LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Strof- / strof- bis Stroossespëktakel (Bd. 4, Sp. 300a bis 301b)
 
Strof- / strof- -bar Adj.: «strafbar»; -exerzéieren intr. Verb.: «strafexerzieren» (Mil.); -fälleg, -ig Adj.: «straffällig, strafbar» — du méchs dech st.; -geld N.: «Strafgeld» — cf. Bouss. -gesetz N.: «Strafgesetz» (für Strafgesetzbuch eher Code pénal). -versetzen trans. Verb.: «strafversetzen» (meist im Part. Prät.) — en as strofversat (gin) — dazu: Strofversetzung F.
 
strofen (Nösl. Konj. Prät.: strooft) trans. Verb.: 1) «(be-)strafen» — d'Kanner muss ee stéieren a st. — hien as gestrooft (gebousst) gin (wurde gerichtlich bestraft) — looss en, deen aarme Mann, en as gestrooft genuch! — dee brauch nët ze soen: Herrgott, strof mech! (er hat viel Unglück, Leid gehabt) — Beteuerung, Ausruf: Herrgott, strof mech! (Zus.: wann ech et war — auch: den Herrgott soll mech st.!) — ee Lige st. — ech hun en an enger Lige gestrooft (bei einer Lüge ertappt — C) — zu Kindern, die Grimassen schneiden, die Augen verdrehen: pass op, eiser Herrgott strooft dech, d'Gesiicht bleift der esou ston! 2) «übertreffen» — de Papp strooft haut nach säi Jong an alle Stécker — hie strooft s' all an der Aarbecht — Zussetz.: bestrofen.
 
Strol I F.: 1)s. Stra sub 1); 2) «Striemen» (C).
 
Strol II M.: 1) «Strahl im Pferdehuf» — cf. Forschett II; 2)für «Strahl» meist das Hd., gelegtl. im Pl.: Strolen.
 
Stroll, Strull (Dim. Strëllchen, Strillchen) F.: 1) «Eiszapfen» — eng St. Äis — cf. Äisstroll, Kaachel; 2) «rollenartiger, wurstförmiger Körper» — eng St. (Strëllchen) Tubak — op dem Trottoir huet en Hond séng Strolle gesat — Zussetz.: Hondsstroll; 3) «halbflüssige Materie» (Engelmann).
 
Strollentubak M.: «Rollentabak» — dafür auch: Kranz-, Roll-, Drot-, Jhicktubak.
 
Strolles, Strulles (Pl. lok.: Strollissen) M. — s. d. Vor.
 
Strompel I F.: «Menschenmenge» (lok.: Echt. — C) — cf. Mass, Trawolt.
 
Strompel II M. — s. Strempel (Ga).
 
strompen, strompelen intr./trans. Verb.: 1) «strampeln» — duurch den Dreck st. — an der Schold st. bis iwwer d'Oueren; 2)in der Redewendung Grompre st. (Kartoffeln in Wasser mit einem stumpfen Besen von der anhaftenden Erde reinigen).
 
Stronk (Pl. Strénk, Dim. Strénck(el)- chen, regional, z. B. Helzingen, Vianden: Strunk, Westen: Strounk, Pl. Stréink) M.: 1) «Strunk, Pflanzenstengel ohne Blätter» — d'Raupen hun de Kabes bis op d'Strénk gefriess — wann de Kabes agemaacht gët, gin d' Strénk erausgeschnidden — et as kee Strénkelche méi do dervun (gar nichts) — übtr.: sech op d'Strénk setzen (tatkräftig vorgehen); 2) «Stiel» — bes. in Zussetz., z. B.: Biesem-, Gäissel-, Schmackestronk; 3) «verdorrtes (blattloses) Stämmchen» — mir haen déi puer Strénk nach ëm, an da planze mer de Bësch nei un; 4) «Haxe» (des Schinkens) — de St. vun der Ham — d'Ham as fort bis op de St. — cf. Bändel sub 2), Héis sub 1), Strempel; 5) a. «großer, schlanker Mensch» — wat as dee Borscht e St. gin! (cf. Strank sub 3)a.); b. «starker, unhöflicher Mensch» — Abl.: Gestrénks N.
 
stronkeg, -ig, strénkeg, -ig Adj.: «holzig, strunkig» — e stronkege Kabes — esou stronkegt Geschir aus naasse Wisen — d'Kollrawen op de Buedem (Knuppekéil) gin an dréchene Jore gär st. — cf. strénkeg, stréieg. [Bd. 4, S. 301]
 
stronzeg, -ig (lok.: stranzeg) Adj.: «schroff, unfreundlich, abweisend, unhöflich» — e stronzege Mënsch — en huet mer eng str. Äntwert gin — dazu: Stronzegkät, -keet F.
 
stronzen intr. Verb.: 1)meist im Part. Prät. gestronzt — dat as nët gestronzt (durchaus nicht unhöflich); 2) «prahlerisch reden» (Wb.06) — Abl.: Gestronz N. — séng Manéier as nëmme (näischt wéi) Gestronz.
 
Stronzert M.: «(eingebildeter) grober Mensch» (C).
 
Strooss (Dim. Streess[el]chen) F.: 1) «Straße, Landstraße» — d'St. fir op Esch, d'Escher St. — hie wunnt op der Escher St., an der Veianer St. — e wunnt op der St. (an der Hauptstraße) — zu Houschent op der St. (cf. Stroosshouschent) — eng zwee-, dräi-, véierspureg St. — eng godronnéiert, pawet(e) St. — d'St. kieren (fegen) — e brauch d'ganz St., en huet d'ganz St. vir Hand (von einem Betrunkenen gesagt) — hie mengt d'St. wir séng (von einem ungestümen Fahrer) — Kanner, bleift vun der St., soss gët der iwwerrannt (iwwerfuer)! — 't hält een d'Kanner vun der St., well do léieren se näischt Gutts — en as op der St. doheem — een op d'St. setzen (aus der Wohnung weisen, entlassen) — si sëtzen elo op der St. (ohne Unterkunft) — d'Geld fënt een nët op der St. — mir hun d'St. verluer (sind von der Straße abgekommen) — d'St. as beliwwert (leicht gefroren — cf. liwweren III sub 2) — 't as vill Verkéier op der St. — d'St. as voller Leit — de Won hält d'St. gutt (hat eine gute Straßenlage) — e schafft op der St., an der St. — am Krich hun d'Preisen d'Lëtzebuerger op d'St. (zum Straßenbau) schaffe geschéckt — d'Aarbechter sin op d'St. gaang (protestierten) — Bergbau: beim terrassenartigen Aufdecken oder Abkummern im Tagebau wurde op Stroosse gefuer — in Flurnamen: op der St. — cf. bauen sub 2), Gaass sub 1), Wee — Zussetz.: Auto-, Land-, Réimer-, Staatsstrooss; 2) «Walzstraße» (Hüttenspr.) — dazu Zussetz.: Blech-, Drot-, Walzstrooss.
 
Stroosse(n)- -bam M.: «Straßenbaum»; -bouf M.: «Gassenbube» — cf. Gaassebouf; -beliichtong F.: «Straßenbeleuchtung»; -engel M.: «Straßenengel» — in der Ra.: St. (Gaassenengel), Hausdäiwel (s. d.); -fritz (lok.: Echt.) M. — s. -kand; -houer F.: «Hure, Straßendirne»; -kaméidi M.: «Straßenlärm»; -kand N.: «Gassenbube» — cf. -bouf, -fritz, -raiber sub 2); -lanter F.: «Straßenlaterne»; -luucht F.: «Straßenlampe, Straßenbeleuchtung» — haut huet zesoen all Duerf séng Stroosseluuchten; -raiber (lok.: -raiwer) M.: 1) «Straßenräuber» — du kënns an den Himmel, wann der Däiwel kee St. as; 2)s. -kand; -säit F.: «Straßenseite»; -schär F.: «Straßenscharre» — cf. Schär I sub 1), Këss I; -spëktakel M.: «Straßenlärme» — cf. -kaméidi.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut