LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Versinn bis verstännechen, -egen (Bd. 1, Sp. 354a bis 355b)
 
Versinn I N.: «Versehen» — entschëllegt, 't war e V.
 
Versinn II lok. Besinn - Mosel (Pl. Versinner) N. und M.: 1) «Zimmerdecke» (= Plafong) — e räächt iwer de V. (von einem sehr großen Menschen); 2) «Zimmerhöhe, Stockwerk» — en héicht V. (ein hohes Zimmer) — ent Versinn héich (Nordösling) — en Haus mat zwee Versinner (mit Erd- und Obergeschoß, also einstöckig) — auch übtr.: 't gät mer iwer de V. (das verstehe ich nicht); 3) «Gesims» (bei einem Haus, Schrank usw.) s. Kornisch; 4) «Heuboden» — en as vum V. gefall = en as vun der Genn gefall.
 
versinnsdéif, -héich Adj.: «zimmertief, -hoch».
 
versippen, versuppen trans. Verb.: «vertrinken».
 
versoën Verb.: A. trans.: 1) «ausschlagen, ablehnen» — eng Drëppche verseet een nët; 2) «vergeben, versprechen, verloben» — d'Plaz, mäin nächsten Danz, d'Meedchen as scho versot; B. intr.: «versagen, aussetzen» — d'Flënt, d'Häerz, de Motor verseet — dee verseet wou et gëlt — do verseet méng Kennschaaft, all Konscht, mäi Latäin; C. refl.: «sich versagen» — e verseet sech (séngem Bauch) näischt.
 
versoff Adj. s. versaufen.
 
verspäeren trans. Verb.: «ver-, ab-, aussperren» — an deem Haus v. se d'Brout — Ga.: verspaart giän (ausgesperrt werden) — d'Barriär war verspaart — verspäer mer de Wee nët; dazu das Verbadj.: verspaart mit bes. Gebrauch als Hüllwort für den Zustand der Frau zur Zeit der Menstruation.
 
verspéiden Verb.: 1) trans.: «verspäten, verpassen» — du verspéits awer och ëmmer den Zuch (du bist zu langsam); 2) refl.: «sich verspäten» — deen do verspéit sech nët (wenn es seinen Vorteil gilt) — spaßh.: ma, Mononk, dir hut iech verspéit (erklärend: e koum scho freides op d'Kiirmes); dazu die Abl.: Verspéidong F. — den Zuch huet eng gehéiereg V. — déi V. kann en nët méi no(op)huelen.
 
verspéinen (Ostrand: verspinnen, Nordösl.: -spingen) Verb.: A. trans.: 1) «von der Muttermilch entwöhnen», übtr.: «das Getränk überhaupt versagen»; 2) verallgem.: «vernachlässigen, stiefmütterlich behandeln» — si mir da ganz verspéint? (etwa, wenn die Bedienung im Wirtshaus langsam vor sich geht); B. intr.: «nicht mehr säugen» — d'Mamm as verspéint; C. refl.: «sich versagen» — e verspéint sech vun aller Freed.
 
verspellegen (-chen), lok. Echt.: verspillichen trans. Verb.: 1) «mit Arbeit, Gedanken, Sorgen überladen»; 2) «verwirren»; dazu das Verbadj.: verspellegt — e war de ganzen Dag ewéi v. — komm bis eran, du bas nët esou v.
 
verspieren trans. Verb.: «fühlen» — esou eppes v. ech nët (etwa nach einer Beleidigung).
 
verspillen Verb.: A. trans.: 1) «beim Spiel verlieren» — en huet Hab(b) a Gutt (den Hënner aus der Box) verspillt; 2) «verlieren» (allgem.) — si hun de Krich verspillt — d'Kand verspillt e Joer an der Schoul — du hues elo näischt méi ze v.; B. intr.: «unterliegen» — dir sid, hut verspillt — dazu das Verbadj.: verspillt «verloren» — mir gin eis v. (wir geben auf) — den Dokter huet em (him) v. gin (der Arzt hat ihn aufgegeben).
 
Verspiller M.: «Verlierer» — déi éischt Gewënner, déi lescht V. — beim Kegeln: d'V. fänken un (dafür auch: déi Domm fänken un!).
 
versprangen refl. Verb.: «einen ungeschickten Sprung tun».
 
verspräden, -spreden trans./refl. V.: «zerstreuen, ausspreiten, verbreiten» — wien huet dann nëmmen déi Raibergeschichte versprät? — den Niwwel verspreet sech; dazu das Verbadj.: versprät, verspreet «verstreut, weit auseinander gelegen» — d'Stécker sin um ganze Bann v. — séng Kanner sin uechter d'Welt v.
 
verspréissen trans. Verb.: «durch Sprossen befestigen» (z. B. einen abgestützten Graben) — s. Spréiss — dafür auch: verstriewen (s. d.).
 
versprëtzen trans. Verb.: «verspritzen, beim Spritzen (etwa des Weinbergs mit Kupfervitriol) aufbrauchen», lok. auch: versprutzen.
 
verspriechen (Part. Praet.: versprach, verspracht, lok. Norden und Osten fər/SprO:x) Verb.: 1) trans.: [Bd. 1, S. 355] «versprechen, zusagen, geloben» — v. as Schold, a waarden as Gedold — v. an halen as zwäerlä — v. as halen — bei éierleche Leit as versprach(t) ewéi geschwuer — v., Zäit a Schold léieren d'Leit (de Leiden) d'Gedold — en huet mer d'Stäre (dat Blot) vum Himmel versprach (auch: Kugel a Kap) — du has mer et héich (auch: fest, deier) an hälleg versprach — d'Meedchen as versprach, si si versprach, si hu sech versprach (verlobt) — verspriech näischt, wann s d'et nët kanns halen — wat verspréchs de mer? (welchen Entgelt stellst du mir in Aussicht?) — Nösl.: ich versprich näist esu (ich verspräche nichts derartiges); 2) refl.: «ein Gelübde tun» — ech hat mech op Ieweschtklause (Eberhardsklausen) versprach.
 
Verspriechen N.: «Versprechen, Gelübde».
 
verspronks Adv.: 1) «zischend» (vom Wasser) — d'Dëppen, d'Waasser kacht v.; 2) «sprunghaft, in aller Eile» — an hie v. dohin (cf. houspronks).
 
verspruddelen trans. Verb.: «das Wasser vergeuden».
 
verstaatlechen trans. Verb.: «verstaatlichen».
 
verstalen trans. Verb.: 1) «in einen fremden Stall bringen, im Stall eine andere Stelle geben»; 2) passivisch gebr.: «sich in ungewohnter Umgebung, in einer unangenehmen Lage finden» — ech komme mer wéi verstaalt vir.
 
verstallt (-l:t) Verbadj.: 1) Part. Praet. zu verstellen (s. d.); 2) in der bes. Bed. «entstellt, verunstaltet (bis zur Unkenntlichkeit)» — in dieser Bedeutung auch: veronstallt (cf. entstallt).
 
Verstand M.: «Vernunft, Verstand» — de V. kënnt mat de Joëren (bisw.: kënnt nët ëmmer mat de Joëren) — du hues méi Hoër ewéi V. (von Frauen) — wu kee V. as, (do) kënnt (d)ës selen hin — méi Land ewéi V. (mehr reich als verständig) — en huet de V. mam Schaumläffel kritt, gefriess (geringer Verstand — od. iron.: überlegener V.) — de V. bleift mer stoën (ich bin perplex), auch: do soll engem de V. stoë bleiwen — en huet glat kee V., nët fir en décke Su V. — de V. as em duerchgaangen (Zusatz: en hat ës nët vill) — dat Kand as de V. selwer — wéi en ale V. (altklug) oder: V. ewéi en Alen — huel dach V. un! — hei kënnt et nët op de V. ma op de gudde Wëllen un — hues de de V. verluer? — 't as fir de V. ze verléieren!
 
verstauchen trans. Verb.: «verstauchen» (z. B.: de Fouss, d'Schëller, de Mo).
 
verstäen, -steën (-stäjen, -stächt Nösl.) trans. Verb.: «versteigern (lassen)».
 
verstäerken trans. Verb.: «verstärken», dazu die Abl.: Verstäerkong F.
 
verstäifen trans./refl. Verb.: «(sich) versteifen».
 
verstäipen refl. Verb.: «sich versteifen» — verstäip (-f) dech nët drop!
 
verstämpelen (lok. Echt.) trans. V.: «durch übertriebenen Zuspruch zum Essen nötigen» (cf. stampen), dazu das Verbadj.: verstämpelt «gefräßig» (cf. dagegen: verstempelen).
 
verstänneg Adj.: «vernünftig» — da's eng v. Ried, oder: v. geschwat, e verstännegt Wuert — sëd dach v.! — wéini gës de dann emol v.?
 
verstännechen, -egen Verb.: 1) trans.: «benachrichtigen»; 2) refl.: «vereinbaren» — si konnte sech nët v. (einigen).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut