LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Handwierker bis hannendran (Bd. 2, Sp. 111a bis 112b)
 
-wierker M.: «Handwerker» — dafür älter: -wierksmann (s. d.); Zussetz.: Handwierkerfamiljen F.; Handwierkerschoul F.: «staatliche Handwerkerschule»; Handwierkerzeidong F.; -wierksaarbecht F.: «gute Arbeit» — meist in neg. Raa.: da's keng H. — 't muss der H. gläichen; -wierksborscht M.: «wandernder deutscher Handwerksbursche» — dafür gelegtl. abfällig: Fechtbrudder, Klenschendrécker, Lapplänner; -wierksgeschir N.: «Handwerkszeug» — gelegtl. übtr.: etwa für Papier und Feder beim Beamten: ech hu mäin H. nët bei mer; -wierksmann (Pl. -leit) M.: «Handwerker»; -wierksméisseg Adj.: «nach Art des guten Handwerkers»; -wiessel M.: «Zwei- oder Dreiherrigkeit einer Wiese mit abwechselnder Nutzung» — dafür auch: Wuedwiessel; -zäächen (-ee-) N. und F.: «Handzeichen» (früher Kreuz als Zeichen eines des Schreibens Unkundigen, heute Unterschrift) — da maach nach däin (déng) H. drënner! (unterschreibe!); -zäächnen intr. V.: «handzeichnen» (Gegs. linealzäächnen); -zäächnong (-ee-) F.: «Handzeichnung».
 
Handel (Pl. Händel — Dim. Händelchen s. d.) M.: 1) «gewerbsmäßiger An- und Verkauf von Waren» — en dreift H. — e geet op den H. — beim H. heescht et d'Aën op(gedoën) oder de Beidel — e gët den H. op — näischt am H.? (Frage der Viehhändler); 2) «Abschluß eines Geschäftes» — do hues d'e gudden H. gemat — si hu keen H. kritt — e steet (fuscht, seltener trëtt) mer an den H. (macht ein Übergebot) — en huet mer den H. verduerwen — da's keen H. — 't war keen H. um Maart — en huet en Haus am H. — auch iron.: en huet eent (scil.: Framënsch) esou wäit am H. — déi gutt (bescht) Händel mécht een nom Maart; 3) übtr.: 't as nët mäin H., ménges Handels (nët wäert — ich desinteressiere mich) — dat war jo nët am H. — 't as hirer gudder Händel (= es geht ihnen gut, si si gutt eraus, fäin eraus).
 
handelen intr. Verb.: 1) «Handel treiben» — en handelt am Geescht, wéi déi aarm Judden — en handelt mat Maschinnen — hutt der näischt ze h.? 2) «einen Handel abschließen»; 3) neuerdings auch, dem Hd. entsprechend: «tun, vorgehen» — du hues nët schéin un him gehandelt; 4) refl./ unpers.: «sich handeln um» — et handelt sech drëm d'Wouerecht erauszekréien.
 
Handels- / handels- -bengel M.: «Reisestecken der Viehhändler» (mit lederumwundenem Griff und Lederschlaufe, durch die der Strick gezogen wurde, daran das Vieh geleitet wurde); -blat N.: «Handelsblatt» (Zeitung der Geschäftsleute, Reklameblatt); -eens Adj.: «handelseinig»; -judd M.: «handeltreibender Jude» (häufig: der die Jahr- u. Krammärkte befährt); -kammer F.: «Handelskammer» — dafür lieber die frz. Bez.: Chambre de Commerce; -mann (Pl. -leit) M.: «Handelsmann»; -millen F.: «Großmüllerei»; -regëschter M.: «Handelsregister»; [Bd. 2, S. 112] -trick M.: «Handelskniff».
 
handlech, -lich Adj.: «handlich».
 
hands (hεnts — aus der engl. Sportssprache) Adv.: «mit der Hand berührt» — auch subst. verstanden: da's en H. — den Arbitter huet en H. gepaff.
 
Hang (lok. Haang) F.: «Wiesenwachtelweizen» — dafür auch: Hunnegkraut, Kouweess.
 
Hangar M.: «einseitig offener Schuppen» (zum frz. hangar, weithin auch so gespr. mit Ton: 1).
 
Hank (lok. phV. cf. Ltb. 5) M.: 1) «Abhang» — d'Wis läit am H.; 2) «Neigung zu hängen, oder sich zu senken, zu neigen» — d'Sonn huet den H. (die Sonne ist im Begriff zu sinken) — d'Drauwe kréien den H. (hun den H. — die Träubchen, die bei der Blüte aufwärts stehen, neigen sich später durch ihr Eigengewicht erdwärts) daher: Jokobsdag huet d'Séchel de Klank an d'Drauwen hun den H. (am 25. Juli — das verspricht ein gutes Weinjahr); 3) übtr.: «Niedergang, Ende» — d'Geschäft huet den H. (die Geschäfte gehen schlecht) — d'Äppel hun den H. (die Apfelvorräte neigen sich ihrem Ende zu) — d'Joer huet den H., d'Deeg kréie schon den H.; 4) übtr.: «Neigung» — deen huet den H. fir esou eleng ze goën — dafür auch: Naup.
 
hannackeren (lok. honnackeren) intr. Verb.: «kleinlich zanken»; Abl.: Gehannackers N. — dazu Hannekels M.; hannekelzig (Echt.) Adj.: «störrisch, eigensinnig, hinterlistig» — äich säi gewass en h. Déier (sagte eine Frau von sich selbst).
 
hannen Adv.: «hinten» (lok. im Westen dafür auch hanner — dies sonst nur als Präp.) — häufig in Raa. in Verb. mit vir «vorne» (diese Raa. s. sub vir) — géi dem Hond h., da stéiss d'och keen Hellegen un (leck den Hond h.) — këss d'Kaz h. — hie koum h. um Enn (ganz am Ende) — in der Schulspr.: en as der fënnef h. komm (= en as der fënnef gerëtscht — er ist im Klassement fünf Plätze weiter nach hinten gerückt) — ähnl.: hien as h. (er ist unter den letzten der Klasse) — spaßh.: hien as den éischte, wann een h. ufänkt (der letzte) — vun h. ugefaang as hien den éischten — beim Kegelspiel: mer sin eng h. — en as h. mam Bezuelen — auch einfach: en as (läit) hannen dran — géi dénger Wee, du bréngs mech nëmmen h. mat déngem Gespréich (du hinderst mich beim Arbeiten) — h. droen d'Ieselen — h. an der Kiirch gët nët vill gebiet — deen huet ménger wärrech en A h. (oder um Réck — er sieht alles) — hie leckt engem h. a vir (ausgemachter Schmeichler) — këss, leck mer h.! (freche Abweisung) — Ga.: een h. weisen (schroff abweisen) — h. um Enn (letzten Endes) hues de recht — hie wunnt dem Honn h. (entlegen) — en as hannen a vir an iweral (Echt. — Hans Dampf in allen Gassen).
 
hanne(n)- (in mehr oder weniger unfesten Verbindungen) -an Adv.: «hinten herein» — hie géing engem h. krauche fir dat ze kréien, wat e gären hätt; -aus Adv.: 1) «im hinteren Teil der Örtlichkeit» — en as (bis) h. (er ist im Hof, d. h. meist: austreten); 2) «nach hinten, rückwärts» — bes. in der unfesten verb. Verbindung: hannenausschloën intr. Verb.: 1) «hinten ausschlagen» (vom Pferde); 2) übtr.: «übermütig sein» — e schléit h. ewéi e fetten Iesel; -bäi Adv.: meist «auf das Gesäß» — schéck dech, soss kriss d'een h. — übtr.: bei där Affär huet en eng h. kritt (bei diesem Unternehmen erlitt er Schaden) — en as h. a vir widder (häufige Var. dafür sub widder); -bleiwen intr. Verb.: «zurückbleiben» — bleif hannen, ech kucke wat lass as; -dran Adv.: «zurück» — bes. in übtr. Raa.: dat geheit mech h. (dieser Vorfall setzt mich zurück, schadet mir) — ech sin al h. mat der Aarbecht — en as ellen h. komm (er ist in Schulden geraten) — auch subst.: den H. as e Sträitmécher;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut