LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Ma(a)jhiszopp bis Maardéier (Bd. 3, Sp. 76b bis 77b)
 
-zopp F.: «Suppe mit Suppenwürfel» — ech halen nët vill op déi Ma(a)- jhiszoppen — 't gouf alt nees M.
 
Maandel (Nösl. Mandel) F.: 1) «großer, länglicher Wäschekorb» — eng M. voll — et rechent ä mat Maandelen (Maandlen) an 't verkääft ä mam Zenner; 2) «große Menge» — déi hu Maandele voll Kanner — si hu Geld mat Maandelen.
 
maandel(e)weis Adv.: «in großer Menge» — m. hu se Uebst op d'Mëscht geworf an de Kanner emol nët en Apel oder eng Bir vergonnt.
 
Ma(a)ng(el) F.: «Mange(l)» — duurch d'M. loossen (durch die Wäscherolle drehen).
 
Maangel (Nösl. Mangel) M.: 1) «Gebrechen» — deen huet d'Maangelen allen dräizéng (sämtliche Gebrechen) — s. Hellech(t)smaangel, Kinnekmaangel — cf. bitzen sub 1); 2) «Mangel» — duerun as kä M. — 't as kä M., datt en déi Aarbecht méich (es hat keine Not, daß er die Arbeit übernimmt) — ellipt. 't hatt kee M. (Nösl. es ist nicht zu befürchten).
 
maangen intr. Verb.: «seltener werden» — d'Äer fänken un ze m. — — cf. mang, manken sub 2).
 
ma(a)ng(el)en trans. Verb.: «mangeln» (durch die Wäscherolle drehen) — cf. Ma(a)ng(el).
 
maans (Nösl. manns) Adj.: 1) «erwachsen, stark, kräftig, mannhaft» — a. von Menschen — är Kanner si scho m. — m. an äerdeg (zur Pubertät gelangt) — wann déi Borschte m. a mauseg gin (in den Lümmelsjahren sind) — dat Meedchen as m. genuch, fir ze wësse, wat et mécht — de Jong as scho m. genuch, fir an de Wéngert kappen ze goen; b. von Tieren und Sachen, in der Bed. von «groß, dick, ausgedehnt» — e maanssen Hues, Hiecht — eng m. Schmir (großes Butterbrot) [Bd. 3, S. 77] — de Kack (s. d. sub 2) huet eng m. Längt; 2) «vorlaut» — nu gëf nët m.! — cf. maanzeg.
 
Manns-/ maans- -aarbecht F.: «Männerarbeit» (nicht für Frauen); -alter M.: «Mannesalter» — en as am beschte M. gestuerwen; -blutt N.: «Heldenblut» (C) — cf. Maansmutt; -box F.: «Männerhose» — von einem mannstollen Frauenzimmer heißt es: 't wär gutt an eng M. gefiddert; -geck M.: «mannstolles Frauenzimmer»; -geckeg Adj.: «mannstoll»; -gedenken N.: «Menschengedenken» (soweit der Menschen Gedächtnis reicht — lok. Bettborn). -gras N.: «Blattlos, Bruchkraut, Tausendkorn» (Herniaria glabra) — Volksmedizin: soll bei Leistenbrüchen heilsam wirken (C); -gréisst F.: «Mannsgröße»; -häerz M.: «Männerherz» — ech weisen, datt ech e M. hun, sot de Mann, du huet en sech ënner d'Bett verkroch; -héich Adj.: «so groß wie ein Mann»; -héicht F.: «Mannshöhe»; -hiem (Nösl. Mannsléckshiämm) N.: «Männerhemd» — gewäsch, gebak an e M. gemaach, dann as än en dichtegt Framënsch — s. Fra sub 1); -kärel M.: «Mann» — e schéine, flotte, en dichtege M. — e Bild vun engem M. — 't sin elauter Maanskärelen do (nur Männer, im Ggs. zu Frauen); -kläd, -kleed N.: «Männerkleidung» — 't as eng Toz a Maanskläder (von einem Schwächling); -kraut N.: «Beißwurz, Küchenschelle» (Anemone pulsatilla) — dafür auch Ouschterblumm (s. d.); -leit Plur. tant.: «Männer» — eis M. (unsre Männer d. i. Vater, Sohn, Oheim im Haus) — wéi eis M. nach all doheem woren; -leitsgezei N.: «Männerkleidung» — cf. Maanskläd; -leitshiem N. s. Maanshiem; -leitsschong M. «Männerschuh»; -lieft N.: «Mannesleben» — dat hält e M. aus; -liewen N.: «Mannesleben, Menschenleben»; -mënsch M.: «Mann» — Pl. Maansleit (s. d.); -mutt M.: «Mannesmut»; -staark Adj.: «seinen Mann stehend»; -trëtt M.: 1) «schwerer Tritt»; 2) «Fußspur eines Mannes» — am Gaart konnt ä M. gesinn — M. soll ee këssen, sot d'Meedchen.
 
maanzeg, maansseg Adv.: «wacker, arbeitsam».
 
maanzen, maanssen Verb.: 1) intr.: «nach Männern riechen» — an deem Haus maanzt et mer zevill, sot d'Meedchen, 't sin zevill Männer do; 2) refl. «seine Kräfte zusammennehmen, sich wacker halten, zur Wehr setzen, alle Hindernisse beseitigen, tüchtiger werden» — du muss dech nach al m., éier s d'am Papp säi Schiet kënns — dafür auch: ermaanzen — ermaanz dech, mäi Jong!
 
Maarbel, Mierbel, Muurbel M. u. F.: «Klicker» — cf. Jhick I sub 1).
 
Maarbelstän, -steen M.: «Marmor».
 
Maardéier N. «Marder» — auch kurz Déier (s. d. sub 2 b.).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut