LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Schluechtvéi bis schmaachen (Bd. 4, Sp. 153b bis 154b)
 
-véi N.: «Schlachtvieh»; -won M.: «Schlachtwagen».
 
schluechten (phV. Nösl.: schlaiten; Mittelösl.: schlaachten [-ç-, Hosingen, Bockholtz: -x-], Kischpelt: schloachten [-x-], Südösl.: schloachten [-x-, -ç-], schluuchten [-x-, so z. B. Pütscheid], Öslinger Grenzraum u. nördliches Gutland: schlööchten; Echt. u. lok. Untersauer: schloachten [-x-], Mosel: schlachten [wie hd.]; Süden: schluechten, schlueten) trans./intr. Verb.: 1) «schlachten» — si sch. all Jor e puer Schwäin — e Bei sch. (früher: das Bienenvolk zur Honiggewinnung töten) — hie geet an d'Haiser sch. (er besorgt die Hausschlachtung) — auch absolut: si hu geschluecht; 2) «verderben, zerbrechen» — lo huet dee Borscht séng Spillsaachen ewell all geschluecht — hien huet säin Auto geschluecht (zuschanden gefahren); 3) «zerlegen» — si hun hiren alen Auto geschluecht fir Ersatzstécker.
 
Schluechtert M.: 1) «Schlächter»; 2) «altes Pferd» — cf. Krak.
 
Schlued M. und F. — s. Schluecht I.
 
Schluedermëttegs. Gluedermëtteg.
 
schluet I Adj.: «glatt» (Wb.06).
 
Schluet II (Pl. Schlueden, lok. Vianden: Schluat) M.: «Regenguß» — mir kruten e gudde Sch. op de Bockel — loosse mer maachen, datt mer virum Sch. doheem sin — spaßh. zur eigenen Kehle gesagt: Gesondheet Strass, lo kënnt e Sch.! — cf. Schlouss.
 
Schluet III M.: «männliche Blüte des Walnußbaumes» (Wb.06). [Bd. 4, S. 154]
 
schluetwäiss (lok.: schluederwäiss, schlodewäiss, lok. Vianden: schluatwäiss, Echt.: schloatwäiss) Adj.: «schlohweiß» — hien huet sch. Hor — en as sch. (schneeweiß, ganz ergraut) — cf. schliederwäiss.
 
Schlupp (Pl. Schlipp, Schluppen, Dim. Schlippchen, Schlippi — s. d.) F.: 1) «Schluck» (Nösl.: M.) — en huet mer emol nët eng Sch. Waasser vergonnt — drénk eng Sch., da gët et der besser — e Sch. Mëllech, Béier, Wäin, Kaffi — et as nëmme méi eng Sch. Mëllech am Pättchen — huel emol e Sch.! — Wäi soll ee mat klenge Schluppen drénken — ech hun e puer Schluppe (Schlipp) kritt (beim Schwimmen); 2) a.s. Bouneschlupp; b. «Viehschlämpe» (Viehfutter, Mischung aus Häcksel, Runkelrüben, Kleie und warmem Wasser) — d'Kéi musse warem Sch. kréien, da gi se méi Mëllech — cf. Sauf — Zussetz: Boune-, Ierbësse-, Schwéngsschlupp; 3) «Schlampe, unordentliche Frau» — dafür auch: Schlutz; 4) (lok.: Hüncheringen) «Fettschicht auf der gekochten Milch».
 
schluppeg Adj.: 1) «schleppend» — e schluppege Marsch; 2) «schlampig» — cf. schlutzeg — dazu: Schluppegkät, -keet F.
 
schluppen tr./intr. Verb.: 1) a. «schlürfend trinken» — schlupp nët esou! b. «schlurfend gehen» — cf. schlabberen, schlutzen; 2) «bechern, zechen» — e schluppt nawell gär — Zussetz.: aus-, ofschluppen — Abl.: Geschlupps N.
 
Schluppert M.: «Zecher» — en häämleche Sch.
 
Schluppejeër M.: «Schürzenjäger».
 
schluppevolls. schlubbervoll.
 
Schluppjhang M.: «Zecher» — cf. Schluppert.
 
Schluppteis M.: «Mensch mit schleppendem Gang» (Wb.06).
 
Schluppes N.: «wässerige Suppe» — do gouf et Sch. a kee Kruppes (s. d.).
 
Schlur(r)i M.: 1) «Faulenzer, Vagabund» — cf. Luri; 2) «schlechtes Getränk» — cf. Schliri, Schluutjen, Schlabberjucks, Kafféi.
 
Schluss M.: «Schluß» — an elo Sch. mat deem Kaméidi! — zum Sch. sot hien, 't wir alles an der Rei.
 
Schluss- / schluss- -endlech, -endlich (Ton: 2) Adv.: «endlich zum Schluß, zum lang erwarteten Schluß» — sch. wor et dach esou wäit; -lidd N.: «Schlußlied, Lied am Ende der Messe, einer Feier usw.»; -oktavsonndeg, gew. nur: -sonndeg M.: «letzter Sonntag der Oktave» — cf. Prëssëssiounssonndeg; -prëssëssioun, -prëssioun F.: «Prozession am letzten Sonntag der Oktave» — cf. das Vor.; -prüfung F.: «Abschlußprüfung am Ende des Trimesters oder des Schuljahrs» (Schulspr.).
 
Schlutz (lok.: Echt.) F.: 1)s. Schlitz; 2)s. Schlupp sub 3).
 
schlutzeg, schluzeg, -ig Adj.: «schlampig, nachlässig» — cf. schluppeg sub 2).
 
schlutzens. schluppen sub 2), schlabberen.
 
schluussenlok. für: luussen — dazu: Schluussert M. — s. Luussert; schluusseg Adj. — s. luusseg.
 
Schluutjen, -chen M.: «schlechter Kaffee» — cf. Schlur(r)i sub 2).
 
schluxens. schlucksen.
 
Schmaach F.: «Kostprobe» — et war nëmmen eng Sch., jhust fir engem de Mond wässereg ze maachen.
 
Schmaachkichelchen, -kuch M.: «Gebäck aus Teigabfällen beim Kuchenbacken» — cf. Flauch.
 
schmaachen (Nösl.: -ç-, Konjug.: Ind. Präs.: du schmaachs, hie schmaacht — Nösl.: du schmaachs, du schméchs, hä schmaacht, schmécht, Nösl. Ind. Prät.: schmuch, Konj. Prät.: schmich, Ösl.: schméich, Part. Prät.: geschmaach[t] — Imper.: schmaach) trans./intr. Verb.: 1) «schmecken, kosten, den Geschmack prüfen» — schmaach emol, ob d'Zopp genuch gesalz(t) as — lo wou en eng Kéier geschmaacht huet, léisst en et nët méi (vom Essen usw. gesagt) — d'Rutt ze sch. kréien — du duerfs sch.; 2) «nach etwas schmecken, einen bestimmten Geschmack haben» — wouno schmaacht dat ägentlech? — dat elo schmaacht no näischt — d'Zopp schmaacht no Seef — de Wäin schmaacht nom Stopp, nom Drauf — et schmaacht no Doudemannszéif (ekelhaft) — dat schmaacht nët schlecht (das schmeckt gut); 3) «munden» — 't schmaacht näischt besser as wéi dat, wat ee selwer ësst — wann et am beschte schmaacht, soll een ophalen — Frage der Köchin, der Hausfrau: schmaacht et? Antwort: Merci, et schmaacht (nawell gutt) — loosst Iech et gutt sch.! — et huet (scho) geschmaacht (ich habe schon gegessen) — dat schmaacht no méi (verlangt nach mehr — cf. méizen) — et schmaacht him nët méi (bei Unwohlsein) [Bd. 4, S. 155] — d'Päif schmaacht dem Pätter nët méi, an dat as gefeelt — d'Aarbecht schmaacht mer haut nët (ich habe heute keine Lust zur Arbeit) — Abl.:

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut