LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Sprochwuert bis spuenesch (Bd. 4, Sp. 251b bis 253a)
 
Sprochwuert (lok. — C) N. — s. Spréchwuert.
 
sprock (Vianden: spruck) Adj./Adv.: 1) «spröde, brüchig, ungeschmeidig» — sprock(t) Holz — eng sp. Haut — de Goss as sp. — en huet den Arem gebrach, en huet esou sp. Schanken — sp. wéi den Noutemer Härgott (cf. Liischberg) — sp. (kuurz) Fleesch (C — im Ggs. zu: zéit, stréiegt Fleesch); 2) «schwächlich» — cf. klääsper; 3) «schroff, abweisend» — sief nët esou sp.! — cf. brausch, stronzeg.
 
Spronggeld N.: «staatliche Zuwendung bei der Geburt eines Kindes» (derb, spaßh.) — cf. Spronk sub 4). [Bd. 4, S. 252]
 
Spronk (Pl. Sprénk, Spréng, lok.: Sprunk, Pl. Sprink) M.: 1) «Sprung» — et as nëmmen e Sp. (bis dohin — nur eine kurze Wegstrecke) — hien as op e Sp. bis bei den Noper (für kurze Zeit) — um Sp. sin (drauf und dran sein) — e war um Sp. fir fortzegoen — cf. Sprang, Spréng, Laf, Saz — Zussetz.: Kazespronk; 2) «loser Streich, Seitensprung» — dénger Spréng sin ech midd — wat huet deen ewell Spréng a Konschte gemaacht! — si sin him op de Sp. (op d'Spréng) komm (auf die Schliche gekommen) — Zussetz.: Kanner-, Säite-, Studentespronk; 3) a. «Riß» — et as e Sp. am Glas; b. «Verwerfung» (Bergbau); 4) «Begattung» — e geet op de Sp. — Zussetz.: Korspronk (Quelle der Korn).
 
Spronkbriet (Wb.06) N. — s. Sprangbriet.
 
Spronkrimm M.: «Sprungriemen» (Wb.06).
 
Spronkstaf M. — s. Sprangstaang.
 
spronks Adv.: «in Sprüngen» — si si sp. do komm — cf. spranges.
 
Sprooch (Nösl.: -ç) F.: 1) «Sprache» (Volks-, Landessprache) — déi däitsch, franséisch Sp. — d'Lëtzebuerger Sp. — besonders für die französische Sprache: d'Lëtzebuerger si soss an d'Frankräich an an d'Belscht gaang, fir d'Sp. ze léieren — de Jong kann d'Sp. nach léiere goen, an da gesi mer wat e mécht — hie léiert (déi al) Sproochen; 2) «Sprachvermögen» — hien huet d'Sp. verluer (durch einen Schlaganfall) — do hat ech d'Sp. verluer (war ich sprachlos) — d'Sp. follegt him nët (er stottert, findet keine Wörter) — d'Sp. kënnt him nët (richteg) — d'Sp. wëllt nët méi recht bei him (er hat Sprachschwierigkeiten); 3) «Rede» — réck mat der Sp. eraus! — eppes zur Sp. bréngen — déi Sp. versteet en nët; 4) «Ausdrucksweise» — eng däitlech, fein, gemeng, graff, ruckelzeg Sp. — du muss eng aner Sp. mat him schwätzen — séng Sp. as zevill gesicht — Zussetz.: Blumme-, Handwierker-, Hénger-, Hämechs-, Kanner-, Mammesprooch.
 
Sprooch- -feler M.: «Sprachfehler»; -geléierten M.: «Sprachgelehrter» (meist iron.) — dat wor e grousse Sp.; -haus, -haischen N.: «Abtritt, Toilette»; -huerN.: «Höhrrohr» (Ga); -kummer, -kimmerchen F. — s. -haus; -mann M.: «Fürsprecher» (C); -mates M.: 1) «Linguist» (wohlwollend iron.) — cf. -geléierten; 2) «Vielsprecher»; 3) «Gelbspötter» (Hippolaïs icterina); -meeschter M.: «Sprachgelehrter» (Wb.06);
 
sproochen Verb. intr.: 1) a. «gemütlich plaudern» — mir souzen do ze sp. an op eemol wor et spéit — hie sproocht gär; b. «lallen» (von Kindern gesagt) — kuck wéi sproocht dat Klengt ewell! — dat Klengt sproocht mat sech selwer — cf. poteren, schwätzen, rieden; trans.: 2) «sich versprechen (vormerken) lassen» — ech hu mer d'Kabesmesser fir mar gesproocht — ech hu mer eng Dosen Äer beim Bauer gesproocht.
 
Sproochert M.: «Vielsprecher» (C) — cf. Sproochmates sub 2).
 
Sprössling M.: «Sohn» (spaßh.) — wat mécht (schafft) de Sp. dann alt?
 
Spruddel (lok. Echt.: Sprudel) F.: 1) «Wasser-, Speichelblase»; 2) F. u. M.: «Sprudel» — eng Sp. (eine Flasche Sprudel).
 
spruddelen (lok.: sprudelen, sprudderen, sprudderzen) intr. Verb.: 1) «sprudeln, brodeln» — d'Waasser spruddelt, huel et vum Feier! — de Wäi spruddelt am Faass (bei der Gärung) — wann d'Quätschegebääss kacht, da spruddelt et — d'Kanner sp. gär mam (am) Waasser (lieben es mit einem Strohhalm oder dem Mund ins Wasser zu blasen); 2) a. «rasch und unverständlich sprechen und dabei Speichel verspritzen» — dee spruddelt engem d'Gesiicht esou voll, et hätt een néideg de Prabbli opzespanen; b. «Unsinn reden» — wat spruddelt deen do? — Abl.: Gespruddels N. — dazu: Spruddeler M.; spruddeleg, spruddelzeg, -ig Adj.
 
Spruddeli (Ammenspr.) F. — s. Spriddel(chen).
 
Spruddelgäbberchen (Ammenspr.) F. — s. Gäbberchen F. sub 2), Spriddel (-chen).
 
Spruddel-, Sprudderwaasser N.: «Sprudel, Selterswasser» — cf. Spruddel sub 2).
 
Sprunz(el), Sprunsel, Spronz F.: «naseweises Mädchen» — cf. Brunz, Strunz.
 
Sprunz- -dëppen N.: «Nachttopf» (lok.) — cf. Brunzdëppen. -kachel F.: «Nachttopf» (lok.); -loach (Echt.) N.: «Harnaustrittsöffnung».
 
sprunzen (C) intr. Verb.: 1) «harnen» — cf. brunzen; 2) «Wasser reichlich sprengen».
 
sprutzens. sprëtzen. [Bd. 4, S. 253]
 
spuedegs. spiedeg.
 
spueden trans./intr. Verb.: «mit dem Spaten arbeiten» (dafür meist: gruewen) — ech hun nach e puer Stonnen ze spueden, da sin ech fäerdeg.
 
spuedendéif Adj.: «spatentief».
 
Spuedestill M.: «Spatenstiel» — cf. Spuet.
 
spuenesch (Osten: spunnesch, Nösl., Echt.: spanisch) Adj.: «spanisch» — sp. Méck (a. Libelle — cf. Joffer sub B I, b. spanische Fliege — (Lypta vesicatoria) — sp. Kräit (Art harter Gips) — sp. Seef (Schmierseife) — sp. Kränkt (1918 aufgetretene Grippe — cf. Gripp) — spuenesche Sauerampel — sp. Gras (Strand-Grasnelke — Armeria vulg.) — sp. Wand (Paravent) — e spueneschen Tiirmchen (spanisches Türmchen, kleiner Turm auf den Festungsmauern in Luxemburg-Stadt) — ech schloen der d'Schnëss kleen wéi spunnesch Salz (Berens, Kerfegsbloum) — dat kënnt mer sp. vir (ist mir unbegreiflich — cf. gotesch) — substantiv., im deutschen Grenzgebiet: am Spueneschen (für die Luxemburger Gebiete, die bis 1714 zu den spanischen Niederlanden gehörten).

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut