LWB Luxemburger Wörterbuch
 
unzegesinn bis Unterricht, -récht (Bd. 4, Sp. 385a bis 385b)
 
-zegesinnin dem adverb. Ausdr.: vun U. (von Ansehen) — ech kennen en nëmme vun U. — cf. gesinn, Ugesiicht; -zekommen Adv.: «seit (sehr) langer Zeit» — ech hun hien u. nët méi gesinn — ech war u. nët méi do gewiescht — sou eppes as u. nët méi geschitt; -zielen intr. Verb.: «abzählen beim Spiel» — wien zielt un? — cf. uwielen — Ausruf: nun ziel emol un! -zock M.: «Anlauf» — en U. huelen — cf. Ulaf, Uwonk.
 
Undels, Unsel(s), Unwels M.: «Amboß» — s. Ampes — Zussetz.: Eenhar-, Zweeharundels — dazu: Undelsstack M.
 
Unfall M.: «Unfall» — e schafft am U. (Verwaltung) — ech hat en U. — dazu: Unfallversécherong F. — cf. Onfall.
 
Unfug (Neol.) M. — wie hd. — groben U.
 
Ungras N. — s. Ugras.
 
uni, unéis. ouni.
 
uni, unis, uni (wie frz., Ton: 1), ünis Adj./Adv.: «einfarben, gleichfarbig» — de Stoff as u. — 't as unisse Stoff — spaßh.: unis wéi Déngens hir Kou.
 
Uni (Neol.) F. — wie hd. Abk. für «Universität» — dazu: Unisdiplom M.; -proff M.: «Universitätsprofessor»; -student M.
 
Uniform F.: «Uniform» — dat Kleed do gët eng U. (jeder trägt dasselbe Kleid) — hien as an U. — der Däiwel an U. — cf. Ziwill — dazu: Uniformsbox F.; -kap F.; -knapp M.; -paltong M.; -schneider M.
 
uniforméiert Adj.: «in Uniform» — substantiv.: Uniforméierten M.
 
Unitéit, Ünitéit F.: «Einheit, Truppeneinheit».
 
Universitéit (-s-, -z-), Üniversitéit F.: «Universität» — cf. Uni.
 
Unioun F.: 1) «Union»; 2) «Name einer nationalen Vereinigung und deren Zeitung» — dagegen Union (wie frz., Ton: 1) «Name einer bestimmten Sportvereinigung».
 
Unk F. — phV. s. Onk.
 
Unneg-éimchen M., -här M., -häerchen M., -frächen F.: «Ahnherr, Ahnfrau» — cf. Hunnegéimchen, Virelteren.
 
unnen lok. Var. von ounen (s. d.).
 
Unnéng, Uniën, Unijen, Unniën (Var.: Önjen, Oanjen, Ounéng, Ounéchen — s. d.) F.: «(Vor-)Ahnung» — ech hun esou eng U. — aber: ech hat keng Anung, wat dat géif kaschten.
 
Unner M.: «Anspieler» (lok.) — dazu: Unnert M.: 1) † «flacher, größerer Metallknopf, gebraucht um den Unner zu bestimmen» (beim Knopfspiel); 2) «großer Metallknopf» — cf. Blaffert.
 
Unni weibl. Vorname — s. Ujheni.
 
Unsels, Unsëns, Unsen M. — s. Undels, Unzelt.
 
Unterricht, -récht M.: 1) «Religionsunterricht» — dafür auch: Kannerléier, Ka(r)tchëssem, krëschtlich Léier — Zussetz.: Reli(gi)ounsunterricht, Kommuniounsunterricht; 2) «Religionsstunde» — mir gin an den U. — d'Kanner hun haut U. — den U. fällt aus.

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut