LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Verwurelter bis Fernand (Bd. 1, Sp. 360a bis 361b)
 
Verwurelter Pl. (cf. Nonnefäscht, Tortelen) bisw. dazu das Sg.: eng Verwurelt.
 
verwurschtelen trans. Verb.: 1) «schlecht verarbeiten, verderben»; 2) «verunstalten» (etwa durch nachlässige Kleidung); dazu das Verbadj.: verwurschtelt — hatt kënnt ëmmer esou verwurschtelt do; cf. verrëschten.
 
verwutzt (lok. Osten) Verbadj.: «verblüfft».
 
verzapen trans. Verb.: 1) «zum Ausschank bringen»; 2) übtr.: «erzählen, zum Besten geben» (meist pejor.) — wat verzaapt deen en Onsënn; 3) «durch Zapfen verbinden» — in dieser Bed. auch: verzäppen.
 
verzäächnen, -zeechnen trans. Verb.: 1) «aufzeichnen»; 2) «unrichtig zeichnen» — pass op, du verzeechens de Plang; dazu die Abl.: Verzäächnes, Verzeechnes N.: «Verzeichnis, Liste».
 
verzäertelen trans. Verb.: «verzärteln» (cf. verfekelen, verhätschelen, verpäppelen, verpëmpelen, verzëmpelen).
 
Verzäichnes (bisw. lok. Verzeechnes) N. und F.: «Verzeihung» — do as kä V. (da gibt es kein Pardon) — du kënns nach bei mech (em) V. hääschen; dafür neuerdings: Pardon, Verzeiong.
 
verzäppen trans. Verb. = verzapen (sub 3) — s. d.
 
verzéckeren, verzockeren Verb.: 1) trans.: «zuviel Zucker beigeben» — de Wäin as verzéckert; 2) intr.: «zu Zucker werden, sich mit Zucker verkrusten» — d'Gebääss verzéckert, wann een et laang versuergt.
 
verzéckt Verbadj.: «verzückt» — d'Meedchen as v., wann et de Jong gesäit.
 
verzéien Verb.: A. trans.: 1) «verziehen, verzerren» — ounéi eng Min ze v. — en huet de Mond verzunn; 2) «Unebenheiten ausgleichen» — verzéi de Buedem e bësche méi hier; B. refl.: 1) «verschwinden, abziehen» — d'Geschwill, den Niwwel, de Reen, d'Wieder verzéit (verzitt) sech — verzéi dech (verschwinde!); 2) «die Form verlieren» — d'Rido, de Schong, de Stofft verzéit sech; C. intr.: «verweilen, warten» — looss mer nach (eng) zéng Minutte v. (wir wollen noch etliche Minuten warten).
 
verzeien (Part. Praet.: verziën, lok. verzigen) trans. Verb.: «verzeihen» — verzei mer nach eemol! — Gott verzei mer, in Raa. wie: da's eppes ewéi Gott verzei mer, esou e Gott verzei mer (von einem auffälligen, schäbigen, alten Kleidungsstück) — auch abs. gebr.: déi Krankheet verzeit nët (ist unheilbar) — auf dem Lande (Ostrand) neben pardon häufig auch: verzeit, wann ech geléift; dazu die Abl.: Verzeiong F.: «Verzeihung» (cf. Verzäichnes).
 
verzëmpelen, verzëmpen trans. V.: «verzärteln» (Synonyma sub: verzäertelen).
 
verzënnen trans. Verb.: «mit Zinn überziehen».
 
verzënsen trans./refl. Verb.: «(sich) verzinsen» — dat verzënst sech (bringt Gewinn, lohnt sich) — d'Haus verzënst sech mam Loyer.
 
verziedelen trans. Verb.: «verzetteln».
 
verzielen Verb.: A. trans.: «erzählen», neben: erzielen (s. d.) — e verzielt engem d'Ouere vum Kapp ewech; B. refl.: «sich beim Zählen irren» — Echt.: e verzeelt sich nëmmen zu seim Vorel (Vorteil).
 
Verzier M.: «Verzehr» (innerhalb u. außerhalb des Hauses) — an deem Haus as zevill e grousse V. — en as nëmmen am V. (nët am Verdéngscht) — säi V. as nët grouss (er trägt wenig Geld ins Wirtshaus) — cf. auch: Zier.
 
verzieren (phV. des Tonvok.: -jε- -e:-) Verb.: 1) trans. «verzehren» — Liicht gewonnen, liicht verziert — mer v. d'Haut (Leichenmahl, bes. nach dem Tode eines Junggesellen) — d'Handwierker verzieren d'Strauss (die Spende [Bd. 1, S. 361] des Bauherrn in Speise und Trank umsetzen) — de Gascht, Näid verziert en — ich verziärrt na mi, da kimms de ischter zu gätt (Nordösl.); 2) refl.: «sich verflüchtigen, schwinden, verzehren» — de Schnaps verziert sech séier an der Fläsch — d'Mëscht verziert sech séier an deem Buedem; dazu gelegentlich die Abl.: Verzierer M. (cf. Gewënner).
 
verzi(i)chten trans. Verb.: «verzichten» (cf. renoncéieren).
 
verzillen trans. Verb.: «falsch erziehen».
 
verzipen trans. Verb.: «verzärteln» (Synonyma sub verzäertelen).
 
verzoën intr. Verb.: «verzagen» bes. als Verbadj.: verzot «mutlos».
 
verzollen trans. Verb.: «verzollen».
 
verzwaakt Verbadj.: «verzwickt».
 
verzwaddert Verbadj.: «im Wachstum zurückgeblieben», dafür auch verquadderts. Quadder, Zwadder.
 
verzweiwelen intr. Verb.: «verzweifeln», dazu das Verbadj.: verzweiwelt auch mit der bes. Bed.: 1) «eigensinnig»; 2) «gewinnsüchtig, geizig».
 
Verzweiwelong F.: 1) «Verzweiflung, Aufregung, Hast» — an enger V. (in großer Hast); 2) «Habgier».
 
verzwëssen trans. Verb.: «Fäden mit Wachs bestreichen» — fir e(ng) Schmack (Schmitze) ze maachen, gin d'Fiedem vum Wierek verzwësst (cf. Schmack, Zwëss).
 
Ferdinand männlicher Vorn. — erscheint als: Ferd, Ferdchen, Ferdi, Fenn, Fenni — aus dem Frz.: Fernand, Fern(i).
 
Ferger M.: «Ferge» (cf. Fuer), dazu der Hausname: a Fäerches, Fäerges, Fäergesch.
 
ferm (ferrëm Nösl.) Adj.: 1) «fest, kräftig, stark» — e ferme (Bauere-) Knuet (ein starker Mensch, oft für Mädchen gebr.) — eng Ferm an d'Sabbel, d'Schnëss, bei d'Këscht . . . (eine feste Ohrfeige, ein tüchtiger Fußtritt) — en as nët f. am Still (etwas närrisch) — 't as där Fermster keen — maach d'Dir f. zou — e mécht f. derbäi (er bemüht sich nach Kräften, auch beim Essen) — f. bäi ä maachen (gehörig prügeln) — en huet eng Ferm am Kessel, an der Këscht (ist sehr betrunken) — da's eng f. Ligen — s. fest; 2) «gesund» (meist neg. gebr.) — d'Kand as nët f. — en as nët f. op der Broscht; 3) nur abverbial: «sehr, tüchtig» — a ferm! (und wie! — zur Beteuerung auf eine Frage) — 't as f. geräift (es hat stark gereift) — mer gi, schaffe . . . f. drop lass — si si f. hannerun him (er wird streng verfolgt, man setzt ihm arg zu) — 't as f. zwou Auer (sicher schon mehr als zwei Uhr).
 
ferréiert Verbadj.: «beschlagen sein (in einem Fach)» — en as gutt ferréiert am Latäin — cf. frz. être ferré sur.
 
Fernand s. Ferdinand.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut