LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Fleemchen bis Fléiwes (Bd. 1, Sp. 390b bis 391b)
 
Fleemchen M.: Dim. zu Flom (s. d.).
 
flegen (lok. Nösl.: flägen) trans. Verb.: «pflegen» (aus dem Hd), bisweilen wird auch das Subst. gebr.: dat Kand muss eng gutt Fleg kréien.
 
phlegmatesch, -isch (flεç- fle:S-) Adj.: «lässig, träge, phlegmatisch» — sonst dafür auch geloossen.
 
Fléi (lok. Nösl. Fléig) F.: 1) «Mücke und Fliege»; dafür auch: Fléidéierchen N. im Kinderreim: Fléidéierche, fléi an d'Holland, däin Haische brennt, déng Scheierche flämmt, deng Schewercher sin op de Somen (bezieht sich wohl eher auf den Marienkäfer Härgottsdéierchen) 2) «Auswurf» (cf. Flaut II).
 
Fléi- (umgelautete Pluralform zu Flou; cf. auch Flou-) -bass (Pl. -bëss) M.: «Flohstich»; -batti, -beidel, -bock M.: 1) «unreinlicher Mensch»; 2) «Nörgler, Querulant» — dafür auch: -fänkert M.; -engel M.: «unreinliches Frauenzimmer» (scherzhaft); -fank ON: Gasse in Mensdorf, wo sich die mittellos gewordenen Brasilienfahrer niederließen; -fott F.: «charakterloser, verächtlicher Mensch» (cf. Honds-, Deiwels-, Saifott) — dafür lok. im Osten: Fleifott und das Adj.: fleifottig; -hännes, -hengscht I M.: «schmutziger Mensch»; [Bd. 1, S. 391] -hengscht, II -kläpper M.: «von Flöhen geplagter Hund»; -këscht F.: 1) «übel beleumdetes Lokal, Spelunke»; 2) «Elendswohnung»; -klécker M.: «Haarspalter»; -kraut N.: 1) «Wasser-, Ruhrflohkraut, Inula Pulicaria»; 2) «Polei, Mentha Pulegium»; -muppes M.: 1) «Hund, der Flöhe hat»; 2) «unreinlicher Mensch»; 3) als Interj. gebr.: ee F.! (= ee fich! cf. fi, fich) — auch: Véimuppes; -pak M.: «Gesindel»; -péiter M.: «unreinlicher Mensch»; -sak M.: = d. vor.; -schass (Pl. -schëss) M.: «Flohfleck».
 
Fléiber, -buer ON.: «Flebour» — 1) Gem. Bauschleiden, Kant. Wiltz - 134; 2) Gem. Bourscheid, Kant. Diekirch.
 
Fléichen (Pl. Fléi(er)cher) F.: Dim. zu Flou — zunächst in der Ammenspr.: komm, ech sichen der d'Fléicher (man kitzelt das Kind am Hals, im Rücken, indem man die Finger rasch schreiten tut) — dann iron. übtr.: da kriss de d'Fléicher gesicht (ich rechne ab mit dir).
 
fléideg Adj.: = fliddeg (s. d.).
 
Fléi(e)fänker(t) M.: «Fliegenschnäpper, Muscicapa» — drei Arten in Luxemburg: groe F. (Muscicapa striata), schwaarze F. (Muscicapa hypoleuca), Kragfléi(e)fänkert (Muscicapa albicollis) — s. Beiefrësser, Méckefänkert.
 
fléien (phV. des Inf. s. Ltb. 99, dazu spor. im westl. Ösling: flingen — Prät. im Nordösl.: fluch (-ç), flich — Part. Prät.: gemeinlx. geflunn, gefluën, Osten: geflugen, geflogen (-γ-), Nordösl.: geflujen, Arlon: geflou — Ind. Präs.: gemeinlx. du fléi(t)s, flitts, hie fléit, flitt, Westösl. flicks, flickt, Osten: e fléicht) I intr. Verb.: 1) «fliegen» — Kinderspiel: wat fléit? (der Fragesteller nennt Wesen, die fliegen oder nicht fliegen; er hebt dabei jedesmal den Finger in die Höhe; hebt eines der mitspielenden Kinder zu unrecht den Finger, muß es ein Pfand geben) — ech ka geschwë f. (sagen die Frauen, wenn ihre Garderobe angeblich nicht ausreicht); in der Bed. «fliegen» häufig: rennen; 2) «schnell laufen, fliehen» — fléi! (mache dich aus dem Staube) — fléi, fléi, wann de Lackvull päift — e fléit ewéi de Wand, oder ewéi e wënnege Wand; 3) «flattern» — de Foandel fléicht am Wand (Echt.) — übtr.: d'Suë f. nëmmen esou — e léisst d'Suë f. — trivial: e léisst ee f. — d'Pobeiergeld fléit, d'Haartgeld rullt; 3) «fortgeschickt, verwiesen werden» (von der Stelle, aus der Schule, aus dem bischöfl. Konvikt usw.) — du léiers geschwë f.; 5) «fallen» — en as duer geflunn ewéi e Grapp Spéin — en as iwwer d'Kopp geflunn; 6) Wb. 06: «spucken» (cf. Fléi und Flaut II).
 
fléien II intr./trans. Verb.: «die Wolle rollen um sie zu Fäden zu spinnen» (cf. Flee, Flo).
 
Fléier M.: «am Hinterteil oder an der Seite des Fischerkahns befestigter Fischbehälter» (s. Fëschweier).
 
Fléierei F.: «Fliegerei» (oft pejor.) — do hu s'et mat hirer F.
 
Fléieschaf M.: «Speiseschrank» (mit Türen mit grünem feinem Maschendraht) s. Méckeschaf.
 
Fléif(l)ank M.: «Schmetterling» (lok. Differdingen) — s. Flëtter.
 
Fléilé(n)k M. und F.: 1) «Flügel»; 2) «Flügelmauer, Mauerflügel» — s. die gemeinlx. Var. Flillek.
 
Fléimouk F.: «Ziegenmelker, Caprimulgus» — dafür auch: Doudevull, Hex, Kéiseker, Nuetsramm.
 
Fléipéiter M.: «Schmetterling» (lok. bes. im Ösl. belegt) — s. Flëtter.
 
fléissen intr. Verb.: «fließen» — fléisse Waasser (fließendes Wasser) — neuerdings in Anlehn. ans Hd.: fléissend Waasser — dafür allgem. vorzugsweise: lafen — duerch d'Gold gefloss, nët vill dervu genoss (billige Goldlegierung).
 
Fléiwel, Fligel M.: «Dreschflegel» — cf. Flä(e)l; dazu das Komp.: Fléiwelsstréi N.: «mit dem Flegel gedroschenes, geordnetes Stroh» (Wb. 06 dagegen: «Wirrstroh») — andere Komp. unter Flä(e)l.
 
fléiwen (Osten: fliwwen) intr. Verb.: «zusprechen, zureden, Lust zu etwas (bes. zum Essen) zu machen suchen» — ech loosse mer nët f. (ich greife tüchtig zu, beim Essen) — hei gët nët gefléift — ech fléiwen der nët laang, fléif em nët laang (c'est à prendre ou à laisser) — e léisst sech gär f. (cf. frz. il se fait prier — übtr. von einem Motor, der bockt) — fléif mer nët (rede nicht auf mich ein, es ist vergebens) spaßh., an d. vor. anklingend: fléiwel mech nët oder fléift mer nët, ech brauch kee Fléiwel.
 
Fléiwes N.: Subst. zu fléiwen — all Fléiwes konnt näischt déngen.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut