LWB Luxemburger Wörterbuch
 
hëllefen, hellefen bis Héngercroupion (Bd. 2, Sp. 147b bis 149b)
 
hëllefen, hellefen (Part. Prät.: gehollef, Westen geholef, gehoulef, — Ind./Konj. Prät.: Nordösl. hullef/hillef) intr. Verb.: 1) «helfen, Beistand leisten» — 't mengt een, 't misst een em h. (er ist sehr langsam beim Arbeiten, Sprechen, Essen etc.) — den Här Éim huet em gehollef (mit Geldmitteln) — déi Leit kënne sech gutt h. — denen as an allen Ecken an Enne gehollef — der Deiwel muss der derbäi gehollef hun — ech ka mer nët h., awer . . . — 't muss alt een deem aner h. — Gott hëllef Iech! (cf. sub Gott) — deem as nët méi ze h. (erledigt) — dir as nët ze h. (du bist unverbesserlich); 2) «aushelfen, behelfen» — mer h. eis alt esou gutt wéi mer kënnen — da's alles näischt, wann ee sech weess ze h. — cf. behëllefen; 3) «heilen, nutzen» — den Téi huet mer gehollef — 't ka keen Dokter méi h. — wat näischt kascht, dat hëlleft näischt — wann et näischt hëlleft, 't kann och näischt schueden; 4) «aufhelfen, das Handwerk legen» (auch: ophëllefen — s. d.) — soll ech der h. (kommen)? (hörst du wohl auf!).
 
helleg (Stadtlux. heleg, Ostrand heilig) Adj.: 1) «heilig» (häufig substantiviert: «Heiliger») — Spww.: Jidder Hellege séng Käerz (séng Kiirch) — 't as keen Hellechen esou kleng, en hätt gär séng Kapell (jeder schlägt seine Verdienste hoch an) — Echt.: Wu den Heiligen as, do gët e veréiërt; dagegen aber auch sonstwo: Wou den Hellegen as, gët en nit veréiërt — ähnlich: Keen as en Hellegen a séngem Duerf, oder: Wou den Hellegen as, do wiirkt e kee Wonner (Echt.: 't hoat noach kämools kän Heiligen a seiner Kabeel Wonner geweerkt, auch sonstwo: Et huet nach selen en Hellegen a sénger Kiirch Mirakel gemaach) — Wann ee séng H. kennt, da veréiert een se (man macht aus der Not eine Tugend) — Déi sin nët all h., déi en hellegt Gesiicht maachen — 't sin nët elauter Helleger, déi an d'Kiirch gin — Déi al Helleg(e) sin déi bescht — Echt.: Wat den Dag mi heilig, wat mi schweinzig d'Kanner (dazu cf. auch Däiwel) — Raa.: du bas (nach) e klengen Hellegen an enger grousser (hannen an der) Kiirch — en drolechen Hellegen (auch Apostel — s. d.) — en huet all H. (Hellecher) am Himmel ugeruff — dir mengt et wier der helleger Engel (scheinheilig) — du hues och nach kee klengen Hellege gesin (übertreibst gerne) — Echt.: 't as deem näist heilig, mit dem häufigen [Bd. 2, S. 148] iron. Zus.: awer alles héilig (fiktives Adj. zu echt. hollen, gemeinlux. huelen «stehlen» — «er eignet sich an, was ihm unter die Finger kommt») — hie méngt, e wär h. (unter Schulbuben: «er ist zu dünkelhaft, um mitzutun») — helleger Owend (Vorabend von Weihnachten) — Vergleiche: richteg wéi den hellege Rack zu Tréier (gelegtl. ironisch) — h. wéi dem Pater Minchen säin Iesel (Anspielung an den Wandermönch Pater München, der im ausgehenden 18. Jh. herumzog und Rosenkränze, Skapuliere, Heiligenbilder verkaufte); 2) wie hell sub 3, den Begriff verstärkend — 't war der däin hellegt Gléck — ech hun d'ganz Nuecht eng h. Angscht ausgestan — 't muss een eng h. Gedold mat em hun — de ganzen helegen (lok. hilligen) Dag — auch adverbial: en huet mer et héich an h. versprach, helleg an deier; 3) als Subst. auch für «Heiligenstatue» (zur Bed. 1), etwa: déi Heeschpelter Helegen (cf. Hääschpelt) — e mécht e Gesiicht ewéi e stoën Hellegen (wie ein Standbild, eine Statue).
 
Hellege(n)- -bild N.: «Heiligenbild» — meist dafür: hellegt Bild (als Bonne note — s. d. — von den Primärschülern, bes. im Religionsunterricht gesammelt); -gääscht, -geescht M.: s. Gääscht sub 6; -hais-chen N.: 1) «Kapelle»; 2) «Siechenhaus»; 3) häufige Ortsbezeichnung, Weinberglage; -kräizgrond ON.: «Heiligkreuzgründchen» (so Wb. 06) — heute nur: Kräizgrëndchen;
 
schäin M.: 1) «Heiligen-, Glorienschein»; 2) iron.: «beginnende Glatze» — cf. Glorieschäin.
 
Helegtëm N.: «Heiligtum».
 
Helfenterbréck ON.: Häusergruppe am Westrand der Gemarkung Luxemburg.
 
Hellem M.: «Helm» (auch des Kirchturms).
 
Hellemkraut N.: 1) «Helmkraut, Scutellaria galericulata»; 2) «Feldkresse, Lepidium campestre».
 
Helléng ON.: «Hellingen» — Gem. Frisingen, Kant. Esch — 507.
 
Helperknapp, Helpert M.: «Helperknapp», Anhöhe in der Nähe von Bœvingen an der Attert — Wallfahrtsort — esou al wéi (den) H. (sonst auch: Zolverknapp) — dazu: Helperdag, -maart M.: «berühmter, auf dem Helperknapp abgehaltener Jahrmarkt» (fiel auf den ersten Montag im Mai, 1832 an den Fuß des Helpert nach Finsterthal, 1923 nach Mersch verlegt) — dort auch eine Wallfahrt am Pfingstmontag.
 
Hëlsch (Pl. Hëljhen) Pl. F.: «Hülse oder Haut einer Frucht» (im bes. gekochter und durchsiebter Hülsenfrüchte oder Beeren) — lok. dafür auch Kelschen, sonst Käitschen, Käätschen, Keetschen (s. d.) — in Echt. Hoalen (s. d.).
 
Helsem ON.: «Helmsingen» — Gem. Walferdingen, Kant. Luxemburg — 398.
 
Hëlt Flurbezeichnung: «sagenumwobener Hügel bei Rosport» (Wb. 06).
 
Helzen ON.: «Helzingen, frz. Hachiville» — Gem. Helzingen, Kant. Clerf — 5; dazu Helzerbuer, Helzerklaus F.: «alte Wallfahrtskapelle im Walde, zwei Kilometer von Helzingen mit Heilquelle und geschnitztem Retabel, angeblich aus der Abtei Stavelot.» Nach der Volkslegende stammt das Retabel aus dem «Frankenland» und war ursprünglich für eine belgische Kirche bestimmt, verblieb aber in der H., weil die Ochsen, die das Retabel an der H. vorbeiführten u. aus der Quelle getrunken hatten, nicht mehr von der Stelle zu bringen waren. Die unter den Schutz des hl. Thomas und der Mater dolorosa gestellte Kapelle war seit dem Mittelalter ein viel besuchter Wallfahrtsort — Hauptwallfahrtstag mit feierlicher Prozession war der Sonntag nach Mariä Heimsuchung (2. Juli). Gebetet wurde zur Hilfe bei Standeswahl, Todesangst, Augenschmerzen und Geburtsnöten. Dabei mußte in einem Atemzug um die Kapelle gelaufen und dann der Kopf gegen einen Baum geschlagen werden: fir eng Fra ze kréien, da muss d'op d'Klaus biede goën an da muss de mam Kapp widder e Bam rennen.
 
hëlzen Adj.: 1) eigtl.: «hölzern» (= vun, aus Holz) — h. Bud (Bretterbude in Stadt Luxemburg, eine bekannte Gaststätte, einzige Holzkonstruktion des Bahnhofviertels aus der Zeit der Festung Luxemburg, da vor den Mauern kein Steinbau stehen durfte) — elo geet et den hëlze(ne) Bierg aus (die Treppe hinauf, zum Schlafen) — eng hëlze Muttergottes (Marienstatue — s. dagegen auch sub 2/a) — en hëlzen(en) Härgott (Kruzifix) — en huet en hëlze(nt) Been (dafür auch: e Stempel «Holzbein»; iron. Hüllwort für: «penis erectus») — iron.: mäin hëlzen(en) Iwwerzéier (mein Sarg) — da's eng [Bd. 2, S. 149] Plooschter op en hëlze(nt) Been (unnütze Maßnahme); 2) übtr.: a. «steif» (geistig und körperlich) — 't schneit e Gesiicht ewéi eng hëlze Muttergottes — en hëlzent Meedchen as besser ewéi eng gëlle Schnauer (eine eigene, wenn auch ungelenke Tochter ist besser als eine reiche Schwiegertochter); b. «herzlos» — eng hëlze Mamm (Rabenmutter).
 
Hëlzebeens fiktiver Familienname, in der Ra.: H. gin an d'Vakanz, op Munneref, op Weilerbaach, op d'Mier, an de Bad.
 
Hëlzstëppches (lok. auch Hënsstëppches) N.: «Versteckspiel» — wenn einer abgeschlagen wurde, oder wenn einer beim Stack eintraf wurde gerufen: (de) Broat (as) gääss! (heute: mäin, een, zwee dräi Pass — cf. auch Verstoppches).
 
hëm (həm), hemm (hεm hεm:) Interjektion: 1) zunächst Ton des Räusperns; 2) dann im bes. zum Ausdruck des Zweifels an der Wahrheit oder Statthaftigkeit einer Aussage, mit vorgeschlagenem ə- (ehëm) zur Erregung der Aufmerksamkeit; 3) nur in der Var. hëm: Anruf an das Großvieh (spaßh. oder rüpelhaft auch an Menschen) «seitwärts!» — hëm hannen! — hëm elo! — gees de hëm (d'erëm) elo! — géi, stéi, bleif h. (Zusammenfall mit ëm — cf. dies.)
 
hëmmesch(t) (Wb. 06: hemesch) Adj.: «verendet» — d'Päerd as h. (gaang) — zou h. goen (verenden — Ösl.).
 
Hemlok F.: «kanadische Tanne» (aus dem Englischen, eigtl. Schierlingstanne).
 
Hemstël ON.: «Hemstal» — Gem. Bech, Kant. Echternach — 364.
 
hëmzen, hemmzen (-ssen) (zur Interj. hëm — s. d.) intr. Verb.: 1) «hüsteln, sich räuspern»; 2) «hëm sagen, zurufen».
 
Hëndernës, Hënnernës N.: «Hindernis» (dem Schriftdeutschen nachgebildet — dafür lieber Umschreibungen wie: e Steen am Wee, op (d)e Stack rennen) — dafür einheimisch: Hënnermooss N. (cf. «Hindermut» Rh. Wb. III/653 — dafür lok. auch Hannermools II, s. d.).
 
Heng männl. Vorn.: «Heinrich» (häufigste lux. Variante neben Hari) — erscheint noch als: Hengchen, Heinerech, Hurri, Huer, Huerechen, Henri (Hori), Heisch, Héngerchen, Heini, Heinz, Häänz, Hing(i, -chen), Réckes, Rickes, Nordösl.: Héin, Henz, Hän(i), Heen, Heni — dazu der Hausname Hengesch, Hengen, Hengerechs, Héngerechs — etwa in: Hengerechs-, Hengerchesmillen F.: «Heinrichsmühle» (bei Altwies).
 
Hénger-/Hinger- (in Kompositis zu Hong/Hung «Huhn» — s. d., daselbst auch die phV. und ihre lokale Verteilung nach PALGEN, Lautgeographie Karte 11): -aasch M.: «Hühnersteiß» — de Mond geet em (op an zou), wéi en H. — en huet e Mond ewéi en H. (-lach); -ascht, -nascht N.: «Hühnernest» — beschass ewéi en H. (auch übtr.: «klatschsüchtig»); -ä, -ee N.: «Hühnerei» — eng Bëls, Klëppelsteng . . . esou déck ewéi en H.; -bass M.: 1) «Sternmiere, Stellaria media»; 2) «blaue und rote Miere, Anagallis coerulea und phoenicea» — dafür auch: -darem M.; -britt F.: «Hühnerbrühe»; -broscht F.: «enge Brust» (des Menschen); -croupion M.: «Hühnersteiß» (von Feinschmeckern geschätzt) — dafür spaßh. Dräieck, Bëschofskap (s. d.);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut