LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Klakierbes bis Klappjuegd (Bd. 2, Sp. 369b bis 371a)
 
Klakierbes F.: «Knallerbse».
 
klakeg Adj.: «knallend» eng k. Bees (ein schallender Kuß) — cf. das in dieser Bed. seltenere klaatscheg.
 
klaken Verb.: I. intr.: 1) «klatschen, knallen, schallen», z. B. mat der Gäissel k. — Kinderspiel: mit Weidenrinden knallen — (cf. auch sub Fouermann I/402) — en huet d'Dir zougeschloen, datt et geklaakt huet — déi (scil.: Ouerfei, Bees) huet geklaakt; 2) verächtl.: «blindlings, ungeübt schießen» — de ganzen Dag läit en am Bësch ze k.; 3) vom Pferde: «in die Eisen hauen»; 4) «schwatzen» (cf. klaatschen); II. trans.: 1) «(einen Schlag) versetzen» — du krut en eng fatzeg (scil. Ouerfei) geklaakt; 2) «hart strafen, zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilen» — bei där Affär gouf en elle geklaakt, oder, mit Angabe der Strafe: fir aacht Deeg, fir honnert Frang; 3) in der Ra. d'Pan klaken «für andere verantwortlich gemacht werden» — wéi s'all fort waren, du hun ech missen d'Pan k. — ähnlich: an du wore mer geklaakt! (in der Klemme); 4) obszön: ee klaken «coire» — Soldatenspr.: elo gi mer ee k.
 
Klakeblumm F.: 1) «Klatschmohn» — cf. auch: Pavot, Feierblumm; 2) «Akelei» (= eigtl. Klackebumm, s. d.).
 
Klam F.: 1) «Klammer», zu verschiedenen Zwecken, etwa: a) «(hölzerne) Wäscheklammer», auch Wäschklam, urspr. aus einem gabelförmig gespaltenen Aststück aus Tannen- oder Weidenholz geschnitzt (heute mit einer Metallfeder, oft schon aus Kunststoff) — wann et der zevill sténkt, da setz der eng K. op d'Nues — du muss eng K. an den Hënner kréien; b) «Wundklammer» — 't war e brede Schnatt, den Dokter huet em dräi Klame gesat; c) «Büro-, Heftklammer» — dafür häufig ans Hd. angelehnt Klamer F.; 2) «Klemme, Einsteckholz»; 3) «Kneifzange»; 4) übtr.: «Klemme, Zwangslage» — elo si mer nët aartlech an der K. — ech hun en an der [Bd. 2, S. 370] K. (in dieser Bed. nur lokal); 5) an verschiedenen Orten als Stellenbezeichnung: «Felsspalt».
 
Klameisen N.: «Werkzeug, mit dem die Schreiner die Fußböden einziehen».
 
Klame- -këscht F.: «Kiste mit den Wäscheklammern»; -kuerf M.: «Körbchen mit den Wäscheklammern»; -mann (veraltet) M.: «wandernder Holzwarenverkäufer, der u. a. Wäscheklammern anbietet» — fréier goungen d'Klamemänner aus dem Waldland (Hunsrück) vun Duerf zu Duerf (sie schnitzten ihre Klammern in den nahen Tannenwäldern); -sak M.: «Sack mit den Wäscheklammern».
 
klamen trans. Verb.: «klemmen» — klam d'Wäsch méi fest, de Wand geet uerg — bisw. ans Hd. angelehnt: klameren (cf. Klam sub 1/c).
 
Klamantes, Klëmantes männl. Vorn.: «Clemens» (auf den Heiligen bezogen — sonst eher die sub Clement vermerkten Var.) — s. Ieweschtklausen II/204.
 
klamm (meist klAm, Nordösl. klAm:) Adj.: 1) «etwas feucht» — k. Hänn bedeiten eng schwaach Gesondheet — Nösl.: d'Wäsch as bal dréchen, huall s'eran, soss gët se ganz k.! (feucht, durch Nebel, Tau, Regen); 2) «klebrig» (vom Schnee) Gegs. zu dieser Bed.: risch — de Schnéi muss k. si fir Klatzen ze dréien.
 
Klamm F.: 1) «Hindernis für Vehikel, meist 50-60 cm hohe Pflöcke, die zur Ergänzung eines Zaunes oder einer Hecke in einen Fußpfad eingerammt werden» (und über die der Fußgänger steigen — s. klammen — kann) — fréier stoung vrun all Härepad eng K.; 2) «Steig» (lok. Echt.).
 
Klammbuetstull M.: = Buet(er) I/S. 164.
 
Klammeisen N.: «Klettereisen».
 
klammen (Part. Prät. geklomm, geklommen, bisw. Konj. Prät. ech kléim, ech klëmmt — Nösl. Prät. ich klomm, Konj. Prät. ich klimm, klëmm — Ind. Präs. 2./3. Sg. du klëmms, hie klëmmt) intr. Verb.: 1) eigtl.: «klettern, klimmen, steigen» — op e Päerd, e Bam, op/iwwer eng Mauer, e Bierg . . . k. — an den Zuch, aus dem Tram, op de Velo, vum Rad, an d'Bett, aus dem Bett, ënnert den Dësch . . . k. — Wien héich klëmmt, (dee) fällt héich erof (hoch fliegen, tief fallen) — e klëmmt op an of wéi d'Flou am Hiem — ech kléim (klëmmt) nach wéi e Jongen (ich würde noch wie ein Junger klettern) — klamm mer de Bockel erop (an erof, mit dem gelegtl. Zus.: awer nët mat geneelte Schong) — du as en op d'héicht Päerd geklommen (da schlug er hohe Töne an, geriet er in Wut) — dat klëmmt an d'Gei (ist vortrefflich) ähnlich auch: dat klëmmt an d'Hatt — en as em an d'Hatt geklommen (frech geworden) — ech k. em op de Pelz (ich stelle ihn zur Rede, weise ihn zurecht, greife ihn an) — Stadtlux.: besser dat ewéi no Mënster op den Tur ze k. — obszön: du as e geklommen (penis erigitur)abfällig: e klëmmt op s'all, en as nët kéier — übtr.: ech k. deem emol op d'Bud (ich will sehen, was er treibt; ich will ihn zur Rede stellen); 2) übtr.: «im Wert steigen» — d'Präisser k. (die Preise steigen) — d'Haiser k. (die Häuserpreise steigen) — d'franséischt Geld klëmmt (das frz. Geld steigt im Kurs) — dat klëmmt al am Wäert — Syn. in dieser Bed.: an d'Luucht goën.
 
Klammop (Ton: 2) F.: «Auffahrt» — vor allem in der spaßh. Bildung: Christiklammop «Christi Himmelfahrt» (früher auf der Kanzel gebr.).
 
Klamotten Pl. F.: «Geld» — burschikos für Mënz, Mummes.
 
klamper Adj.: «laut, ausgelassen» — dat war e klamperen Owend ('t goung héich a lëschteg hier).
 
Cla (wie frz.), Klang M.: «Klüngel» (auf politischer oder sozialer Ebene) — dat sin esou pupeg Claen, déi mer nët gefalen — hal dech aus deem C. eraus.
 
klang Interj., im Kinderlied: Kling, klang, Gloria, Wer sitzt in diesem Tore da . . .? (Mersch, Kinderreime Nr. 875). Sonst auch, in Verb. mit kling, zur Bez. metallischer, klirrender Geräusche: a kling klang foul alles an e Koup.
 
Klank (Pl. Kläng) M.: «Klang» — dat gët kee gudde K. (auch übtr.: das paßt schlecht zueinander) — de Kristall huet e schéine K. — ech erkennen et um K. — spaßh.: Wat manner K., wat méi Gestank (bisw. «hd.» angenähert: harte Fürze stinken nicht).
 
Klank-, Klénkeisen N.: «Triangel».
 
Klap F.: 1) «gesprächiges Mundwerk» — dann donk dach nëmmen déng éiweg K. zou; 2) «Unterhaltung, Kaffeeklatsch» — déi K. konnt keen Enn kréien; 3) «Klatschbase» — elo stin d'Klape schon eng geschloë Stonn laang beieneen — s. Klaatsch; auch mit dem entspr. Vorn. verbunden (auch [Bd. 2, S. 371] von Männern): Klapjann, Klapmrei usw.
 
Klapert M., Klapesch F.: «jem. der über die Angelegenheiten anderer Gerede führt».
 
klapp Interj., einen Schlag begleitend — klapp, du hat en eng (scil. Ouerfei) sëtzen, hänken — oft in Verb. mit klipp im Ablautspiel: klipp klapp, geet eng Millen.
 
Klapp I (Pl. Kläpp, Dim. Kläppchen) M.: «erhöhtes Rundbeet im Garten» —auch als Flurn. gebr.
 
Klapp II (Pl. Kläpp — zu klappen I oder II) M.: 1) «durch Fall, Schlag, Stoß erzeugtes Geräusch» — 't gouf der e K., ech sin awer an d'héi Luucht gefuer; 2) «Streich, Schlag, Prügel» — in der Ra.: dat as Rapp a Klapp (Gesindel, das immer untereinander Streit hat — auch, mit gewollter fehlerhafter Syntax: dat as sech di Rapp an di Klapp) — en as bei all Rapp a K. derbäi (Räpper a Kläpper) — sonst meist im Pl.: du gouf (gouwen) et Kläpp (ähnlich: Sträpp, mit Quereinwirkung von Streech).
 
Klapp III (zu klappen I) F.: «Klopfinstrument» (wörtlich «Klopfe») — im bes.: 1) «Ramme, kurzes schweres Brett mit Stiel zum Festklopfen der Tenne» — s. auch Denn I/203 u. Klätsch; 2) = Kläpper (s. d.).
 
Klapp IV (zu klappen II) F.: «Klappe» — und zwar: 1) «Klappdeckel» — maach d'K. zou, 't as Duerchzuch am Auto; 2) «Augen-, Ohrenklappe» — cf. auch das Komp. Scheiklapp; 3) spaßh.: «Bett» — zu Kindern: an elo geet et hell ewech an d'K.; 4) «Ventil, Schlüssel an Musikinstrumenten».
 
Klapp- -deckel M.: «Klapphut» — spaßh. statt Chapeau-claque (kla:k); cf. -sieschter; -geschir M.: «Dengelgeschirr» — s. Hargeschir II/116; -hengscht M.: «unvollkommen kastrierter Hengst»— dafür lok. auch Knapphengscht; -juegd F.: 1) «Treibjagd» — auch: Klappecht; 2) spaßh. übtr.: «Schürzenjagd» (etwa der Soldaten, beim Sonntagsausgang); 3) Ösling: «Osterbeichte» (aus der Perspektive des Beichtigers gesehen) — eisen Här as op d'Nopeschduarref op d'Klappjoagd (Syr, Kant. Wiltz — unser Pfarrer ist auf das Nachbardorf die Osterbeichte hören) — ähnl. dafür im Nösl.: Steefouer (eigtl.: «Steinfuhre»);

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut