LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Féngerchen bis Fënsterkrop (Bd. 1, Sp. 322b bis 323b)
 
Féngerchen M.: «Fingerchen» (Dim. zu Fanger — s. d.) — de klenge F. — e laacht fir e (oder: all) kromme F. — cf Zockerféngerchen.
 
Féngerches N.: «fein granuliertes, farbiges Zuckerwerk» — cf. Maiszéckerchen, Zockerféngerchen.
 
féngerches Adv.: 1) «mit den Fingern» si hale sech f. fest — d'Kanner spille f. (Fingerspiele der Kinder); 2) iron.: «durch Diebstahl» — dat meescht, wat en huet, dat huet e f.
 
féngeren, veraltet: fangeren (lokal: 'fəŋərən) intr. Verb.: 1) «mit den Fingern [Bd. 1, S. 323] herumstochern, -tasten» — wat féiert deen e Geféngers fir déi puer Frang ze bezuelen — en huet un der Auer geféngert, bis en se futti hat — en huet an den Täsche geféngert; 2) «ausklügeln, zuwege bringen, Glück haben» — en hat et grad geféngert (urspr. er hatte es gerade richtig getroffen, war mit knapper Not einer Unannehmlichkeit entronnen — iron.: er ist hereingefallen, ähnlich: en hat et grad geschnauft).
 
Féngerlek M.: 1) «Zeigefinger» (Kinderreime cf. sub Fanger); 2) «Schutzhülle für den Finger».
 
féngeschno (Osten) Adv.: «beinahe» — op e Fanger no.
 
féngslech, fénkerlech, fénklech, fënzlech Adj.: 1) «überempfindlich» (körperlich) — méng Fra as zimlech féngslech, wéi d'Fraleit all (R. VII/ 227); 2) «empfindsam, leicht beleidigt», dafür auch: geflappt, getufft. Abl.: Féngslechkeet F.
 
Fénkelchen M.: 1) «Fink»; 2) Dim. zu: Fonk.
 
fénkeleg Adj.: «glänzend, feurig» — seng fénkeleg Aen.
 
fénkelen (lok. phV. Westen 'fe·iŋkə- lən) intr. Verb.: 1) «funkeln» — et fénkelt mer virun den Aën (es flimmert mir vor den Augen) — et fénkelt vu Keelt (es funkelt vor Kälte) — wann d'Stäre f. da gët et aner Wieder — de Wäi fénkelt = as fakel (s. d.); 2) «zwinkern» — d'Meedchen huet (mer) mat den Aë gefénkelt (das Mädchen hat mit den Augen gezwinkert, hat mir zugeblinzelt) — e fénkelt scho mat den Aën (er ist angetrunken); 3) «fleckig werden» (vom Linnen, wenn es nicht trocken weggelegt wird).
 
Fenn M. s. Féng.
 
Fenn(i) männl. Vorn.: Variante zu Ferdinand (s. d.).
 
fënnef Num.: «fünf» — huel déng f. Sënner zesummen (nimm deine fünf Sinne zusammen) — hie léisst f. grued sin (es ist ihm gleich), ähnlich: him as zwee an zwee f. — f. Fanger(en), s. Fanger.
 
Fënnef- / fënnef-: -bur (lok. Norden -'burən) ON.: «Fünfbrunnen, frz. Cinqfontaines», Gem. Ulflingen, Kant. Clerf — 25, dafür lieber: Pafemillen; -eck M.: «Fünfeck, Drudenfuß»; -eckeg Adj.: «fünfeckig»; -frangschäin M.: «Fünffrankenschein»; -frangstéck N.: «Fünffrankenstück», dafür früher einfach Stéck — déi déck Baueren hun hire Pätteren (Patenkindern) e F. an dem Këndel (Weihnachtsgebäck in Gestalt eines Kindes) säin Nuebel agebak; -jäereg Adj.: «fünfjährig» — e schéine Fënnefjäeregen (ein schönes junges Pferd); -markstéck N.: «Fünfmarkstück»; -pënneg Adj.: «fünfpfündig»; -pënner M.: «Brotlaib von fünf Pfund»; -sustéck N.: «Münze von fünf Sous».
 
fënneft Num.: «fünft» — en as d'f. Rad um Won — en as fir d'f. Papp gin.
 
Fënnef(t) F., Fënnefter M.: 1) «Ziffer fünf»; 2) Pennälerspr.: «schlechte Schulnote»; 3) in der Form Fënnefter, häufiger Waldname.
 
Fenneg (Osten: -ig) Pl. Fenneg(er), Fennecher M.: «Pfennig» — da's kee roude F. wäert; dafür auch: Pennek (s. d.).
 
Fennéng(en) ON.: «Fenningen», Gemeinde Bettemburg, Kant. Esch — 502 — si hun em Fennénger Féischte gemaacht (sie haben ihn grob behandelt).
 
Fënsel, (-zel), Finsel, (-zel) F.: «Fäserchen, Fädchen» (am ausgefaserten Stoff — im Gegs. zur losen Fisem, Pisem, s. d.).
 
fënselen (-zelen), finselen (-zelen) intr. Verb.: 1) «ausfasern» — de Stofft fënzelt ze liicht; dafür auch: ausfënselen, z. B.: de Stofft as ausgefënzelt — d'Box as ënnen ausgefënzelt; 2) «fein regnen».
 
Fënster (lok. phV. -Stər südlich einer Linie Küntzig-Ahn — bisw. 'fən:(t)sər, so belegt in Esch a. d. Alzette — Westen 'fe·instər) F.: 1) «Fenster» — — en huet em d'Fënsteren ageschloëen — d'Fënstere gin agesaat, ugeschloen (die Fensterrahmen werden in die Maueröffnungen, oder das Fenster wird in den Rahmen gepaßt); 2) «Schaufenster» — 't läit e schéint Kleed an der F. — ech hätt gären dat Buch aus der F. — dech kënne mer an d'F. stellen; 3) iron.: «Brille» — méng Fënstere sin ugelaf.
 
Fënster- : -bänk F.: «Fensterbank»; -botzer(t) M.: «Fensterputzer»; -briet M.: «Fensterbrett»; -glas N.: «Fensterglas» (ungeschliffenes Glas); -kräiz N.: «Fensterkreuz»; -krop M.: «Fensterhaken» (zum Festhalten eines nach außen geöffneten Flügels);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut