LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Knachemiel bis Knapp (Bd. 2, Sp. 401b bis 403a)
 
-miel N.: «Knochenmehl» (Hühnerfutter und Düngemittel); -millen F.: 1) «Knochenmühle» (zur Herstellung von Knochenmehl); 2) «gefährlicher Straßenabschnitt» — als typische K. galt die schmale, unübersichtliche Unterführung am leschte Steiwer (s. u. Steiwer) in Luxemburg-Stadt (heute durch Brücke ersetzt); 3) «strenge Turnübung» (Militärspr.) — elo git der mol an d'K. geholl, an dat nët ze knapp; -ueleg M.: «Knochenöl».
 
knacheg Adj.: 1) «mit hervorstehenden Backenknochen» — e knachegt Gesiicht; 2) «grobknochig» — e knachege Mënsch.
 
knacken V.: 1) intr. V. «ein kurzes, knackendes Geräusch von sich geben» — d'Fangere k. (wenn man die Gliedstücke aus den Gelenken zieht) — de [Bd. 2, S. 402] Schnéi knackt ënner de Féiss — 't huet än eppes k. gehéiert, an du war d'Schlass futti (da war das Schloß kaputt); dazu die Zss.: Knackwurscht F.: «Knackwurst»; 2) trans. a. «essen, trinken» (Ösling, Wiltz) — en huet e ganze Plättel Ham a véier Pätt Béier geknackt; b. «verhauen» (Ösl., Wiltz) — ech hun dee gehéireg geknackt; c. «anstoßen, zerbeulen» (Ösling, Wiltz) — en huet mat sengem Won en aneren Auto geknackt; d. (wie hochdeutsch) «knacken, aufbre- chen» — Nëss k. — e Kofferfor k. — s. knacksen sub 2.
 
Knackert M., s. Knutz(el).
 
Knackes s. Knaup.
 
knacks: Schallwort — k. hat en eng (scil. Ouerfei) an der Sabbel — s. a. knacksdeg.
 
Knacks M.: «Sonnenstich, Schlaganfall, leichte geistige Störung».
 
knacksdeg: Schallwort (bezeichnet den Ton, den ein harter, spröder Körper beim Brechen hören läßt) — k. goung et, du war d'Fieder kapott.
 
knacksen intr. V.: 1) «knacken, knirschen» — dafür auch gru(u)tschen (s. d. sub 1); 2) trans. «aufbrechen, knacken» — se hun de Kofferfor geknackst (haben den Geldschrank geknackst).
 
knacksracks, knacksderacks: Schallwort «im Nu».
 
Knadder (lok. Echt.: Gnadder) M. u. F.: 1) «im Wachstum zurückgebliebener, untersetzter Mensch»; 2) «überaus mürrischer Mensch (besonders Frau), der überall etwas auszusetzen hat und bei jeder Gelegenheit seine üble Laune ausläßt» — cf. Kna (sub 1); 3) «Mißwachs» (von Kartoffeln und Früchten) — alles war nëmmen ä K. an elauter (von vollständigem Mißwachs gesagt); 4) «Zank» (Ösling, Wiltz) in der Ra.: Hadder a K. (Streit und Zank).
 
Knadder- -apel M.: «im Wachstum zurückgebliebener Apfel» — ähnliche Zss. mit andern Fruchtarten — cf. Knäiz(ch)en; -bock, -jeep (Diekirch), -tinnes M.: «Nörgler».
 
knaddereg Adj.: 1) «knotig» (Wb 06); 2) «hart, schwer zu bearbeiten» (von Garten- und Ackerland gesagt); 3) «verschrumpft, verknittert, runzelig» (von Menschen und Früchten) — dafür auch verknatzt — cf. verknarzt; 4) übertr.: «nörgelnd, mürrisch» — cf. Knauzbudderig; dazu die Ablt.: Knadderegkät F.: «mürrisches, nörgelndes Wesen».
 
knadderen intr. V.: «unaufhörlich nörgeln, knurren, brummen» — s. knouteren; dazu die Abl.: Geknadders N. u. das Vadj.: verknaddert: «von unzufriedenem, kleinlichem Wesen».
 
Knadderer M.: «kleinlicher Nörgler» — cf. Knattert, Knouterer; dafür auch Knadderbatti, Knaddertinnes.
 
knaen (Ind. Präs.: ech knaen, du knas, hie knat — Part. Präter.: geknat — lok. Echt.: gnauen, knauen — Ind. Präs.: ich knauen, dau knauchs, hee knaucht — Part. Präs.: geknau(ch)t — (lok. auch knoen)) trans. intr. V.: 1) «kauen» (von Mensch und Tier) — spaßh.: esou laang wéi ech meng Brach knae kann (solange ich meine geronnene Milch kauen kann) — dee (déi) ka méi wéi Kuuschte k. (ist überaus tüchtig — auch: ist zauberkundig) — kna der deng Zänn nët aus (auch übtr. s. sub 2b); 2) übtr. a) «murren» — wat hues de lo erem ze k. (was hast du jetzt wieder auszusetzen?) — en as ëmmer am Gaang, un engem ze k. an ze rappen (er ist ein ewiger Plagegeist); b) «über etwas hin- und hergrübeln, ein schwieriges Problem zu entwirren suchen» — dorunner hun se nach laang ze k. (darüber werden sie sich noch lange den Kopf zerbrechen); c) nur negativ: «(nicht) fertig bringen» e krut et nët geknat (er brachte es nicht fertig, kam nicht darüber hinweg).
 
Knaf I s. Knapp sub 7.
 
Knaf II s. Knuef.
 
Knaf III M.: «Grindkraut» (dieser Pflanzenname kann zwei verschiedene Arten bezeichnen, die sich ähnlich sind und häufig miteinander verwechselt werden: Scabiosa columbaria und Knautia arvensis).
 
Knail, Knaile(n), Klaiel, Klailen (Nösl.), s. Klälen.
 
Knais-chen, Knaissen (Dim. zu Knaus s. d.) F: 1) «Rest eines Brotlaibes»; 2) «Brotanschnitt».
 
knalen V.: 1) intr.: «einen knallenden Ton hervorbringen» — 't huet al geknaalt (beim Schießen, Sprengen, Platzen eines Reifens) — mat der Gäissel k. (Westen) — elo knaalt et gläich (Androhung einer Strafe); dazu die Abl.: Knalerei F.: «Knallerei»; 2) trans.: «eine Ohrfeige versetzen» — en huet em eng geknaalt (hat ihn kräftig geohrfeigt); 3) trans. übertr.: «draufmachen, verschwenden» — se hun alles drop geknaalt (haben alles vergeudet) — s. verknalen, dropklaken (sub 3), dropmaachen (sub 1), [Bd. 2, S. 403] verlabréieren — zu k. s. a. nidderknalen.
 
Knalert M.: «plötzlicher, heftiger Knall» — 't gouf op ämol e K.
 
Knalierbes F.: «Knallerbse».
 
knal(l)rout Adj.: «knallrot» — cf. bläreg, jäizeg.
 
Knall I (Pl. Knäll, phV. s. Fall) M.: 1) «Knall» — déi Knäll hätts de missen héieren (hättest du hören sollen) — op K. a Fall (plötzlich) — soll ech dat K. a Fall leie loossen? — en hat de Mond nach nët zegutztert opgedon, du as e K. a Fall de laange Wee duergeschloen (von einem Hieb im Dorfstreit); 2) (nur Pl.): a) «lautes, kreischendes Gelächter, hysterische Schreie» — wat hun déi Fraleit Knäll gedon — do si Knäll ofgefall — dat gouf Knäll; b) «Schwierigkeiten» — dat gët nach Knäll.
 
Knall II F.: «schlechtes Haus».
 
Knaphouschent (lok. Houschent) ON.: «Knaphoscheid» — Gem. Eschweiler — Kant. Wiltz — 49 — wird des lok. Kurznamens wegen von Fremden zuweilen mit Houschent (s. d.) verwechselt, das vereinzelt auch Stroosshouschent genannt wird.
 
Knapp (Pl. Knäpp, phV. Echt. Knoap, Pl. Kneep, Wormeldingen Knaf, Pl. Kneef), Dim. Knäppchen (s. d.) M.: 1) «Kleiderknopf» — elo maachen ech den éischte K. lass (den oberen Hosenknopf, beim Vielessen) — mer hun allerhand hannert d'Knäpp geluecht (gedun — haben reichlich gegessen) — do kritt än nët vill hannert d'Knäpp (in einem sparsamen Haushalt) — hatt kritt ä mat blénkege (gëlle) Knäpp (sie heiratet einen Uniformierten) — en huet kä K. méi un der Box (en huet all Knäpp un der Box verluer — er ist vernachlässigt, heruntergekommen) — dat mécht sech wéi e K. (mühelos) — un de Knäpp erofzielen (Spiel zum Zukunfterraten, wobei beim Herabzählen an den Kleiderknöpfen jeweils ein anderer Beruf u. ä. genannt wird; dazu folgender Kinderreim: Edelmann, Bedelmann, Doktor, Pastor / König, Kaiser, Professor, Major, cf. u. Himmel sub 1) — übtr. 't kann än et un de Knäpp erofzielen (wenig) — mat de Knäpp spillen (Kinderspiel, bei dem Knöpfe im Kreis hingelegt werden) — fir Knäpp spillen (irgend ein Spiel, mit Knöpfen als Gewinn — von Erwachsenen, die für geringe Einsätze spielen, sagt man iron.: se spille fir Knäpp) — ech hätt kä K. méi gi fir säi Liewen (von einem Schwerkranken, der sich nachher erholt) — Knäpp a Kaméilhor (Kleinigkeit, die keine Beachtung verdient — Wb 06); dazu die Zss.: Boxeknapp, Paltongsknapp, Jhillisknapp u. ä.; 2) «Hügel, Berg» — häufig als FN. und als Grundwort in Berg- u. Hügelnamen z. B. Gréiweknapp, Groek., Helperk., Houschterk., Schoffsk., Sträitzk., Tilleknapp, Zolverk. — Kinderreim: Gäs de mat/ op de K./ Holz haen/ Bire knaen/ Dëppe géissen/ Huese schéissen?; 3) «Haufen» — bes. in der Zss. Häknapp s. d. II S. 125; 4) «Knospe» — e K. vun enger Blumm — d'Äärdbier as am K. erkaalt — en as gesond wéi e K. (kerngesund) — d'Beem si scho voller Knäpp — s. Patt, Dropatt — dazu a. Bliederpatt; 5) «Hautblütchen, Pickel, Pustel» — cf. frz. bouton — en huet d'Gesiicht voller Knäpp — ech hu Knäpp um Hënner — Antwort: da looss der Knäpplächer op déi aner Säit maachen; 6 a) «Klümpchen» (Klümpchenbildung in Teig, Brei u. ä.) — du hues den Däg nët richteg verschafft, en as voller Knäpp — de Kachkéis as namol än an elauter K.; b) «unbeabsichtigte Fadenverschlingung im Garn» — s. Druddel, Warrel; 7) «Knauf» (aus Holz oder Metall an Türen, Schubläden, am Treppengeländer, Spazierstock, Regenschirm, Radioapparat) — dréi de K. zou, 't ass dees genug (beim Radioabhören) — de K. këssen, s. sub Giischterklaus (Bd. II S. 56); 8) «Druckknopf» a) mit Federverschluß (an Kleidern und zahlreichen Gegenständen); b) an Klingelanlagen, Telephonapparaten u. ä. — dréck op de K.; 9) übertr.: «Kerl» — deen ale K. sollt sech schummen — auch in familiärer Anrede: wéi gät et, ale K.? — cf. Dapp sub 2; 10) übtr.: Pl. «Geld» — deen huet Knäpp — 't as äänt mat Knäpp (von einem reichen Mädchen).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut