LWB Luxemburger Wörterbuch
 
schälléck(s)en bis Schätzengsmann (Bd. 4, Sp. 115a bis 116b)
 
schälléck(s)en trans. Verb.: «verschüchtern, einschüchtern» — Nösl.: dä wor al geschälléckt (gän), e mécht datt esu bal nët mi; 2) (im Passiv) «schlechte Erfahrungen machen, durch Erfahrung klug werden» — ech sin eng Kéier geschälléck(s)t gin, dat geet mir duer — Verbadj.: geschälléckt — e geschälléckt Päerd (Pferd, das bei derselben Gelegenheit immer erschrickt) — cf. verschäl(le)- ken.
 
schändlech Adj.: «schändlich» — cf. schänterlech.
 
Schänkelchen, Schénkelchen (lok.: Schinkelchen) F.: 1) «Knöchelchen» (Dim. zu Schank s. d.); 2) «Spielknöchelchen» — si spille mat de Sch. (mit [gefärbten] Knöchelchen — s. Béckel II) — dazu: Schänkelches, -cher N.: «Knöchelspiel» — d'Kanner hu fréier Sch. gespillt — Spielarten (Arten des Werfens und des Auffangens): Bakueweschéisserches, Béckelches, Bocken, Bounesetzerches, Brëschtches, Kailches, Kaulen, Guetches: Ee-Guetches, Zwee-Guetches, Schäertjes, Schraapjes, Tiitches; 3) «Rippchen» (Ga) — gesalzt Schänkelcher.
 
schännen (lok. Echt.: schänden) trans./intr. Verb.: 1) «schänden» — cf. Aarbecht sub 1), Aarmutt sub 1); 2) «schimpfen, beschimpfen» — iwwer d'Religioun sch. — ä sch. a vernennen — en huet mech geschännt — en huet geschännt wéi e Maarkollef (Häher).
 
schänterlech Adj.: «schändlich» — eng sch. Saach — sou eppes as sch. — si hun e schänterleche Präis gefrot.
 
Schäppchen I M.: «Sagengestalt, wilder Jäger» — cf. Schappmännchen.
 
Schäppchen II (lok.: Scheepchen) F.: «kleiner Schoppen, Trunk» (Ga: Holzfüderchen) — eng Sch. Greechen, Branntwäin — eng Sch. hei, eng Sch. do, wou soll een dann nët voll gin — im Hämelmaus-Lied: liss d'Scheepchen, Flääsch an Tubak sich verdeieren . . .
 
Schäppchen III M. — Dim. zu Schapp I. u. II.
 
Schäppchen IV F. — s. Schappecht.
 
schäppches (lok.: Westgrenze) — in der Ra.: néngmol sch. (échapper) an eemol (eng Kéier) träppches (attraper).
 
schäppen refl. Verb.: «im Streit sich beim Schopf fassen» (Ga).
 
schäppweis (lok. Echt.: scheepweis) Adv.: «büschelweise» — d'Hor sin him sch. ausgaang — cf. Schapp II.
 
Schäps (lok.: Echt.) M.: «Schöps, einfältiger Mensch» — in der Ra.: du Sch. Gottes! — esu e Sch. Gottes!
 
Schär, Schier (lok. Echt.: Schäier) I F.: 1) «Kratze, Scharre» — meist in Zussetz.: Brout-, Drecks-, Gaasse-, Hénger-, Kéis-, Mull-, Stroosseschär; 2) a. «anhaftender (zusammengescharrter) Speiserest, Kruste an der innern Wandung oder am Boden eines Topfes» — abweisend: mar bake mer, da kriss de d'Sch. (ofzelecken) — du kriss d'Sch. (wenn jem. zum Essen zu spät kommt, aber für die Kinder ist es ein Vergnügen u. ein Leckerbissen, z. B. vom Kuchen) — en as do wéi d'Sch. am Bräidëppen (sofort zur Stelle); b. (lok.: Ötringen) «Fettschicht auf der gekochten Milch»; 3) «das jüngste Kind» — cf. Aschtquakert; 4) «gelbe Eiterkruste» (Dermat.). [Bd. 4, S. 116]
 
Schär II (lok.: Küborn) — s. Schäerz.
 
schären (lok. Echt.: schäieren, lok.: schieren — Part. Prät. Mosel: geschoart) trans./intr. Verb.: 1) «(zusammen-)scharren» — d'Hénger sch. op der Mëscht — d'Kanéngercher hun alles am Gaart futti geschäert — d'Strooss sch. (den Straßenkot) — an de Bësch Laf (Blieder) sch. goen — mat de Féiss schären (zum Zeichen der Mißbilligung, der Ungeduld) — sech d'Hor sch. (die Haare mit der Hand ordnen); 2) «rechen» — hannert dem Won sch. (beim Heuladen) — d'Hä sch. — cf. kämmen sub 3); 3) «kratzen» — Ra.: 't schäert kee sech, dees 't géing hie bäissen — wat hues de un der ze sch.? (z. B. zu Kindern, wenn sie schläfrig sind); 4) «leicht (zum dritten Mal) hacken» (bes. im Weinberg, zur Lockerung des Bodens, zur Unkrautbekämpfung — Winzerspr.) — ech schäre mir noach en Om eraus fir de rosene Wurem (C) — substantiv.: Schären N. — cf. haen, réieren, schappen; 5) a. «schlagen» — du kriss eng, der e puer (erof-)geschäert; b. «zurechtweisen» — wat huet deen ës geschäert kréit! — engem et al sch. — en huet et al geschoart kritt (er wurde arg zurechtgewiesen — cf. c.); c. «übel nachreden» — engem et sch., wou een dës Nout huet (C); 6) «schlendernd daherkommen» — e koum do geschäert, wéi wann en déi beschten Zäit hätt; Abl.: Geschäers N.: 1) — wat féiers du fir e Geschäers op! (lästiges Kratzen); 2) «das Zusammengescharrte» — dat Geschäers gët verbrannt — Zussetz.: eraus-, erof-, ewech-, no-, op-, ver-, zer-, zesumme-, zou-schären.
 
Schärféis(s)ercher Pl. M. — in der Ra.: Sch. maachen (Kratzfüßchen).
 
Schärmkaul F.: «Schindgrube, Schindanger» — cf. Schënnkaul.
 
Schärp I F.: 1) a. «Schärpe» — de Buurgermeeschter hat d'Sch. (Amtsschärpe) un; b. «(farbiges) Gürtelband» (getragen von Turnern, Minettearbeitern); 2) «gestricktes, längliches, schmales Halstuch»; 3) «Velum zum Halten der Monstranz» — cf. Segensduch.
 
Schärp II (lok.: Vianden) F. — s. Scharp.
 
Schärpendréier M.: «Zuträger» — cf. Flambosdréier sub 2), Rapportendréier.
 
SchärrtjenM.: «Kärrner» — frz. charretier.
 
Schäss I, Schass F.: «Entlassung» — d'Sch. kréien — d'Sch. gin — früher Schulspr.: e krut d'Sch., aacht Deeg (d')Sch. (Schulverweisung).
 
Schäss II M.: «Aufhebens, Getue» — an esou e Sch. méchs du dorausser! — cf. Geschëss sub schäissen.
 
schässen trans. Verb.: «entlassen, fortjagen» — hien as (vun der Schoul) geschässt gin — cf. fortschécken, fortjoen.
 
Schät I M.: — s. Schäd II sub 2).
 
Schät II (lok. Var.: Scheet, Schäit — Pl.: Schäder, Scheter) N.: «Scheit» — lee nach e Sch. Holz an de Kamäin — im Volkslied «Zu Arel op der Knippchen»: hien hätt geholl e Schäit (um die Frau zu prügeln) — eng Sch. (scil.: -kouerd — Korde Scheidholz — s. Schäderkouert) — Zussetz.: Biche-, Riichtschät.
 
Schät-, Schäderholz (lok. Bodange [Belgien]: Schägderhoulz) N.: «Scheitholz».
 
Schät-, Schäd(d)er-, Scheiderkouerd F.: «Korde Scheitholz».
 
schättereg Adj.: «schrill» (von der Stimme gesagt — selten — C).
 
schätteren (lok. lothringische Grenze) trans. Verb.: «kastrieren» — e souz do wéi geschättert (verdattert) — cf. schneiden sub 2)g.
 
Schätter(l)éngsbox (lok.: Stadtbredimus) F.: «Bube» (Spottname).
 
schätzens. schazen.
 
Schätzéng, Schätziën, Schätzijen (lok.: Scheetsien) † F.: 1) «(Wert-) Schätzung» — ménger Sch. no as e 50 Jor al — sein Schätziën as bei de Leide fort — e steet do wéi wann e séng Schätzije verluer hätt (verdattert, niedergeschlagen); 2) a. «Steuerfestlegung durch den Taxatorenrat»; b. diese festgelegte Steuer erlaubte Rückschlüsse auf Einkommen und sozialen Rang, daher z. B.: géi op d'Gemeng kucken, da schwätz de dénge Schätziën no — wann s de dénger Sch. no schwätz, dann häls de de Mond — d' Sch. mat den Oploën an dem Zupperliwwer.
 
Schätzengs- -mann(Pl. -männer) M.: 1) «Taxator»; 2) «Steuerbeamte»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut