LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Schnaup bis Schnéi- / schnéi- (Bd. 4, Sp. 165a bis 166a)
 
Schnaup II F. — s. Scharläipchen.
 
schnaupeg (lok. Echt.: schnoupig) Adj./Adv.: 1) «schnippisch, vorlaut»; 2) «barsch» — tjëft, wat bas du sch. de Muergen! 3) (lok.: schnaipeg) «leicht und schnell, schleunig» — op der Glëtscht (Eisbahn) geet et sch. — dat do as sch. gaang — cf. schnauweg, schnaiweg.
 
schnaupen intr. Verb.: 1) «schnauben» (Wb.06); 2) «barsch reden» — dat do as nët geschnaupt! — cf. uranzen; 3)in der Ra.: 't as mer de Muergen nët geschnaupt (ich bin schlechter Laune) — Zussetz.: be-, uschnaupen.
 
schnauweg, -ig I, schnaiweg, -ig Adj./Adv.: 1) «schnell, eilig» — 't as sch. gaang — wouhin esou sch.? — Echt.: 't gät mi schnaiwig voan Hand, wann heen der hëlleft — cf. schnaupeg sub 3) — dazu: Schnauweg-, Schnaiwegkät, -keet F. — a sénger Sch. hat e vergiess säi Pak matzehuelen — cf. Hooss; 2) «findig».
 
schnauweg, -ig II Adj.: «mit Schnupftabak besudelt».
 
schnauwen trans./intr. Verb.: 1) «schnupfen» — e schnauft de ganzen Dag — e geet dorëmmer sch. amplaz ze schaffen; 2) «schnuppern»; 3) «schnauben» — cf. schnaupen; 4) in der Ra.: et geschnauft hun «Glück haben» — deen huet et elo grad geschnauft — ech hat et (grad) geschnauft (den richtigen Moment erwischt) — cf. féngeren sub 2); 5) a. «schnell vonstattengehen» — Jongen, elo schnauft et! b. «schnell fahren» — e koum ëm den Eck geschnauft wéi en Donnerwieder — cf. jhauwen.
 
Schnauwert M.: 1)s. Schnaufnues — dazu: Schnauwesch F.; 2) «Spürnase» — cf. schnauwen sub 4).
 
Schnauz M.: «Schnauzbart».
 
Schnauzbaart M.: «Schnauzbart».
 
Schnauzvull M.: «vorlauter Bursche».
 
Schnä F. — s. Schna I.
 
schnäen I, schneën (lok. schnaen, Nösl. schneien) trans. Verb.: 1) «entästen» — e Bam, eng Ho sch.; 2) «im Gestrüpp einen Weg aushauen» (Wald).
 
schnäen II trans. Verb.: «eilig essen, trinken» — en huet e puer Pätt geschnät (erageschnät) a fort war en erëm.
 
Schnäip F.: 1) (lok.) «Sternschnuppe» — et si vill Schnäipe gefall; 2)s. Schnaup I.
 
Schnäiz F.: 1) «Verweis» — eng Sch. kréien, erwëschen, gin; 2) (lok.) «Rotz» — cf. Rotz sub 1), Schnatz II sub 1).
 
schnäizen (Part. Prät.: geschnaut — Nösl.: schnicksen, schnécksen) refl./ trans. Verb.: «schneuzen» — sech an d'Hand sch. (mit den Fingern die Nase schneuzen) — d'Nues geschnaut kréien (einen Verweis bekommen) — Nösl.: schnicks (der) d'Nas! (putz die Nase!) — (sech) de Réck sch. (austreten) — en huet d'Nues driwwer geschnaut (er schlug meine Warnung in den Wind) — d'Käerz sch. (cf. Käerzeschnäiz) — Abl.: Geschnäiz N. — cf. Fanger.
 
Schnäizduch (Nösl.: Schnicksdouch, lok.: Schnappdouch, Sakduch) N.: «Taschentuch» — cf. Nuesschnappech.
 
Schnäk, Schneek F.: 1) «Leckermaul» — der Sch. opwaarden — et geet dir jo nëmme fir d'Sch. — dat Framënsch konnt sénger Sch. näischt ofschlon; 2) «Zunge, Mund» — Mutter zum Kind: weis mer emol déng Sch. — da gëf mer d'Sch. (Mündchen zum Kuß) — cf. Schleek sub 2).
 
schnäkeg, schnekeg Adj.: 1) «naschhaft, schleckerhaft und wählerisch» — sch. wéi eng al Fra, eng al Gääss; 2) «vorwitzig».
 
Schnäkegkät, Schnekegkeet F.: «Naschhaftigkeit».
 
schnäkelen, schnekelen intr. Verb.: 1) «wählerisch im Essen sein» (Wb. 06); 2) «sich einschmeicheln, flirten» — en as ëmmer dorëmmer schnekele gaang.
 
schnäken, schneken trans./intr. Verb.: «schlecken, naschen» (mit der Nebenbedeutung zuviel Geld für Naschereien ausgeben) — Zussetz.: verschnäken — Abl.: Geschnääks N.
 
Schnäkert, Schnekert M.: 1) «Leckermaul, Feinschmecker» — du gladderege Sch.! 2) «Galan» — en ale Sch. (dabei kann al «alt» bedeuten, aber auch verstärkend gebraucht sein).
 
schnäksen intr. Verb.: «vorwitzig in den Kochtopf gucken» — cf. schnäkeg sub 2).
 
Schnäkuescht M.: «Baum (hauptsächlich Eiche), dessen Äste alle drei bis vier Jahre abgehauen werden» — cf. Molbam — dazu: Schnäholz N. «Äste, die beim Schnäen abfallen». [Bd. 4, S. 166]
 
Schnäs, Schnäes, Schnees, Schneis, Schnéis F.: «Schneise» — cf. Schna I.
 
Schnärrchen F. — Dim. zu Schnarr.
 
Schnécksdouch, Schnicksdouch N. — s. Schnäizduch.
 
schnécksens. schnäizen.
 
schneëns. schnäen.
 
Schnëffi F. — s. Schnuff(i).
 
schnëffelen intr. Verb.: 1) «nieseln» — du kanns roueg erausgoen, et schnëffelt nëmmen e bësselchen; 2) «schnüffeln» — cf. schnoffelen.
 
Schnéi (s. Ltb. 87) M.: 1) «Schnee» — Wetterregel: et as kee Sch. esou reng, et as e Frascht derbäi — fällt den éischte Sch. an den Dreck, dann as de Wanter e Geck — wann de Sch. mat der Sonn ofgeet, da kënnt en erëm — héije Sch. gët kleng Waasser, klenge Sch. gët héich Waasser (Mosel) — wann de Sch. eroffällt, dann as d'Keelt gebrach — hätte mir de Sch. erof, da wir et gutt (bei Kälte gesagt) — de Sch. hänkt do (an der Loft, an de Wollécken) — et gët Sch., ech spiren et — et gët, et fällt Sch. — de Sch. as naass, dréchen — et as eng Spuer Sch. gefall — de Sch. as gefruer, e grutscht ënner de Féiss — de Sch. as gejot, mir musse schëppe goen (schaufeln gehen) — de Sch. schmëlzt, geet of — d'Teppécher soll een am Sch. klappen — de Sch. mëscht (düngt) — iron.: wou as de Sch. vun zjor? wou as de Sch., deen zjor gefall as? — iron.: e kënnt nët duurch den héie Sch. — mat Sch. werfen — de Sch. miessen (wenn Kinder in den tiefen Schnee steigen) — en Adler, e Männchen an de Sch. maachen (Kinderspiel: sich der Länge nach, mit ausgebreiteten Armen, in den Schnee legen) — een (ee mat Sch.) asäfen — cf. Mäerz, Ouschteren, Krëschtdag, Mäertesdag; 2) «schaumig geschlagenes Eiweiß» — d'Wäisst vum Ä zu Schnéi klappen;
 
Schnéi- / schnéi-

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut