LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Seckbach bis sëfferen (Bd. 4, Sp. 205b bis 206b)
 
Seckbach F.: «Spitzname früherer Moritatensänger nach einem Schlagerlied um 1910: Komm, Karlinchen, komm, Karlinchen, komm, wir wollen nach Seckbach gehn» — dat as e Lidd, dat déi al Seckbachs (déi vu Seckbach) op der Fouer gesongen huet.
 
Sécklek M.: «Säugling» — cf. Sälek.
 
Secksim Abzählreim: S. a Broud/ a Follami / ach spraach / Oudamaach / Iche / Fiche / douteen / Aus.
 
Secksmaniim Abzählreim: Enni, Katenni, S., Wikel de Wakel domani; Ellera, Fetteka, One Fleisch, Et Ka, Maus, dout aus (MKr. Nr. 408).
 
sécks, secks, sickchen, sickschen, séckschtin der Beteuerungsformel — ménger secks (meiner Treu) — seckster méng! (bei Gott!).
 
See, Sä (Nösl.: Sääch — zε:ç, Westösl.: Seech — ze:ç) F.: 1) «Säge» — d'S. as stompeg, se muss gefeilt an nei gesat (geschränkt) gin — d'S. muss wäit stoe fir gréngt Holz ze seën, ze schneiden — dat Messer as eppes wéi eng S. — Rätsel: wat huet vill Zänn a kee Gebëss? (eng S., eng Éich — MKr. Nr. 275); 2) a. «langweilige(r) Schwätzer(in), lästige(r) Bittsteller(in)» (bes. von Kindern ges.) — wat bas du eng S.! — dat as eng richteg S.! (verstärkend: eng Drummsee — dafür auch lok.: eng Seemaschin); b. «langweiliges Geschwätz, langweilige Rede, andauerndes Bitten» [Bd. 4, S. 206] — wat eng S.! — Zussetz.: Bam-, Band-, Bock-, Brout-, Drumm-, Flääsch-, Hand-, Holz-, Huel-, Kräs-, Laf-, Rad-, Ronn-, Rumm-, Schräiner-, Spal-, Stä-, Stolsee — cf. Fuusse- (Fochse-)schwanz;
 
See-/Sä- -blat N.: «Sägeblatt»; -bock M.: «Sägebock» — cf. Bock sub 4) f., Holzbock; -gestell N.: «Sägegestell, Sägerahmen»; -kaul F.: «Sägegrube» — cf. Dillschneiden; -maschin F.: 1) «Sägemaschine» — in einem Scherzlied: mäi Papp, deen huet eng S., hohohoho; 2)s. See sub 2); -miel, -mill N.: «Sägemehl» — deen huet S. am Kapp; -millen F.: «Sägemühle» (auch als Stellenbez.); -miller M.: «Sägemüller».
 
Seechen F. — s. Säächen.
 
seechens. säächen.
 
Seechommes F. — s. Säächom(m)es.
 
seen (Nösl.) — s. gesinn.
 
Seën I M. — Var. zu Segen (s. d.).
 
seën II (Nösl.: säjen, Untersauer: säen) — Konjug., Ind. Präs.: du sees, hie seet; Nösl.: du säächs (zε·çs), hä säächt (zε·çt), Ind. Prät. und Konj. Prät.: ich säächt (zε·çt); Echt.: Ind. Präs.: dou seechs (ze·çs) trans./intr. Verb.: 1) «sägen» — Nösl.: mer säächten a mer säächten an et juff dach keent Stéck — Holz s. (dafür auch: Holz schneiden); übtr.: 2) «schnarchen» — e seet — lauschter, en as am Gaang e Knuet ze s.! — cf. ronken, schnaarchen; 3) «andauernd bitten, belästigen» — hatt huet u mer geseet bis ech jo gesot hun — en huet mech domat geseet — Echt.: ich hoa geseecht a geseecht — Zussetz.: a-, duurch-, ëm-, ewech-, ofseën — Abl.: Gesees N.
 
Seër M.: «Säger» (Vogelfamilie) — klenge S. (Zwergsäger, Mergus albellus) — grousse Seër (Gänsesäger, Mergus merganser — dafür auch: Goldint) — Mëttelseër (Mittelsäger, Mergus serrator).
 
Seërei, Säerei (Mosel: Seëri) F.: «Sägerei» — dafür auch: Seemillen, Schneidmillen, Scierie.
 
Seert(lok.: Hoscheid — C) F.: «Beschädigung an Bäumen» — bei esou Seerte weess een nët wou se hierkommen.
 
Seejhegatter (lok.) M.: «Sägegatter».
 
Seemchen I M.: 1)Dim. von Som; 2) «kleiner Rest» (meist von Geld gesagt) — de S. as fir dech, sot d'Mamm — 't bleift nach e S.
 
Seemchen II — s. Séimchen.
 
Seemillen M. — s. Seërei.
 
Seenwaasser N.: «Weihwasser» (Wb.06 — eigtl.: Segenswaasser) — cf. Wäiwaasser.
 
Seess M. — s. Sääss, Siess.
 
Sefa Var. zum weiblichen Vornamen «Josephine» — cf. Jhous.
 
Sëffchen M. — Dim. zu Soff, Sëffer (s. d.).
 
Sëffecht F.: 1) «Säuferei»; 2) «Quantum Getränk».
 
sëffeg, -ig Adj.: «süffig» — e sëffegt Kräitchen — e sëffege Wäin.
 
Sëffer M.: «Säufer» — dazu: Sëffesch F. — Zussetz.: Bluttsëffer — cf. Soff I sub 2).
 
Sëffernues F.: «Säufernase».
 
Sëfferei F.: «Sauferei, Trinkgelage» — cf. Gesëff(s).
 
Sëfferin(n)es — «Name des hl. Severinus» — im Wortspiel: den hellege S. huet all Dag eng Hatt Wäi gedronk, an dach as e séileg gesprach gin.
 
sëfferen intr. Verb.: «leck sein, rinnen» — cf. säfferen, säweren, säpelen.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut