LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Gejauders bis jeën (Bd. 2, Sp. 226a bis 228a)
 
Gejauders N.: «lautes Treiben».
 
jaupsen intr. Verb.: «kläffen, bellen» (vom Hunde, Fuchs) — cf. baupsen I/S. 77.
 
(kurz oder halblang) Interjekt.: 1) «nun denn»; 2) wegwerfend: «geh doch!» (s. je).
 
Jäerchen, Jäärchen, Jeërchen (Ostrand Jäierchen) N.: Dim. zu Joer «Jahr» (s. d.), und zwar: 1) «Jährlein» — waart emol nach e puer Jäercher, da wäers de gesinn, wat aus deem Däerchen do gët; 2) bes. in der Verb.: d'neit J. a. «Neujahrswünsche» — ech gin dem Monni d'neit J. wënschen — e glécklecht neit J. — iron.: dat war mer awer e schéint neit J. (wenn etwas Unangenehmes am Neujahrstag passiert ist); b. «Neujahrsgeschenk» — en huet mer e schéint neit J. gin.
 
jä(e)ren unpers. (refl.) Verb.: = bejäeren I/S. 87.
 
jäerlech, jäärlich, jeërlech Adj.: 1) «jährlich» — meist in dieser Bed. alljäerlech; 2) «jährig, ein Jahr alt» — véier jäerlecher Schwäin (in dem Volkslied: Et wollt sech e Bauer säi Meedche bestueden — hier gehört das «jährige Schwein» zur Mitgift — cf. Math. THILL, Singendes Volk S. 566).
 
Jäerlek, Jäärlek, Jeërlek (lok. Jéierlek — bisw. Jh-) M.: 1) «einjähriges Tier» — im bes. etwa: «verschnittener einjähriger Bulle» (sonst lok. dafür auch Bones); 2) «wer nur einmal im Jahr zur (Oster)beichte geht».
 
Jäiz ON.: «(Nieder)Jeutz, (Basse-) Yutz» — deutschsprachiges lothr. Dorf nördlich von Diedenhofen (Dép. Moselle) — dafür meist: Nidderjäiz, gelegtl.: Nidderjëss — spaßh.: zu Nidderjäiz (Nidderjëses), wou d'Broutkuuscht de Jong erbass hat.
 
jäizen (lok. phV. des Tonvokals cf. Ltb. 66 — im Ösling sporadisch jeksən, jεksən; Praeteritum im Ösl.: ich jaut; Konj. praet.: ich jäizt; Part. Praet.: gejaut — lok. phV. des Tonvokals cf. Ltb. 78) intr. Verb.: 1) «schreien» (das gängige, für die normale Bed. des im Luxemburgischen unbekannten hd. «schreien» zur Verfügung stehende Wort — stärker: frääschen, krääschen, Krääsch don) — jäiz nët, dees du géifs geschloën (dees 't huet, hätt een dech geschloën, du bas, wärs geschloën) — en as esou domm, datt e jäizt (em Hallefnuecht) ähnlich: e jäizt vun Dommheet — wann d'Dommheet géing j., da géif ee bei dir daf (da kréichen der geschwënn d'Mënner nët méi zou) — e jäizt sech d'Häerz, d'Séil aus dem Leif — jäiz dach nët esou (zum Wütenden) — Vergleiche: en huet gejaut wéi e (gehaangene, wëlle) Mäerder, en Neimäerder — wéi wann en e Messer am Haals hätt — substantivisch: all Jäizen a Jozen (Jezen) as ëmsoss; 2) «schelten, tadeln» — wann ech esou spéit heem kommen, da jäizt mäi Papp — ech hu ferm gejaut kritt (auch: ech si bejaut gin — cf. bejäizen I/87) — d'Mamm jäizt iwwert de Bouf, wann e sech dreckeg mécht; 3) refl., in unfester Verb. mit ewech: «sich in eine Bewußtlosigkeit, außer Atem schreien» (cf. etwa: ewechkräischen I/S. 290) — d'Kand jäizt sech ewech (ähnlich: vu(n) sech) — dazu die Abl.: Jäizes N.: «Geschrei, Geschelte» — do kann all Jäizes näischt déngen; Gejäiz N.: «Geschrei».
 
Jäiz F.: 1) «schrille Stimme» — wat huet deen eng J., 't geet engem duerch Muerch a(n duerch) Schank; 2) «keifendes Frauenzimmer» — wann ech déi däreg J. nëmme gesinn, dann donken d'Ouere mer scho wéi; 3) im Pl. (wohl als M. aufzufassen): «Schreie» — en huet J. gedoën (dafür gängiger: en huet Krääsch (Knäll) [Bd. 2, S. 227] gedoën «Schreie ausgestoßen» — cf. im. bes. Knäll, Krääsch).
 
Jäiz- -adler M.: «Schreiadler, Aquila pomarina»; -däiwel M.: «Schreihals»; -hals M.: 1) «Schreihals»; 2) Ammenspr.: Name des Ringfingers — cf. Fanger I/S. 303; -klos, -mäerder M.: «Schreihals».
 
jäizeg Adj.: 1) «schrill» — eng j. Ried, Stëmm — en huet jäizeg gejaut; 2) übtr.: «grell» (von Farben, Farbenmustern).
 
Jäizert M.: 1) «Schrei»; 2) «Schreier» —Spottname der Einwohner von Nothomb: Jezert; 3) «Rohrsänger», u. zwar: grousse J. «Drosselrohrsänger, Acrocephalus arundinaceus» (s. Hiddemécher) — klenge J. «Schilfrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus»; 3) «Gelbspötter, Hippolais».
 
jämmerlech (lok. Ostrand jemer-, jämerlich) Adj.: «kümmerlich, armselig, mitleiderregend» — eng j. Geschicht — wat eng j. Gestalt — 't war j. fir nozekucken — wat gesäis du j. eraus — dazu die Abl.: Jämmerlechkät, -keet F.: Echt.: de Bockel mat allerhand Jem(er)lichkäte beloaden — cf. auch jéimer-.
 
jäng Adj./Adv.: = lok. phV. des Nordösl. zu gäng (s. d. II/S. 16); dazu lok.: Jängt F.: «kurze Wegstrecke» — 't as nëmmen eng J. — an der J. (= am Handëmdréien).
 
Jännes, Jänn(i) M.: 1) Spielform zu Jann; 2) dummer Kerl; 3) dazu das Komp.: Briederjännes «Holzklapper mit Räderwerk, in einem Holzgehäuse» (cf. Garr).
 
Jäp, Jeep M.: 1) zunächst Spielform zum männl. Vorn. «Josef» Nösl. «Jakob» (cf. Joseph, Jhoss) auch Jip, JiipchenHausname: a Jepen; 2) in mannigfacher dinglicher Übertr.: a. «Schusterdreifuß, Leisten aus Eisen an einem Stabe, auf einem Holzklotz, der dazu dient, die inwendig in einem Schuh hervorstehenden Nägel umzunieten, auch beim Benageln der Sohlen und Absätze gebraucht» — dafür allg: Dräifouss; b. «Bettpfanne» (dafür weitgehend: Minnech); c. als Dim.: Jeepchen M.: «kleines Messer zum Lederschneiden» (Schusterspr.) s. Knäip.
 
jäschen (Wb. 06) intr. Verb.: «schwatzen» — dafür auch joschen.
 
Jäs(ch)t F.: «Hast, Unruhe» — e war an enger J.
 
jäschten intr. Verb.: «hastig und viel reden».
 
Jätt, Jätti, Jättchen, weibl. Vorn.: Kurzform zu «Agathe» — s. Agätt I/S. 16.
 
je (meist kurz), jee, jéi (gelegtl. zerdehnt) lok. phV.: Osten bisw. auch(s. d.), Ösling häufigInterj.: 1) antreibend, ungeduldig drängend, auch schmeichelnd (meist adverbial verstärkt: dajee — s. d. I/S. 180, nujee — beide gew. Ton: 2; Ton: 1 u. bes. Ton: 1 + 2 gibt größeren Nachdruck) — je, nu maach dach virun (= hëpp) — jee, iess dach — jee, sief dach nët esou topeg — jee, du wäers dach kee Spillbrécher sin; 2) unwillig, abweisend, zweifelnd, gelegtl. mit höhnendem Unterton: je je, wat en Aarmutt — je je, lauschter em dach nët méi no — in diesem Gebr. häufig tjee tjee, oder jee chee (mit anlautendem ich-Laut); 3) verwundert fragend: je je, 't wäerd dach nët sin — auch einfach, mit Ton: 2, nach Kenntnisnahme einer überraschenden Nachricht: jee je; 4) konzessiv: jee, 't as nun eemol net anescht — nujee (Ton: 1), wann et muss esou sin — jee dann — an domat je (damit sei die Sache erledigt); 5) bedauernd, entsetzt (meist mit vorausgehendem o): o jee, dat do huet eis nach gefeelt (cf. auch jeminee, jëmmen, jërem) — dafür auch: Här Je (cf. jëses); 6) zusammenfassend, abbrechend (etwa wenn das treffende Wort fehlt): d'Leit waren all zefridden, je, et war schéin.
 
je Adv.: 1) «zu jeder wirklichen oder beliebigen Zeit» — de gréissten Aarmutt deen ech je gesinn hun — méi ewéi je; 2) «etwa» — wann ech je sollt virun dir stierwen; 3) distributiv, etwa in Formeln wie «je zwei, allen je ein Stück» wird im Lux. dafür korrekt nur ëmmer gebr.: huel der ëmmer zwee (mateneen) — gëf hinen all ëmmer ee Stéck — diesem Gebrauch nahestehend nur je nodeem: «den Umständen entsprechend, je nach den Umständen» — 't as gutt an 't as schlecht, je nodeem (wéis d'et kéiers) — je nodeem de Fall fällt; 4) reziprokes «je . . . je . . .» mit Komparativ ist im Lux. durch wat(méi). . . wat (méi). . . vertreten (cf. sub wat).
 
Je (= frz. pers. Pron. «je») M.: «meine Person» (mit ärgerlichem, spaßhaftem, gelgtl. ungewollt überheblichem Unterton) — wann de Je nët gewiescht wär — a wien huet déi Aarbecht [Bd. 2, S. 228] erëm misse maachen: de Je — da kenns de de Je nach schlecht — dafür auch: Jhëwidies etwa häufig beim Spiel: an dräi fir de J. — cf. Bibbi II, Bd. I/S. 106.
 
Jean männl. Vorn.: «Johann» (wie frz. gespr.) — Var. sub Jhang — aus dem Frz. eingebürgert, bes. in städtischer Ausdrucksweise: Jean-fait-tout M.: «Faktotum» — den Néckel as J. op (bei) der Geméng.
 
Jeanne weibl. Vorn.: «Johanna» (wie frz. gespr.) — auch: Jhänn(i) s. d.
 
Jeannette (wie frz., Ton: 1) weibl. Vorn.: «Jeannette».
 
jeën, I,

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut