen (partitiv), mat déngen Aarbechter; 2) Längs der Ostgrenze Ausbleiben der velaren Verengung: statt -éng- in allen Fällen -ein- (gespr. -A·in-), z. B. dein Mamm (deine Mutter), dei(ne)m Papp (deinem Vater), deines Geld, dein Spillsaachen (deine Spielsachen) usw.; 3) Im Oesl. steht im Nom. u. Acc. Neutr. auch in verbundener Stellung: déngt (deŋŋt — selten: dεŋŋt), am Südwestrand des Oeslings (bis. südl. Arlon): däint — z. B. déngt Bouch (-ç Binsfeld), däint Buch (Arlon); 4) Stadtlux. spricht überall statt -äi- (ε·i) breites -ei- (A:i); II. Gebrauch — Raa.: du kënns dénger Däl (s. d.) nach zur (oder: an) Zäit (es geschieht dir kein Abbruch) — dat wär dénger manster eng (das wäre dir ohne weiteres zuzutrauen) — dat as dénger Mais («Mäuse»), dénge Maise gepaff (das paßt dir, entspricht deinen Wünschen) — du hues dach sécher déng sechs Schmiere giess (du hast doch wohl mindestens sechs Stullen gegessen) — dat sin esou dénger Spichten, dat as eng vun dénge Spichten (einer von deinen Streichen) — dat as erëm dénges Geschnëss (Gerede deiner Art) — ech wëll dénges Geschmaach keen (wenn jem. sich weigert, aus demselben Glas zu trinken); B. unverbunden: «der, die, das dein(ig)e» — I. Flexion: wie das verbundene Pron. (s. ob. sub A/I), mit Ausnahme des Nom. und Acc. Neutr.: däint (Koinè), déngt neben seltnerem dεŋŋt (Oesling), deint (dA:int — Stadtlux.); II. Gebrauch: dat as dénges (das paßt dir) — du sëtz an déngem (du wohnst in deinem Eigentum) — sin Déng doheem? (sind deine Angehörigen daheim?) — dat as dénger eng (das ist einer deiner Streiche, Witze, Ausflüchte) — Echt.: Feercht nët, de kënns deims no (= deiner Däl noach zur Zäit — es geschieht dir kein Abbruch) — wann et em mäint an däint geet . . . (in Geldangelegenheiten spielen keine Familien-, Freundschaftsrücksichten mit) — ech wëll dénges nët, dénger nët begiren (ich will nichts, was dir gehört) — bekëmmer dech dénges! (kümmere dich um deine Angelegenheiten) — 't as dénges näischt a. es paßt nicht für dich, (Betonung auf: dénges); b. du bist nichts wert (Betonung auf: 't as) — hal du déng (Schnëss, Maul, Sabbel), dann halen ech méng — maach du Däint (deine Pflicht, Aufgabe), da maachen ech Mäint; Däint, dein, déng (deine Frau) ass jo doerëmmer téine gaangen; Spww.: Wat däint nët as, dat looss leien — Echt.: Dou dau däint (deines), äich dou mäint (meines) (tue deine Pflicht, ich werde die meine tun) — këmmer dech em Déngt, da kënns de nët bis a Méngt! (kehre vor deiner Tür!); C. als Personalpron. wird der Gen. gebr.: ech brauch dénger nët (ich brauche deiner nicht) — wéi, gare dénger! (Echt.: wi deiner! — wehe dir!) — ech muß mech dénger (mat der) schummen.
 
däischter (-St/-st) Adj.: 1) «dunkel, finster» — 't gët, 't as d. dobaussen — d. Wolléken (dunkle Wolken)[Bd. 1, S. 189] en däischtere Keller (schlecht beleuchteter Keller) — 't as esou d., 't gesäit ee séng ägen Hand nët vrum Gesiicht (vrum A), auch: 't fënd ee säin eegene Mond nët méi — d. Nuecht (stockfinstere Nacht) — Wortspiel: hell ewech, an d. erëm (hell ewech = schnell — die Männer haben es eilig ins Wirtshaus zu kommen, haben aber keine Eile zurückzukommen) - esou d. wéi an engem Sak - déi Tapisserei mécht d. (dunkelfarbene Tapete) — Bauernregel: Kloer Metten, d. Scheieren; 2) «unfreundlich, griesgrämig» — en däischtere Mann, en däischtert Gesiicht — däischtert Wieder (unfreundliches Wetter) — e kuckt d. dran — en huet eng d. Kuck, Minn; 3) steigernd in adverb. Wendungen: en huet mech déck an d. vernannt, bedrunn — Zussetz.: pach-, stack-, stachdäischter.
 
däischteren (-St/-st-) intr. Verb.: «dunkeln» — et däischtert schon (es dunkelt schon) — déi Faarf däischtert nach no (diese Farbe dunkelt nach).
 
Däischtert F.: «Finsternis» — ech sin an der D. op e getoopt — an der halwer D. (im Zwielicht).
 
Däischterwald M.: nur in der Ra.: duurch den D. dreiwen (Wb. 06: an den D. dreiwen) «in die Enge treiben, verwirren» — wohl ursprünglich: duurch de Fäischterwald dreiwen «beim Spiel zwischen zwei spalierbildenden Reihen hindurchtreiben und dabei Fausthiebe versetzen», weitere Abwandlungen: Féischter-, Fierschter- (Förster-) und schließlich Däischterwald —Oesling: duurch den Haischterwald (Wald bei Heiderscheid) dreiwen.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut