LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Mippchen bis Misch, Mischi, Mischel (Bd. 3, Sp. 155a bis 156b)
 
Mippchen (Pl. Mippercher — s.d.) M.: 1) Dim. von Mupp (s. d.); 2) «Schoßhündchen» — spöttisch: d'Madamm geet mam M. spadséieren — abweisend: mengs de, ech wir däi M. (cf. Hond) — spaßh.: lues do, mäi M.! (sachte, bitte!) — Verwünschung: de klenge M. soll en huelen (hol ihn der Teufel, Anspielung auf Sagengestalt) — e leeft dem Meedchen no wéi e M. — deen as mer nogelaf wéi e M. (war mir treu ergeben, auch: suchte mir zu schmeicheln, mich zu gewinnen).
 
Mippercher Pl. M.: 1) Pl. zu Mippchen (s. d.); 2) «Mikroben» (so in Sanatorien gesagt).
 
Mippi M.: «Hündchen» (Ammenspr.) — Ra.: eng chance de M. — cf. Päerdschance.
 
mipseg Adj.: «muffig, stinkig» — 't as m. hei bannen.
 
mipsen intr. Verb.: «stinken, nach Fäulnis, muffig riechen» — Ä, wéi dat hei mipst! — hei mipst et al no Mëschtepull — d'Ham mipst (riecht verdorben) — dafür auch: miffen.
 
Mipsert M.: «muffiger, stinkiger Geruch».
 
Mir, Mier (Grevenm.: Mär, Méier, Nösl.: Miärr) F.: 1) «Stute» — dazu: Mirfillen N., Mirfuel M. — s. Fuel, Fillemier; Mirpäerd N.: «Zuchtstute»; 2) (übtr. pej.) «altes, garstiges Weib».
 
mir (phV. — s. dir — weiter: LSA Karte Nr. 58 — Kurzform: mer (s. d.) — mər — mr) Personalpronomen: 1) Dat. Sg. 1. Pers.: «mir» — dat as mir awer geschitt (dies ist mir tatsächlich geschehen) — et as mir recht — dat kënnt mer och emol geschéien (unbetont: könnte mir auch vorkommen) — wat gës de mer (mir) fir déi Aarbecht? — du brauchs mir et nët ze soen (Bet. auf brauchs: es ist nicht erforderlich, daß du es mir sagst — Bet. auf mir: ich bin unterrichtet, du brauchts es mir nicht eigens zu sagen) — m. näischt, dir näischt (ohne weiteres); 2) Personalpronomen (Nom. Pl. 1. Pers.): «wir» — m. gin op de Maart — m. hu Kaart gespillt — wat hate m. äis do gutt amëséiert! — wat wëlle mer da weider (was wollen wir denn mehr) — m. denke, m. wiren och Leit (wir beanspruchen eine rücksichtsvolle(re) Behandlung) — m. ware laang entschlof éier hien erëmkoum — mer wëlle soen: honnert Frang — lote (looss) mer soen, sou wir et gutt (lassen wir das so gelten) — beim Schulausflug singen die Kinder: mir gi spadséieren, déi aner musse léieren.
 
Mirabell (lok. Ehnen: Marell — s. d.) F.: 1) «Mirabelle» — Arten: wëll M., Metzer M.; 2) a. «Mirabellenbranntwein»; [Bd. 3, S. 156] b. «Mirabellenschnäpschen» — gët mer eng M.
 
Mirabelle(n)- -bam M.: «Mirabellenbaum»; -branntewäin M.: «Mirabellenbranntwein»; -drëpp F.: «Mirabellenschnäpschen»; -gebääss N.: «Mirabellengelee»; -taart F.: «Mirabellentorte».
 
Mirakel (Ton: 2) M.: 1) «Wunder» — s. Wonner; 2) übtr.: «etwas Außergewöhnliches» — dee mécht nët vill (kä) M. méi (er ist erledigt) — e mécht kee M. hei — du däs och nach kä M. an där Saach — dazu: mirakelen intr. Verb.: «etwas Außergewöhnliches vollbringen» — wat soll esu en oamsillig Mod da m. (Du).
 
Mirakelsbild N.: «Andachtsbild, Gnadenbild» — cf. Hellegebild.
 
Mirakler M.: «eingebildeter Mensch, Bluffer» (C) — cf. Wonnerdéider.
 
Mirekroun F.: «Myrtenkrone» — s. Brautkränzchen.
 
Miren F.: «Balsamstrauch» (Balsamodendron myrrha).
 
Mirendréier M. — phV. zu Méierendréier (s. d.).
 
Mirbel, Mirwel M. — s. Mierbel.
 
Mir(r)i M.: «Morast, flüssiger Kot» (auch in übtr. Bed.) — ech si mam Won am M. stieche bliwwen — do hues d'an de M. gegraff (hast du eine große Dummheit begangen) — Zussetz.: Kazemirri M.: «Katzenkot» — s. Kazendreck sub 1) — s. Morri.
 
Mirjel, Mi(r)jhel, Mujhel F.: «kleine Scherbe, kleines Stück» — am Soff huet hien alles (de ganze Parzeläin) a Mirjhele geschloen (alles kurz und klein geschlagen) — wann ech e kréien, da schloen ech en a Mirjhelen — ech schloen em d'Schanken (d'Hirschuel) a Mirjhelen — cf. Mujhel — Zussetz.: zermirjhelen, zermu(r)jhelen.
 
Mirliton (wie frz., Ton: 1), Mirlitti (Ton: 1) M.: 1) «Art Kinderflöte mit Papier an beiden Seiten»; 2) «Fastnachtstrompete».
 
mirmelens. mierwelen.
 
Mise (wie frz.) F.: 1) «Einsatz»; 2) «(Über-)Angebot» — eng M. maachen — s. Gebatt; 3) «Anzug» — eng soignéiert M.; 4) «Stück Eisen, das zum Verstärken an ein anderes geschmiedet wird» (Ga).
 
Mise en page (wie frz.) F.: 1) «Umbrechen der Satzspalten in Seiten» (Druckerspr.) — et as lo alles fäerdeg bis op d'M.; 2) «Disponieren der Seiten».
 
Mise en plis (wie frz.) F.: «Wasserwelle» (Friseur).
 
Mise en scène (wie frz.) F.: 1) «Inszenierung»; 2) «übertriebene Aufmachung».
 
Mise en train F.: 1) «Zurichtung der Druckformen und der Bildstöcke» (Druckerspr.); 2) «Lockerungsübungen» (Sportspr.).
 
Misär M. (lok. F.): 1) «Elend, Sorge, Not, Armut» — wat e M. mat deem Kand! — 't as e gellege M. mat deem Jong, e schéckt sech nun eemol nët — méi Kräiz a M. wéi et dës Soëns as — mir komme nët méi aus dem M. eraus (aus Not und Sorge) — ee M. koum iwwer den aneren — du méchs mer vill M. — do as der jo (awer) e M. (großes Elend) — Ausruf der Sorge: o, M.! auch: Misericord (s. d.) — dee féiert de M. un der Halter (augenfällige Not) — wéi mer am M. luchen, huet keen no äis gekuckt, lo brauch och kee kucken ze kommen — do as e M. am Haus — dat sall der e M. sin — de M. kuckt zum Daach eraus — dazu: Misäersmënsch M.: «Mensch, der andern Sorgen bereitet» — o M. deen et as!; 2) Stellenbezeichnung: «Misère» (in der Gemeinde Arsdorf, Kanton Redingen) — om M. — dazu: Misäersbréck F.; Misäershaff M.; 3) nur F., in versch. Kartenspielen, besonders Whist: «Spielart, wo man keinen Stich erhalten darf» — eng grouss M. — eng kleng M. (man darf hier eine Karte ablegen); 4) «farbiges, meist blaues Leinen».
 
Misch, Mischi, Mischel (Ton: 1)

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut