LWB Luxemburger Wörterbuch
 
serréieren bis setzen (Bd. 4, Sp. 214b bis 215a)
 
serréieren (s-) intr./trans. Verb.: 1) «spannen» — d'Kläd serréiert ënnert den Ärem — dafür meist: schrauwen sub 2), stremmen sub 3); 2) «festdrehen» — eng Schrauf nach méi s.
 
Serum (s-, z-) M. — wie hd.
 
Servante (wie frz. — Ga) F.: «das Tassen- und Tellergestell» — cf. Zerwant.
 
Serveuse (wie frz., Ton 1 — auch: Zer-) F.: «Kellnerin».
 
Service (wie frz., auch Zer-, Pl.: Servicer) M.: 1) a. «Dienst, Dienstobliegenheit» — zwanzeg Jor S. hun — e mécht säi S. gutt — deen ale Mantel huet mer ewell vill Servicer geleescht; b. «Militärdienst» — e mécht säin S.; 2) «Tafelservice» — Zussetz.: Iess-, Kaffis-, Téiservice; 3) a. «Bedienung, Kundendienst» — de S. as ze lues; b. «Bedienungsgeld» — as de S. abegraff?; 4) «Abteilung» — si hun en neien S. ageriicht — a wat fir engem S. schaffs du? — cf. Déngscht sub 1); service (wie frz., Ton: 1 oder 2), Zerwiss (Ton: 1) Höflichkeitswort: «zu Diensten, gerne zu Diensten» — Merci! Antwort: s.! (bitte! — auch: 't as gär geschitt!).
 
serviteur (wie frz.), servitär (auch: zër-, zer-) in dem Ausdruck: an domat s.! (und damit basta!).
 
Servitut (s-) F. — s. Zervitut.
 
Serwant (s-) M. — s. Zerwant.
 
Sëschter F.: «Schwester» — s. Schwëster.
 
cëssa, cessa (/səsA, /sεsA — Ton: 1 oder zweitonig — frz.: c'est ça — auch: cësla — /səslA — frz.: c'est cela — Ton: 1) Adv.: «richtig, stimmt».
 
Sessioun, Zessioun F.: «Session, Sitzungsperiode» — eng gewéinlech S. — Zussetz.: Examenszessioun.
 
Sesslek M.: «Lebernetz» (Wb.06 — C: Séisslek).
 
Sëtz (Pl. Sëtzer, als Mengenbez. auch: Sëtz — in der 1. und 2. Bed. auch F.) M.: 1) «Sitzplatz, Sitzgelegenheit»; 2) «Sitzfläche» — de Stull huet e S. vu Lieder — d'Sëtzer si gepolstert; 3) «Gesäß» — ech hun de S. wéi vum ville Sëtzen; 4) «Wohnsitz, Firmensitz» — d'Firma huet hire S. zu Esch; 5) «Mandat, Sitz» — hir Partei huet fënnef Sëtzer am Gemengerot — et si véier Sëtz(er) am Comité ze verginn — cf. Siess;
 
Sëtz- -fäss-chen (lok.: Binsfeld) N.: «Art Kinderstühlchen»; -fleesch N.: «Sitzfleisch» (Ausdauer zum Sitzen) — en huet kee S.; [Bd. 4, S. 215] -geleënheet F.: «Sitzgelegenheit» — auch kurz: Sëtz (s. d. sub 1); -lieder N. — s. -fleesch; -plaz F.: «Sitzplatz»; -recht N.: «Sitzrecht» — S. a Stëmmrecht hun.
 
Sëtzong, Sitzung F.: «Sitzung» — Zussetz.: Gemengeroots-, Chabersëtzong.
 
Setz (lok. Echt.: Seez) F.: 1) a. «Triebel» (Küferspr.); b. «Richtstock des Klempners» — cf. Riichtstack; 2) Kurzform für: Setzwo (Setzwaage) — et as an der S.; 3) a. «das Pflanzen, die Pflanzzeit» — d'S. vun de Grompren — Zussetz.: Boune-, Grompresetz; b. «Saatkartoffel» — s. Setzgromper; c.s. Setzholz;
 
Setz- -eisen N.: «Vorreißer der Zimmerleute»; -ënnen F. Pl.: «Steckzwiebeln»; -feler M.: «Setzfehler» (Druckerspr.); -gezei N.: «Setzlinge»; -gromper F.: «Saatkartoffel» (kurz: Setz — s. d. sub 3)b.) — d'Setzgromper(e) sin ze déck — cf. Saz; -gromperegenossenschaft F.: «Saatkartoffelgenossenschaft»; -holz N.: «Pflanzholz» — dafür auch kurz: Setz, weiter: Péikel, Plänzer; -maschin F.: 1) «Setzmaschine» (Druckerspr.); 2) «Kartoffelsetzmaschine»; -planz F.: «Pflänzling»; -plou M.: «Art Hobel»; -poul M.: «Pflanzholz» — s. -holz; -rommelen Pl. F.: «Setzrunkeln» — cf. -gezei; -wo F.: «Setzwaage» — cf. Waasserwo — cf. Setz sub 2).
 
Setzbaach Bachname bei Arlon: «Setzbach» (heißt später: Semois).
 
setzen (lok. z. B. Echt., Grevenmacher, Rosport, Vianden: sezen — Ind. Prät.: ech sat, Nösl.: ich satt; Konj. Prät. [Nösl.]: ich setzt; Part. Prät.: gesat, Nösl.: gesatt) trans. Verb.: 1) «setzen, hinstellen» (neuerdings im Sprachgebrauch auch: stellen) — setz de Stull op d'Säit! — setz d'Telleren op den Dësch! — setz d'Blummestäck virun d'Dir an de Reen! — e krut de Stull virun d'Dir gesat (er wurde entlassen, des Hauses verwiesen) — si hun e virun d'Dir gesat (hinausgeworfen) — ech hun alles op d'Kopp gesat an näischt erëmfond — wat hun ech deen al op d'Dëppe gesat! (zurechtgewiesen) — sech a Positur (s. d.) s. — hien huet sech an e gemaacht(ent) Nascht gesat — gesat de Fall . . . — de Fall gesat . . . — Kanner op d'Welt s. — cf. Bam sub 3), Dir, Flou, Fouss sub 2)a., c., Geck sub 3), Gaascht sub 1), Guergel sub 1), Hues sub 1), Hunn sub 2), hënnescht sub 1), Lach sub 1),II, Pawä, Plaz sub 2)c.; 2) «setzen» — engem den Tëppel op den I setzen — huet der ewell eng Kluck gesat? (ein Huhn zum Brüten auf die Eier gesetzt?) — d'Kluck huet sech selwer gesat — Stréck s. (Schlingen stellen) — de Plou s. (den Pflug richtig einstellen) — dat setzt een nët op (das hilft nicht weiter — C für Ösling) — engem e Koup virun d'Dir s. (aus Verachtung) — engem Kand eng Boun (s. d. sub 5) s. (mit dem Daumen hinter das Ohr drücken, bis es ein wenig wehtut u. das Kind aufschreit) — mir musse frësch s. (beim Geldspiel: einsetzen) — (cf. sazen) — op eppes (op e Päerd) s. — übtr.: op e falscht Päerd s. — en Text a Musek s. — wéini fänkt der un ze s.? (Druckerspr.) — engem eppes an de Kapp s. (zu etwas anleiten, anstiften, verführen, jem. etwas glauben tun) — de Kapp, d'Liewen op (an) d'Spill s.; 3) «pflanzen» — Grompre, Boune, Ierbësse s. — Bäm s.; 4) «schränken» — eng See (Säge) s.; 5) refl.: a. «sich setzen, Platz nehmen» (dafür auch gelegtl.: sëtzen) — ech setze mech nët mat him un een Dësch — wann der d'Zäit (ze) laang gët, dann diebel se a setz dech drop! — d'Kanner s. sech an d'Bänken — setz dech op d'Knéien! (zur Strafe) — setz dech odder wiiss (wächst) de nach gär? — ech musst mech s., sou schlecht wor et mir op eemol gin — setz dech fir d'éischt (ehe man eine unerwartete oder unangenehme Begebenheit erzählt) — Aufforderung zum Platznehmen: setzt (sëtzt) Iech! — auf die Frage: wuer soll ech mech s.? die spaßh. Antwort: setz dech op den Hënner, setz dech, wuer d'Braut sech gesat huet, setz dech op d'Fauscht! — ech hat mech bal op den Hënner gesat, wéi ech de Präis héieren hun — en huet sech tëscht zwéi Still an den Dreck gesat — a wann s de dech op d'Kopp setz, et geet nët — en huet sech dat an de Kapp gesat; b. «sich widersetzen, sich auflehnen» — de Jong huet sech géint säin egene Papp gesat; c. «sich absetzen, sich klären» — looss den Téi sech s.! — de Kaffi setzt sech nach, waart eng Grimmel! — maach emol eng Paus, datt d'Iessen sech setzt! (bei einem reichlichen Essen); d. «sich senken, [Bd. 4, S. 216] einsinken» — d'Mauer huet sech gesat; e. «sich selbständig machen» (Wb.06) — sech op sech s. — Zussetz.: a-, aus-, bäi-, be-, durech-, ëm-, eraus-, erof-, op-, u-, ver-, vir-, zesumme-, zousetzen.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut