LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Häip, Heip bis hällschen (Bd. 2, Sp. 131a bis 132a)
 
Häip, Heip (lok. Hëpp) F.: 1) «kleines Haus, Hütte» — si as an all Hëpp gaangen (sie ist bei jedem Fest dabeigewesen); 2) «Bienenkorb» — déi al Häipe koumen op de Späicher (daher die nächste Bed.); 3) «armseliger Mensch» — bes. «armselige Alte» (eng al H.); 4) als Dim. Häipchen, Heipchen a) «Bett» — Owes nët aus der Käipchen, Muerges nët aus der Häipchen (abends nicht aus dem Häubchen, morgens nicht aus dem Bett); b) «Flachsgarbe» (auch: Kaascht); c) «die aufrechten Federn am Kopf eines Vogels» — in dieser Bed. auch: Käipchen; dazu der Hausname: an Häipches, dies möglicherweise auch zu Haupert (s. d.).
 
Häirot, Heirot (selten, im Ostlux.) F.: «Heirat» — Spw.: En gout H. micht alles rëm gout (sonst auch: bréngt alles erëm — damit scherzt man über einen erlittenen Verlust, gemachte Ausgaben usw. hinweg).
 
häiroden, heiroden (selten, wie d. vor.) trans. Verb.: «(ver)heiraten» — as e gehäirot? (sonst: as e bestued?).
 
Häischel, Heinsch ON.: «Heischlingen, Heinsch» — dtspr. Dorf der belg. Prov. Lux. — B 31.
 
häis(ser)lech, haislech Adj.: «häuslich» — e kritt en häis(ser)lecht Meedchen; dazu die Abl.: Häislechkeet F.
 
Häl, Heel (halblang — Ostrand ha:iəl, Nordösl. hA:il) F.: «Gartenhacke» (cf. auch: Gaarden-, Ginzen-, Stackhäl, sowie Ha F.) — H. a Schëpp hëllefe vill Scholde bezuelen — e stierft mam H. am Grapp, en as mam H. op d'Welt komm (ist sehr fleißig) — e klengen H. (Nachharke) — dazu Häälchen (-ee-).
 
Hälestill M.: «Hackenstiel» — domm wéi en H. (auch: Aaxestill) — glat ewéi en H.
 
Häl, Heel (lang — literarisch) M.: «Heil» — etwa: 't wier zu séngem H. (meist lieber: zu séngem Gudden).
 
häl, heel (lang) Adj.: 1) «heil, unangetastet» — ech sin nach mat häler Haut dervu komm — sief frou, dass de déng h. Glidder nach hues — h. a gesond; 2) «geheilt» — säi Been as bal erëm h. — dat gët nët méi h.
 
Häl- / häl- (-ee-) -ber Adj.: «heilbar»; -kraut N.: «Arzneipflanze»; -mëttel N.: «Heilmittel»; -rief F.: «efeublättrige Gundelrebe, Glechoma hederacea» (auch: A-blatz); -riefkraut N.: «gemeiner Andorn, Marrubium» (auch: Häerztéi, Hellefkraut, Longekraut); -sem, -zem Adj.: 1) «heilsam»; 2) «gern, leicht heilend»; -tem M. u. N.: 1) «Reliquie eines Heiligen mit Heilkraft»; 2) «Heiligtum»; 3) übtr.: «etwas Kostbares» — 't mengt een, 't wär en H. — verléier mer nëmmen dat H. nët — e versuergt séng Fra wéi en H. — e geet doerëmmer wéi en H. (von einem eingebildeten Menschen) — bei méngem H.! (bei allem, was mir lieb und teuer ist); 4) «Heilkraft»; 5) iron., abfällig: dat H. «jener»; -wuurzel F.: «gebräuchliche Schwarzwurz, Symphytum officinale» — Spw.: H., maach mer mäi krankt Hierz erëm gesond!
 
hälen, helen trans./intr. Verb.: «heilen» — deen as nët méi ze h. — d'Wonn heelt schéin — sou e Coup heelt nët esou séier (übtr.).
 
Häll (lok. Osten Heel) F.: 1) «Hölle» — ech stin eng H. mat deem Mënsch aus — da's déi rengsten H. — e mécht mer d'H. warem — en hat séng H. op dëser Welt — 't wäerd nët méi uerg goën, (as) ewéi nom Doud an d'H. — du kënns matzen (oder riicht, poulriicht, eeriicht) an d'H., an d'ënnescht H. — en as esou voll Nidderträchtegkeet wéi eng H. voller Deiwelen — en huet all Deiwelen aus der H. geflucht — du brenns an der H. fir dat do — d'Feier brennt ewéi eng H. — ze domm fir an d'H. — du stees scho mat engem Fouss an der H. — an der H. as et nët esou schlecht, wann een ës bis gewinnt as — wann än un d'H. gewinnt as, da fäert än der Deiwel nët — kindl. Beschwörungsformel: mat Feier a Flam an d'H. gestouss! — in Abzählreimen u. Hüpfspielen (cf. Himmel) — nach Ga. ein Kartenspiel: an der H. (sonst auch: «Kuckucksspiel»); 2) «Abfallraum in Werkstätten» (etwa zum Ablagern von Schrott in der Schmiede, von Stoffabfällen beim Schneider usw.); 3) «Raum neben dem Ofen».
 
Hälle(n)- [Bd. 2, S. 132] -angscht F.: «Höllenangst»; -brand M.: «höllisches Feuer» — auch drohend, zu Personen: du H.!; -bulli M.: «Gezeter» (cf. Holleballu, Zodi); -donnerwieder N.: 1) «schweres Gewitter»; 2) «Zornesausbruch»; -feier N.: «höllisches Feuer»; -gripper(t) M.: 1) «große Bärenraupe» (sieht man sie am Morgen beim Antreten einer Reise über den Weg kriechen, so bedeutet das Unglück und man tut am besten, die Reise zu verschieben); 2) übtr.: «häßlicher Mensch»; -kand N.: «unartiges Kind» — du H.!; -kropert M.: «Kinderschreck» (vergleichbar dem Kropemann — s. d.); -mann M.: «Kinderschreck» in der Ra.: du gës dem H. an d'Box gefiddert (wenn du nicht artig bist); -pull M.: «früher Pfütze auf dem Gebiet der Hauptstadt» (lok. auch sonst); -spektakel M.: «Höllenlärm»; -stän, -steen M.: «Höllenstein, salpetersaures Silber»; -wull F.: «verworrene, laute Menge» (cf. auch hd. «in hellen Haufen»).
 
hällesch Adj.: «höllisch» — wéi en h. Donnerwieder (blitzschnell) — en helisch Fräd (Echt. — Schadenfreude).
 
Hällef F.: «Vorspann» (cf. Hallefen).
 
Häl(le)f(t)chen F.: «Weinmaß vom halben Liter».
 
Hällefter Pl. F.: «Doppelschnüre des Kamp (s. d.) bei der Garnbereitung» — cf. auch Hielef(t).
 
Häl(l)emkraut N.: «Feldkresse, Lepidium campestre».
 
hällschen Adv.: «sehr».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut