LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Pautsch bis Päerd (Bd. 3, Sp. 326a bis 327a)
 
Pautsch I, Paut (Pl. Pautschen, Pauten, Dim. Päitsch-chen — Pautsch, Bausch — vereinzelt: Paus — cf. Baus sub 1), Nösl.: Putsch, Dim. Pitschchen, Pl. Pitschercher) F.: «Hautpustel, Eiterbläschen» — en huet d'Gesiicht voller Pautschen a Rëff — et si Pautsche gin — cf. Ääss, Hondsschwier.
 
Pautschegesiicht N., -kréimer M.: «mit Pusteln behafteter Mensch» (verächtlich) — cf. Péikes.
 
Pautsch II F.: «Tasche».
 
Pautsch III M.: «Büschel» — cf. Putsch sub 1), Patsch III.
 
Pawee, Pavé (wie frz.), Pawä (Osten und Norden: Pawei, Powei — alle Ton: 2) M.: «Steinpflaster» — Raa.: si sin um P. doheem, si sëtzen um P. (haben kein Obdach) — een op de P. setzen ( a. jem. aus der Wohnung jagen; b. jem. um Hab und Gut bringen) — de P. ophiewen (ausheben), hannescht maachen, flécken — de P. as glat, glëtscheg, knubbeleg — klenge P. (Pflasterung mit kleinen Pflastersteinen) — P. maachen (pflastern) — cf. paweën.
 
Pawee- -floss M.: «durch Fall entstandene Beule, Bluterguß» (spaßh.); -hummer M.: «Hammer des Pflasterers»; -kläpper M.: «Pflastersteinhauer»; -stän, -steen M.: «Pflasterstein» — Herkunft: Alzénger, Altwiser, Gilsdorfer, Mamer, Stengeforter, Widdebierger P. — en Dausend Paweesteng — Paweesteng op d'Mooss, ouni Mooss — et si Knëppelsteng gefall wéi Paweesteng sou grouss, sou déck — ech hat eppes wéi e P. um Mo leien — si hun em Paweesteng an d'Rieder geluegt — cf. Stän; -trëpp(e)ler M.: «Pflastertreter, Herumlungerer».
 
paweën (Echt.: powaien, Grevenmacher: powäen, Nösl.: paweien, poweien) trans. Verb.: «pflastern» — d'Strooss as (ge)paweet — an Eechternoach säin all Gaassen a Geesscher powaicht (Echt.) — dee muss de Mo powaicht hoan (Echt.) — e Mo hun ewéi e pawete Schwäistall oder e pawete Mo (einen sehr guten Magen haben).
 
Paweërt (Pl. Paweërten, Paweër — Osten und Norden: Poweier, Paweier) M.: «Pflasterer» — Zussetz.: Hällepaweër M.: «Gerichtsvollzieher» (Ga.).
 
Pavillon (wie frz., Ton: 1) Pawiljoñ M.: 1) a. «(großes, schönes) Gartenhäuschen»; b. «auf einer Anhöhe, Koppe errichteter Aussichtskiosk»; 2) «repräsentativer Stand auf einer großen Ausstellung» — de Lëtzeburger, de belsche P. op der Weltausstellung; 3) «Fürstenpavillon» (Lux.-Stadt, Teil des Bahnhofsgebäudes, zum Empfang bei Staatsbesuchen); 4) (spöttisch) «Haus» — as dat däi P.?
 
Pavot (wie frz., Ton: 1) M.: «Garten- und Schlafmohn» (Blume und Same) — einfache, dueble P. — de Som vum P. kruten d'Kanner fréier fir Schlofmëttel — cf. Schlofseemchen, Feierblumm, Funne(l)blumm, Routräckelchen.
 
Pavos- -kapp M.: «Mohnkopf»; -ueleg M.: «Mohnöl».
 
Pays M. — s. S. 331.
 
s. po, pu
 
Päckelchen (Pl. Päckelchen, Päckelcher, Päckercher, Päcklercher — Echt.: Pekelchen, Pl. Pekelcher) M.: 1)Dim. zu Pak 1) und 2); 2) übtr. (verächtlich) — hatt huet säi P. bei sech (sie ist schwanger) — et huet säi P. néier geluegt (sie ist niedergekommen).
 
Päckelches- -buttéck M.: 1) «bescheidener Kramladen» — cf. Stéckelchesbuttéck; 2)s. -pak; -pak M.: «Lumpenpack, Gesindel» — 't as elauter P. — dafür auch: Heckebagaasch, Hätschebagaasch, Hierdercherskréimer, Rackepack, Rackebagaasch (s. d.); -tubak M.: «Tabak in Päckchen» — Ggs. Rolltubak, Stranktubak (s. d.); [Bd. 3, S. 327] -zopp, Päckercheszopp F.: «Suppe aus Packungen».
 
päckelen (Echt.: pekelen) trans./ intr. Verb.: 1) «bündeln, zu einem Paket binden» — dazu das Verbadj.: gepäckelt-voll «übervoll» — cf. säcklen; 2) «die Spielkarten einsammeln, zu eigenem Vorteil zusammenlegen und geschickt mischen» (gilt als unfair) — kuck wéi se (d'Kaarten) rëm p. — Abl.: Gepäckels N.: a.s. Gepäck(s); b. «Raupengespinst»; 3) (lok.: päcktelen, päkelen — Ga) «unerlaubten, heimlichen (geschlechtlichen) Verkehr pflegen (mit gemeinen Leuten)» — cf. Päckler.
 
päckelvoll Adj.: «übervoll» (Wb. 06) — cf. päckelen 1).
 
Päckhenker M.: «Pauschenspreiter» (auf dem Trockenboden bei der Papierzubereitung — Ga.).
 
Päckler M.: 1) «Betrüger» — P. a vläicht Päerdsdéif (C); 2) «Kuppler» — dazu: Päcklerei F.: «Kuppelei, abgekarteter Handel, heimliche Unterhandlungen» (Ga).
 
Päcklesch F.: «Kupplerin».
 
Pädéier N. — s. Päipel.
 
päens. paien.
 
Päerch F. — s. Perch.
 
Päerd (phV. — s. Ltb. 13 und LSA Karte 38 — Pl. Päerd — Dim. Päerdchen — s. d.) N.: «Pferd» — (Das Pferd ist geschätzt, wird gut gepflegt u. behandelt; seine Mißhandlung wird von der Bevölkerung allgemein verurteilt; es ist empfindlich im Futter, darf kein frisches Futter bekommen, sein Futter muß daher für den Sommer aufbewahrt werden, wird aus demselben Eimer getränkt; ist schreckhaft, muß zuerst angerufen werden, ehe es von hinten angegangen wird; verfänkt (s. verfänken) sich leicht; ist unruhig, wenn etwas Fremdes im Stall ist oder bei Wetterumschlag) — männliches Pferd: Hengscht (s. d.), Heischt — weibliches Pferd: Mier (s. d.), Fillemier, -päerd — junges Pferd: Fillen (s. d.), Fuel (s. d.) — verschnittener Hengst: Minnech (s. d. sub 1) — altes Pferd: Krak (s. d. sub 2), Krécki, eng Gorr (s. d. sub 1), Gur(l)itz (s. d. sub 2), e Biddi (s. d. sub 2) — schlechtes Pferd: Gaul (s. d. sub 1) — eng Louder (s. d.), e Masik (s. d.) — in der Ammenspr.: Hitata, Hü-koko, -päerdchen, Hüdada, Ji-, Jütata (s. d.) — Pferderassen: Brabänner (schweres belgisches Arbeitspferd, Brabanter Schlag — s. d. sub 2)b.) — Lottrénger (so in Bous/Remich — Lothringer Rasse) — Biddi (s. d. sub 1) — Vollblutt, Hallefvollblutt, Räitpäerd (Reitpferd), e liicht, e schwéiert P. — Zugpferd: en (décken, schwéieren) Eespänner (s. d. sub 2) — e gudde Schaffert — im Gespann: d'P. un d'Hand (zou der Hand — Mosel, z. B. Bous/Remich: dat zou der Händscht, deen zou der Händschen — linkes Pferd) — d'P. vun der Hand (vun der Händscht — rechtes Pferd) — d'P. uspanen (anspannen) — e gudde Fouermann muss mat de P. ëmgoe kënnen — d'P. zitt (hieft) nët un, gutt un — d'P. hieft nëmmen emol un (zieht nur einmal an) — d'P. dréckt zréck — d'P. geet gutt an d'Gestell, an de Plou, an de Won — Stimme: d'P. frääsch(el)t, hénkelt, krickst, weiert (wiehert) — viele Pferdenamen, für männliches Pferd z. B.: Baiar, Battis, Bijhu, Jhull, Jucki, Felix, Kocko, Max, Petit, Pirro, Polli usw. — für weibliches Pferd: Charlotte (wie frz.) Fanni, Flora, Jeannette (wie frz.), Lisette (wie frz.), Mirette (wie frz.), Rosette (wie frz.), Sophie usw. — nach der Farbe: Brongen, Fox, Groën, Schwaarzen, Bless — nach der Eigenschaft: Blannen, Schielen; — Farbe: brong, gro, rout, schwaarz, e Schëmmel; — Fehler, Eigenschaften, Krankheiten: P. a Fraleit hun aachthonnert (sechshonnert) Kränkten — d'P. hun 365 Kränkten, an em Schaltjor nach eng extra — Afterkloen, kleng Kloen, — et bäisst — 't as e Birendänzer, et huet Bireféiss (zu langes Gelenk) — 't huet Bistang (Bistank — Geschwür, Entzündung der Sehne) tëscht dem Panari — 't as en Dréier, en Drécker — 't as déifréckeg — gët déck (bläht auf) — 't as dämpeg (keuchig) — et huet de Fräsch (s. d. sub 5) — et geet hannen a vir an d'Luucht — et huet Kolliken — et as käicheg, et käicht — 't as fijheleg (nervös, unruhig, empfindlich) — 't as en Eisekläpper (s. d.) — 't as enkhoufeg (s. d.) — et huet Kapen (Geschwüre, Warzen an der Fessel) — et huet de Kriibs, de Crapaud (Krappo), d'Mouk um Fouss (Krebs im Huf, wird beim Beschlagen mit einem Stück Eisen, Blech oder Werg verdeckt) — 't huet e Krämpchen (Krampf) — 't huet Kréienaen (im Vorderhuf zwischen dem Liewen — [s. d. sub 2] und der Wand) — 't as e Krëppebësser (Krippenbeißer) — d'P. buléiert, iwwernéckt, as gekréchelt (ist ausgekötet) — 't huet Krëwassen am Gefess — 't as e Krampenzéier (hat den Hahnentritt) [Bd. 3, S. 328] — 't as ('t huet) e (de) Kopper — 't huet de Koller, 't as kollereg (s. d. sub 1) — et leet d'Oueren — 't as e Longepëffer (et päift) — 't as e Loftschäffer — 't as e Masik, Masek (s. d.) — 't as moundsiichteg — et roost an de Sträng — 't huet de Rotz, de Schnatz — et as schei, et scheit liicht — et as schiel — et schléit — et huet e Stolschwamp — et huet de Strängel (Kehlsucht) — et wénkt an et schappt — et huet sech verfongen — et as tiirkleg — et geet franséisch (auseinander) — et huet wënsch Been — et setzt mat der lénker Wand op — Körperteil: d'Krinn, Crinière (wie frz.), de Man, Munn (Mähne) — Reiten: zu P. — e koum héich zu P. — fréier woren d'Duanjeën zu P., si si B(e)rittner genannt gin — e Räiter zu P. — beim Pferdekauf, Frage: as et klor a liw(w)ereg? (s. d. sub 2 — sieht es, hat es keine verdeckten Fehler?) — d'P. as um Briechen — et brécht den éischten, zweten, drëtten (Zant) — d'P. huet aus gebrach (s. briechen II sub 3) — d'P. as hëtzeg (s. d. sub 3) — d'P. steet um Fillen, 't as voll Fillen, et huet e Fillen an — d'P. droen, gin elef Méint, daher derb von Menschen, beim Überschreiten der normalen Schwangerschaft: et wäerd dach kee P. gin oder hatt kritt e P. — d'P. gi geréipt (s. réipen, rippen) — d'P. gët geblitt (s. blidden sub 1) — d'P. as forbéi (s. d.) — d'P. schäert, roost, facht, klappt, bäisst, bléist, schnéibäichelt, as falsch, hannerwenneg — d'P. as gutt (schlecht) an der Huewer (am Fudder — ist gut, schlecht gefüttert) — d' P. huet keng Huewer (an — ist schwach, weil schlecht gefüttert) — et kritt méi där laanger Huewer wéi aner (wird mit Heu gefüttert, auch: wird zu oft geschlagen) — hien huet P., déi een op der Hatt kënnt heemdroen (sehr magere Pferde) — Raa. (meist übtr.): engem gudde P. leet een e Suedel op oder: dene P., déi gutt zéien, leet ee vill op (ein williger, arbeitsamer Mensch wird überall herangezogen) — d'P., déi d'Huewer verdénge, kréien se nët — de P. an de Fraleit soll ee gutt Wuert gin — e gewëllegt (williges) P. soll een nët schloen — e Bëlles (Lümmel) mat de P., e Bëlles mat de Leit — wee mat de P. ëmzegoe versteet, hantéiert och meescht gutt mat de Leiden — mat engem frieme P. an ägene Spuere (Sporen) wäerd kä wäit an huerteg fueren (fremde Sachen schont man gewöhnlich nicht) — nët op engem P. reiden (nicht derselben Ansicht sein) — dat as säi bescht P. (seine beste Arbeitskraft) — zéng P. hale mech nët hei (ich lasse mich durch nichts zurückhalten, abhalten) — d'P. mam Schwanz huelen (upaken — verkehrt anfassen) — et muss ee mat dene P. fueren, déi een huet (man muß sich mit dem begnügen, was man hat) — op d'héicht P. klammen (sich aufspielen, prahlen) — d'P. verkafen an de Suedel halen (eine Dummheit begehen) — dat bescht P. aus dem Stall verkafen (dsgl.) — wann een e Päerd wëllt verkafen, leet een em eng Decken op (sucht die Fehler zu verbergen) — Kutsch a P. hale kënnen (wohlhabend sein) — e P. am Stall hun (dsgl.) — d'Ongléck kënnt zu P. a geet zu Fouss fort (kommt schnell u. verschwindet langsam) — wann der Däiwel d'P. huet, da kann en den Zam och huelen (cf. Kallef sub 1) — vum P. op den Iesel kommen (verarmen) — Zus.: a vun deem op den Hond (s. d.) — vum ville Schaffe vrecken déi bescht(e) P. — mat deem (scil.: Mann) kann ee P. stielen (er ist sehr verschwiegen, zuverlässig im Guten wie im Bösen) — e Fraleitshor (s. d.) zitt dacks méi wéi e P. — spaßh. Rat: (bleif) hanne vun de P. a vir vun de Fraleit (ewech) — Vergleiche: iessen (friessen) ewéi e (gepannt) P. (sehr viel essen, sehr guten Appetit haben) — fuurzen, kucken, schaffen, schweessen ewéi e P. — Schanken ewéi e P. — staark ewéi e P. — e Framënsch wéi e P. (stark, grobknochig, auch: arbeitsam) — Schimpfwort: du (dommt) P. — och! ech P.! — wat e P.! — do muss ee schons e P. sin! — Wetteranzeichen: wann d'P. nuets rosen (klappen), gët (et) Reen oder 't kënnt e Wieder — Zussetz.: Bauere-, Brauereis-, Kutsche-, Räitp.; 2) «Abläufer beim Haspeln» (der in Unordnung geratene Faden); 3) a. «Pferd als Turngerät»; b. «Springer» (Schachspiel); 4) a. «Kinderspiel» — P. spillen (ein Kind ist das Pferd, das andere führt es an der Leine, ein Bindfaden wird ihm um den Arm gebunden, den das andere in der Hand hält — mehrere Kinder können Pferd sein; das Kind, das Pferd spielt, stampft, wiehert, bockt und reißt aus, schlägt mit dem genagelten Schuhwerk so fest auf, daß es Funken gibt; die Kinder reiten auch gegeneinander auf Gespielen, die ihr Pferd darstellen); b. «Kinderspielzeug in Pferdeform» (früher beliebtes Geschenk, bes. an St. Nikolaus) [Bd. 3, S. 329] — Zussetz.: Huppe-, Juppel-, Schaukel-, Stillpäerd(chen); c. in Schoßliedchen: Hupp, (jupp), hupp Päerdchen / zou der rouder Millchen (cf. hopp, Fillen) — Var.: zou der rouder Äerdchen usw.; d. Scherzrätsel: wat fir P. gesinn hannen sou gutt wéi vir? — Antwort: déi blann! — wat fir Hor huet e schwaarzt P.? — Antwort: Päerdshor — cf. MKr. Nr. 783, 771, 70-74, 78, 79.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut