LWB Luxemburger Wörterbuch
 
griméieren bis Grolënster (Bd. 2, Sp. 80b bis 81b)
 
griméieren trans./refl. Verb.: «durch Schminken die Gesichtszüge verändern» (Theaterspiele, Fastnacht . . .).
 
Grimmel F.: 1) «Brocken, Krume» — maach keng Grimmelen — Grimmele sin och Brout; 2) «Kleinigkeit, auch kleine Person» — 't as nëmmen esou eng G. — esou eng häerzeg kleng G. (Kosewort, nicht nur an Kinder) — d'Schong sin eng G. ze grouss — en as eng G. lues (langsam beim Arbeiten, Verstehen) — fir eng G., fir eng G. kënnt een oft nët an den Himmel — da's däers Gudden eng G. vill — en huet nach keng Grimmelche (Onzegrimmelchen — cf. Onz) geschafft — dajee, eng G. (méi) lues (etwas leiser, langsamer gefälligst, nicht so eilig) — keng G. a keng Grëtz (s. d.) — Kinderreim: groe, groe Grimmelchen, seekra mira Féiss-chen, assis dans la Kitschelchen, juu . . . (dabei setzen sich die Kinder) — pass op, soss maachen ech dech zu Grimmelen!
 
grimmel(z)eg Adj.: «leicht zerbröckelnd, krümelig» — d'Brout bënt nët, 't as g.
 
grimmelen intr./trans./refl. Verb.: «(zer)bröckeln, krümeln» — de Buedem as esou mierf, e grimmelt (sech) — gëf dech der Kaz a grimmel dech den Hénger! — wann ech dee kréien, da grimmelen ech den Hénger en duer! — cf. auch: duergrimmelen; dazu: Gegrimmels N.: 1) «Handlung des Krümelns»; 2) «Ansammlung von Krümchen»; 3) bes.: «letzte Restbestände an Zuckerwerk» — fir e Su G.
 
grinschen seltenere lok. phV. zu grunschen (s. d.).
 
Gripp F.: «Grippe» — älter: Influenza, spuenesch Kränkt; dazu: grippéiert Verbadj.: «von der Grippe befallen».
 
Grippert M.: 1) «gewinngieriger Mensch»; 2) «Dieb»; 3) «Art großer Mücke, die nach der Heuernte in den Wiesen vorkommt.» [Bd. 2, S. 81]
 
Grippe-sou (wie frz.) M.: «gewinngieriger Mensch».
 
Grips F.: «Kehle» (Wb. 06: M.) maach, soss huelen ech dech mam G.!
 
gripsen (bisw. grippen) trans. Verb.: «(heimlich) entwenden» (meist von Kleinigkeiten — oft nur spaßhaft) — gegripst as nët gestuel — dat as gegripste Leder (Echt.) — dazu das Adj.: gripseg «diebisch», und die Nomina: Gripsert M.: «Dieb»; Gripsgraps M.: «Dieberei».
 
Gris (wie frz.) M., Grisette F.: (Ton: 1) «Grauer» (Pferdename).
 
Gritt I M.: «bunter Mergel, marne irisée».
 
Gritt II F.: «Schilderhäuschen» (zu frz. guérite).
 
Griwer (lok.) M.: «Gräber», dazu das Fem. Griwesch.
 
griw(w)elen intr. Verb.: «grübeln».
 
gro (Nösl. gro:ç, grO:ç) Adj.: 1) «grau» als Farbe — g. wéi en Iesel, eng Dauf, eng Maus (cf. mausgro, äschegro, kazgro) — groen Drot (Art billiger Leberwurst); 2) «grauhaarig» (bes. als Zeichen des Alters) — do solls de g. gin (dabei wachsen einem graue Haare; als Verwünschung eher in der Bed. 3) — besser g. wéi nët méi do — looss der keng g. Hoer wuessen — 't kritt ee g. Hor, wann een esou eppes gesäit (vor Entsetzen usw.); 3) «schimmelig» — ech léiss dech g. gin (Verwünschung — cf. auch 2) — d'Gebeess as g. gin — d'Faass as g.; substantivisch: Groën M.: «grauer Gegenstand» — etwa: 1) «Tausendfrankenschein» (von grauer Farbe) — 't huet mech e puer Groër kascht — de Monni huet e Groë sprange loosst; 2) «graues Pferd» — span de G. un; 3) Name des Wolfes bei Rod.
 
Gro- -apel M.: «graue Renette»; -äerd F.: «graue Erde», bes. als Flurbez. etwa bei Grevenmacher: op der Grauäerd; -benzeg Adj.: «aufgeregt, rasend»; -biirchen M.: «graues Brünnlein» als Flurbez. — beim Grobiirchen (so etwa in Esch-Alz. belegt); -fouss M.: «kriechender Hahnenfuß» (aber auch: Gofouss, Gromes, Pëlpes); -vull M.: «Sperling» — s. auch Mësch, Spatz; -graatsch F.: «Klappergrasmücke, Sylvia curruca» - auch Tuddelgraatsch, Bëschgraatsch, Mëllerchen; grouss Grograatsch (Heckegr. auch: Heckepäiferchen, Schadderchen, Schaakchen, Heckerchen) «Dorngrasmücke, Sylvia cinerea»; gelegtl. auch für die «Gartengrasmücke», wofür gewöhnl.: Grasmësch, Grasméck, Grasmëscht; -gräzeg Adj.: = gräzeg (s. d.); -grënten F.: «Ödland, minderwertiges Land» — wegwerfend: de Bauer mat sénge Grogrënten; -häns-chen M.: «Goldfinger»; -kaz F.: Kinderspiel; -märel F.: «Drossel»; -mäs, -mees F.: «Sumpfmeise, Parus palustris»; -jhang (auch groe Jhang) M.: 1) «Kinderspiel», ähnlich dem weithin gespielten «Fuchs zum Loch» : ein an eine bestimmte Stelle «gebanntes» Kind wird mit den Worten den Ale (Groe, Grojhang, groe Jhang) geet aus geneckt und mit dem Zuruf den Alen (Groejhang) eran an seine Stelle («Höhle») zurückgetrieben; 2) gelegtl. umgedeutet aus frz. Grosjean (Hausu. Familienname); -eknapp ON.: Anhöhe bei Grolënster (s. d.); -lënster ON.: «Graulinster» — Gem. Junglinster, Kant. Grevenmacher — 344;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut