LWB Luxemburger Wörterbuch
 
fräi bis Frällen (Bd. 1, Sp. 408b bis 409b)
 
fräi (Stadtlx. frA:i, Westen lok. frä) Adj.: 1) «frei» — ech wëll mäi fräien Här bleiwen — ech si f., ze maache wat ech wëll — 't huet een dach nach séng f. Ried! — adverbial: du kanns et f. eraus soën — du kanns mer et (ës) f. gläwen — ech weess mech f. (frei von Schuld) — ech loossen em f. Hand — Echt.: en hoat fräie Schaff (er kann sich alles erlauben) — f. dat! (freilich!) — f. ewéi de Vull an der Loft — Besser f. an der Friemd, wéi Kniecht doheem — um fräie Feld (auf offener Flur); 2) «arbeits-, schulfrei» — haut hu mer de ganzen Dag f. — um sechs Auer sin ech f. — e fräien Dag — ech maachen dat a ménger fräier Zäit — en huet séng fräi Deeg — ech hu keng f. Minutt; 3) «unbesetzt, (noch) zur Verfügung» — 't war keng Plaz méi f. am ganzen Theater — as dee Stull nach f.? (anekdotischer Zusatz: jo, sot d'Meedchen, ech och) — d'Meedchen as nach f. (nach ze kréien) — Joffer, hut der deen Danz nach f.? — f. Nuecht; 4) «gebührenfrei» — f. Schoul (früher: Volksschule, wo infolge einer Stiftung der Schulbesuch unentgeltlich war) — f. vu Scholden an Hypotéiken (bei Versteigerungen) — eng f. Plaz — e kritt dausend Frang f. (netto) — en huet de Brand, den Zuch f. — haut den Owend as d'Gedrénks f. — en huet f. Wunnéng, e wunnt f.; 5) «frankiert» — de Bréif as nach [Bd. 1, S. 409] nët f.; 6) «ungezwungen» — en trëtt f. op, aber auch: «locker, frech» — f. a frank — hatt as zevill f. a séngem Optrieden; 7) «nicht (mehr) eingesperrt» — en as erëm f. (komm) — am Fräien, an der fräier Loft gët et der besser; 8) bes. Bed. = fräigeschwommen; 9) beim Kartenspiel: eng f. Kaart (eine Karte, die sicher schlägt), auch: de Rescht as f. (s. féx).
 
Fräi- / fräi-: -bam M.: «Ehrenbaum» (für neugewählte Gemeinderäte); -bank F.: «Freibank» (Verkaufsstätte von minderwertigem Fleisch); -béier M.: «Freibier» (kostenlos verabreichtes Bier, bes. bei Geschäftseröffnung); -billet M.: «Freikarte, Freilos»; -bréif M.: 1) «Blankovollmacht»; 2) «Freibrief», bes. in der Ra.: e mengt, en hätt e F.; -denker M.: «Freidenker»; -doud M.: «Selbstmord»; -faartsschäin M.: «Freifahrtschein auf der Eisenbahn»; -froen refl. Verb.: «Urlaub anfragen» — ech froë mer an der Schoul (vum Déngscht, vum Militär) f.; -geescht M.: «Freigeist»; -gin trans./intr. Verb.: 1) «Urlaub geben» — de Chef huet mer fir d'Begriefnes f.; 2) «ausliefern, zur Verfügung stellen» — si gin d'Läich nach nët fräi; -halen trans. Verb. = zierfräi halen; -hät F.: «Freiheit»; -huelen refl. Verb.: «sich vom Dienst abmelden»; -hun intr. Verb.: «schul-, dienstfrei sein»; -kaart F. s. Billet; -käppchen M.: «Briefmarke» — s. -mark; -kéngelech s. -zou; -kommen intr. Verb.: «freigesprochen werden»; -kréien trans./intr. Verb.: 1) «einen Freispruch, eine Haftentlassung erwirken»; 2) «Urlaub erhalten»; -loossen trans. Verb.: «aus der Haft entlassen, nicht in Haft nehmen»; -maachen Verb.: 1) trans. «frankieren» — de Bréif as nët richteg fräigemat (s. frankéieren); 2) trans.: «Raum schaffen»; 3) refl.: «sich befreien, loslösen» — ech hu mech fir deen Dag fräigemat (von der Arbeit befreit); -mark F.: «Briefmarke» — s. Tiber, Käppchen; -mau(er)er M.: «Freimaurer»; Abl.: Fräimau(r)erei F.: 1) «Freimaurertum»; 2) übtr.: «geheimnisvolles Tun» (veraltet); -meieschschlässer, -mauesch- N. Pl.: alte Mauerreste in den Feulener Hecken, der Sage nach frühere Wichtelwohnungen (die Übertragung auf die Freimaurer erfolgte möglicherweise über die Tempelherren, die in dem Ettelbrück-Diekircher Raum mit den Wichteln gleichgesetzt wurden); -plaz F.: «Freistelle»; -schwammen refl. Verb.: «sich freischwimmen»; dazu Fräischwëmmer M.: «jem. der sich freigeschwommen hat»; -setzen trans. Verb.: «Raum zur Verfügung stellen» — setz mech fräi an ech droe fir dräi (seet de Bam); -sin intr. Verb.: «beurlaubt sein, Freizeit haben»; -spriechen trans. Verb.: «freisprechen»; -stoën intr. Verb.: «frei stehen, nicht angebaut sein» (von Gebäuden); -wëlleg Adj.: «freiwillig»; substantivisch: Fräiwëlleger Pl. M.: «Angehörige der früheren Freiwilligenkompagnie»; -wëssen refl. Verb.: «sich frei (von Schuld) wissen» — e weess sech nët fräi — e weess sech f. vun allem (ohne jegliche Schuld); -zou Adv.: «mit ruhigem Gewissen» — de kanns f. 100 Frang reechnen (Echt.) — dafür Ga.: fräikéngelech Adv.: «kühn, ohne Bedenken».
 
Frällen ON.: «Freilingen, Freylange», bei Arlon — B 32.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut