LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Sau bis Saustall (Bd. 4, Sp. 87b bis 89a)
 
Sau (langer Diphtong — Pl. Sai [kurz], Dim. Saichen, Sächen) F.: 1) «Sau» (Mutterschwein) — Raa.: déi faulst(e) S. huet ëmmer dee gréissten Trach (eine fette Pfründe u. wenig Arbeit) — all S. war fir d'éischt e Fierkelchen — wann eng S. nëmmen ee Fierkel huet, da gët et e schéint Schwäin — besser enger aler S. an d'Maul falen ewéi där Klap — d'S. wullt esou gutt ewéi de Buerg — in vielen Vergleichen: en as voll (betrunken) ewéi eng S. — 't reent ewéi eng S. — deen as esou frëndlech ewéi eng (al) S. — dat Zëmmer gesäit eraus ewéi eng S. — e fiirt ewéi eng S. (er fährt rücksichtslos Auto, auch sehr schnell) aber: d'S. fiirt gutt (cf. sub 2)e.) — Nösl.: datt (scil.: Gezei) geet em wi der S. de Sadel — wenn jem. oft (bei Tisch) Bauchwinde streichen läßt: d'Lach (den Aasch geet em) steet em op ewéi enger gesengter S. — e lauschtert wéi eng S., déi an d'Baach säächt — eng jong, eng al S. — d'S. as rauscheg (béiereg) — d'S. as voller Fierkelen (voll Fierkel — trächtig) — eng wëll S. (Wildsau) — Lied in Echt.: Säis de nët di S. am Gouert, säis de nët, wat dät se, frësst der all déi Réipen raus, kënnt en Fra, déi schlät se — Zussetz.: Fierkelssau — cf. Bräi, Häässebräi; 2) a. (abfällig) «schmutziger, schlampiger Mensch» — Ra.: léiwer eng S. ënnert dem Dësch wéi eng drop (wenn jem. bei Tisch auffällig rülpst, sich ungebührlich aufführt) — dat as eng richteg S. — sou eng dreckeg, al S. — d'S. spillen — en huet sech d'S. gestallt — d'S. erauskéieren; b. «Zotenreißer»; c. «Hure» — dat as eng schéi Saichen, eng schéi S. — [Bd. 4, S. 88] waars de rëm bei d'Sai? d. Militärspr.: en huet mech zur S. gemaacht; e. anerkennend: eng S. am Fussball — eng S. am Latäin — 't as eng S. am Fueren (cf. sub 1) — kameradschaftlich: wéi as et, al trei S.? — eng stramm S. (kesse Biene); 3) «Sauspiel» (Spiel und Gegenstand, Stein, Dose, Holzklotz, der bei diesem Spiel getrieben wird — (cf. Käbbi II) — mat der S. spillen, d'S. hidden, dreiwen, schloen (mit den Absätzen wird das Hauptloch Kessel [s. d. sub 5], Kesau, déck S., de Saustall getreten und mit den Enden der Hiffen [s. Hiff] oder Hiw[w]oën erweitert; um dieses Hauptloch werden im Kreis kleinere Löcher angebracht, ein Loch weniger als es Spieler gibt. Die Spieler gehen dreimal rundum, und singen: mir brauen de Braukessel, de bromm, wie säi Lach nët fënt, deen as domm [Var.: Braukessel, mer dreiwen d'S. aus! — Braukessel, mer dangen e Schwäinhiirt! — Braukessel, dräimol ronderëm, dee keng Kaul [kee Lach] huet, deen as drëm [cf. sub drëm — Ksp. Nr. 46]. — Jeder Spieler hat einen Stecken und sucht damit ein Loch im Kreis zu besetzen; dem es nicht gelingt, der muß d'S. hidden und versuchen die «Sau» in das Loch inmitten des Kreises zu bringen, was die andern Spieler mit den Stecken zu verhindern suchen; das Greifen mit der Hand war örtlich erlaubt); 4) «Gußeisenballen, der sich mit der Zeit im Hochofen festsetzt, kann nur beim Abbruch des Hochofens entfernt werden» — dafür auch: Wollef, Woulef; 5) (lok.) «die dickste Kugel im Kegelspiel»; 6) in Verbindungen (Adj. und Subst.) mit der Bed. von: a. (verstärkend) «sehr» — z. B.: saudomm, -kal — s. sub Komp.; b. (unwillig, wegwerfend — Ton: 1 oder gleichtonig — adjektiv.) — wat hun ech e Sau-spill! (Kartenspiel) — dat Sau-Feier as nët ugaang — ähnlich: Sau-bounen und Saubounen (s. sub Komp.); c. zur Bez. von etwas Außergewöhnlichem — eng Sau-Chance, e Sau-Gléck — cf. be-, versauen.
 
Sau- / sau- -band F.: «Saubande»; -beidel M.: «unflätiger Kerl»; -beidelméisseg Adj.: «unverschämt, unflätig»; -bengel M. — s. -beidel; -biischten Pl. F.: «Schweineborsten»; -boun F.: «Pferdebohne» (Vicia faba equina) — dafür auch: Päerdsboun, Gaardeboun, Dulles — zur Pflanztiefe: d'Sauboune mussen de Mëtteg héiere lauden (dürfen nicht tief gepflanzt werden); -bounestréi N.: «(Pferde-)Bohnenstroh» — deen as esou domm, graff ewéi S.; -brout N.. «knollige Platterbse» (Lathyrus tuberosus); -buttéck M.: «lästiges Pack»; -domm Adj.: «sehr dumm» — sou e saudomme Mënsch hun ech nach nët gesinn; -dëschtel F.: «kohlartige Saudistel» (Sonchus oleraceus) — dafür auch: Dal(l)endëschtel, Daudëschtel, Sanddëschtel; -dreck M.: «Saudreck» — oft als Ausdruck des Unwillens: lo as dee S. mer duurchgefuer — S.! lo as et mer gefall! -frech Adj.: «sehr frech» — deen as s. a gemeng; -fierkel N.: «unanständiges Kind»; -gemeng Adj./Adv.: «saugemein»; -gléck N.: «unverschämtes Glück» — cf. auch -chance; -graff Adj./Adv.: «saugrob» — -gutt Adj.: «sehr gut» — dat wor e s. Iessen — dat as em s. op der dommer Schnëss; -hond M.: 1) «Saurüde» (Jägerspr.); 2) (allgem. Schimpfwort) «Schweinehund» — abgeschwächt: déi kleng (krappeg) Sauhonn maachen engem alles futti am Gaard; -kand N.: «ungezogenes Kind, Range»; -kapp M.: «eigensinniger, störriger Mensch»; -kärel M.: «Saukerl»; -klack F. — in der Ra.: d'S. lauden, d'S. gët gelaut (die Unterhaltung wird schlüpfrig) — cf. lauden; -krom M. — s. -buttéck — huel de ganze S. nëmme (mat)ewech; -lach N.: «Wildsuhle»; -lieder N.: «verkommene Frau»; -louder N. u. F.: «Sauluder»; -méisseg Adj./Adv.: «saumäßig» — eng s. Chance — dat as eng s. Aarbecht — e féiert sech s. op — e schafft s.; -mëll M.: «Melde» — s. Mëll II; -miel N.: «weißlicher Gänsefuß» (Chenopodium album); -panz F.: «Vielfraß» — cf. Froosspanz; -pech M.: «Saupech»; -preiss M.: «Saupreuße»; -schnëss F.: «ungewaschenes Maul, Ohrfeigengesicht» — wann dee séng S. nach géif halen! -chance F. — s. -gléck; -schrëft F.: «unleserliche Schrift»; [Bd. 4, S. 89] -spéiss M.: «Sauspeer»; -spill N.: 1) «schlechtes Spiel» (beim Kartenspiel, auf der Kegelbahn); 2)s. Sau sub 3); -stall M.: 1) «Saustall» (auch übtr.); 2) «das größte Loch beim Sauspiel» — cf. Kessel sub 5), Kesau;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut