LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Lësch, Lëtsch bis Lézard (Bd. 3, Sp. 44b bis 46a)
 
Lësch, Lëtsch (Nösl. Lesch) F.: (häufig im Pl. gebraucht: Lëschen, Lëtschen, Leschen) das Wort bezeichnet verschiedene Pflanzen, die am Ufer der Wasserläufe, auch Teiche, sowie in nassen Wiesen vorkommen, besonders: Schilfrohr (Phragmites communis), Rohrkolben (Typha), Teichbinse (Scirpus lacustris), gelbe Schwertlilie (Iris Pseudacorus), verschiedene Seggen oder Riedgräser (Carex) — eng Wis mat elauter Lëschen — Wetterregel: wéi Zerläichendag d'Lëschen dréchenen, sou dréchent d'Hä (L. werden als Streumaterial bei der Zerläicheprosëssioun [s. d.] gebraucht) — als FN. an de Lëschen bei Echternach, dort auch das Lëschenhaus (früher zur Abtei gehörig) — cf. Kéiferlë(t)sch.
 
Lëschblat N.: «Blatt Löschpapier» — dafür auch: Klompepobeier (s. d.), Klompes (s. d. sub I); Lëschpabeier M.
 
Lëscher(t) ON.: «Lischert» — belgische Provinz Luxemburg — B 22.
 
Lëscht F.: «Liste» — mir hun eng L. gemaacht mat allem, wat en hat (eine Liste seines Vermögens aufgestellt) — du kënns op d'L. (bei Spiel, Liste der Verlierer) — e steet op der schwaarzer L. (ist verdächtig, unerwünscht) — si si mat enger L. ëmgaang (bei einer Petition Unterschriften sammeln, bei einer Hauskollekte Geld sammeln) — en as op der (rouder, schwaarzer, bloer, gieler) L. (steht auf der Wahlliste dieser oder jener politischen Partei).
 
lescht (Echt.: leetst, veraltet: letscht — Nösl. lesst, letzt) Adj.: 1) «letzt» (räumlich, zeitlich, dem Rang nach) — déi l. Haiser vum Duerf — e sëtzt op der leschter Bänk — déi l. Woch (vergangene Woche) — där leschter Deeg een (an einem der letztvergangenen Tage) — dat as nach an der leschter Zäit virkomm (kürzlich) — déi l. Kéier, wou ech e gesinn hun (das allerletzte Mal, auch: letzthin) — de leschten Ueleg (die letzte Ölung) — de leschte Wëllen (das Testament) — en huet gemengt, séng l. Stonn hätt geschlon — [Bd. 3, S. 45] wee weess, wou s de däi l. Hiem zerräiss (zu einem Unsteten) — lo hues de däi leschte Vadronser gebiet (Drohung) — de leschte Moud (die neueste Mode) — de leschte Steiwer (der letzte Stüber — Name eines ehemaligen Wirtshauses, südlich Luxemburg-Stadt, Bezeichnung eines Viertels in Luxemburg-Bonneweg) — dat kënnt am leschte Kapitel (zu guter Letzt) — hat wëllt ëmmer d'l. Wuert behalen — lo huet der déi l. Parti gewonn (beim Spiel, zweideutig: ihr habt diese Partie gewonnen, und ihr werdet ab jetzt keine mehr gewinnen) — lo gët déi l. Parti gemaach (das letzte Spiel vor dem Aufhören) — mir wannen déi l. (scil. Parti) — e päift um l. Lach (ist am Ende) — e koum op de leschte Stëppel (im letzten Augenblick) — 't as de leschten Termäin (der letzte Termin) — substantiv.: Le(t)schten M., Le(t)scht F. u. N.: de L. (scil. am Mount — der letzte Tage des Monats) — d'Saach as op d'L. virberät (bis in die letzten Einzelheiten) — en as de Leschten an der Klass — hal op, sos as et däi Lescht (Drohung) — mir hun d'L. erausgeholl — Raa. déi Lescht sin déi Bescht spaßh. Zusatz: a besonnesch d'Paangecher — auch: von Kindern, die nachkommen — de Leschten as de Beschten, Zusatz: den Éischten as de Wéischten — hien as dat L., wat et ka gin (ein Nichtsnutz) — Kinderspiel: du hues déi L., do hues de d'L. — auch de Lescht(en), déi, déng Lescht — déi L., déi Bescht (nämlich Schlag auf den Rücken oder die Schulter eines Mitspielers, womit die Kinder sich beim Spiel oder abends vor dem Heimgehen verabschieden) — cf. Nuetsknupp — an der L. (in der letzten Zeit) — an der L. wousst e näischt méi ze son (zum Schluß); 2) d'lescht, d'leschter, dës l. (s. derlescht, auch lescht) Adv.: «letzthin, jüngst, neulich, kürzlich» — l. huet en och nach ugehale fir Geld ze kréien — d'lescht(e)r, dës l. owes as et geschitt — et sot mer d'leschter(t); — fir d'l. «zuletzt» — Ra. dee fir d'l. an de Sak kräicht, muss fir d'éischt erëm eraus — superlativisch: fir d'allerlescht (zum allerletzten Mal).
 
lëschteg, lësteg Adj./Adv.: a. «lustig, fröhlich» — e lëschtegen Owend — eng l. Gesellschaft — si waren all l. — dat war nach eng l. Zäit viru fofzeg Jor, wéi mer nach jonk waren — l. wéi e Poufank — e lëschtege Brudder (ein fideler Bursche) — 't as l. do hiergaang (es ging dort lustig zu) — Kanner, hei huet der fënnef Frang, lo maacht iech l. (iron.) — se hun sech iwwer hie l. gemaacht (haben ihn verulkt) — se wore l. bei näischt (zufrieden, aufgeräumt trotz ihrer Armut, auch iron). — Ra. sou l. wéi Allerséilendag um Groëknapp (traurig) — dat ka mer jo lëschteg gin (mißbilligend: das kann uns noch Sorgen bereiten); b. «angeheitert» — du waars gëscht nawell zimlech l. gin! — wéi se bis l. si gin, du wor d'Haus ze kleng; c. «ausgelassen, übermütig» — 't wor eng l. Band do zesummen — cf. monter.
 
Lëschtegkät, -keet F.: «Fröhlichkeit, Frohsinn» — mer wäerden em séng L. verdreiwen!
 
Lëschtegen M.: «Durchfall» (spaßhaft).
 
leste (wie frz.) Adj.: «leichtfüßig, flink» — en as der sou l. a libber wéi e Borscht vun uechtzéng Jor.
 
Lëster M. «Glanz, Schimmer» — frz. lustre — s. Lüster.
 
Lëtpoul M. s. Léitsch.
 
Lëtscheisen N. s. Léitsch.
 
Lëtscheblumm F.: «die Blüte jeder schilfartigen Pflanze» — s. Lësch.
 
Lëtschestack M.: «Schilfbüschel».
 
Lettrine (wie frz., Ton 1, Druckerspr.) F.: 1) (kleiner, hoher) «Notenbuchstabe» (als Hinweis); 2) «Initiale» (verzierter Anfangsbuchstabe bei einem neuen Kapitel).
 
Letz I F.: a. «Garn- oder Haarsträhne»; b. «Litze eines Drahtseiles».
 
Letz II F.: «Name der Stadtquartiere im alten Echternach» — dort gab es sieben Letzen, deren Bewohner die entsprechenden Teile der Stadtmauer unterhalten und bewachen mußten. Jede L. hatte einen Letzmeester M.: «Letzmeister».
 
Letz III F.: «Kurzwort für Lektion» (s. d.) — hien huet hir missen d'L. opsoën (obsc.) — Rätsel: wuefir dät den Hunn d'Aën zou, wann e kréint? Antwort: e weess séng L. auswenneg.
 
Letz(t) F.: «langandauerndes Gespräch, langweiliger Vortrag, Predigt, langandauernder Vorgang» — wat wor dat eng L. haut an der Mass (langweilige und andauernde Predigt) —wéi en déi ganz L. virgelies hat, hun d'Leit am Sall geschlof — en huet mer déi ganz L. erzielt, ech wor des Nolauschteren sou midd!
 
Lëtzebuurg, Lëtzebuerg, Lëtzebureg (alt Lëtzebréch) ON: «Luxemburg» (Stadt und Land) — L. de Lëtzebuerger! [Bd. 3, S. 46] (nationale Parole: L. den Luxemburgern!) — ganz L. wor op de Bän (das ganze Land Luxemburg) — für das Land meist: d'Lëtzebuerger Land.
 
Lëtzebuurger, Lëtzebuerger M.: «Luxemburger» — e gudde L. am leschte Krich (Lux. Patriot während des zweiten Weltkrieges) — Ra. e gudde L. pisst nët gär eleng (ist gesellig) — Kollektiv.: wat mécht de L. an deem Fall? — en hält d'Maul.
 
Lëtzebuurger, Lëtzebuerger gebraucht wie ein attributives Adj.: an d'Hierz dat kluxt iech schon als Kand/ fir onst stolzt L. Land (D.) — L. Däitsch (Luxemburger Deutsch, der Ausdruck gilt als veraltet, dafür lëtzebuergesch (s. d.) vorgezogen) — ech hun em et op L. Däitsch gesot (deutlich) — d'L. Sprooch — d'L. Land (das Land Luxemburg) — e L. Preiss (Lux. Nazi).
 
lëtzebuurgesch, lëtzebuergesch Adj.: «luxemburgisch» — muss ech der et op gutt l. son? (sehr deutlich, kraß ausdrücken, auch drohend) — op gutt l. gesot, hat as «eng» (scil. Houer).
 
lève (von frz. lever, 3. Pers. Ind. gespr. ləf) in der Ra.: l. (lëf) de cul (cü) da kënnt de Rescht mat, da geet den Aasch mat — s. lëf.
 
Levée I (wie frz., doch Ton 1, Pl. Leveën) F.: «Auslehrung eines Postbriefkastens» (selten, in der Postspr. heißt es: d'Buatten hiewe gon — die Briefkasten leeren) — um aacht Auer as déi lescht L.
 
Levée II M.: «Aufnahme eines Planes» — de L. vum Terrain as gemaacht.
 
Levée III F.: «Stich» (im Kartenspiel).
 
Levier (wie frz., doch Ton 1) de commande (wie frz.) M.: «Hebel zum Ansetzen in schwieriger Aktion».
 
Levkooch (/lεfko:ç) F.: «Levkoje» (Matthiola) — dafür auch Millionären, Karantän (s. d.) — häufig verwechselt mit Metzer Vijoul (s. d. — Cheiranthus cheiri) vielleicht, weil beide im frz. mit giroflée bezeichnet werden — Zussetz. Summerl., Wanterl.
 
Lewitten Plur. tant. in der Ra.: engem d'L. liesen (jem. eine Strafpredigt halten).
 
Lewittekläder, -kleeder Pl.: «kirchliche Gewänder des Diakons und Subdiakons beim Hochamt».
 
Lex(i) s. Alexander.
 
Lézard (wie frz., doch Ton 1),

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut