LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Fiescht bis Firmbild (Bd. 1, Sp. 368a bis 369a)
 
Fiescht (lok. phV.: fε:St fe:St fε:əSt fiε:St) F.: «Ferse» (am Fuß und am Strumpf) — en trëtt mer d'Fieschten of, e läit mer ëmmer op de Fieschten, e rëtscht mer op de Fieschten no (er verfolgt mich mit schmeichlerischen Bitten) — de Määschter as dem Gesell op de Fieschten (überwacht seine Arbeit aus der Nähe) — en huet d'Fieschten erausstoën (Löcher in den Strümpfen) — du hun ech de Fieschten (auch de Been, de Féiss) et opgin (da habe ich Fersengeld gegeben) — beim Stricken heißt es: ech sin un der F. (der Strumpf ist soweit fertig, es bleibt noch der Fuß) — en huet Lächer an de Fieschten ewéi Fäischt (große Löcher in den Strümpfen).
 
Fieschtegeld (so Wb. 06) N.: «Fersengeld» — en huet F. gin, bezuelt (eher: en huet de Fieschten et opgin — s. d. vor.).
 
Fieschter (phV. s. Ltb. 41) M.: «Förster» (auch: Bësch-, Waldfieschter) — d'Fuercht hitt de Bësch méi ewéi de F. — iron.: mäi F. doheem (meine Frau).
 
Fieschtergesetz N.: «Reglement des Flurschutzes» (gemäß diesem darf z. B. kä Bauer d'Kolter u séngem Plou an der Gewan loossen, well et fir en Abriecher giedelech kënnt).
 
Fieschterloun M.: «Lohn für die Hut eines Waldes» (s. Hidderloun).
 
fieseg Adj.: «faserig» (vom Fleisch) — auch: strénkeg (s. d.).
 
fiesereg Adj.: «abfasernd» (vom Stoff).
 
Fiff F. und M.: «Finte, Kniff» — dee kennt de Fiff — e werft de Poopst an d'Geeschtlech mat Fiffen op de Réck (R VIII/139) — cf. auch: Rommeldefiff.
 
fiffeg, piffeg Adj.: «pfiffig».
 
Fiffegkät, Piffegkät, -keet F.: «Pfiffigkeit».
 
Fiffi M.: 1) «Muttersöhnchen, Lieblingskind» — hien as der Mamm hire F.; 2) «Günstling, Liebling der Lehrperson» — dem Schoulmääschter säi F. (meist absprechend); 3) Kosename für Kleintiere (Schoßhündchen, Vögel u. dgl.).
 
Fiffikus, Piffikus M.: «Pfiffikus».
 
Fig (fi:k) Pl. Figen, Figgen F.: 1) «Feige» (Frucht); 2) «Ohrfeige» — da gët et Figen — cf. auch Feig — e kritt Fige mat Stillen (Prügel).
 
Fige-: -bam M.: «Feigenbaum»; -blat N.: «Feigenblatt»; -stack M.: «Feigenstock» (vielfach in großen Blumenbottichen als Zierpflanze gezogen, trägt bei günstiger Witterung Früchte); -waasser N.: «warmes Feigenwasser» (in welchem Feigen abgekocht worden sind — gegen Geschwülste im Mund).
 
Vigelchen M.: Dim. zu Vugel, Vull (s. d.) «Vögelchen» — ostlx. Variante zu west- und gemeinlx. Villchen (s. d.) — cf. Bruch, Grundlegung, Karte 38/A; der Ostrand um Echt. spricht /fi·əlçən.
 
Figur F.: «Figur, Gestalt, Aussehen» — wat eng F.! — eng traureg F. — Echt.: sein F. gefeelt mer nët (er sieht krank aus).
 
Figurant M.: «Statist».
 
Figuratioun F.: «früher, erstes Tanzfest der Teilnehmer eines Tanzkursus».
 
figuréieren intr. Verb.: «figurieren, vorhanden sein, vermerkt sein» — dat figuréiert nët am Budget — du figuréiers alt näs bei de Räpper a Kläpper. [Bd. 1, S. 369]
 
Figurist M.: Ga.: «Gipsarbeiter» (der Bilder aus Gips zu gießen versteht).
 
Fiicht F.: «Fichte» (Wb. 06: «Tannenzapfen»).
 
Fiichte(n)-: -bam M.: «Fichte»; -nol F.: «Fichtennadel»; -strauss F.: «Fichtenzweig»; -strupp F.: «Fichtenzapfen» — s. Däppchen, Dännenzap.
 
fiicht (lok.: fäicht) — s. d.) Adj.: 1) «feucht» — dafür auch: fiichteg, fäichteg (im äußersten Norden und im Süden fi:t) — e fiichte Keller — e f. Haus — 't mengt een, du häss hënt f. geleën (zu jem. der Anzeichen von Erkältung, Übernächtigung, verrät) — d'Kand läit f. — gesond Hënn hun eng f. Nues — d'Kand huet eng f. Box — d'Huewer as f. akomm, se wiist aus; 2) dermat.: «nässend» — eng f. Wonn — e fiichten Ausschlag.
 
Fiichtegkät, -keet F.: 1) «Feuchtigkeit»; 2) dermat. «Wundserum, Wundsekret»; 3) übtr.: «Fortgang», in der Ra.: da kritt d'Saach hir F.
 
Viichten ON.: «Vichten» — Gem. Vichten, Kant. Redingen — 212; e war do (oder: esou séier) ewéi de Schëtz (oder: Schotz) vu V. (cf. Fälen).
 
fiichtkal Adj.: «feuchtkalt».
 
vi(i)jhenzeg, lok. viischtzeg bisw. auch visenzeg Adj./Adv.: 1) adjektivisch «vorder» (dafür meist viischt — s. d.) — d'vi(i)jhenzegt Zëmmer (Vorderzimmer, Zimmer an der Straßenfront des Hauses); 2) adverbial «vorwärts, nach vorn» (am Ostrand dafür auch: viirsech — s. d.) — e kënnt nët hannerzeg an nët v. — en as mam lénke Fouss v. opgestan (auch einfach: mam lénke Fouss vir) — kuck emol v. (schau mal vor dem Hause nach) — kuck v.! oder vrun dech! — Dien nët viischtzeg gät, gät hannerzeg.
 
Fiirchen (Pl. Firercher) lok. Färrchen F.: «kleine Furche».
 
fi(i)rmen, firemen (Part. Praet. mit Vorliebe gefiremt, Ehnen: /fεrəmən) trans. Verb.: 1) eigtl.: «firmen» — beim Fiirmen sagt der Bischof zum Firmling: packs de déi? («verträgst du die, scil. Ohrfeige» — umgedeutet aus «pax tecum»); 2) spaßh. übtr.: «ohrfeigen» — den Dechen huet d'Bouwen erem gefirmt an der Kannerléier.
 
Fi(i)rm- / Firem- : -bild N.: «Firmbild» (von den Firmpaten dem Firmling zur Erinnerung geschenkt);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut