LWB Luxemburger Wörterbuch
 
versenken bis verspronks (Bd. 1, Sp. 353a bis 355a)
 
versenken trans. Verb.: 1) «versenken» — ech wëllt, du wiers matzen an d'Mier versenkt!; 2) in der Schreinerspr.: «ganz einschlagen, in eine Vertiefung einlassen» (Nagel, Schraube), und zwar mit einem Chasse-clou M. oder einem Versenkbuer M.: «Versenkbohrer»; 3) in der Schifferspr.: «(den Anker) auswerfen».
 
versénken intr. Verb.: «versinken» — mer si bal am Bulli versonk.
 
versetzen trans. Verb.: «versetzen» in seinen verschiedenen Bed.: 1) «umpflanzen» — mir hun eist Äerdbier versat; 2) «anderswo beschäftigen, anstellen» — si versetze mech an d'Stad (cf. auch: strofversat); 3) «für Geld als Pfand hinterlegen» — Echt.: fer de Foaskostüm gif ich Man a Kanner versezen; 4) «einen Streich spielen, Unangenehmes zufügen, einen unfreundlichen Akt setzen» — ech v. em eppes, dorun huet e laang ze verdauen — wat hun ech der versat?; 5) «durch etwas (Dazwischengesetztes) versperren» — en huet d'Späicherdir mat Krom a Këschte versat; dazu die Abl.: Versetzong F. — ech waarden op méng V. — Du mengs, en hätt d'ganz Duerf a Versetzong (Pfand).
 
versëtzen Verb.: 1) trans.: «durch Sitzen versäumen, mit Sitzen hinbringen, durch langes Rutschen verschleißen» — méng Box as versiess; 2) refl.: «zu lange sitzen»; cf. versiess.
 
versichen trans. Verb.: «versuchen», und zwar: 1) «in Versuchung führen» — da's eiser Härgott versicht — looss dech nët v.; 2) «probieren» — drohend und warnend: versich ët emol! — 't wier emol ze v. — meist dafür: probéieren.
 
versidderen trans./intr. Verb.: 1) «ausglühen»; 2) «zu viel schmoren» — Echt.: dou versidders noach an der Heel!
 
versielen trans. Verb.: «versohlen», in der bes. Bed.: «prügeln», dafür meist: den Hënner (Hintern) ersielen (s. d.).
 
versierglech, versiercherlech Adj.: «sorgsam, sorglich, besorgt» — eng v. Hand.
 
versiess Adj.: «versessen» (cf. auch: besiess).
 
versigelen (-j-) trans. Verb.: «versiegeln» — Ra.: verbréift a v. Rechter.
 
versimmelen, versiemelen, versemelen = versammelen (s. d.).
 
versimmeren intr. Verb.: 1) «unter der Asche weiterglimmen, verglimmen» — d'Brikette v. am Uewen; 2) «im Topf leise weiterkochen». [Bd. 1, S. 354]
 
versinn Verb.: A. tran.: 1) «versorgen mit, eindecken» (cf. bes. furnéieren) — mir sin nach v. (wir haben noch genügend Waren); 2) «mit den Sterbesakramenten versehen» — de Kranke gouf v.; B. refl.: 1) «falsch sehen, sich versehen, irren, täuschen» — v. ass (och) verspillt — 't versäit ee sech nët méi ewéi hannert de Leit — 2) und 3) = verkucken sub 1 und 4 (s. d.).
 
Versinn I N.: «Versehen» — entschëllegt, 't war e V.
 
Versinn II lok. Besinn - Mosel (Pl. Versinner) N. und M.: 1) «Zimmerdecke» (= Plafong) — e räächt iwer de V. (von einem sehr großen Menschen); 2) «Zimmerhöhe, Stockwerk» — en héicht V. (ein hohes Zimmer) — ent Versinn héich (Nordösling) — en Haus mat zwee Versinner (mit Erd- und Obergeschoß, also einstöckig) — auch übtr.: 't gät mer iwer de V. (das verstehe ich nicht); 3) «Gesims» (bei einem Haus, Schrank usw.) s. Kornisch; 4) «Heuboden» — en as vum V. gefall = en as vun der Genn gefall.
 
versinnsdéif, -héich Adj.: «zimmertief, -hoch».
 
versippen, versuppen trans. Verb.: «vertrinken».
 
versoën Verb.: A. trans.: 1) «ausschlagen, ablehnen» — eng Drëppche verseet een nët; 2) «vergeben, versprechen, verloben» — d'Plaz, mäin nächsten Danz, d'Meedchen as scho versot; B. intr.: «versagen, aussetzen» — d'Flënt, d'Häerz, de Motor verseet — dee verseet wou et gëlt — do verseet méng Kennschaaft, all Konscht, mäi Latäin; C. refl.: «sich versagen» — e verseet sech (séngem Bauch) näischt.
 
versoff Adj. s. versaufen.
 
verspäeren trans. Verb.: «ver-, ab-, aussperren» — an deem Haus v. se d'Brout — Ga.: verspaart giän (ausgesperrt werden) — d'Barriär war verspaart — verspäer mer de Wee nët; dazu das Verbadj.: verspaart mit bes. Gebrauch als Hüllwort für den Zustand der Frau zur Zeit der Menstruation.
 
verspéiden Verb.: 1) trans.: «verspäten, verpassen» — du verspéits awer och ëmmer den Zuch (du bist zu langsam); 2) refl.: «sich verspäten» — deen do verspéit sech nët (wenn es seinen Vorteil gilt) — spaßh.: ma, Mononk, dir hut iech verspéit (erklärend: e koum scho freides op d'Kiirmes); dazu die Abl.: Verspéidong F. — den Zuch huet eng gehéiereg V. — déi V. kann en nët méi no(op)huelen.
 
verspéinen (Ostrand: verspinnen, Nordösl.: -spingen) Verb.: A. trans.: 1) «von der Muttermilch entwöhnen», übtr.: «das Getränk überhaupt versagen»; 2) verallgem.: «vernachlässigen, stiefmütterlich behandeln» — si mir da ganz verspéint? (etwa, wenn die Bedienung im Wirtshaus langsam vor sich geht); B. intr.: «nicht mehr säugen» — d'Mamm as verspéint; C. refl.: «sich versagen» — e verspéint sech vun aller Freed.
 
verspellegen (-chen), lok. Echt.: verspillichen trans. Verb.: 1) «mit Arbeit, Gedanken, Sorgen überladen»; 2) «verwirren»; dazu das Verbadj.: verspellegt — e war de ganzen Dag ewéi v. — komm bis eran, du bas nët esou v.
 
verspieren trans. Verb.: «fühlen» — esou eppes v. ech nët (etwa nach einer Beleidigung).
 
verspillen Verb.: A. trans.: 1) «beim Spiel verlieren» — en huet Hab(b) a Gutt (den Hënner aus der Box) verspillt; 2) «verlieren» (allgem.) — si hun de Krich verspillt — d'Kand verspillt e Joer an der Schoul — du hues elo näischt méi ze v.; B. intr.: «unterliegen» — dir sid, hut verspillt — dazu das Verbadj.: verspillt «verloren» — mir gin eis v. (wir geben auf) — den Dokter huet em (him) v. gin (der Arzt hat ihn aufgegeben).
 
Verspiller M.: «Verlierer» — déi éischt Gewënner, déi lescht V. — beim Kegeln: d'V. fänken un (dafür auch: déi Domm fänken un!).
 
versprangen refl. Verb.: «einen ungeschickten Sprung tun».
 
verspräden, -spreden trans./refl. V.: «zerstreuen, ausspreiten, verbreiten» — wien huet dann nëmmen déi Raibergeschichte versprät? — den Niwwel verspreet sech; dazu das Verbadj.: versprät, verspreet «verstreut, weit auseinander gelegen» — d'Stécker sin um ganze Bann v. — séng Kanner sin uechter d'Welt v.
 
verspréissen trans. Verb.: «durch Sprossen befestigen» (z. B. einen abgestützten Graben) — s. Spréiss — dafür auch: verstriewen (s. d.).
 
versprëtzen trans. Verb.: «verspritzen, beim Spritzen (etwa des Weinbergs mit Kupfervitriol) aufbrauchen», lok. auch: versprutzen.
 
verspriechen (Part. Praet.: versprach, verspracht, lok. Norden und Osten fər/SprO:x) Verb.: 1) trans.: [Bd. 1, S. 355] «versprechen, zusagen, geloben» — v. as Schold, a waarden as Gedold — v. an halen as zwäerlä — v. as halen — bei éierleche Leit as versprach(t) ewéi geschwuer — v., Zäit a Schold léieren d'Leit (de Leiden) d'Gedold — en huet mer d'Stäre (dat Blot) vum Himmel versprach (auch: Kugel a Kap) — du has mer et héich (auch: fest, deier) an hälleg versprach — d'Meedchen as versprach, si si versprach, si hu sech versprach (verlobt) — verspriech näischt, wann s d'et nët kanns halen — wat verspréchs de mer? (welchen Entgelt stellst du mir in Aussicht?) — Nösl.: ich versprich näist esu (ich verspräche nichts derartiges); 2) refl.: «ein Gelübde tun» — ech hat mech op Ieweschtklause (Eberhardsklausen) versprach.
 
Verspriechen N.: «Versprechen, Gelübde».
 
verspronks Adv.: 1) «zischend» (vom Wasser) — d'Dëppen, d'Waasser kacht v.; 2) «sprunghaft, in aller Eile» — an hie v. dohin (cf. houspronks).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut