LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Päertchen bis Päinapel (Bd. 3, Sp. 331a bis 333b)
 
Päertchen (Dim. zu Paart, lok.: Peertchen, Lux.-Stadt: Piertchen ist Dim. zu Puert) F.: «Pförtchen, bes. Tür zum Vorgärtchen» — d'P. as gaang (wurde geöffnet, bewegt) — 't as een un der P.
 
päertelen (lok.: piertelen, Nösl.: piäärtelen) intr. Verb.: 1) «die Türe, Eingangspforte beständig auf- und zumachen, beständig ein- und ausgehen» — durech d'Haus p. — soss as de Monni ëmmer dorëmmer (duurch d'Haus) gepäertelt — aus an a p.; 2) a. «in den Gassen hin und her schlendern»; b. «von Tür zu Tür schwatzen gehen» — Abl.: Gepäertels N. (zu 2)a. und b.) — wat fir e G. déi (scil.: Fra) nees oachter d'Oertschaft féiert (Echt.) — dazu: Päerteler M.: «Klatschmaul» (lok.: Echt.) — deen as de grisste P. aus dem Doarf.
 
Päert(e)ner (lok. Lux.-Stadt: Piertner) M., Päertnesch (Piertnesch) F.: «Pförtner(in)» — cf. Portjee.
 
Päerzchen (Mosel: Pöörzchen — Dim. zu Poërz) F.: «Weinmaß» (ein viertel Liter) — lo gët emol eng P. geholl — cf. Portioun sub 1).
 
Pays (wie frz., Ton: 1) M.: 1) «Landstrich, Gegend» — et as een aus dem P. (Nösl.: es ist ein Wallone) — en as an de P. (er ist irgendwo ins Land gereist); 2) (lok.: Lux.- Stadt) «Vorstädte von Luxemburg, besonders Pfaffenthal» — et sin der aus dem P. (abfällig).
 
Paysage (pεi/za:S) M.: «Landschaft» — spöttisch in den Raa.: dat mécht schéin (gutt) am P. (macht guten Eindruck, ohne eigentlichen Wert) — du méchs gutt am P.!
 
Päif (lok. Luxemburg-Stadt: Paif, Arlon: Päef — Dim. Päifchen) F.: 1) «Flöte, Pfeife» (im Nösl. nur Fleet, s. sub Flät — cf. Fip, Happ III) — Die Knaben verfertigen im Frühjahr aus verschiedenartigem Material (Weiden, Haselnußstauden, Fruchtund Pflanzenhalmen, Stengel des Löwenzahns usw.) Flöten: si gi Päife schneiden; Spruch beim Herstellen s. sub Fip — dazu die Var.: Saaft, Saaft, Siipchen (Siiftchen), Mouken an der Biitchen, 't gët gout Saaft — auch: Mouken an der Biitchen, d'Freesche geen esu gefappt, d'Päife geen esu geklappt (C) — en as bäi all P. (Päifchen — er ist überall da, wo was los ist) — Ruf der Kirmesbudenbesitzer (früher): e Portmonni odder eng P. — ech gin nët op d'P. (bin nicht sofort zu Diensten) — den Hond geet op d'P. (hört auf das Pfeifen, gehorcht aufs Wort) — d'Päife vun der Uergel (s. Uergelpäif) — cf. danzen — Zussetz.: Longe-, Uergelpäif (s. d.); 2) «Ofenröhre» — mir mussen d'Päife botzen, den Uewen zitt nët méi — d'P. as voller Rouscht — d'Päife brennen (der Ruß in den Ofenröhren brennt) — all Päifche kritt eemol e Lach, déi Päifche kritt e Lach (alles nutzt sich ab, endigt einmal) — et geet alles duurch d'P. (alles wird verschleudert) — en as duurch d'P. (er ist auf und davon) — ech hu mech séier duurch d'P. gemaacht (habe mich schnell aus dem Staub gemacht); 3) «Tabakpfeife» — eng äerde P. (Tonpfeife) — eng P. vu Späicher (Tonpfeife aus Speicher, Eifel) — eng Metzer P. oder eng Choquins- (Schokäins-) P. — eng Mierschaum-P. [Bd. 3, S. 332] (mit Meerschaumkopf oder Meerschaummundstück) — eng Brüjäersp. (aus Bruyère — Heidekrautwurzel)) — eng Deckelspäif (mit Deckel, war früher Vorschrift in feuergefährlichen Räumlichkeiten wie Stall, Scheune) — en Häns-chen (s. d. sub 2) — eng P. mat engem Parzeläinskapp (Porzellankopf) — en Uelegskapp — e Kluef (s. d. sub 5) spaßh.: Pipe (wie frz.) — eng kuurz, laang, kromm P. — d'P. huet e Kapp, e Rouer an e Mondstéck odder eng Spëtzt — d'P. stoppen (stopfen), ufänken (anzünden), dämpen, raachen, schmorren, schmurren, flutschen, patschen, botzen, ufëmmen, uraachen — d'P. braddelt (s. braddelen sub 1) — d'P. zitt nët méi, si as verstoppt — d'P. sténkt — d'P. ausklappen (den Tabakrest ausklopfen, auch: austreten u. coire) — sech eng P. erofschneiden (unerlaubten Verkehr pflegen — C) — d'P. as him ausgaang (auch übtr.: er hat kein Geld mehr) — fréier gouf d'P. mat engem Kuel ugefaang odder et huet ee misse Feier schloe mat engem Schwamp, engem Feiersteen (Wak) an engem extra (gebéite — gebogenen) Stol (Stahl) — ech hun d'P. duurchgebass (das Mundstück der Pfeife durchgebissen) — e kuckt dran, wéi wann et em an d'P. gereent hätt (mißmutig) — eng P. Tubak (auch als Mengenbezeichnung) — gëf mer eng P. Tubak! — deen as keng P. Tubak méi wäert (er taugt gar nichts mehr) — wann de Pätter séng P. huet, dann as en zefridden — sou laang wéi d'P. geet, as ee gesond, geet et (gutt — Zeichen des Wohlbefindens) — wann d'Maansleit hir P. hun, da sin se zefridden (sagen die Frauen) — muerges schmaacht d'P. am beschten — (wéi) schmaacht se (scil: d'P.)? — lo gët emol eng (P.) ugemaacht (ein Pfeifchen geraucht, eine Pause gemacht), da fuere mer virun an et geet mat Damp — Kinderspiel: Kinder nehmen oft eine Eichel mit Stiel und ahmen damit das Pfeifenrauchen nach; sie fertigen sich aus einer ausgehöhlten Haselnuß, Eichel, Kastanie als Kopf, und Holzstückchen, als Rohr und Mundstück, Pfeifen an; als Mundstück dient oft ein Holunderoder Geißblattstengel; übtr.: 4) (spaßh.) «Schnuller» — gëf dem Klenge séng P., dann as e roueg; 5) «Penis» — 't as eent (scil.: Kand) mat enger P. gin (bei der Geburt eines Knaben) — en huet e Kuel op d'P. kritt (hat sich eine venerische Krankheit zugezogen) — dat Framënsch schléit engem op d'P. (ist sexuell anziehend) — cf. Flätsch sub 5.
 
Päife(n)- -äerd F.: «Tonerde zum Anfertigen von Tabakspfeifen» — dafür auch: -stofft; -bam M.: «Eiche» (wegen der Form der Frucht — Ammenspr.); -blech M. und N.: «Ofenröhrenblech»; -blumm F.: «Pfeifenstrauch» (Aristolochia sipho); -deckel M.: 1) «Pfeifendeckel» (oft mit Kettchen an der Pfeife befestigt, als Schutz gegen Feuergefahr); 2) «Hirnschale» — en huet näischt ënnerem P. (er ist dumm); -dréier M.: «Pfeifendrechsler»; -geck M.: «Pfeifenliebhaber»; -gras N.: «Pfeifengras» (Molinia coerulea); -holz N.: 1) «Holz, aus dem Pfeifen verfertigt werden»; 2) «Pfeifenstrauch» (Aristolochia sipho) — cf. -blumm; -kapp M.: 1) «Pfeifenkopf»; 2) «lächerliche Person»; -knéi M.: «Ofenröhrenknie» — cf. Knéi sub 2)a.; -lach N.: «Kaminloch»; -neijooschdag M.: «Nimmerleinstag» — (ëm) P., wann d'Schleke bëselen an d'Vullen nei Ääsch kréien — dafür auch: Päipelneijooschdag; -rouer M.: «Ofenrohr»; -schlëssel M.: «Rauchklappe im Ofenrohr»; -stëpp(e)ler M.: «Pfeifenräumer, Pfeifenreiniger» — 't as e P. u méngem Messer; -still M.: 1) «Pfeifenstiel, -rohr» — en as kee P. wäert (er taugt nichts) — cf. Päif Tubak; 2) (im Pl.): «Makkaroni» — et gët Ragout mat Päifestiller; 3) «Gamander» (Teucrium scorodonia); -stofft M. — s. -äerd; -tubak M.: «grobgeschnittener Rauchtabak» (früher zum Unterschied vom Drottubak, Strolles — s. d.).
 
Päifels, Päipels (lok. Esch/Sauer: Pei(p)st) M.: «Wermut» (Artemisia vulgaris) — dafür auch: Bäibës, Bäifouss, Wësch, Weiwësch, Gottvergiess.
 
päifen intr./trans. Verb.: 1) «pfeifen» (mit dem Mund, auf einer Holzoder Metallpfeife, auch von Vögeln, Mäusen gesagt — Nösl. nur: fleten — s. fläten) — Raa.: wann ee Muurten ësst, léiert ee gutt p. — um leschte Lach p. — dat war sénge Meis(e) gepaff [Bd. 3, S. 333] — Néckel, mäi Jong, wann ech p., da komm — wann s de mengs ech kéim, wann s du géifs p., dann hues de dech verdun — ech p. dech voll (frage nichts nach dir) — hien huet op d'Aarbecht gepaff — ech p. der drop — wann ech et nët däerf soen, da p. ech et alt (ich denke mir meinen Teil) — dat kanns de p., awer nët soen (das ist nicht wahr, auch: darüber darf man nicht sprechen) — durech d'Fanger(e) p., op de Fanger(e) p. — e päift ewéi eng Nuechtegailchen, e Léiweckerchen — d'Vullen hu gepaff, et wor eng Freed — dee soll roueg sin, wann all Vulle p. — da p. ganz (scho) vill Vullen, déi haut nach keng Ääsch hun — d'Vulle p. et vun den Deech — engem p. (jem. durch Pfeifen aufmerksam machen) — de Medercher p. — hanner engem p. — päif emol! (spaßh.: wenn jem. etwas sucht und nicht wiederfinden kann) — spaßh.: wann et päift, da fiirt den Zuch (mitnichten) — wa mäi Mann päift, da muss däi Mann fueren (Volkswitz, nach dem die Ehefrau des Zugführers die Stellung ihres Mannes der Ehefrau des Maschinisten gegenüber hervorstreichen wollte) — im Lied des Feierwon (von Lentz): e päift duurch d'Loft a fort et geet — d'Leit hu gepaff, wéi en dat gesot huet — de Schiidsrichter huet en Älefmeter gepaff — abweisend: p. och! — cf. danzen, daf sub 2), Drecks-, Lackvull, Lach — substantiv.: Päifen N. — wat mat P. kënnt, geet mat Tromme fort (wie gewonnen, so zerronnen) — Abl.: Gepëffs N. — dat as en anert G. (etwas Anderes, Besseres) — ech gin dénges G. esou lues midd — Zussetz.: aus-, of-, no-, virpäifen; 2) «heulen» (Wind) — op der Kopp päift et al — de Wand huet gepaff a gehault — wat dat nammel päift dobaussen! 3) «wimmern, wehklagen» (vor Pein) — mat deem Schwier do, kriss de nach ze p. — wat hun ech gepaff, wéi ech mech op de Fanger geschloen hat! 4) «keuchen, pfeifend atmen» — e päift wéi eng Maschin — e päift op der Long; 5) «rauchen» — si p. de ganzen Dag a schaffen näischt (sie rauchen nur, arbeiten nicht) — cf. raachen, fëmmen.
 
Päifert M.: 1) «Pfeifer» (Wb.06); 2) «Pfeifente» (Anas penelope).
 
Päifint M. — s. d. Vor. sub 2).
 
Päil I M.: «Pfeil» — cf. Fäil.
 
Päil II M.: «Pfeiler, Pilaster» — riicht ewéi e P. — cf. poulriicht.
 
Päiler M.: «Pfeiler» — dafür auch: Peiler, Pilar, Stäil (s. d.).
 
päilriichts. poulriicht.
 
Päinapel I M. — s. Päipel.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut