LWB Luxemburger Wörterbuch
 
haarzeg bis hackelen (Bd. 2, S. 99a)
 
haarzeg Adj.: «harzig».
 
haarzen trans. Verb.: «mit Harz einreiben» — de Rimm vun der Dreschmaschin gët gehaarzt, fir datt e gräift an nët rëtscht.
 
haasch Interj., zum Aufscheuchen (etwa bei der Treibjagd) — Ra.: wann s de fäerts, da muss de h. soën — dazu das Verb. hä(ä)schen.
 
Haascht, Plur. Häscht (lok. phV. zu Aascht) M.: «Ast».
 
Haascht, (-st-) Plur. Haaschten (phV. Haarscht, Hoascht, alt Huescht) F. u. M.: «Rauchfang, Rauchbühne» (= nach unten breit geöffneter Schornstein, früher nur über dem Küchenherd, in neueren Häusern häufig in Keller und Speicher, in dessen weiter Öffnung das Fleisch zum Räuchern an Querhölzern aufgehängt wird) — schwaarz ewéi en H. — botz d'H. (spaßh. für die schmutzige Nase, bes. eines Kindes) emol! — en huet eng gutt H. (reicher Vorrat an getrocknetem Fleisch) — da klamm emol an d'H.! (trage uns etwas aus deinem Vorrat an Geräuchertem, bes. Schinken, auf) — fréier hun d'Borschten aus dem Duerf dem Noper alt emol d'H. gebotzt (stahlen dem Nachbar Räucherfleisch aus der Rauchbühne, wurde nicht als Diebstahl angesehen) — dat kanns d'an d'H. schreiwen (das wird dir nicht bezahlt werden).
 
Haascht- -bam M.: «Querbalken im Rauchfang» — d'Fleeschbengele (s. d. I/388) leien op den Haaschtbeem — dee klëmmt op keen H. méi (ist körperlich sehr schwach). -héil M.: «Kesselhaken im Rauchfang»; -mantel M.: «Holzeinfassung des Rauchfangs über dem Küchenherd» — dafür auch: Feiermantel (s. d.).
 
Haaspel I (Nordösl. Haspel) M. (Mosel F.): 1) «Garnwinde» — d'Gar gët vun der Spull op dem H. zum Strank gewonn, de Strank gët op d'(Gare)kroun (s. d.) gespaant an dann op Knäle gewonn; 2) «Preßvorrichtung für die Ladung des Erntewagens» (cf. auch Däiwel I/189, Guertstaf); 3) Nösl.: «Klatschweib».
 
Haaspelen II Pl. F.: «Spindeldürre Beine» (cf. d. folg. sub 4).
 
haaspelen (Nösl. haspelen, bisw. lok. häspelen) trans. Verb.: 1) «(Garn) winden»; 2) «hastig, ruckweise erledigen» (bes. ver- s. d.) — en huet d'ganz Affär verhaaspelt; 3) «schnell und viel reden» etwa: en hat séng Gebieder am Nu erofgehaaspelt — im bes.: «Übles nachreden»; dazu die Abl.: Gehaaspels, Gehäspels N.: «Gerede»; 4) «mit den Beinen baumeln, mit hastigen Schritten einherstelzen» — kuck, do kënnt e gehaaspelt (lok. gehäspelt).
 
Haass M.: «Haß» — 't soll ee kengem (en) H. nodroen — en hat en H. géint e bis iwwert d'Graf.
 
Hassel(t) ON.: 1) «Hassel» — Gem. Weiler-zum-Turm, Kant. Lux. — 515; Spottname für die Haasseler: déi Haasseler Téck; 2) lok. Var. für «Hagelsdorf» — Gem. Biwer, Kant. Grevenmacher — 376, dafür auch: Ha(a)stert, Ha(a)lsdërf, Haster, Haasselt.
 
Haasselstän, -steen (Nösl. einfach Hassel) M.: «Devonischer Quarzsandstein».
 
haassen trans. Verb.: 1) «hassen» (eigtl.) — gehaasst wéi d'Feier an d'grousst Waasser — dat h. ech wéi d'Geess d'Messer; 2) geschwächt: «Abneigung empfinden gegen» — de Judd haasst d'Gemëmmel, d'Gemëmpel, d'Gemierwel (Gerüchte haben meist einen wahren Kern) — ech h. näischt méi wéi wann . . . — ech h. déi Aarbecht — en haasst déi Plaze, wou keng Fraleit sin.
 
Ha(a)ster(t) ON.: «Hagelsdorf» — s. Haassel(t).
 
Hab(b) N. in der Ra.: H. a Gutt verspillen, verléieren usw. — dafür auch: Habbchesgutt, Häerchesgutt.
 
habbeleg Adj.: «leichtsinnig»; Abl.: Habbel F., Habbelaasch M.: 1) «unordentliches, schwatzhaftes Mädchen»; [Bd. 2, S. 100] 2) «redseliger Plappermund» (cf. babbeleg, Babbel).
 
habbelen intr. Verb.: «unüberlegt schwätzen» — dazu: Gehabbels N.
 
Habech, -ich ON.: «Habay-la Neuve», wall. Gem. der belg. Prov. Lux. (Arr. Virton), an der wallonisch-lux. Sprachgrenze; daf. auch Neihabech im Gegs. zu dem westl. davon gelegenen Alhabech «Habay-la-Vieille» — am Westrand des großen Ansler Waldes «Forêt d'Anlier» gelegen, dieser heißt daher: den Habecher (Habeger) Bësch, Wald.
 
Haberdatz M.: 1) «Räuschchen»; 2) «bewegliches, kleines Kind» — dazu: Haberdätzelchen.
 
Habschaft, -schoft, Habséilegkät,- keet F.: «Habseligkeit» — de bas mer mat all deinen Habsilligkäten bekannt (in deiner ganzen Armseligkeit — Echt.).
 
habhäfteg in der Ra.: du gës sénger nët h. (er weicht aus, sagt die Wahrheit nicht).
 
habilléiert (abi/jeiərt) Verbadj.: «fein» (von der Kleidung) — en h. Kläd — dat Kläd as méi h.
 
Hach M.: «gefrorener Nebel, an den Fensterscheiben gefrorener Hauch» — d'Beem si voll H. (cf. Bromä).
 
hachéieren (hAS-) trans. Verb.: «schraffieren».
 
hach(el)en, -eren (Norden -ç-) häch(el)en intr. Verb.: «nach Atem ringen, keuchen» — en huet gehächt — wann et waarm as, dann h. d'Honn — de Wand hacht an hault; Abl.: Gehachels N.
 
Hachis (wie frz., aber Ton: 1) M.: «Hackfleisch»; dazu: Hatschimatschi M.: «Mengsel, Gemenge, Mischmasch».
 
Hack I (lok. Echt.) M.: «Fensterhaken», lok. auch Hauk (cf. Hok).
 
Hack II (daneben auch Huck, am häufigsten Hick) M.: «Schluckauf» — Mittel dagegen: H., ech hun dech dack, ech hun dech haut, ech hun dech mar (so Wb. 06 — vollständiger: H., ech hun dech dack, ech hun dech hakt (Ösl.), ech hun dech moar, ech hu mech geflass, ech gin dech lass) sechsmal, oder solange hintereinander hersagen, bis der Schluckauf verschwunden ist; weitere Raa. sub Hick.
 
Hackebunibei, -bäi M.: «hölzerner Teil des Kreisels» — Kinderreim: eent, zwee, dräi, H. Hackebuni Huewerstréi, d'Kaz déi huet den Dueder wéi — Mosel: . . . d'Kaz huet de Fouss wéi, se kann nët drop trieden, se geet an d'Kirech bieden.
 
Hacke(r)bullibräi M. = Bulli, Bullibräi (s. d.).
 
hackeleg Adj.: 1) «stotternd, stammelnd»; 2) «heikel» — s. heikeleg.
 
hackelen (lok. hakelen) intr. Verb.: «stammeln, stottern»; Abl.:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut