LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Geheeg bis geläden, geleden (Bd. 2, Sp. 26b bis 28a)
 
Geheeg (-ç) N.: «Gehege» — komm mer nëmmen ni an d'G.!
 
geheien (lok. Osten heien, bes. im Imperativ, Ind. Präs. 3 sg.: e geheit, Osten bisw. geheicht, gehecht — Part. Prät.: gehäit, Ösling gehéckt, geheckt) trans Verb.: 1) der urspr. Bed. am nächsten, wenn auch nicht mehr so verstanden (geheien = nubere, coire, später stuprare) ist die Ra.: da's Maus gehei déng Mudder oder déi Al (das ist sich gleich — älter: das eine ist so schlecht wie das andere, die Kinder sind so schlecht wie ihre Eltern — vereinzelt noch heute verpönt, cf. erauspuchen S. I/ 282); 2) am gebräuchlichsten ist die aus stuprare herzuleitende Bed.: «plagen, quälen, ärgern» — in dieser Bed. auch unpers. gebr.: et geheit mech, datt en dat gesot huet — déi Frechhät huet en elle gehäit — dazu das Verbadj. gehäit: 't as e gehäite Mann — et as een awer g. ewéi en Hond (ironischer Zusatz: ouni Fléi — er weiß nicht, was ihm fehlt) — ewéi e Mëssdéideger (Missetäter) — dee vill huet as vill gehäit, deen näischt huet nach méi; 3) refl. gebr.: «sich plagen, anstrengen, abmühen» — déi Fra huet sech all hiert Liewe vill gehäit; Abl.: Leitsgeheier M. (s. d.); 4) konkret verengt: «werfen» — si hun d'Käl gehäit — ä mat Steng geheien. In vielen unfesten Verbindungen: hues de de Bréif agehäit? (in den Briefkasten gesteckt) — si hun en agehäit (ins Gefängnis) — en huet sech an d'Broscht gehäit (er hat sich aufgespielt) — ech geheie mech an de Wichs — deen Iirtom huet mech dragehäit (dieser Irrtum hat mir das Genick gebrochen) — en as nëmmen drop aus fir déi aner eranzegeheien (schädigen, in die Falle locken) — hal d'Maul, soss geheien ech dech hei eraus — gehei de Billet nët ewech — gehei de Moteur un — déi Käschten hu mech hannendra gehäit — d'Kiischten, d'Äppel si wéi dru gehäit (der Baum ist voll von Früchten); 5) refl.: «sich werfen, sich fortmachen» — gehei dech (ewech)! (verschwinde!); 6) [Bd. 2, S. 27] bisw. intr.: «fallen» — en as de laange Wee duer gehäit (geschloën).
 
Geheierei F., Gehei(e)s N.: «Plackerei» — Geheis a Gedos de ganzen Dag (= keng Rou a keng Rascht — Wortspiel mit hei und do).
 
Geheiesch F.: «Hausdrache» — Spw.: Deem hei eng Freiesch (s. dies), deem do eng G. — das entsprechende männl. Simplex -geheier nur im Kompos.: Leitsgeheier M. (s. d.).
 
geheier Adj.: 1) «sicher, geheuer» — 't as mer nët ganz g. — 't as engem nët méi g., wann een dat gesäit — hei as et nët g. — Bergmannsspr.: de Bierg as erëm stëll a g. (das Hangende droht nicht einzustürzen) ähnlich heißt es: de Bierg schwätzt nët méi; 2) «anstellig, brauchbar, gehörig» — deen as méi g. (dieser Freier ist dem Mädchen genehmer) — 't as nët g. wat der haut geschafft hut.
 
Gehéier N.: «Gehör» — e gët kee G. (er schenkt kein Gehör) — en as schlecht vu G. (en huet e schlecht G.) — d'G. as fort (nach einem Unfall, Ohrenleiden).
 
gehéiereg, gehéierlech Adj.: 1) «wie es sich paßt, gehörig» — elo kriss d'eng g. Strof; 2) meist: «stark, gründlich» (meist adverbial) — ech hun em et g. gesot (ich habe ihn g. zurechtgewiesen) — lok.: en as g. geschwächt, en huet eng g. sëtzen (er ist sehr betrunken) — en huet eng g. (scil.: Ouerfei «Ohrfeige») erwëscht — 't as g. kal; 3) alt: «hörig, abstammend» — wuer as d'Schnauer g.? (ähnlich: wuer héiert se?).
 
Gehéieregkät, -keet F.: «passende Art und Weise».
 
gehéieren Verb.: 1) intr.: «hingehören, am passenden Ort sein» — wa giess gët g. d'Katzen an d'Kichen (nët an d'Stuff) — du gehéiers nët eluer (auch: déng Plaz as nët do) — kleng Kanner gehéieren em dës Stonn an d'Bett — géi wuer s de hi gehéiers — du gehéiers nët ënner d'Leit — gehei dech, wuer s de gehéiers, an de Stall!; 2) refl.: «sich passen» — wéi et sech gehéiert (in dieser Bed. dafür auch gelegtl. das Simplex héieren); 3) bisw., und zwar hauptsächlich nur, wenn es sich um Auseinandersetzungen handelt: «zueigen sein» — dat Stéck Land gehéiert mir an nët dir — sonst dafür nur: dat as mäi Buch.
 
Gehéischtels N.: «Hüstelei» (bes. als Zeichen des Protestes).
 
Gehëlz (lok. Westen Gehéilz) N.: 1) allg.: «Gehölz, Ansammlung von Holz»; 2) «Wäldchen» (cf. die Zussetz.: Ënnergehëlz) — Red.: wiers de gutt am G. (etwa: wo der Pfeffer wächst); 3) im bes.: «Bau- und Schnittholz».
 
Gehir(en) (Ösl. nur Gehirren mit erhaltener Endsilbe) N.: «Gehirn» (cf. auch: Hiren).
 
gehoojhem, gehoujhem (lok.: -schem) Adj.: «gehorsam, untertänig».
 
Gehoojhem (u. Var. s. d. vor.) M.: «Gehorsam».
 
Gehotters N.: «Abfälle von Stroh, Schutt u. dergl., in denen die Hottermais sich gerne aufhalten» (cf. Hottermaus).
 
gekarozecht Adj.: «mit gewürfeltem Muster».
 
Gekäers N.: «Kerne» (des zur Musbereitung ausgenommenen Steinobstes).
 
Gekiewerléks N.: 1) «viele Maikäfer»; 2) «Zaudern vor dem Handeln» (nach Art der Maikäfer, die zielen vor dem Fliegen).
 
Gekläpps (lok. Echt.:/kleeps, gə- /kliips, gə/kloops) N.: 1) «Geklopfe» — wofür aber meist das vom Inf. klappen (s. d.) hergeleitete Geklapps, Gekloaps (Echt.); 2) im bes.: «Mehl, Eiweiß, zu einer sämigen Masse geklopft» — ech hauchen der an d'G. (wegwerfend) — spaßh.: et gouf G. ower kee Paangeg (Prügel — aber auch: viel Gewäsch und wenig Wolle).
 
Geklaisels N.: «Heimlichtuerei».
 
Geklënters, Geklëtters N.: «Klitterschulden, Ansammlung kleiner Schulden» (Wb. 06 auch «Tand»), lok. dafür auch Gekloters (cf. aber auch: kloteren).
 
Geklu(u)gs (-xs) N.: «Klügelei, Tüftelei».
 
gekraiderecht, gekraidereg, gekraidert, gekrait(st) Adj.: «würzig» — de Wäin huet e gekraidereche Goût (der Wein hat einen würzigen Geschmack — häufig iron.) — d'Träipe sin zevill g. (zu stark gewürzt) — g. Biren (Bergamotte-, Laangbiren).
 
Gekraiders, Gekraits N.: 1) «Kräuter»; 2) «Gewürzkräuter» — Dou G. an d'Zopp (Echt.).
 
gekräizerecht Adj.: «kreuzförmig, übers Kreuz gemustert» — wäiss a blo g.
 
gekrausel(ech)t Adj.: «kraus, gekräuselt» — g. Zalot, gekrauselte Kabes (cf. auch krauseleg) — eng g. Nues. [Bd. 2, S. 28]
 
gekréchelt Verbadj.: «über-, ausgekötet» (vom Pferd) — d'Päerd as g. (das Pferd hat den Fuß verrenkt) — dafür heute meist: d'Päerd buléiert (cf. frz. bouleté «ausgekötet») oder iwwernéckt.
 
Gekrësch(s) N.: «andauerndes Weinen» — vill G. a winnig Läd (Heuchelei bei einem Sterbefall — Echt.).
 
Geläbber, Geläbbesch N.: 1) allgem.: «lose, lappige Fleischteile»; 2) im bes.: a) «Wamme»; b) «männl. Geschlechtsteile».
 
Geläch(s) N.: «Gelächter» (meist mit pej. Nebensinn — anders das vom Inf. laachen hergeleitete Gelaachs — cf. auch das Plurale tantum Läch M. Pl.).
 
Gelad(d)ers N.: 1) «dummes Geschwätz» (cf. Laders, Laderi); 2) «fortwährende Näscherei» (cf. Gladder).
 
gelantert Verbadj.: nur in der Ra. wéi gelantert (von Menschen, Tieren und Pflanzen — von letzteren auch lantereg) «schwach, abgemagert, ohne Saft und Kraft» — Haut déck, muer dënn ewéi g. — no engem Wieder mat Knëppelsteng sin d'Riewe wéi g. (cf. das Verbum lanteren).
 
Gelääfs, Geleefs N.: «Lauferei» (meist unnütz u. lästig) — dafür auch das regelmäßigere Gelaafs.
 
Geläf, Geleef (Pl. Geläwer — lok. phV. Echt.: Klääf, Nösl.: Gléif) N.: «Blattwerk von Möhren, Rüben, Kartoffeln usw.» (dafür auch einsilbig: Gläf, Gleef) — se rappen d'Rommele mam G. eraus — 't as alles an d'G. geschloen — schwéier G. a kleng Gromperen.
 
geläfeg, gelefeg Adj.: «geläufig» — d'Wuert as nët g., as mer nët g. (ungebräuchlich, veraltet) — d'Franséisch kënnt em g. — en huet séng Lektioun g. opgesot — en huet eng g. Ried (er kann gut reden).
 
Gelänn N.: «Gelände» — 't war kee Mënsch a kee Béischt méi am G.
 
Gelänner N. (lok. bisw. M.): «Geländer» (auch Glänner).
 
geläden, geleden trans. Verb.: «begleiten, führen».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut