LWB Luxemburger Wörterbuch
 
grënnesch bis Gros lot (Bd. 2, Sp. 84a bis 85a)
 
grënnesch «aus dem Stadtgrund» — déi grënnesch Turner — déi G. (Einwohner); 4) «Innerstes, letzte Tiefe, Kern einer Sache» (cf. in dieser Bed. auch Fong sub 3) — ech muss däer Saach emol op de G. goën — dat Messer hei schneit d'Waasser bis op de Grond (schneidet nicht); 5) «Ursache, Motiv, Beweggrund» — du has awer kee G. fir frech ze gin — wann ee G. huet fir sech ze iergeren, da sin ech et — da so mer emol déng Grënn — da's awer nach laang kee G. — all Ursaach huet säi G. (bei Ausreden, Entschuldigungen); 6) Ra.: zu G. goën (zugrundegehen); dazu das Dim.: Grën(d)chen M.: «Gründchen» — Flur- und Ortsbezeichnung in vielen Komp.: Fransouse-, Huese-, Kräizgrën(d)chen usw. (wofür von Einheimischen häufig das Simplex).
 
Grond- -aangel F. = meist Lee-aangel (s. d.); -aarbecht F.: «Erdarbeit»; -aarbechter M.: «Erdarbeiter»; -äis N.: 1) «Grundeis»; 2) «Treibeis» — d'Musel féiert (geet voll) G.; 3) «Erschütterung» (etwa durch Streit, Zornausbrüche) — d'G. as mer ausgaangen (ich bin heftig erschüttert worden) — da geet d'G. lass; -buch N.: «Kataster»; -buedem M.: «Humusschicht»; -deiwel M.: «der Bauer, der den andern Erde wegpflügt»; -faarf F.: «Grundierfarbe»; -gutt N.: «liegende Güter»; -haff ON.: «Grundhof» — Gem. Berdorf, Kant. Echt. — 192; -här M.: 1) «Grundeigentümer»; 2) «Großgrundbesitzer»; -huwwel M.: «Grundhobel»; -mauer F.: «Grundmauer»; -mouk F.: 1) «Erdkröte»; 2) «Frau, die gerne im Garten arbeitet»; -päiler M.: «Grundpfeiler»; -recht N.: «Grundrecht»; -rëss M.: «Grundriß»; -saz M.: «Grundsatz»; -sätzlech Adj.: «grundsätzlich» (Ton: meist 2); -schmuelmësch F.: «Uferschwalbe, Riparia»; -stän, -steen M.: «Grundstein»; -stéck N.: 1) Winzerspr.: «kleines, unbebautes Grundstück, aus dem Grond in den Weinberg getragen wird» (s. Grond sub 2); 2) in der Bed. des deutschen «Grundstück» lieber Terrain (s. d.); -steier F.: «Grundsteuer»; -stréch M.: «Grundstrich» (aus der Schülerspr.) wofür auch hd. Grundstrich, im Gegs. zu Haarstrich; -triwweler M.: «Gärtner» (spaßh., abschätzig); -waasser N.: «Grundwasser» — mir kréie G. (von unten oder seitlich einsickernd) — hal op, e kritt G. (höre auf, sonst weint er).
 
grond- (steigernd, vor Adjektiven, z. B.): -éierlech Adj.: «grundehrlich»; -falsch Adj.: «grundfalsch»; -geléiert Adj.: «hochgelehrt».
 
Grondel F.: «Bartgrundel, Schmerle» — Abarten: kleng G. «Dorngrundel», déck G. oder Muselgrondel (bisw. Wiederfësch) «Schlammbeißer, Moorgrundel».
 
grondels Adv.: «grundtief» — g. bis op de Fong.
 
Grondsel (lok. Echt.) F.: «Gundelrebe» (s. Ablatz, Gunnelbréim).
 
Grooljen ON.: «Gralingen» — Gem. Pütscheid, Kant. Vianden — 114 — de Stëmmchen vu G. (alte Sage).
 
Gros (wie frz.) M.: 1) «Großhandel» — déi maachen nëmmen de G. — wivill hues de lass (gewonn) um G.?; 2) «Großpackung» — en huet mer e ganze G. Zigare geschenkt; 3) «Majorität» — de G. vun de Leit huet näischt dervu verstan; 4) «der gröbere Teil» [Bd. 2, S. 85] — haut gët nëmmen de G. gemaach (nur oberflächlich geputzt); 5) «Gewinn» — deen huet de G. mat de Boskoop gemaacht (Boskoop = Apfelsorte) cf. Schmu — Abl.: en gros (Gegt.: en détail — wie frz.) Adv.: dafür auch am G.; Grossist, Grosist M.; Gros lot M. (s. Grollo).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut