LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Foussbänkelchen bis Fraleitsbox (Bd. 1, Sp. 404b bis 406a)
 
-bänkelchen F.: 1) «Fußschemel»; 2) übtr.: «zu dienstfertiges Dienstmädchen»; -bidden, -biitchen F.: «Fußwaschbütte»; -brät, -breet 1) Subst. F.: «Fußbreite»; 2) Adj.: «fußbreit»; -brems F.: «Fußbremse»; -briet M.: 1) «Fußende des Bettes», dafür auch einfach: Fouss; 2) «der bewegliche Teil am Spinnrad»; 3) bes. im Plur.: -brieder «Bretter zum Feststampfen der Gartensämereien» — s. Platschen; -buedem M.: «Fußboden» — dafür meist einfach: Buedem; -eisen N.: «eisernes Gerät zum Abputzen der Schuhe» — dafür auch: -kraz; -fall M.: 1) «Fußfall» — dafür auch: Knéifall — en huet e F. gedunn (demütig bitten); 2) «Heiligenhäuschen, Wegekreuz» — cf. sub verluer: verluere Kräizer; -gänger M.: «Fußgänger» — cf. Féisser; -gelenk N.: «Fußgelenk»; -knéchel M.: «Fußknöchel» — s. Enkel; -këssen F.: «Fußkissen»; -kraz F. = -eisen (s. d.); -lääscht, -leescht F.: «Fußleiste» — dafür auch einfach: Fouss; -lompen Pl. F.: «Fußlappen»; -nol M.: «Zehennagel»; -pad M.: «Fußpfad»; -reil M.: «Fußrücken» — s. Virfouss; -sak M.: «Sack, gew. aus einem nach innen gewendeten Wildfell, zum Warmhalten der Füße» (früher bei Kutschern in Gebrauch) — fréier haten d'Kitschener Foussäck fir sech d'Féiss waarm ze halen; -spur F.: «Fußspur»; -stéck N.: «Fußteil des Strumpfes» — dafür auch einfach: Fouss; -suel (Ton: 2) F.: «Fußsohle»; -tapis (wie frz. aber Ton: 1) -teppech M.: «Fußteppich»; -tour M., F., «Fußwanderung»; -träppchen F.: «Fußschemel»; [Bd. 1, S. 405] -trëtt M.: 1) «Fußtritt, Trittbrett» — dafür auch: Trëtt(briet), Marchepied; 2) «Stufe» — du hëlls mer kee F. Trap of, du hëlls mer kee F. méng Trap erof (du ersparst mir keinen Schritt); 3) «getretener Teil, Treten der Nähmaschine» — elo kann et schon de F.
 
foussen intr. Verb.: 1) «Fuß fassen»; 2) «zu Fuß gehen»; 3) «basiert sein auf» — dat fousst op näischt Gutts.
 
Foussert M.: «jem. der gut marschieren kann» (cf. Féisser).
 
foutéieren (zu frz. foutre) Verb.: 1) refl.: «sich darüber lustig machen, hinwegsetzen» — e foutéiert sech ménger (dees, däer Saach, Gott an der Welt) — Ga.: ech f. mech drëm; 2) trans.: «verdrießen» — dat wäerd séng Eltere f.; 3) trans. u. zwar nur neg.: en huet näischt foutéiert (er hat nichts getan).
 
foutre nët nach Interj.: «zum Donnerwetter, zum Teufel» (Fluchwort — Ga.).
 
Foyer (wie frz. aber Ton: 1) M.: 1) «Feuerherd»; 2) «Wärmzimmer, Versammlungsort»; 3) «Wandelgang, Erfrischungsraum (im Theater)».
 
Fra (lok. phV. cf. Ltb. 89), Dim.: Frächen (s. d.), Pl. Frächercher F.: 1) bisw. noch im urspr. Sinn: «Herrin»; 2) meist im erweiterten Sinn: «Frau» — früher auch für Madame (s. d.): d'Fra X. . .; 3) im bes.: «Ehefrau, Gattin» (Anrede des Mannes an seine Ehefrau, wofür gelegentl.: eis Madame, dies gilt als falsche Eleganz im Ausdruck, — gemeiner dafür: Eist, Mäint/Méng, hatt); Spww.: a) Lobsprüche auf die gute Frau: Wou keng F. as kee Stot, wou kee Mann as kee Rot (ohne Frau kein geregelter Haushalt, ohne Mann kein vernünftiger Rat) — F. a Mann as ee (auch: dat selwegt) Gespann — Eng gutt F. mécht e gudde Mann (aber auch: Eng F. mécht aus hirem Mann wat si wëllt, wat si as) — F. a frou hänken zesummen — Gebaucht, gebak an e Maanshiem gemaacht, dann as eng F. dichteg — Eng F. ka siwe Kanner grouss zillen, an e Mann nach nët emol eent — D'F. as alles am Stot — 't as keng Fra am Haus (Junggesellenwirtschaft); b) böse Frau: eng ureg (bisw.: granzeg) F. as en (däregen) Zonk em d'Haus (eine böse F. ist eine Dornhecke ums Haus) — D'Fraën hun hier Stauten (gelegentl. Zusatz: d'Männer awer och hier) — D'F. ka méi am Schouss (oder mam Schiertech) aus dem Haus erausdroën (oder: fortdroën), wéi de Mann am Teimer heembréngt (oder: wéi de Mann mat engem Fudderwon kann erafueren) — 't as nëmmen eng uereg F. op der Welt, jiddferee mengt, hien hätt se — Eng F., wann ech der zwou hätt, da géif ech dem Deiwel eng, datt en déi aner (och) sollt huelen — Al Fraë, jong Männer, Sënne gewëss, al Männer, jong Fraën, Kanner gewëss; c) Lebensregeln: Vun héiere soën, soll een séng F. nët schloën — An engem Haus sollen nët méi Fraë sin ewéi Bakuewelächer, denn: Zwou Kazen an eng Maus, Zwou Fraën an engem Haus, Zwéin Honn an eng Schank, déi versti sech sele lank — Wie séng F. gier huet, dee léisst se doheem (häufiger Zusatz: a wie se nach méi gier huet, deen hëlt se mat) — Wou d'F. d'Box huet, wéckelt de Mann d'Kanner (oder: zéit de Mann um Wéibändel) — Onggléck mat de Fraën a Gléck mat de Päerd gët (een) e räiche Mann — Wien déi zweet F. hëlt, as 't meescht gezwongen, wien déi drëtt hëlt, deen huet Courage oder en as nët bei Trouscht — D'F. an d'Schubkar (modern: an d'Füllfieder) soll een nët ewechléinen (erklärender Zusatz: well 't kritt een se ëmmer gebrach erëm) — Eng F. fir ze schaffen as ewéi eng Geess fir Mëscht ze maachen; d) häufige Wendung in anekdotischen Raa.: sot d'F., du . . . (cf. z. B. besser) — Raa.: en huet F. a Kanner — e Mann mat F. a Kanner; al Fra «Greisin», spaßhafte Bez. dafür sub al, S. 17 unten — 't reent al Fraën (an Heegafelen, a Schlappen — Sturzregen) — zu einem Kind, dem die Milchzähne fehlen: du hues enger aler F. an de Knéi gebass (bisw. auch: du hues en ale Mann gekësst — Mersch, Kinderreime) — virwëtzeg ewéi eng al F. denn: Wat der Deiwel nët weess, dat weess eng al F.
 
Fra- : -billekräiz N.: Steinkreuz auf der Ferschweiler Höhe (Sauer); -knuseldag M.: «Samstag vor der Kirmes» (cf.: -rosendag); -mënsch (Pl. -leit, s. d.) N.: 1) «Weib» — Dräi Gäns an ee F. maachen e Maart — 't as méi liicht e Sak Fléi hidden ewéi e verléift F. — das Wort wird oft abschätzig gebraucht, aber auch: en dichtegt F. — Wann der Deiwel sech verstoppt, dann as et hanner engem F.; 2) «Dame» im Kartenspiel Mënsch, Pl.: Framënscher. -leit Pl. zum vor.: «Weiber» — F. as bedréierlich Wuer — D'F. mussen ëmmer 't lescht Wuert hun — D'F., [Bd. 1, S. 406] d'Kaartespill an d'Drëppchen, Bréngen de Bauer em säi leschte Këppchen — Duerch d'F. an den Dronk geet d'Welt zegrond — Bleif vir ewech vun de F. an hanne vun de Päerd — Dräi F. an engem Haus as esou gutt ewéi en därechten Zonk drëm; -leitsbeen N.: «Frauenbein» — E Steen as e Steen, 't geet näischt iwwer e F. (wofür verhüllt: e waremt Been), anders: e Maansbeen; -leitsbox F.: «Damenhose»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut