LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Holz bis Holzstëft (Bd. 2, Sp. 167b bis 168b)
 
Holz (cf. Ltb. 43 — Pl. Hëlzer) N.: 1) «Holz als Stoff, Material» (im bes. als Brennmaterial) — Spww.: Wou een H. heet (Wou se H. maachen), do fale Spéin — H. an Hoer dat déngt néng Joer (die Dungkraft ist sehr zweifelhaft) — Dat H., dat an där Zäit (bei zunehmendem Licht oder: an de Lousdeeg = 24. Dezember bis 6. Januar) gehaë gët, dat kritt de Wuerm nët — Geschnidden H. a gerappten Hä fanne geschwënn hiren Här (cf. Här); Raa.: kamoud wéi klengt H. — dout H. (cf. das Komp. Doutholz I/219, — s. auch: Noutholz) — wäisst H. (Wäissholz — a. Cambium; b. minderwertiges Holz; c. spaßhaft: Haut) — e mécht H. aus alles (Echt.: Käilen aus jidd H.) — mer gin H. haën, maachen, opkuerden, rafen, räissen, mer maache klengt H. (H. kleng) — et muss H. op dech geluegt (getässelt) gin (man muß strenger sein bei deiner Erziehung) — e souz do wéi e Stéck H. (sot d'Meedchen); 2) «lebendes Holz» — Spww.: H. (Kräiz) a Läd (H. an Häerzeläd) wiisst all Dag (wuessen zu aller Zäit) auch: Kanner, H. a Läd (H. a Schold) wiisst Nuecht an Dag — Jidder Spiecht kennt säin H.; Raa.: 't as zevill H. un deem Bam, un där Rief, 't geet alles an d'H. — d'Rief mécht vill Holz — d'H. weist schéin — dat stécht (läit) am H. (ist erblich) — d'H. as nët ausgewuess, da gët et keen Usaz fir d'Drauwen — Pl.: mer hu verschidden Hëlzer hei am Land (verschidden Zorten H.); 3) für bestimmte Holzgegenstände, in mannigfacher Bed., z. B.: a. «Stecken» (in dieser Bed. häufig das Dim. Hëlzchen, Pl. Hëlzercher, Westen -chen); b. «Kugel» (beim Kegelspiel) — huel anert, méi schwéiert H. (eng aner Klatz); 4) «Wald» — nur in zusammengesetzten [Bd. 2, S. 168] Wald-, Flur- und Ortsnamen, etwa: Boukels Beierholz, Buchholz (cf. auch d. folg.) — dee beschte Versuerg vum Geld as nach ëmmer d'H. (früher: de beschten Erdrag) denn: 't hëlt zou wéi d'H. am Bësch — Dim. Hëlzchen N. — auch als Flurn.: Hëlzchen (bei Binsfeld).
 
Holz ON.: «Holtz» — Gem. Perlé, Kant. Redingen — 199; ech war zum H. (nach Holz) auch: ech gin nom H. — e wunnt am, um H.
 
Holz- -apel M.: «Holz-, Sauerapfel» (kleiner, harter Apfel, der zur Herstellung von Viz oder Essig verwertet wird); -äsch(en) F.: «Holzasche» — bes. beim Bauchen (s. d.) verwendet (cf. auch Äschduch), früher auch zum Düngen im Gemüsegarten und zum Putzen von Metallgegenständen; -blumm F.: «Windröschen, Anemone nemorosa» (zu Holz sub 4); -bock M.: 1) «Sägebock» — Kinderlied: H., Deckel drop, Schwäistallsdir, hannen a vir usw.; 2) «Borkenkäfer»; -buer N.: «Holzbohrer»; -esseg M.: «Holzessig» — Volksmedizin: H. gët geholl géint d'Duerchschauteren a géint Onggeziw(w)er om Kapp; -faarf F.: «Farbe des Holzes» — d'Dir gët an H. gemat; -faart F.: 1) «Fuhrweg im Walde»; 2) «Holztransport»; -handel M.: «Holzhandel, Holzhandlung»; -hatt F.: 1) «Hotte aus Holzdauben» (Mosel) auch Dännenhatt; 2) «Gestell zum Tragen des fertigen Brennholzes auf dem Rücken»; -hä F.: «dicker Holzhammer» — e Kapp wéi eng H. (zunächst: dicker, kantiger Schädel; übtr.: Dick-, Brummschädel) — s. Bëschhä I S. 134; -häer M.: «Holzhacker» — dafür auch: Coupenhäer (spaßh. in beiden Fällen auch -här); -händeler M.: «Holzhändler»; -hummer M.: «hölzener Hammer» — auch: hëlzen(en) Hummer; diente früher in trockenen Jahren zum Zerkleinern der Schollen; -këscht F.: «Brennholzkasten (beim Herd, Ofen)» — dagegen: hëlze Këscht (Kiste aus Holz); Ra.: du bas Här an der H. (im Gegs. zu: Här am Haus); -kluef M.: «Bolzen aus Holz» — auch: hëlze(ne) Kluef; -knuet M.: 1) «dickes, hartes Stück Holz. Wurzelende»; 2) spaßh. übtr.: «Schreiner» (so etwa in Dicks' Kiirmesgäscht) — «Holzhändler»; -kummer F., in der Ra.: Professer voan der Holzkoamer (Echt.) — auch sonst: Huwwelbänk «unbedeutender, unwissender Kerl» (wenn sich jem. den Titel Professor ohne Berechtigung zulegt); -koup M.: «Vorrat an fertigem Brennholz»; -kuel M. (auch F.): «Holzkohle» — dafür auch: ausse Kuelen (cf. aus I/39), bisw. hëlze Kuelen — bréng e Pak Holzekuele mat fir d'Feier unzefänken, fir an d'Streckeisen; -mann M.: «Brennholzlieferant der Bürger» — ech hu mäin H. zu Lëntgen; -mannsgold N.: «wilde Butte, Rosa canina»; -männchen M.: «Kellerhals, Seidelbast, Daphne mezereum» — dafür auch: Fech-, Fiichten-, Täschholz, Mäerzblumm, -hëlzchen; -mued M.: 1) «Holzwurm»; 2) «Made» (in holzartiger Kapsel — von Anglern gesucht); 3) spaßh. übtr.: «Schreiner, Holzhändler» — s. Flääschmued; -patt F.: «Holzknospe» (im Gegs. zur Dropatt — s. d.); -schapp M.: «Brennholzschuppen»; -schnidder M.: «Holzsäger» dazu die Komp.: -schniddesch(drëpp) F.: «großes Glas Branntwein»; -schniddeschfra F.: «Frau des Holzsägers, die ihrem Mann bei der Arbeit hilft» — Ra.: se as ewéi eng H., wa se nët seet, dann dréit se (doppelsinnig seet = «sägt» oder «säugt», dréit = «trägt (Holz)» oder «geht schwanger»); -schloper M.: «Meißel (mit Holzgriff) zum Bearbeiten des Holzes»; -schrauf F.: «Holzschraube»; -see F.: «Holzsäge»; -späicher M.: «Brennholzspeicher»; -spoun M.: «Holzspan» — dafür auch hëlze Spoun; -stack M.: «Holzbock» (zum Hacken des Holzes); -stä, -stee F.: «Holzversteigerung»; -stëft M.: «hölzerner Stift, Bolzen, Zapfen» (in alten Möbeln);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut