LWB Luxemburger Wörterbuch
 
uschloen bis Uspiller(t) (Bd. 4, Sp. 380b bis 382a)
 
-schloen Verb. trans.: 1) a. «anschlagen» (Preisangabe, Bekanntmachung) — 't as am Reider ugeschloen — d' Präisser mussen an der Fënster ugeschloe sin; b. «ritzen» (Bäume, die gefällt werden sollen) — Beem fir d'Kupp u. — eng Kupp u.; c. «Blendrahmen befestigen» — eng Dir, eng Fënster u.; d. (auch intr.) «anschlagen, berühren, auf (gegen) etwas schlagen» — d'Klack huet eng Kéier ugeschloen — en Toun op dem Piano u. — wat schléit deen en Toun un! — e Gewier u. — en as (al, ellen) ugeschloen ([arg] mitgenommen); intr.: 2) a. «gedeihen» — d'Fruucht as gutt (schlecht) ugeschloen — d'Grompre si gutt ugeschloen; b. übtr.: «bekömmlich sein, wirken» — bei him schléit alles un — bei deem schléit näischt un — d'Kur huet (as) gutt ugeschloen — bei deem schloe keng gutt a keng schlecht Wierder un — et schléit em nët un; 3) «warnend bellen» — den Hond huet eng Kéier ugeschloen; 4) «militärisch grüßen» — si hun ugeschloen ewéi de Fändel an d'Luucht goung; 5) a. «mit Wasserdunst beschlagen» — d'Fënstere sin ugeschloen — dafür meist: ulafen (s. d. sub 5); b. «durch längeres Lagern im Freien unter der Nässe leiden» (bes. Buchenholz) — d'Holz as ugeschloen — adjektiv.: ugeschloen Holz zerbréckelt liicht — cf. ulafen sub 6); 6) «plötzlich beginnen» (mit Verb. im Infinitif) — hien huet ugeschloen ze laachen, ze kräischen — wat schléis de dann elo gläich un? (scil.: ze jäizen, ze brëllen); 7) «behilflich sein» — im Ausdruck: mat Hand u. (dafür meist: uleën, upaken) — an alles schloug mat Hand un (R V 38); -schloss M.: «Anschluß» (Neol.) — meist wie hd.: Anschluss; -schmieren trans. Verb.: 1) a. «(mit Öl, mit Farbe) schmieren, einreiben» — de Buedem mat Wichs u. (cf. ureiwen) — d'Schong mat Wichs u. (an dono erausreiwen) — dazu: Uschmierbiischt F.; b. «die Felle anschwöden, auf der Fleischseite mit Kalk beizen» (Ga) — dazu: Uschmierer M.: «Schwödewedel»; 2) «übervorteilen, betrügen» — deen hat äis fein a propper (mat sénger Wuer) ugeschmiert — cf. uféieren sub 1)a.; 3) «denunzieren» [Bd. 4, S. 381]cf. unhänken sub 2), uklaatschen, uschäissen; -schmotzen nur als Verbadj.: ugeschmotzt (s. d.); -schnaupen, -schnauzen, -schnäizen (lok.) trans. Verb.: «anranzen» — cf. ubaupsen, uranzen, meist: beschnaupen; -schneiden trans. Verb.: «anschneiden» — ech hun d'Briet ugeschnidden — eng Ham u. — eng Fro, en Thema u.; -schnëtt M.: «Anschnitt» — cf. Opschnatz; -schotz M.: «Anwurf» (Kegelspiel) — cf. Uspill, Uschaff; -schrauwen trans. Verb.: «festschrauben»; -schreiwen trans. Verb.: «an-, aufschreiben» — wiem schreiwe mer dat un? (bei einer Versteigerung) — déi gewonne Spiller u. — u. loossen (auf Rechnung) — op wie gët et ugeschriwwen? (auf wessen Rechnung?) — e Kand u. (goen, loossen — ins Geburtsregister eintragen lassen) — Verbadj.: ugeschriwwenin der Redewendung: u. sin — (bei engem) gutt, schlecht u. sin; -schwäärzen trans. Verb.: «anschwärzen» (Schulspr.); -schwäässen, -schweessen trans. Verb.: «anschweißen»; -schwämmen, -schwemmen trans. Verb.: «anschwemmen» — Verbadj.: ugeschwämmte Buedem — dafür auch: uschlämmen; -schwätzen intr. Verb.: «aufschwatzen» (Wb.06) — dafür meist: opschwätzen; -schwindelen trans. Verb.: «anschwindeln» — cf. opschwindelen; -seën trans. Verb.: «ansägen» — e Briet, e Ballek u.; -segelen intr. Verb.: «ansegeln» — nur in der Redewendung: ugesegelt kommen (cf. segelen sub 2); -séien trans. Verb.: «ansäen» — mir hun d'Stéck mat Kléi (Gras) ugeséit — eppes nei, frësch u.; -setzen Verb.: trans.: 1) «ansetzen, anfügen» — e Stéck un e Rack u. (cf. erlängen) — Schëmmel u. — übtr.: Fett, e Bauch, eng Panz u.; 2) «anrühren, vorbereiten» (z. B. zum Backen, zum Kochen) — den Deeg u., fir deen Dag drop ze baken — den Däässem u. (eigtl. u. übtr. schwängern — cf. Usaz sub 1) — ech hat em knaps e Jongen ugesat, du musst ech fort — eng Drëpp u. (Beeren, Kräuter, Wurzeln mit Branntwein übergießen und einige Zeit stehenlassen) — schwaarz Kréischelen u., fir Cassis ze maachen — Lilienueleg u. (gegen Brandwunden) — eng Bidden Äppel, Trester, Balleg u., fir ze brennen (zum Branntweinbrennen) — cf. ugesat(en); 3) «an den Mund setzen» — en huet d'Fläsch ugesat — Musik, Kommando an die Bläser: u.!; 4) «anpflanzen» — e Bësch, e Planti, e Wéngert u.; 5) «ansetzen» (Preis) — si haten d'Haus ze héich ugesat, 't as nët iwwergaang — da setzt emol een un! — intr.: 6) «wüchsig sein, Ertrag versprechen» — d'Grompren hu gutt ugesat — cf. uschloen sub 2)a.; 7) «beginnen» — en hat gutt ugesat, ma du huet e gelappt; 8) «intonieren» — si hun ze héich, ze niddreg ugesat — cf. Usaz sub 1); 9) intr. (Nösl.) «abhauen, schnell weglaufen» — Nösl.: en as aagesatt wi en Has — cf. ugoen sub 2); refl.: 10) «sich ansetzen» — a. — de Stëbs setzt sech iwwerall un; b. — setzt Iech mat un! (setzen Sie sich mit zu Tisch!) — dafür auch: usëtzen; -sewelen intr. Verb. — nur in der Redewendung: ugesewelt kommen (schneidig daherkommen) — cf. usegelen; -sichen trans. Verb.: «gerichtlich belangen» — ech hun e misst u., fir méng Suen ze kréien; -sid(d)elen trans./refl. Verb.: «(sich) ansiedeln» — wou hun déi sech nëmmen ugesidelt? — dazu: Usideler M.; Usid(d)elong F. (Wb.06); -siicht F.: «Ansicht» — dat si sénger Usiichten — op éischt U. (C); -sinn M.: «Anschein» — dem U. no as en éierlech — dazu genitiv.: Usinns — Usinns no as en nët esou iwwel — Usinns no duecht ech, et wir däi Koséng — auch: Ugesinns N. — op éischt U.; -sinns Adj.: «ansehnlich» — 't as en usinnst Meedchen — dazu: usinnerlech, -lich Adj.: «ansehnlich» — en usinnerlecht Wiesen (Bauernbetrieb, Anwesen); -so F.: «Ansage» (Rundfunk, Theater, Konferenz, Konzert — Neol.) — d'U. maachen; -soen trans. Verb.: 1) «ansagen» (Rundfunk usw.) — Kartenspiel: z. B. beim Skat: Schneider u., Schneider a schwaarz ugesot; 2) refl.: «sich ansagen, sich anmelden» — de Minister huet sech perséinlech ugesot; -spanen trans. Verb.: 1) «spannen, straffen» — span d'Seel nët zevill un, soss kann et räissen; 2) «anspannen» (Zugtiere) — span d'Päerd un, lo fuere [Bd. 4, S. 382] mer! — spaßh.: lo gët ugespaant — loose mer u.! (anfangen, abfahren); -spéngelen trans./refl. Verb.: «mit einer Nadel anheften» — spéngel der de Fändelchen un, soss kënnt nach méi wéi een dech froen, ob s de bezuelt häss — de Minister huet him d'Geelchen ugespéngelt — 't as nach nëmmen ugespéngelt (noch nicht genäht); -spill N.: «Anspiel» (Kegel-, Klickerspiel) — dafür auch: Uschaff, Uschotz, Uworf; -spillen intr. Verb.: 1) «anspielen, beginnen» — wie spillt un? — cf. aus-, opspillen, uschéissen sub 2), uwerfen sub 2) — aus an un, un an aus (spillen) — cf. aus sub 5); 2) «anspielen» (auf etwas) — hien huet do op eppes ugespillt; -spiller(t) M.: 1) «Anspiel» — wien huet den U.? 2) «Anspieler» — hien as e gudden U.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut