LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Tratert bis Traversin (Bd. 4, Sp. 339b bis 341b)
 
Tratert M.: «Vielschwätzer» (Wb. 06) — cf. Troterer.
 
tratsch, tratscheg, tratschen, Tratscherts. traatsch, traatscheg usw.
 
Tratt I, Trëtt (für beide Pl. Trëtt) M.: 1) «Tritt» — e schwéieren T. (schwerfälliger Gang — cf. Marsch III) — all T. (all Schrack) as en do fir ze heeschen (jeden Augenblick) — e falschen T. (Fehltritt, selten übtr.) — am T. goen — de Schong huet e gudden, e kamouten, e breden T. — deem begéint een op Schratt an Tratt — et sin Trëtt am Schnéi (Fußspuren) — mat dene Schong gesäit een all T. um Lino, um Teppech; 2) «Trittbrett» (Wagen, Kutsche, Spinnrad); 3) [Bd. 4, S. 340] «Treppenstufe» — d'Trap huet e kamouten T. — d'Trëtt vun der Trap sin ze héich, ze breet — lo hat ech bal den T. verfeelt — gëf uecht, 't as en Trëtt fir an de Keller! — ech hun alt geduecht, dat Meedche kënnt en T. méi héich fannen; 4) «Hahnentritt» (cf. Kéng, King sub 3) — Zussetz.: Hunnentratt, Kontertratt, -trëtt — cf. Träpplek.
 
Tratt II (lok. — heute kaum mehr gebraucht) F.: «(Stück) Ödland» — Ra.: wann Ejhidi (2. September) nach gutt as (d'Sonn nach schéngt), da kann e Mann eng T. meden (rueden) a saangen (C — cf. Ägidius) — lok. Arsdorf: 't mengt een, du géngs an d'T. (zu Rodungsarbeiten in eine Lohheckenparzelle [in eine abgeholzte Waldparzelle], gesagt, wenn jem. sich eine dicke Brotscheibe schneidet) — cf. Ratt I, Frotzecht sub 2), Jon.
 
Tratten ON.: «Trotten» — Dorf der Gemeinde Bögen, Kanton Clerf — 34 — die Einwohner heißen: Trätter (s. d.).
 
Traud(chen), Traudi weiblicher Vorname: «Gertrud» — s. Gäert II, Gertr(a)ud.
 
trauen (Konj. Ind. Präs.: du trau[t]s, hien traut; Echt.: du traus, trauchs [-x-], heen traut, traucht [-x-]; Nösl.: traus, traut, veraltet: trocks, trockt; Westösl.: tracks, trackt; Konj. Prät.: Nösl., Luxbg.: traut; Part. Prät.: getraut, Echt.: getraut neben getraucht [-x-], Nösl.: getraut neben getrockt, getrackt) intr./refl. Verb.: «trauen» — Ra.: dien nët traut, deem as nët ze t. — ech t. deem nët iwwer de Wee — Echt.: äm nët iwer haalwer Wee t. — du kanns deem roueg t. — ech t. dem (Land-)Fridden nët — 't as kengem méi ze t. — traus de mer nët? — där Saach, där Affär t. ech glat a guer nët — sech selwer nët t. — ech hu méngen Aen nët getraut — en traut séngem ägenen Aasch nët — du traus der nët (du traust dir das nicht zu) — deen traut sech nët (dsgl.) — en huet dem Wiirt nët getraut (sich erbrochen) — hien traut (getraut) sech nët fir dohinner ze goen (es fehlt ihm an Mut) — en traut ëm iwwer d'Schëller (er mißtraut ihm) — Zussetz.: ge-, vertrauen.
 
Trauer M.: 1) a. «Trauer» (in dieser Bed. neuerdings auch F.) — en déiwen T. — am T. sin — den T. vergeet mam Klackeschall — séng Fangerneel sin am T. (vom schwarzen Rand an Fingernägeln gesagt) — 't as kee groussen (décken) T. — 't as nët vill T. — mir kommen nët aus dem T. eraus (häufige Sterbefälle); b. «Trauergemeinschaft» — beim (mam) T. goen (mit der trauernden Verwandtschaft hinter dem Sarg gehen); 2) «Trauerkleidung» — wuer gäs de däin T. kafen? — en as an den T. gekleet — 't gët haut nët méi vill T. gedroen — den déiwen T., de klengen T. droen — dafür auch: groussen, klengen T. droen — fir Papp a Mamm gouf fréier e Jor groussen an e Jor klengen T. gedroen; 3) «Trauerzeit» — den T. wor fréier fir de Papp an d'Mamm, Mann a Fra e Jor, fir e Brudder, eng Sëschter, e Schwor, Grousselteren sechs Méint, fir Kanner sechs Wochen (örtlich verschieden); 4) «Jammer» — 't as en T. an e Läd — wat en T. as dat mat deem Kärel, deem Mënsch! — T. an Aarmetei — cf. Dauer M., Misär sub 1);
 
Trauer- -band M. u. N.: «Trauerband»; -friidchen M.: «trübseliger Mensch» — esou en T.! (trauriger Held) — cf. -kiebchen; -gezei N.: «Trauerkleidung»; -hutt M.: «Trauerhut» — im Vergleich: eppes wéi en T.; -jor N.: «Trauerjahr» — Echt.: hatt kënnt dohär mat em Gesiicht wi en Trauerjouer — 't hoat en Hout wi en Trauerjouer (C); -kiebchen M.: «armseliger Mensch» — cf. -friidchen; -kläd N.: «Trauerkleid»; -krepp M.: «Trauerflor»; -marsch M.: «Trauermarsch» (Musik) — dee kritt geschwënn den T. geblosen (stirbt bald); -villchen M.: «Amsel» (lok.: Monnerich) — cf. Märel; -weid F.: «Trauerweide» (Salix babylonica).
 
trau(e)reg, -ig Adj.: 1) «traurig» — wat méchs de fir en trauregt Gesiicht? — ech hun en traurege Bréif, eng t. Nouvelle, Noriicht, Zëddéng kritt — dat as eng t. Geschicht! 2) «armselig, jämmerlich» — en traurege Mënsch, Geescht — en trauregen Apostel (Jammergestalt) — substantiv.: wat eppes Traureges!
 
Trau(e)regkät, -keet F.: «Armseligkeit, Traurigkeit» — wat eng T. mat deem Mënsch! — sou eppes vun T.!
 
traueren intr. Verb.: 1) «trauern» — ëm (fir) een t. — séng Neel t. (s. Trauer sub 1)a.); 2) a. «kränkeln» — d'Hong trauert ewell eng Zäitchen, ech fäerten et geet futti; b. «welken» — de Bam, d'Planz trauert — cf. paueren sub 3) — substantiv.: mir kommen [Bd. 4, S. 341] nët (méi) aus dem T. eraus — Abl.: Getrauers N. — wat as dat fir e G.! — Zussetz.: notraueren.
 
Traufel (Ösling: Traufelt, Draufel, Draufelt N., Westen: Trofel, Tröfel — nach C auch: M.) F.: «Maurerkelle» — eng T. Speis (Mörtel) — deen huet de Bräi mam (mat der) T. kritt (von jem. gesagt, der einen großen Mund hat).
 
traufelen I intr. Verb.: «mit der Kelle arbeiten» (Maurer, Gipser).
 
traufelen II — s. tréifelen — cf. plouen.
 
Trauliicht (phV. Norden und Süden: Traulit, West.: Troliicht, Tröliicht, lok. Ehnen: Troulit, Nordgr.: Liitchen — cf. Drauliicht, Rauluucht, -liicht) F. und N.: 1) «Irrlicht» (physikalische Erscheinung); 2) im Volksglauben: «dämonisches feindliches Wesen, das den nächtlichen Wanderer in den Sumpf lockt; als Wiedergänger [Ermordeter, Mörder, Verbrecher, Grenzsteinversetzer, auch Seele eines ungetauften Kindes], erscheint es in Sümpfen, auf Friedhöfen; bed.: Tod, Unglück, Hungersnot» (cf. Gredt Bd. II sub Irrlicht, S. 131) — huel dat do Kläd (aus buntem, auffälligem Stoff), da verféiert keen T. dech! (C) — wee muerges fortgeet an denkt owes spéit hämzekommen, soll eng Hues odder en ënnescht Kläd verkéiert undin, da verféiert kee Rauliicht een (Pletschette) — Trouliter si Séile vun ongedeefte Kanner; wann een e Vadronser biet, kann eng Séil fir den Himmel erléist gin — bekanntes Lied des Hexentommes aus dem Singspiel «Mumm Séis» von Dicks: hält sech anzwou eng T. op, sin d'Wiichtelcher an enger Kichen; 3) «ausgehöhlte (Runkel-) Rübe mit Löchern (Gesicht) und inwendig brennender Kerze»; 4) a. «Dümmling» — leichter Tadel, bei Ungeschicktheit, vor allem zu Kindern: du T.! b. «(alte) häßliche Frau» — sou en (aalt) T.
 
trausam Adj.: «vertrauenswürdig» — en trausame Mann — cf. trautsem.
 
trauschs. treisch — en as gutt t. (etwas dumm).
 
Trausch (trε:uS — Pl. Traisch [trAiS], Träisch [trε:iS], Dim. Traischelchen, Träischelchen — phV. Westen: tro:S, SW.: trə:S, Osten: trə:uS, Lux.-Stadt: trA:uS) M.: «Strauch(werk)» — Spruch der Hexen: iwwer all Hecken an Traisch — Wetterregel: bléien all Hecken an Träisch, gët et näischt — Abl.: Getraisch(s) N. — cf. Strauch.
 
trauscheg, -ig (phV. s. d. Vor.) Adj.: 1) «mit Sträuchern, Gebüsch bestanden»; 2) «buschig, mit üppigem Blattwerk» — dafür auch: trauscheleg, traujheleg — cf. plauscheg, veräschtelt.
 
trauscheleg Adj.: 1)s. d. Vor. sub 2); 2) «locker» (vom Kohl ges.).
 
Trautel (lok.: Hellingen) F. — s. Trot, Troter, Turatel — Abl.: Getrautels N.: «Lärm, Geschrei» — hal op mat deem Getrautels!
 
trautsem Adj.: 1) «vertrauenswürdig» — en trautseme Mënsch — cf. trausam; 2) «vertrauensvoll» — Zussetz.: ontrautsem.
 
Travers (wie frz.) — «Figur im Knickerspiel» (das Recht travers zu nehmen [Begünstigung, von anderer Stelle aus zu werfen] verliert man, wenn der andere Spieler zuerst gesagt hat: sans travers, dann rufen die Kinder fast immer: laisse tout, méng, sans travers — Ksp. S. 31, Nr. 42; S. 33, Nr. 43).
 
Traverse (wie frz.) F.: 1) «Querbalken, Querlatte»; 2) «Querweg» (Ga); 3) «Querstrich» (lok.: Binsfeld) — spaßh. auf der Kegelbahn: et gët eng T. (das Spiel ist verloren).
 
Traversin (wie frz., Ton: 1) M.: «langes Kopfkissen».

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut