LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Ouer bis Ouschterblumm (Bd. 3, Sp. 298a bis 301a)
 
Ouer (Pl. Oueren, Dim. Éierchen — cf. phV. Ltb. 94 — weiter LSA, Karte 188) 1) «Ohr» — grouss, kleng Oueren — Oueren ewéi en Iesel, ewéi Baartschosselen, wéi e Schmalzdëppen, wéi Scheiliederen, wéi Schäffer (Schöpfräder) vun engem Bloswann (Blasewanne) — Oueren, datt en d'Nues dermat ka botzen — en huet d'Ouere vum Kapp stoen (abstehende Ohren, Zeichen von Abzehrung) — déi mat dene laangen Uren (spöttisch für die Einwohner von Diekirch) — hie ka mat den Ouere wackelen, wibbelen — ee mam O. huelen, engem d'Oueren zibbelen (zur Strafe am Ohr ziehen) — ech hun ës (genuch) bis iwwer d'Oueren (es langt mir völlig) — ech sin (stin) an der Aarbecht bis iwwer d'Oueren (mit Arbeit überlastet) — deen huet d'Auszieréng bis iwwert d'Oueren — e sëtzt an der Schold (as verschëlt) bis iwwer d'Oueren — en as verléift bis iwwer d'Oueren — sech d'O. zéie loossen (eine Handlung ungern vollbringen) — ech loosse mer d'Oueren nët zéien (werde nicht willfährig sein) — ech loosse mer keen O. erofräissen (dsgl.) — spaßh. Zuruf: Jongen, haalt d'Ouere stäif! (nicht nachgeben, jetzt gilt es!) — si hu mech bei deem Handel al iwwer d'Ouere gehaen (geschlon — stark übervorteilt, arg hereingelegt) — si hu mech mam O. kritt (dsgl.) — du bas jo nach nët dréchen (s. d.) hannert den Oueren — et klénkt (et dauscht) mer am O. (s. klénken sub 1) — spaßh. drohend zu Kindern: wann s de nët roueg bas, da kriss de de Kapp tëschent d'Ouere gesat! — hien huet mer bal en O. vum Kapp geschwat fir eppes ze kréien (mir stark zugeredet) — en huet mer d'Ouere voll getut (hat mich belästigt mit viel törichtem Gerede) — en huet et fauschtendéck hannert den Oueren — drohend: schreif der dat hannert d'Oueren (merke dir das wohl) — du däerfs d'Oueren nët hänke loossen (nicht mutlos werden) — wien huet him déi Flou (s. d.) dann an d'O. gesat? — sech d'Welt ëm d'Ouere schloen — Zus.: an d'Loft ëm d'Nues blose loossen (in die weite Welt ziehen, auch: sich über Verdrießlichkeiten hinwegsetzen) — deem as scho vill Wand laanscht d'Ouere gaang (er hat schon manches erlebt) — fir esou eppes muss een emol nët mam Ouer renken (sich gar nichts draus machen) — en huet d'Ouere rout vu Keelt (Kälte) — e gët rout bis hannert d'Oueren (er errötet sehr) — lo gët sech emol op en O. (op d'O.) geluegt (sich zur Ruhe, zum Schlafen hingelegt) — du kriss geschwënn eng op (un) en O. — Nösl.: du krëss éng an en Uer! — hien huet der ëm d'Ouere kritt — roueg, soss gët et eng (der) hannert d'Ouer(en) — e krut d'Ouere geseemt (Ohrfeigen) — en huet him der ëm d'Ouere gin, datt e gemengt huet, Krëschtdag a Kiirmes (Ouschteren a Päischten) wiren op engem Dag — en huet sech hannert d' (hannert dem, hannerëm) O. gekraazt (er war verlegen, auch: nachdenklich) — botz (der) d'Oueren! — en huet Oueren ewéi Moueren oder et kënnt ee Ribbsom dra séinen (Rübsamen hinein säen) — Zus.: an dee kéim an aacht Deeg erëm — ech hun e Stopp am O. (Ohrpfropfen) — hues de Stëpp an den Oueren? (wenn jem. nicht hört oder nicht hören will) — hien huet d'Oueren erkaalt (erfroren) — d'Ouere lafen em — et bäisst mech am O. — en huet aus den Ouere geblutt — d'Päerd huet d'Ouere geluet (gespëtzt — Zeichen von Tücke bei Pferden) — wann ee Pech huet, kann een de Fanger am O. briechen — en hält de Kapp, wéi wann e Waasser am O. hätt (er hält den Kopf schief) — sou eppes (schlechtes Getränk) géif een emol nët enger [Bd. 3, S. 299] Geess an d'O. schëdden — wann s d'enger Geess esou eppes an d'O. schëtts, da leeft se sech dout — lo wire mer fäerdeg — spaß. Zus.: wa mer d'Ouere nach geseemt hätten (wir sind bis auf eine Kleinigkeit fertig) — unwillig: du Aasch (Af) mat Oueren — spöttisch: e Faass mat Oueren (ein unförmlich dicker Mensch) — deen huet O. ewéi en Hues (er hört sehr gut) — bei deem geet alles zu engem O. eran an zu deem aneren eraus (a. er läßt sich nicht beraten, er hört nicht zu; b. er erzählt nichts weiter; c. er vergißt alles sofort) — en héiert nët mat deem O. (nur ein taubes Ohr leihen, von einer Sache nichts wissen wollen) — en huet keen O. (fir Musek — er ist unmusikalisch — cf. Gehéier) — en huet keen O. (er hört nicht zu) — d'Ouere spëtzen (riichten — angestrengt lauschen) — en as daf op engem O. (taub auf einem Ohr) — en héiert nëmme mam haalwen O. — ech hun et mat ägenen Oueren héieren (gehéiert) — en héiert nët mam lénken O. (wenn jem. absichtlich nichts hören will) — en hält sech d'Oueren zou (übtr.: er mag nichts hören) — d'Meedchen huet him eppes an d'O. gepëspert (geflüstert) — so mer et lues an d'O. — Ra.: kleng Kesselen hun och (hu grouss) Oueren (Kinder hören mit, was nicht für sie bestimmt ist — cf. Dëppen) — et as mer zu Ouere komm; 2) «ohrähnlicher Gegenstand» (Griff, Henkel, runde Handhabe) — eng Kap mat Oueren (Mütze mit Ohrklappen) — auch: Querkap; im bes.: a. «umgebogene Ecke in einem Buch» — s. Ieselsouer; b. «an Schuhen, Kappe»; c. «Ohr bei der Setzlinie» (Druckerspr.) — Zussetz.: Iesels-, Kallefs-, Lapp-, Schwéngsouer — Jägerspr.: Läffel (s. d. sub 3); 3) «Kiemen des Fisches» (Mosel).
 
Ouer- (-e)beicht F.: «Ohrenbeichte»; -bidden F.: «Henkelbütte mit zwei runden Griffen»; -(e)bléiser M.: «Ohrenbläser» — dazu: Ouerebléiserei F.; -(en)dokter M.: «Ohrenarzt»; -(en)ducker M.: «Ohrentaucher» (Podiceps auritus); -fei, -feil, -feier F.: «Ohrfeige»; -(e)fett N.: «Ohrenschmalz»; -flap F. — s. -fei; -(e)kap F.: 1) «Ohrmütze» — im bes.: a. «Ohrmütze für Pferde»; b. «Ohrenwärmer»; 2) «Ohrfeige» — s. -fei; -(e)krécher, -kriw(w)ler M. — s. -schlëffer; -lach N.: 1) «Öffnung des Ohres»; 2) «Loch im Ohrläppchen zum Tragen der Ohrringe» — sech Ouerlächer stieche loossen; -läffel(chen) M.: «löffelartiges Gerät zum Reinigen der Ohren»; -läppchen M.: «Ohrläppchen»; -mark F.: «Ohrmarke»; -rénk M.: «Ohrring» — Folkl.: das Tragen von Ohrringen verhindert Augenkrankheiten, daher trugen auch Männer früher Ohrringe — half auch gegen Kopfweh, Zahnweh — d'Schëffer (Schiffer) haten Ouerréng, dat war gutt géint d'Zännwéi; -(e)schlëffer M.: «Ohrwurm» — Folkl.: es besteht mancherorts der Glaube, heute nur noch bei Kindern, daß der Ohrwurm in das Ohr kriecht und bis zum Gehirn vordringt; -(e)schmalz N.: «Ohrenschmalz»; -stëpp(e)ler M.: «Ohrputzer»; -tachtel F. — s. -fei; -triwweler M. — s. -schlëffer; -wéi N.: «Ohrweh».
 
ouerbéideg Adj. — s. auerbéideg.
 
Ouerdrauf F. — s. Houerdrauf.
 
Ouerlaf M. — s. Houerdrauf — dazu: Ouerlaafsdrauf F. — s. Héierchen sub 2).
 
ounen, unnen, onen (auch: anen) trans./intr. Verb.: «ahnen» — et ount méch näischt Gutts — et huet mer geoont — wann ech eppes esou o., war et sele falsch.
 
Ounéng, Ounéchen, Unnéng (auch: Anung) F.: «Ahnung, Vermutung, Vorgefühl» — Nösl.: en hatt kéng A. va näist — ech hat esou eng O.
 
Ounesonndeg (lok.: Tadler — lok. Monnerich: Ousonndeg) M. — s. Bounesonndeg.
 
ouni, ount, ounst, oons(t), oni, unéi, uni (s. LSA Karte Nr. 14) A. Adv.: «ohne» — déi Saach as nët sou o. — dat geet schon o. (man braucht nichts dazu zu tun) — gët et hei eppes o.? (etwa gratis, ohne Einkaufsmarken, Bezugsschein?); B. Präp. (mit Akk., gelegtl. mit Gen.) — et geet och o. dech — o. Uurtel a Recht — Kaffi o. Mëllech — eng Schmier o. Botter — gëf mir eng (scil.: Schmier) o. (scil.: Aufstrich, Belag) — spaßh.: o. mat Botter, Geck — o. de Geck (es ist ernst gemeint) — oonst dénger wir ech nët fäerdeg gin — ech sin o. Geld — o. e Su an der Täsch as e gaang — e koum o. Hutt an o. Mantel — wat leefs de do o. Schong an Huesen (ohne Schuhe und Strümpfe) — oonst dat [Bd. 3, S. 300] do — Grompren o. Speck a Fett — o. Schlag a Stouss — o. Uursaach — o. Usch nach Wéi — o. ze zécken — o. mam Ouer ze renken (ohne Bedenken) — bei gewissen Kartenspielen: ouni? (z. B. Skat, ohne Bauern) — Frage: mat oder o.?; C. Konj. — o. ze froen — o. gefrot ze hun — dat son ech o. ze léien — e koum o. sech gewäsch ze hun — dat alles o. sech ze schummen — cf. deroonscht.
 
ous Interj. Ausruf des Staunens, der Verwunderung: «oh je» (Wa) — o. Maria! du bas dach nit verjhaust — o. nit nach!
 
ouschs. usch.
 
Ouschtren, Oustren (Osten u. Nösl.: Ust[e]ren) Pl.: «Ostern» — Bauernregel: Krëschtdag am Kléi, O. am Schnéi — fréi O., e fréit Jor — zeitbestimmend: et wor esou ëm d'O. — rout O. (erster Ostersonntag) — wäiss O. (zweiter Ostersonntag) — iron.: mäi léiwe Jong, da muss de waarde bis. O. a Päischten openeefalen (warten bis das Unmögliche eintrifft) — séng O. halen (seine Osterpflicht erfüllen) — en hält keng O. — e geet all Joër nëmmen ëm d'O. beichten — cf. Mëller, Päerdsdéif.
 
Ouschter- -apel M.: «Apfel, der sich bis Ostern hält»; N.: «Osterei» — Folkl.: An den Tagen vor Ostern werden Eier hart gekocht und gefärbt. Zur Färbung dienen heute gewöhnlich die in Geschäften feilgebotenen Färbemittel. Selten wird noch, wie ehedem, eine Abkochung von Zwiebelschalen, Veilchen, Efeublättern, Petersilie gebraucht, um den Eiern die gewünschte Farbe zu geben. Eier werden geschenkt den Kindern, den Patenkindern, den Dienstboten; vom Pfarrer an die Meßdiener; von den Pfarrkindern dem Pfarrer und dem Küster; dem Lehrer und der Lehrerin von den Schulkindern; dem Schweinehirt von jeder Haushaltung; den Burschen von den Mädchen. Wer eine Fastnachtsbrezel schenkte, erhielt die Ostereier und mußte die Schenkgeberin mat eraushuelen zum Tanz ins Wirtshaus. Der unwillkommene Bewerber erhielt zum Zeichen der Absage gelbe Eier, in Vianden gar schwarze (nach HVK. 1929, S. 260). Neuerdings werden vom Gastwirt Eier an die Kunden ausgeteilt. In der Regel gilt es drei Ostereier zu geben, zwei Eier gelten als Spottär (s. d.), daher der Spruch: eent Ä, keent Ä; zwee Äer, Spottär; dräi Äer, Ouschterär — vier Eier gelten lok. als Zeichen besonderer Gunst. Dem Briefträger werden auf dem Lande Ouschterär angeboten, dabei heißt es oft: Dir wëllt jo keng gefierft, mir gin Iech léiwer wäisser (d. h. rohe Eier). Das Ostereierschenken ist ein Zeichen von Gunst und Gutgesinntsein: engem d'O. gin — d'Ouschterär siche gon. Wird der Bursche bei einem Mädchen wegen der Ostereier vorstellig, kann es heißen: géi d'Är siche, wou s de soss higees — keng Ouschterär, kä Fliedchen, kä Päischtkränzchen, kä Kiirmesdänzchen (De la Fontaine: Sitten und Gebräuche S. 151). — Neuerdings bringt der Osterhase die Ostereier, die er im Garten oder irgendwo im Zimmer versteckt u. die von den Kindern gesucht werden müssen. — Mit dem Osterei wird im ganzen Land getéckt. Die Eier werden an der Spitze: Spëtz fir d'Ä, an den stumpfen Enden: Aasch fir d'Ä, oder an den Seiten — Schadder — gegeneinander geschlagen. Das durchgeschlagene Ei verbleibt dem Sieger. Am weißen Ostersonntag wird dasselbe Spiel mit weißen, hartgesottenen Eiern wiederholt. Viel Kurzweil verursachte das Eierticken, das heute (nur noch) vereinzelt geübt wird, ehedem aber zum richtigen Volksfest gediehen war. Auf abschüssiger Wiese wird mit einem Häl (Haue) eine Bahn geschaffen, wo die Eier abrollen, geradeaus laufend oder nach links und rechts abweichend. Trifft das Ei des folgenden Spielers auf ein liegendes, so ist das Getroffene dem Gewinner verfallen. Das getroffene Ei hat den Dadder, manchmal auch das Rollei, das getroffen und gewonnen hat. Die Bahn wird oft mit Spreu ausgelegt. Zum Schluß setzt ein allgemeines Ticken ein. Beim Ticken wird gerufen: Spëtz fir d'Ä, däint fiirt entzwä oder hochdeutsch: «ich schenke dir ein Osterei, wenn es bricht dann hast du Brei» (HVk. 1929, S. 260). — Das Rollen der Ostereier auf der schiefen Bahn (in der Wiese) oder durch eine schräg gestellte Baumrinde (Schadder) heißt schadderen, schädderen, schëllen, erschëllen. Die Sitte des Ostereierschenkens wird heute vielfach durch das Schenken von Geld, (kleineren) Wertgegenständen oder Bedarfsartikeln verdrängt, wobei jedoch bemerkt wird: dat as fir déng Ouschteräer oder: dat sin déng Ouschteräer — d'Ustereier kréien (neben der eigtl. Bed. auch: eine starke Rüge bekommen — C); [Bd. 3, S. 301] -beicht F.: «Osterbeichte» — dafür auch spaßh.: Ouschterbotz (s. d.); -béier M.: «zur Osterzeit gebrautes Spezialbier»; -blumm F.: «Osterblume» — bes.: a. «gelbe Narzisse» (Narc. pseudonarcissus); b. «gemeine Küchenschelle» (Pulsatilla vulgaris) — dafür auch: Maanskraut;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut