LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Ellert bis ëmenän (Bd. 1, Sp. 260a bis 261b)
 
Ellert F.: 1) «Erle» auch Alënter, Ellrécher, Ellrécker — dazu: Ellergrond (Waldname bei Esch a. d. Alzette) — Ellerholz (Erlenholz) — Ellerholz as geschenkt ze deier (sowohl als Bauholz wie als Brennholz) — Ellre wuesse gewéinlech laanscht d'Baachen; 2) «Elritze» — an der Baach si vill Ellercher (viele Elritzen) Ellchen (Dim.), s. Dreckseller.
 
Ellewull, -woul F.: «große Unordnung, Menge» — s. Hällewull.
 
Elm M.: «Feuermolch».
 
elo (Ton: 2) Adv.: 1) «jetzt, gleich» abgek.: lo — elo virënster, éineschter (jetzt eben, eben vorher) — elo gät ët lass, wéi zu Gräisch an der Kiirch, du huet eng Fra de Credo gesongen (déi Al virgesongen) — elo bas de roueg! (energische Aufforderung) — elo as et dees grad genug — e. grad (jetzt eben); 2) «da, dort» — kuck, wéi sëtz s de rëm elo! — gees d'erëm elo! (kommst du wohl her! zurück von dort); 3) als Dem. Pron.: deen elo war ët auch deen elo(t)en — ech fäerten deen elo nët — dat elo verstinn ich nët — déi elo sëtzt! (von einer Ohrfeige); 4) «das heißt . . ., ich wollte sagen . . .» (wenn man sich im Sprechen geirrt hat — auch als Füllwort bei stockender Rede wie elei (s. d.))5) elo grad! (Widerspruch — gerade deshalb werde ich es tun).
 
elo-erëm(mer) Adv.: «daherum» — eloerëmmer muss et dach leien — du gäs eloerëm, wéi wanns de Renten ze verzieren häts!; -erforter Adv.: 1) «dorther» — déi von eloërforter; 2) «dahin» (zeitlich) — bis eloërforter war nët vill Aarbecht; -hin(ner) Adv.: «dahin», — bis elohin wor hien nach nie krank.
 
Els F.: 1) «Else» (Fisch) — s. Elsen, Mäfësch; 2) «dumme Gans» — wat eng domm Els!
 
Elsass, Elsaass ON.: «Elsaß».
 
Elsässer M.: «Elsässer».
 
Elsen F.: «Fisch» — kleng Elsen (Ventgen).
 
Elster (lok. Echt. e:lstər) F.: «Elster, Pica» (s. Kréi).
 
Elteren (lok. -trən, əl:tərən Osten, 'ε:ltərən Westen) Pl.: «Eltern» — s. Leit — e Kand dat séng E. schléit, kritt d'Hand eroafgehoen (Esch a. d. Alzette).
 
eluer (phV. des Tonvokals cf. Ltb. 7) Adv.: «dahin, auf jene Stelle hin» — s. duer, elohinner.
 
eluer-an(ner), eloaran(ner)s. dueran(ner) — elueran dierfs d'et nët schëdden; eluer-op(per) Adv.: «daraufhin» — eluerop hin, elueropper hin, e. gët nach ä geholl.
 
Ëlwen ON.: (Ort) «Ulflingen» — Gem. Ulflingen, Kanton Clerf — frz. Troisvierges — 22 — die Einwohner von Ulflingen heißen: déi Ëlwener, Ëlwer, ËlwënterBei den Eisenbahnern hört man: Ulfléng, di Ulflénger.
 
Elwéng(en) ON.: 1) (Dorf) «Elvingen» — Gem. Beckerich, Kanton Redingen — 300; 2) (Dorf) «Elvingen» Gem. Bürmeringen, Kanton Remich — 528. [Bd. 1, S. 261]
 
ëm I — Kurzform zu him (Dat. des Pers. Pron. M. N. Sg.).
 
ëm II Praep.: 1) örtl.: «jemand od. etwas umgebend, umgehend, um» — en as ëm den Eck gaangen (auch übtr.: sterben) — ëm de Bräi goën, fueren (nicht mit der Wahrheit heraus wollen) — E seide Fuedem ëm ärt Haus, Gët ons d'Fuesensbroden eraus! (aus einem Heischelied); 2) übtr.: «um, wegen, für» — mer hun eis nët ëm e bekëmmert = eis nët mat ëm ofgin — se hun en ëm d'Liewe, ëm sei ganzt Verméige, ëm alles bruecht — en as ëm alles komm — ech sin ëm mäi Messer komm (ich habe mein Messer verloren) - ëm Gottesbiddeswëllen, ëm des Himmels, ëm Herrgotts Wëllen! (Ausruf der Ungeduld) — en huet sech sech ëm zéng Frang gestouss (er hat sich um 10 Franken geirrt); 3) zeitl.: «gegen (kurz vorher oder nachher), um» — zans ëm den Owend (gestern gegen Abend) — Ët wor esou ëm d'Päischten, 't stung alles an der Bléi (R. 1) — ëm Krësch(t)dag — ëm den halwe Mä — ëm sechs Auer (um sechs Uhr); 4) «nach» (Abfolge) — d'Dég gin erëm, än ëm den aneren — än Dag ëm den aneren (jeden zweiten Tag).
 
ëm III prädik. Adj. aus einer Reihe von unfesten Verbalverbindungen (zum Beispiel: d'Mëllech geet ëm «die Milch wird dick» — d'Wieder schléit ëm «das Wetter ändert») in den Gebrauch mit der Kopula herübergenommen: 1) «verdorben» (bes. von der Milch) — hal op ze sangen, d'Mëllech as schon ëm — d'Mayonnaise as ëm; 2) d'Schneid as ëm (die Schneide des Messers, der Sense . . . ist verbogen, daher stumpf) — den Nol as ëm (der Nagel ist krummgeschlagen); 3) «abgelaufen» — séng Zäit as ëm — d'Vakanz as ëm (= eriwwer «vorüber»).
 
ëm! IV Interj.: «Aufforderung an die Zugtiere, seitwärts zu gehen» — auch hëm! — ëm hannen! — hott ëm! (rechts um!) — har ëm! (links um!) auch gäs de erëm elo!
 
ëm- (wenn nicht anders vermerkt, liegt der Ton bei den folgenden Komposita auf der ersten Silbe) -aarbechten trans. Verb.: 1) «umarbeiten, abändern» (wenn es sich um Kleidungsstücke handelt, lieber ranjhéieren); 2) «umpflügen» auch: -geheien, (s. d.); -äärbelen (Ton: 2) tr. V.: «umarmen» — cf. Aarbel — auch als Subst. gebr.: en Ëmäärbels ouni Gläichen an Enn (ein zärtliches Umarmen ohne Ende); -bannen (Ton: 2) trans. Verb.: «umbinden»; -bauen trans. Verb.: «umbauen»; -béiën trans. Verb.: «umbiegen»; -blosen trans. V.: «umblasen» — en as esou klääsper, de Wand bléist en ëm; -bréngen trans./refl. V.: «umbringen» — en huet sech bal derfir ëmbruecht (er hat sich viel Mühe gegeben — auch: er hat schwer daran getragen, er hat viel Aufhebens gemacht wegen eines Verlustes); -butschen trans. Verb.: «umwerfen» — en huet d'Kaer ëmgebutscht (Flaxweiler); -däfen trans. Verb.: «umtaufen» — Däf en ëm an nenn e Filu!; -dälen, -delen (Part.: ëmgedäält) trans. Verb.: «herumgehen lassen, herumreichen» (Ga.) — s. -gin, -räächen; -drécken trans. V.: «umdrücken»; -dréi(n)en trans./refl. V.: 1) «nach der entgegengesetzten Richtung wenden» — en dréit sech nach am Graf ëm — se hun ëm den Hals ëmgedréit (se hun ëm Säsi gemaacht — sie haben ihn gepfändet) — d'Jhandaarmen hun en ëmgedréit (hießen ihn kehrtmachen); 2) «wenden» (von Kleidungsstücken) — eng ëmgedréiten Händsch; 3) «kehrtmachen, fortgehen» — cf. ëmkéiëren; -droën trans. V.: «herumtragen» — den Hälegen, den Tellerchen gët ëmgedroën (bei der Kollekte); -dun, -dongen trans. V.: «umlegen» — 't as kal, donk e Schal ëm; -enän, -eneen Adv.: «einer um den andern» — se hun e. gekrasch (sie haben einer nach dem andern, um die Wette . . . geweint);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut