LWB Luxemburger Wörterbuch
 
quas(s)elen bis Kuch (Bd. 2, Sp. 477a bis 478a)
 
quas(s)elen intr. V.: «schwatzen».
 
Quas(s)elbrudder M.: «Schwätzer».
 
quasi Adv./Conj.: «gewissermaßen, gleichsam, fast» — in halbgelehrter Redeweise: dat as q. eng Noutwendegkät.
 
Quast F.: «Quaste, Troddel» — cf. Quaast.
 
Quatéier s. Quartéier.
 
Quatember M.: «Abstinenztage (Mittwoch, Freitag, Samstag) am Anfang der vier kirchlichen Jahreszeiten» (Advent, Fastenzeit, Pfingstwoche, September) — auf diese Tage fallen auch die priesterlichen Weihen.
 
Quatsch M.: 1) «Quatsch, Geschwätz» — dazu die Abl. Gequatsch N.: «Quatscherei» — aus deem sengem G. soll der Däiwel klug gin; 2) «Unsinn, sinnlose Plackerei» — esou e Q. — wat déi do ënnerhuelen as alles Q.; 3) spaßh. für «Koadjutor» (im bischöflichen Konvikt).
 
Quatschbeidel, Quatschkapp M.: «alberner Schwätzer, Faselhans» — lo wäre mer deem Q. senger gutt lass.
 
quatscheg Adj.: 1) «weich, breiig, schmierig»; 2) «albern, dumm»; 3) «übel» — 't gët engem bal q., wann än deen héiert.
 
Quatschegkät F.: «Schwatzhaftigkeit».
 
quatscheleg Adj.: 1) «speckig, dick, wohlbeleibt»; 2) «klebrig»; 3) «albern»; 4) «schwach, wackelig, gebrechlich» — en as al a fänkt u q. ze gin.
 
Quatschelegkät F.: «albernes Wesen».
 
quatschen intr. V.: 1) «albernes Zeug reden»; 2) vom Geschrei der Krähen gesagt — d'Kuebe quatschen, wa se beienä sin a schéngen ze berootschloen; 3) «zutragen» — deen huet bestëmmt gequatscht — s. rapportéieren; 4) s. knätschen — dazu die Abl. Gequatschs N.: «Quatscherei, Zuträgerei».
 
Quatschert M.: «Vielschwätzer» — s. Trotert.
 
quatteg Adj.: «mit schwer zu vertilgendem Unkraut durchwachsen».
 
Quattegras s. Dunngras, Spalgras.
 
Quatten I (lok. Mosel) Pl. tant.: s. Quadden.
 
Quatten II Pl. tant.: «vertrocknete Zwetschen».
 
Quatuor M.: «Quartett» — frz. quatuor.
 
Quawäächrékelchen s. Kawäächelchen.
 
quääsch, quie(r)sch (lok. queesch) Adj./Adv.: 1) «quer» — wann der q. duurch de Bësch gitt, da kommt der éischter dohinner — 't as hei q. iwer d'Strooss — e lääft bei den Dokter, wann en ä q. sëtzen huet (scil.: einen Bauchwind — er ist allzuängstlich um seine Gesundheit besorgt); 2) «schief» — dat Stéck leit q. am Hank — e Stéck q. asetzen (an einem Kleidungsstück) — übtr. en as haut q. gewéckelt (bei übler Laune) — mer hun déi Saach q. ugepaakt (falsch angefaßt) — d'Saach as q. gaangen (unerwünscht verlaufen) — en hëlt et q. (nimmt es übel); 3) «bösartig, unverträglich, feindlich» — en huet keng q. Oder am Laif (ist gutmütig) — das emol e quääscht Kand — en huet e quääsche Charakter — dee quääsche Kärel paréiert nët — ech kann och q. gin (jetzt hört der Spaß auf) — si huet q. gekuckt (feindlich); 4) «gerissen, durchtrieben» — 't as där Quääscher än; 5) «betrunken» — e war gëschter erëm q.
 
Quääsch- / quääsch- -fuedems Adv.: «in einer Fadenrichtung, nach welcher ein Gewebestück sich nicht durch Reißen abtrennen läßt»; -holz N.: «krummfaseriges Holz»; -iwer Adv.: «quer gegenüber».
 
Quääscht F.: 1) «Verkehrtheit»; 2) «Unartigkeit, Bösartigkeit». [Bd. 2, S. 478]
 
Quäckelchen N.: «kleines lebhaftes Kind» — dazu der Schaukelreim (auf den Knien eines Erwachsenen): Jupp, jupp, Päärdchen/ zou der rouder Miilchen/ d'Päärdchen huet e Fiilchen/ de Fiilchen kréit e Säckelchen/ de Jengi (Pitti, Hari) as e Q.!
 
quäit, queit s. kitt, quitte, cf. sub fréi — k. schloen (wett machen).
 
Quäiteng (Osten Quäitjen), Quittung s. Quittance.
 
quäken s. quaken.
 
Quälléi Dim. zu Qualz s. d.
 
Quällessen, Quälleken Pl. tant s. sub quellen II.
 
Quälz s. Qualz.
 
quälzeg s. qualzeg.
 
quängelen trans. V.: «in die Enge treiben» — Abl. Gequängels — G. a Gedrängels.
 
Quäntchen M.: «sehr kleines Gewicht» — in der Ra.: en huet kä Q. Verstand.
 
Kublang M.: «Waldwasserläufer» (Tringa ochropus) — frz. cul-blanc.
 
Kuch (phV. s. Ltb. 72, Dim. Kichelchen s. d.) — freides vir der Kiirmes gët de K. gebak, dann as et nët gutt Kiischten iessen mat de Fraleit — as de K. geroden? — huel e Stéck K.! Antwort: ech hu schon äänt geholl. Gegenantwort: du hues der souguer schon zwä geholl, mä dat mécht näischt — s. Brout sub 2, Kiirmes, sowie die Komposita: Bam-, Botter-, Eise-, Flame-, Kaff(é)is-, Kiirmes-, Lou-, Pang-, Praume-, Quetsche-, Sand-, Streisel-, Uelechskuch.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut