LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Gootsch bis Gotteskand (Bd. 2, Sp. 69a bis 71a)
 
Gootsch M. = Gak, Gok (s. d.).
 
Gorgette (Ga.) F.: «Halskragen, -krause» — für frz. gorgerette.
 
Gorill (Ton: 2) M.: 1) «Gorilla»; 2) «mißgünstiger Mensch» — bisw. in Echt. gebr., dafür auch: Grulla, Grulles, dazu das Adj.: grullazeg.
 
Gormang (auch Gurmang — Ton: 1) M.: «Neidsack, gieriger Mensch, Vielfraß» — e G. frësst kee gudden Hierk — e spillt de G. (cf. Geier) — Fra G. («Frau Gieremund», Name der Wölfin im Renert) — e G. verleit keen aneren nieft sech am Trach.
 
gormangzeg Adj.: 1) «gefrässig, gierig»; 2) «habgierig, geizig»; dazu die Abl. Gormangzegkeet F., wofür gelegtl.: Gourmandise (wie frz).
 
Gorr, lok. Gurr F.: «Schindmähre»; 2) Schimpfwort (= Garce), «alte, böse Sieben».
 
gorreg Adj.: «knorrig».
 
Gorri männl. Vorn.: Var. zu Georges (s. d.).
 
Gosch (Echt.) F.: «Maul» — hal d'G. nou ämol!
 
Goss I M.: 1) «Guß, das Gießen» — wéi aus engem G.; 2) «Gußeisen» — Ruf der Lumpensammler in der Kirschenzeit (nach Ga.): Lompe fir Kiischten, aalt Eisen, ale G. — (s. auch al) — sou haart wéi G. as de Buedem no deem laange Reen — en as gutt fir bei den ale G. (alt und gebrechlich) — haart ewéi aus G. an Eisen; 3) gußeiserne Gegenstände — etwa: «Platte aus Gußeisen, worauf die Sohle beim Klopfen oder Härten gelegt wird» (zum selben Zweck wird oft ein harter Stein gebraucht) — dee läit ewell am G. (von einem vermißten Hund, der zubereitet worden ist); 4) spaßh.: «Geld».
 
Goss II M.: «Fisch-, Froschlaich» — (cf. auch sub Fräschen-);
 
Gossmänner, -männercher M.: «Gußarbeiter» (die auf der Hütte das Gußeisen hantieren).
 
gossen Adj.: «von Gußeisen» — eng g. Tak — eng g. Akaul (zunächst: «kräftiger Stiernacken»; dann wie sub Akaul).
 
gotesch Adj.: 1) «gotisch» — g. Buschtawen; 2) volkstümlich: «eigentümlich, dem gewöhnlichen Gebrauch nicht entsprechend» — e kënnt esou g. geklät — dat kënnt mech g. vir (s. spuenesch).
 
Gott (in der Kinderspr.: Gotti, Gëtti, Gëtteli) M.: «Gott» (dafür ebenso häufig auch: Härgott — s. d.) — Spww.: Wuer G. setzt en Hues, duer setzt en och e Wues (Gott verläßt niemanden) — Wou kee G., do as kee [Bd. 2, S. 70] Gebott (daher die Ra.: en huet, kennt kee G. a kee Gebott) — In vielen Ausrufen häufig formelhaft ans Hd. angelehnt: O G.! — o G. o G.! — o G., o Mamm, o Papp o! — wegwerfend: mäi G. (nët nach, nach emol — auch: G. nët nach) — lok. (etwa Echt.): och Gottchen — G. strof mech — G. verzei mer! (dies substantiviert: «abgetragene Jacke») — G. soll mer verzeien, ech soën et nach eng Kéier (ech muss et nach eng Kéier soën) — Kanner Gottes! — G. dank Iech! (auch einfach: G. dank — altertümliche Dankesformel der Bettler) — G. hëllef Iech! (abweisend, an Bettler) — beide Raa. auch substantivisch in dem Spw.: E Gott dank Iech as besser wéi e Gott hëllef Iech (ein Dankeswort ist besser als eine Abweisung) — G. seen dech (Gott helf! beim Niesen zugesprochen — worauf die spaßh. Antwort erfolgen kann: den Härgott seent kee Schnuddeler — auch einfach: G. seen, wofür spaßh.: Gottschën (déch) oder botz se, gelegtl. auch: botz se heemlech) — veraltet: G. seen iech! (wenn man bei Speisenden eintrat) — G. sei dank! (adv. in mannigf. Bed., immer in hd. Form) — sou sécher (bisw.: wahr, in Anlehnung ans Hd.) wéi e G. am Himmel as — wat G. verhitt (verhidde soll) — wa G. wëllt — mäi G. a mäin Här (entrüstet oder beschwichtigend — spaßh. Zus.: méng Mamm a méng Schwär oder: mäi Botter a méng Schmär) — (du) wahrhafteger G. — a Gottes Namen — G. am Himmel(räich) — G. am Himmel stéi mer bäi! — dass G. erbaarm! — du léiwecher G. (Ösl. spaßh.: du Léifrecher G., déi Nouthemer hu keen; an die ONN. Liefringen und Nothum anspielend) — em Gott(e)s (Himmels) (biddes) Wëllen (auch: em Guets Wëll oder em Gottes Fridds wëllen) — em Gottes Léift, Loun — (em) Gottes Genoden (auch: (mäi) G. Genoden (nët nach) — bestürzt) — géif G. säi Segen — géif G. em (dach) déi éiweg Rou — géif G. datt e glécklech heem kéim — veraltet: G. walt's (so noch bei Ga.: «endlich bist du da») — veraltet: géif ës G. (als Erwiderung auf einen Gruß) — G. tréischt (en — «selig, weiland» — frz. feu; mäi Papp G. tréischt) s. getréischt. In vielen Raa. häufig mit Welt (s. d.) verbunden: deen as G. an der Welt schëlleg (jedermann, vielen Leuten) — ech si vu G. an der Welt verlooss — e geet G. an der Welt zur Schan — ech ka vru G. an der Welt bestoën — hie lieft a Fridd mat G. an der Welt — Andere Raa.: hie lieft ewéi G. a Frankräich — deen ale G. lieft nach (die Gerechtigkeit besteht noch) — 't muss ee G. fir alles danken (auch die kleinste Gabe ist dankenswert; häufig mit spaßh. Zusätzen, etwa: sot Ellespill, du hat e Vull em op d'Nues gemat) — dee léisst G. e gudde Mann sin (der kümmert sich nicht um Gott) — e war esou voll, en huet säi G. nët méi kannt — all Dag, dee G. erschafen huet — e féiert Rieden, déi G. verbueden huet (verbitt) — dee spillt, wat G. verbueden huet (überwältigend gut oder schlecht) — hei kënnt de Mann Gottes (hier kommt der betreffende, auch: der Geldverwalter) — ech ergi mech an de Wëlle Gottes — dat weess de(r) léiwe(r) G. — hie léisst Gottes Waasser iwwer Gottes Land lafen (läßt es geschehen) — ech hun em et aus Gottes Barmhäerzegkät gin — Gott weess, wou en et hierhëlt (wien et gesot huet, wat e mécht usw.) — wiem G. gutt wëllt ... — 't huet een ewéi Gottes Hand gespuert — dat steet nach bei (tëscht) de Gëtter (das ist noch unentschieden, zweifelhaft) — o du Lamb Gottes! (welch naïve Unschuld!) — sou eppes gët et nët méi op Gottes Äärdbuedem — e brauch nët ze soën: G. strof mech (en as gestrooft genuch) — säi Bauch as säi G. (er sorgt für gutes Essen und Trinken) — en as bäi G. nët lass (er hat viel auf dem Gewissen); in alten Segensformeln: zum éischte G. (der) Vatter, zum zwete G. der Son, zum drëtte G. der helleger Geescht; Gebet nach Tisch: Gott(s) Gedank fir Speis an Drank, schëlleg Dout, Gott hëllef äis aus aller Nout! — folkl.: Ein spukender Geist, der absichtlich niest, sobald jemand sich nähert, wird durch die Formel: «Gott seen dech» erlöst.
 
Gott- / gott- -vergiessen Adj.: «gottlos» — gottvergiesse Riede féieren; -geloossen Adj.: «ruhig, gelassen»; -lob in der anekdotischen Ra.: elauter Läd war gutt gekläd (die vielen Töchter des Hauses kamen zu Wohlstand), G. (der einzige, sehnlichst erwartete und nach seiner Geburt von allen verwöhnte Sohn) hat keen Hutt op (war verkommen und mißraten); -lous Adj.: «gottlos» (Wb. 06); -séileg Adj.: «gottselig».
 
Gottes- / gottes- (in vielen Fällen auch Härgotts- s. d. — gelegtl. auch über Gotts- zu Gotz- umgedeutet - cf. Gotz; auch Guets-); -aarm Adj.: «ganz arm»; [Bd. 2, S. 71] -amen M.: «schwächlicher Mensch» — esou e Gottsamen! dafür auch: -dauer; -dabo M.: «sehr einfältiger Mensch»; -déngscht M.: «Gottesdienst» — e verfeelt kee G. an dobäi as en dee rengsten Näischnotz; -erbäermlech Adj.: «sehr erbärmlich» («daß Gott erbarm!»); -vergiess (bisw. auch Gott-) M.: 1) «schwarzes Schattenkraut» — s. Bäibës, -fouss; 2) lok.: «Häher» (in dieser Bed. gelegtl. auch: -verréider M.); -verloossen (auch gott-) Adj.: = vu G. an der Welt verloossen — etwa: si huet mer leed gedoe, wéi se sou g. do souz; -fierchteg Adj.: «gottesfürchtig» (gelegtl. iron.); -geléierten M.: «Gottesgelehrter»; -geloossen Adj.: «sehr gelassen»; -gewalt F.: «große Anstrengung» — mat aller G.; -gof F.: «Gottesgabe» (auch: Himmels-); -gnoodcheswëllen in der Ra.: ëm G. (um Gotteswillen!); -grëtz, -grimmel (chen — bisw lok. auch Gottches-) F.: «sehr wenig» — bes. in neg. Raa.: nët emol déi G. (neben: Gittches-, Gattchesgrimmel, auch Genodegrëtz — s. d.) — auch: keng Gotzegrimmelchen — mengt der, en hätt mer eng Gittchesgrëtz dervu gin, neen, nët emol déi Gnodegrëtzelchen; -jämmerlech Adj.: «sehr jämmerlich»; -kand N.: «schwachsinniges Kind» — meist: Härgotts-;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut