LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Devis bis diebelen (Bd. 1, Sp. 207b bis 208b)
 
Devis (Ton: 2) Pl. Dëviën, Ausspr. wie frz. devis M.: «Kostenanschlag» — 't geet iwwert den D.
 
Dëvis (dəvi:s) F.: 1) «Wahlspruch» — da's méng D.; 2) «fremdes Zahlungsmittel» — dat bréngt Dëvisen an d'Land.
 
dévouéieren refl. Verb.: «sich widmen, sich opfern», dazu: dévouéiert — en as ganz dévouéiert.
 
deweider, dewedder Adv.: «des weiteren, noch dazu, weiterhin» — eng d. (noch eine dazu).
 
Dezember M.: «Dezember» — dafür auch: Krëschtmount.
 
dezent Adj.: «schicklich» — 't as nët d. — dezenter Weis. [Bd. 1, S. 208]
 
Diameter M.: «Durchmesser» — s. Durechmiesser.
 
Dibbelchen M.: 1) «kleine Scheidemünze» (Dim. zu Dubbel s. d.) — cf. auch Däitchen u. Var. — en huet alles (bei) Dibbelches no bezuelt — häufig negat.: keen rouden D.; 2) «zwerghafter Mensch».
 
Dibbeldapp, Dibbendapp M.: «Kreisel».
 
Dibbeschen (-sç-) M.: «kleines Kind» (cf. Däbbeschen) — s. Dibbelchen sub 2; 2) Pl. Dibbescher «Kopfläuse».
 
Dichelchen N.: Dim. zu Duch (s. d.) 1) «Tüchlein»; 2) bes. Bed.: «extra feiner Wollstoff»; Zus.: Kielechd., Nuebeld., Sabbeld. (s. d.).
 
Diche(r)-: -kuerf M.: «Waschkorb» (auch: Dichermaandel); -kummer F.: «Kammer, worin das gebrauchte Leinen aufbewahrt wird».
 
di(i)cht Adj.: «dicht» — en hält nët d. (er plappert Geheimnisse aus, er läßt Winde streichen) — d'Muerten doarfen nët diicht ston.
 
Di(i)chtbuedem M.: «oberer Schiffboden».
 
dichteg Adj.: 1) «tüchtig»; 2) «hochgewachsen, gesund und kräftig» — d'Marechen as en dichtegt Meedche gin; 3) «wohlhabend» — en dichtegt Wiesen; Abl.: Dichtegkeet F.
 
dichteg Adv.: «sehr, außerordentlich» — 't huet d. gereent, gedat (getaut) — d. opschneiden — iess d., da gës de grouss a staark.
 
diichteg (Südosten: diteg) Adj.: «tauglich» — Mosel: ditege Bodem (tauglicher Boden) — diteg Holz.
 
diichten I (neuerdings auch: dichten) trans. Verb.: 1) «dicht machen» — zum Adj. di(i)cht (s. d.) — e Faass mat Ënzelt dichten — e Faassbuedem gët mat Ritt (eine Art Schilf) diicht gemaach; 2) «dichten, Gedichte machen»; 3) in verschiedenen technischen Sonderbedeutungen, z. B.: beim Weben.
 
diichten II (hier nie mit kurzem Vokal) intr. Verb.: 1) «zielen» (cf. das Adj. gediicht «zielsicher») — dafür häufiger: biichten (s. d.) — verstärkt manchmal: diichten a biichten; 2) «grübeln, nachsinnen» — en diicht nëmme fir mer eng anzedinn — all säin Diichten as op Näischnotzegkät.
 
Di(i)chter(t) I M.: «Dichter, Poet».
 
Diichter(t) II M.: «Grübler, Ränkeschmied».
 
dick dick Interj.: Lockruf für die Hühner — dick dick dak, daak — dick dick dik, diik — die Hennen rufen, nach dem sie ein Ei gelegt haben: dick dick dick dak, 't as nët vill, 't as nët vill, 't as nët dënn, 't as awer alt dat, 't ass alt eppes fer d'Stad.
 
Dickdick M.: «Huhn, Hühnchen» (Ammenspr.).
 
Dickelchen N., auch Dickeli, Dicki, Dickdack 1) «Huhn» (Wb. 06: «Küchlein, Küken») — Ammenspr. — Wiegenlied: Eia popeia, schlo d'D. dout, Et leet mer keng Äer, et frëßt mer mäi Brout, Mer rappen em all séng Fiederen aus, A maachen dem Këndchen e Bettchen draus; 2) übtr.: «Mädel», Mutter zu weinendem Kind: dau oarmen Dickelchen (Echt.) — e léift. aartlech, zitzt . . . D. — pejor.: bei den Dickelcher (cf. Daifchen).
 
Dickerech. Dikrech. Osten: Déikrich ON.: «Diekirch» — Gem. und Kanton Diekirch — 169; Echt.: den Déikricher Kolleesch (Diekircher Gefängnis) — Spitzname der Diekircher: déi Dickerecher Ieselen — zu D. gin d'Ieselen op den Härebierg, an zu Iechternach gin d'Hären op den Ieselsbierg (Teil des Troosknäpchen).
 
Dickes Vorn., Var. zu Benedikt (s. d.).
 
Dicks, Pseudonym des Nationaldichters Edmond de la Fontaine (geb. in Luxemburg, am 24. Juli 1823, gest. in Vianden, am 24. Juli 1891) — Dicksstrooss in manchen Ortschaften — Dickshaus in Vianden — Dicksiana, Potpourri aus Dicksschen Melodien.
 
Dickt s. Déckt. ON.
 
Dickweiler, -wäller, -wëller s. Déck-.
 
Diddebuurg. Déidebuurg, (-bierg) ON.: «Diedenburg, frz. Thiaumont» — Dorf und ehemaliger Herrschaftssitz in der belg. Provinz Lux. — B 24.
 
Diddeléng ON.: «Düdelingen» — Gem. Düdelingen, Kant. Esch — 540.
 
Diddenaker, Didenacker häufiger Flurname. z. B.: Niederdonven (galloröm. Gräberfeld) — auch Hausname: an Didenakesch (in Niederdonven).
 
Didden(h)uewen, Osten: Déiden(h)uewen ON.: «Diedenhofen, frz. Thionville» — ehemals lux. Stadt in Lothringen, kam 1659 an Frankreich.
 
diebelen (phV.: Nord. d'jεbələn, spor. quer durch das nörd. Gutland 'de:bə- lən) trans. Verb: 1) urspr.: «doppelt zusammennehmen»; 2) «falten, umbiegen» — wann d'Zäit der laang gët, dann diebel se (Wb. 06: a sëtz dech drop) — en huet sech gediebelt vu Péng —äich hauen dich, dats de dich debels — cf. Äfalt (S. 57).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut