LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Hondswieder bis Honnert (Bd. 2, Sp. 172b bis 174b)
 
-wieder N.: «schlechtes Wetter»; -wierger M.: «gemeine Schwalben wurz, Cynanchum off.» — auch: -doud; -woll F.: 1) «Haar von wolligen Hunden» (beim Scheren); 2) «Schafwolle, die ineinandergeht» (an toten, geschlachteten Tieren geschoren); -wuerm M.: «Spülwurm des Hundes»; -wues M.: s. -gras; -zong F.: «Hundszunge, Venusfinger, Cynoglossum off.» (der Samen davon häufig mit dem Kleesamen verkauft).
 
Hondeléng ON.: «Hondelingen» — Dorf der belg. Prov. Lux. — B 53.
 
Hong, Hung Pl. Hénger, Hinger — s. Ltb. 70 und bes. PALGEN, Studien zur Lautgeogr., Karte 11 — Dim. Héngchen, Hing(t)chen, cf. auch: Hénkel N.: 1) «Huhn» (Hong bezeichnet neben Fleeschhong das «Suppenhuhn» im Gegs. zum Poulet «Brathuhn») — Spww.: Wat älef Hénger zesummeschären, (dat) kann dat zwieleft (erëm) auserneekrazen — ähnlich: Een H. kraazt méi vun der Mëscht erof wi hirer zéng drop — Et huet schon dacks en Hong gekäckst dat (wat) nët geluegt huet — Déi jong Hénger leën d'Äer, an déi al Kéi gin d'Mëllech — Alles kënnt un den Dag, a wann d'Hénger et mussen (a missten d'Hénger et) op der Mëscht erauskrazen (-schären) — E schielt H. fënt och alt emol e Käerchen; Ammenspiel: esou gin d'Hénger schlofen (dabei wird dem Kind abwärts über Stirne, [Bd. 2, S. 173] Nase und Mund gestrichen), (an) esou sti(n) s'op (dabei wird dem Kind in umgekehrter Richtung über das Gesicht gestrichen); Bauernweisheit: wann d'Hénger spéit schlofe gin, da gët et Reen (well fir gewéineklech gin d'Hénger fréi schlofen) — wann d'Hénger d'Bléien ënnert den Uebstbeem (de Som vum Gras) friessen, dann hale s'op mat Leën (bis an de Karschnatz — Binsenwahrheit) — d'Hénger bezillt ee viraus (man muß die Hühner gut füttern, um Nutzen aus ihnen zu ziehen) — Hong hänkt zesumme mat Honger: se sin ëmmer hongereg (Volksetymologie); Raa.: e geet mat den Hénger schlofen (sehr früh) — e fënt keng Hénger méi op der Mëscht, wann en heemkënnt (er wird spät heimkehren) — e geet mat den Hénger Dreck picken (er mischt sich unter das gemeine Volk) — spaßh., leicht abweisender Scheidegruß: gréisst mer är Hénger! — d'H. as bréieg (s. d. — auch spöttisch in übtr. Bed.) — 't as mat em, wéi mat den alen Hénger, 't kackelt nach, ma 't leet nët méi (kürzer: 't kackelt nëmme méi) — Vergleiche: esou domm wéi d'Hénger an der Nuecht — e gesäit eraus ewéi e gepléckt, gepleimt, gezappt H. (sieht schlecht aus) — e geet dorëmmer, wéi wann d'Hénger em d'Brout, d'Kuuscht geholl hätten (trübselig) — se stin do wéi d'Hénger ënnert der Kar (eingeschüchtert) — liicht ewéi en H. am Advent — en drénkt ewéi d'Hénger (er trinkt sehr wenig) — Kinderspiel: de Fochs an d'Hénger, dabei das Gespräch: Wou as mäi Wäässebräi? — Am Takeschaf — Géi e sichen! — D'Kaz huet e gefriess — Da gët mer eng Botterschmier wéi mäin Aarm esou laang — Ech hu kä Brout, kä Messer a kä Botter — Da muss ech äänt vun déngen Hénkele kréien; 2) pejor. für «junges, gedankenloses Ding» — 't as en dommt H. — e liicht H. (leichtsinniges, gelegtl. leichtlebiges Mädchen) — däregt H. (reizbares, empfindliches Weib) — e bréiegt H. (verliebtes, liebebedürftiges Frauenzimmer) cf. auch: Hénkel, Pëll; 3) däregt H. «Strupphuhn».
 
Honger M.: «Hunger» Spww.: H. as e béist Déier, Iwwel, Schwiert — Den H. brécht de Motz — Den H. as de beschte Kach, mit dem häufigen Zus.: schmaacht et net, et ësst een et dach — Den H. dreift de Wollef aus dem Bësch (die Notlage bedingt den Fehltritt) — Den H. as eng batter Bouss — Den H. deet Kreesch — Zwee kënne méi H. leiden ewéi een (wenn arme junge Leute heiraten) — Den H. fäert kee Préiter a kee Jhandarem; Raa.: ech krut, hat de géien H. (ich wurde, war von plötzlichem Hungergefühl befallen) — alte Reisesitte: e Maufel Brout an der Täsch (am Sak) géint de géien H. — spaßh.: dat Kand huet de géien H. (ißt übermäßig viel) — en huet (vill) H. geschmolt — en huet schwaarzen H. gelidden — domat ësst ee sech nëmmen den H. an de Leif — dat do as emol fir den éischten H. (du bekommst hernach noch mehr) — den H. kuckt em zu den Aën eraus (aus den Aën) — den H. jäizt.
 
Honger- -baach F.: «Bach, der nur in Hungerjahren (nassen Jahrgängen) fließt, oder Bach, der leicht versiegt»; -bierchen M.: ähnlich dem vor. — Wann den H. leeft, da gët et e gutt (anderswo: e schlecht) Joer; dafür lok. auch: Aueroder, Pauerbierchen; -bierg M.: «an einem Abhang gelener Ort, wohin die Hirten das Vieh zu gewissen Zeit in einen eingezäunten Ort zusammentrieben, wo das Vieh angeblich nichts zu fressen bekam» (so erklärt man die vielen Flurn. mit dem Bestimmungswort Honger-) — cf. auch sub -buerg; -blumm F.: «Draba verna (L.)» — auch: -blimmchen — s. Wiselchen; -buerg F.: häufiger Flurname — cf. -bierg — im Raum von Flaxweiler-Wormeldingen volkstümlich mit (H)ungar (lux. Onger) zusammengebracht (sagenhafte Erinnerung an die Hunnen); -darem M.: 1) «Halbverhungerter»; 2) «Vielfraß»; -vull, -villchen M.: «Seidenschwanz, Bombycilla» (sporadischer Durchzügler, der nach dem Volksglauben nur in Hungerjahren in unseren Gegenden auftaucht, daher gelegtl. auch Peschtvull gen.); -gefill N.: «Hungergefühl» — ech hun esou en H. am Leif (cf. Fock II); -joer N.: «Hungerjahr» — früher: wann d'Kanner d'Brout verbëtzen, dann erzielt d'Groussmamm hine vun den Hongerjoren no de franséische Kricher; -kar, -kuer N.: «Mutterkorn, Scleroticum clavus»; -lidder M.: «Hungerleider, Bettler» (abfällig), auch: hongeregen Hond; -loun M.: «Hungerlohn» (wie hd.); -quetsch F.: «Tasche, Exoascus Pruni» — auch: Scharläiperchen, Schlaupen; [Bd. 2, S. 174] -reech M.: «großer Rechen» (der alle Ähren sammelt u. deshalb armen Leuten das Ährensammeln unmöglich machte); -schwarem M.: «Bienenschwarm, der zu spät ausgeht»; -sinnef M.: «lackblättriger Senf, schwarzer Senf, Brassica nigra, Sinapis nigra»; -woll F.: «Wolle, die getöteten Schafen abgeschoren wurde» — cf. auch Honds-.
 
Hongersnout F.: «Hungersnot».
 
Hongeschhaff M.: «Hungerhof» in der Gem. Berdorf.
 
hongereg Adj.: 1) «hungrig» — Spww.: Engem Hongregen as gutt kachen — Deen h. schlofe geet, (dee) steet gesond op — Besser h. schlofe gaang, wéi mat Schold opgestaang — Vergleiche: h. ewéi en ausgehéngerte Wollef, eng Kiirchemaus (meist aber: aarm) — esou vill h. ewéi eng Baach duuschtereg (nicht hungrig) — wenn die Kinder sagen: ech sin h. (es heißt nicht: ech hun Honger) so pflegt man ihnen scherzweise zu antworten: leck Salz, da gës de duuschtereg; 2) «schlecht bezahlt, daher geizig, armselig» — du h. Laus! esou en hongregen Doléiner — en hongrege Kärel, dee säi Wuert frësst — fir déi h. puer Su — wéi h.! (wie armselig); 3) «gering, schäbig» — e vergonnt engem emol nët eng h. Kuuscht — wat e Geméch fir déi h. puer Wierder ze soen; 4) «ungenügend gedüngt» (vom Boden) — en hongrege Buedem — eng h. Géigend.
 
Hongregkät, -keet F.: 1) «lächerliche, armselige Angelegenheit, Nichts»; 2) «kleinliches Verhalten».
 
Honneref ON. = Hauneref (s. d.).
 
hondseg Adj.: «unflätig» — h. Rieden — eng h. Opfouer.
 
hondsen, honzen intr. Verb.: 1) «nach Hund riechen» — in dieser Bed. dafür auch hëndsen; 2) «unflätige Reden führen» — cf. Aasch; dazu die Abl.. Gehonds N.: «unflätige Reden».
 
Hondserei, Honzerei F.: «zotenhaftes Gespräch, unzüchtige Handlung».
 
Hondsert, Honzert M.: «jem., der (gerne) zotenhafte Gespräche führt».
 
Honnären, Honneuren (mit und ohne Artikulation des anl. h-) Pl. M.: «Ehrenbezeigungen» in der Ra.: de Buergemeeschter huet d'H. gemat.
 
honneren intr. Verb. = onneren (s. d.) — Nösl. lok. phV. zu hënneren.
 
honnert Num. card.: 1) «hundert» —nët emol ee vun h. géif dat son — ech kënnt em der h. fir än nennen — Kinderscherz: So mol h.!, erfolgt das gewünschte Stichwort, so entgegnet der Frager du hues an d'Box gedonnert; 2) «sehr viel, große Anzahl» — 't waren hirer (op d'manst) h.; 3) substantivisch gebr.: Honnert N. «das Hundert» — ech hun em et schon Honnerte Mol gesot — e schwätzt an d'H. (auch: an d'Honnerten) eran (gelegtl. Zus.: bis d'Dausend(st) voll as — in dieser Ra. auch das Num. ord. — cf. honnertst) — ähnlich: e lieft an d'H. eran (er lebt planlos, ohne an die Zukunft zu denken) — e keeft (verkeeft) d'Nëss (m)am H. — ech hätt gär en H. Nëss.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut