LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Grippe-sou bis Grofschaaft (Bd. 2, Sp. 81a bis 81b)
 
Grippe-sou (wie frz.) M.: «gewinngieriger Mensch».
 
Grips F.: «Kehle» (Wb. 06: M.) maach, soss huelen ech dech mam G.!
 
gripsen (bisw. grippen) trans. Verb.: «(heimlich) entwenden» (meist von Kleinigkeiten — oft nur spaßhaft) — gegripst as nët gestuel — dat as gegripste Leder (Echt.) — dazu das Adj.: gripseg «diebisch», und die Nomina: Gripsert M.: «Dieb»; Gripsgraps M.: «Dieberei».
 
Gris (wie frz.) M., Grisette F.: (Ton: 1) «Grauer» (Pferdename).
 
Gritt I M.: «bunter Mergel, marne irisée».
 
Gritt II F.: «Schilderhäuschen» (zu frz. guérite).
 
Griwer (lok.) M.: «Gräber», dazu das Fem. Griwesch.
 
griw(w)elen intr. Verb.: «grübeln».
 
gro (Nösl. gro:ç, grO:ç) Adj.: 1) «grau» als Farbe — g. wéi en Iesel, eng Dauf, eng Maus (cf. mausgro, äschegro, kazgro) — groen Drot (Art billiger Leberwurst); 2) «grauhaarig» (bes. als Zeichen des Alters) — do solls de g. gin (dabei wachsen einem graue Haare; als Verwünschung eher in der Bed. 3) — besser g. wéi nët méi do — looss der keng g. Hoer wuessen — 't kritt ee g. Hor, wann een esou eppes gesäit (vor Entsetzen usw.); 3) «schimmelig» — ech léiss dech g. gin (Verwünschung — cf. auch 2) — d'Gebeess as g. gin — d'Faass as g.; substantivisch: Groën M.: «grauer Gegenstand» — etwa: 1) «Tausendfrankenschein» (von grauer Farbe) — 't huet mech e puer Groër kascht — de Monni huet e Groë sprange loosst; 2) «graues Pferd» — span de G. un; 3) Name des Wolfes bei Rod.
 
Gro- -apel M.: «graue Renette»; -äerd F.: «graue Erde», bes. als Flurbez. etwa bei Grevenmacher: op der Grauäerd; -benzeg Adj.: «aufgeregt, rasend»; -biirchen M.: «graues Brünnlein» als Flurbez. — beim Grobiirchen (so etwa in Esch-Alz. belegt); -fouss M.: «kriechender Hahnenfuß» (aber auch: Gofouss, Gromes, Pëlpes); -vull M.: «Sperling» — s. auch Mësch, Spatz; -graatsch F.: «Klappergrasmücke, Sylvia curruca» - auch Tuddelgraatsch, Bëschgraatsch, Mëllerchen; grouss Grograatsch (Heckegr. auch: Heckepäiferchen, Schadderchen, Schaakchen, Heckerchen) «Dorngrasmücke, Sylvia cinerea»; gelegtl. auch für die «Gartengrasmücke», wofür gewöhnl.: Grasmësch, Grasméck, Grasmëscht; -gräzeg Adj.: = gräzeg (s. d.); -grënten F.: «Ödland, minderwertiges Land» — wegwerfend: de Bauer mat sénge Grogrënten; -häns-chen M.: «Goldfinger»; -kaz F.: Kinderspiel; -märel F.: «Drossel»; -mäs, -mees F.: «Sumpfmeise, Parus palustris»; -jhang (auch groe Jhang) M.: 1) «Kinderspiel», ähnlich dem weithin gespielten «Fuchs zum Loch» : ein an eine bestimmte Stelle «gebanntes» Kind wird mit den Worten den Ale (Groe, Grojhang, groe Jhang) geet aus geneckt und mit dem Zuruf den Alen (Groejhang) eran an seine Stelle («Höhle») zurückgetrieben; 2) gelegtl. umgedeutet aus frz. Grosjean (Hausu. Familienname); -eknapp ON.: Anhöhe bei Grolënster (s. d.); -lënster ON.: «Graulinster» — Gem. Junglinster, Kant. Grevenmacher — 344; -sangsvillchen M.: «Hänfling».
 
groëlzeg, groërzeg, grozeg Adj.: «ins Grau spielend».
 
groën (lok. dafür auch grozen, grezen) intr. Verb.: «grauen» (vom Tage) — nach ier der Dag grot — den Dag hoat schuns gegroacht (Echt.).
 
grobb Adj.: «unhöflich, rüpelhaft» — en as g. mat de Leiden — ech kann och g. gin — léiwer g. ewéi zevill héiferlech — Vergleiche: g. wéi Bounestréi, eng Kellerdir — Echt.: grobb a grof (lok. phV. zu graff — s. d.); dazu die Abl.: Grobbhät, -heet F. — eng G. as däer anerer wäert — engem Grobbhäten maachen.
 
Grobian(es), auch Grobbjanes (zu Jann «Johann») verstanden M.: «Grobian» — Spw.: De G. kritt d'Dir, den Héiferlech d'Brout- (oder d'Botter-) schmier — dafür in Echt. auch Stisel, Stisekel.
 
Grobschnitt (aus der hd. Handelsspr.) M.: «grob geschnittener Tabak».
 
Grof (Pl. Growen, Grofen — Fem. Gréiwin, s. d.) M.: «Graf» — de G. (ein bestimmter, in der Gegend ansässiger Graf).
 
Grofschaaft F.: «Grafschaft» — im Trierischen bezeichnet Jrofeland das Luxemburgische. [Bd. 2, S. 82]

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut