LWB Luxemburger Wörterbuch
 
Wann bis wanterhaart (Bd. 4, Sp. 409b bis 411b)
 
Wann III (vAn, vann) F.: 1) «Ackerwinde» (Convolvulus arvensis) — de W. (Kollektiv.) as schwéier ze verdillegen — lok. Wortspiel (Spott): wann di W. nët wir, da wiren déi Habschter Gäässen ewell laang erhingert — Zussetz.: Häd-, Heckewann, Wannkraut; 2) «Winde» (Hebegerät) — huel d'W. fir de Won ze lichen!
 
wann IV Adv.: «wann» — dann and w. (lok.: dann a wann — dann und [Bd. 4, S. 410] wann) — lok.: a w. kéinsch du erëm? — cf. wéini, dann, hei and do.
 
wann V (lok. Nösl.: vA:n, lok.: wang [C], lok.: wenn, wënn — n-Schwund vor Konsonanten, außer vor h, d, t, n, z — s. Fußnote Bd I, S. 5; weiter BrGra § 13, S. 42, Abs. 3 [wann s de], BrGra § 27, Flexion der Pronomina u. Konjunktion, BrGra § 33, 7) Konjkt.: «wenn» (modal und temporal) — wann dir (wa mir) näischt geschitt, da geet alles an d'Rei — spaßh.: w. der näischt geschitt, da gës d'en ale Mann — ech komme, w. ech kann — w. et geet, sin ech geschwënn do — wann dat (bet.) geet, da si mer am (um) Enn — wa mir do sin, da gesäis d'eis — w. en alt kënnt? — w. et alt as! — w. et alt stëmmt! — drohend, oft spaßh.: w. ech dech kréien! — w. et mir no géing! — w. ech eppes ze soen hätt! — a w. der Däiwel en Af géif, ech maachen et nët — einwendend: ja w.! — w. dann (och nach)! — a w. dann! (und wenn schon!) — a w. et nët duergeet, wat dann? — Raa. und Redewendungen: wa schon, da schon! — w. de Wann nët wir, wir muencher Biedler Milljonär (e groussen Här) — wa méng Groussmamm (méng Tata) Rieder hätt (Zus.: da wir s'eng Postkutsch, en Omnibus) — w. den Hond nët geschaas hätt! — wann s de nët wëlls, da looss et stoen (et sin, looss [et] dervun) — a wann s de nët geess! — a wann s de schwaarz géifs! — wann s de mer nët traus! — lok. Esch-Alz.: a wann sch de (Hof Remich: a wann sch e) nët gääsch! — w. d'Klacke lauden — w. d'Blumme bléien — w. d'Schleke bëselen — w. d'Fräsche Schwänz kréien (Boxen hätten) — in dem Kinderlied: w. déi Villercher schlofe gin, w. déi Kënnercher fréi opstin — as (wéi) w. (als ob — meist: wéi wann) — hien deet as wéi w. alles säint wir — et muss een alt maache wéi w. — e mécht wéi w. näischt wir! — fir wann (für den Fall wo) — e Mëttel fir w. s de dech erkaalt hues — eppes fir w. een de Mo op der Kopp huet — lok. (Angleichung an die Flexionsendung): wannen se kommen, da sen se hei — wannen se drénken, da kennen se keng Mooss — Höflichkeitsformel: w. iech (ech) glift (s. d.) — dazu das Verb.: wann-ech-gliftenin der abweisenden Ra.: ech wäerd dech w.! — abweisend: hei as sech näischt (méi) ze w., lo as et zou — wann et geet, wann et géing, wir ech frou — wann s de wëlls — wann Der wëllt esou gutt sin (wenn Sie die Güte haben wollten).
 
Wann VI Flurname bei Echternach — Wortspiel mit wann (wenn): wa W. nët wär, da wär Stänem hannert Eechternoach — Echt. (Wortspiel): wann ich kommen — Antwort: a Wann (Flurname) säi Leien (Schieferfelsen) — dazu: Wanndeckel M. — Felsstück daselbst, das sich nach altem Volksglauben beim Mittagsläuten dreimal um sich selbst dreht.
 
Wannecht, -icht I, Wanecht F.: «(Getreide-)Menge, die man in einem Arbeitsgang mit dem Wann reinigt».
 
Wannecht, -icht II (lok. Var.: Wënnéchen, Wënnecht, Wënnejen, Wënnéng, Ga: Wënnéng, Wënnegt, Ösl.: Wannjen) F.: 1) «Jahresertrag eines Feldes» — d'Stéck as däint, d'Wënnecht (vum Jor) muss ech nach kréien; 2) «Fruchtfolge im drei- bis fünfjährigen Turnus» — cf. Wënnéng.
 
Wannhäder Pl. N.: «Samenkapseln der Winde».
 
wannhëlzeg, wannkänteg, wänkantig, woonkantig, waldkanteg (C: wanholzeg, wä(ä)nhëlzeg) Adj.: «nicht kantig gehauen» (Wb.06) — cf. wonkant.
 
Wannholz (Ga) N.: «der Bläuel, das Holzstück, worauf man beim Abwinden des Garns den Anfang zum Knäuel bildet» (Ga).
 
wannkäntegs. wannhëlzeg.
 
Wannkraut N.: «Winde, Windeglöckchen» (Ga) — s. Wann III sub 1).
 
wannen I trans./intr. Verb. — Simplex zu gewannen (s. d.) — im Part. Prät. nur: gewonn(en) — Zussetz.: ge-, of(ge)wannen.
 
wannen II, wandsen (lok.: wëndsen, wënnen) intr., unpersönliches Verb.: «windig, stürmisch sein» — et wannt al dobaussen — 't huet d' ganz Nuecht gewandst — cf. Gewënns, Gewanns (Bd II, S. 42) — Zussetz.: verwannen I.
 
wannen III trans./intr. Verb.: 1) «winden» (mit einer Winde) — mir mussen déi Dunn (dee Bam) an d' Luucht w.; 2) «ranken» (lok.) — d' Boune w. laanscht d'Staachen — cf. kloteren; 3) «aufspulen, aufwickeln» (lok.: Bodange, belgische Provinz Luxembg.) — cf. opwéckelen, opspullen.
 
wannen IV, wanen trans. Verb.: «Getreide mit (auf) dem Wann (II) reinigen» — lok.: an der Scheier gedresch an dobausse gewaant (Art der Empfängnisverhütung).
 
wannennen Adv.: «woher» (lok.) — w. kënns de? [Bd. 4, S. 411]
 
wannschafen, wandschafen Adj./ Adv.: «lässig» (Ösling) — en as esou w. mat séngem Geschir ëmgaangen — e kumm esu w.
 
wannsweiss. wandsweis.
 
wanschAdj.: «vorlaut» (Wb.06).
 
Wanseler ON.: «Winseler» — Dorf und Gemeinde Winseler, Kanton Wiltz — 85.
 
Wanter (Pl. Wënter, Wanteren — Pl. Westen: Wäänter — phV. s. LSA Karte 47) M.: «Winter» — e fréie, e spéide, e laange, e kuurze, en haarde, e kale, e mëlle, en naasse, en dréchene W. — am W. — de W. iwwer, duurch — de ganze W. — all W. (jeden) — de W. komme mir drun (im Winter) — en as op (an) de W. gekleet — e kritt de W. ëmmer eng Gripp — deen as gutt duurch de W. komm (eigtl., übtr.: von jem. gesagt, der gut aussieht) — dat kënnt all W. erëm (jeden Winter) — 't gët kee W. méi — 't si keng Wënter méi wéi fréier — Dir bréngt de W. mat (wenn jem. schneebedeckt eintritt oder Kälte mit [ins Haus] bringt) — iron.: aacht Méint W. a véier Méint schlecht Wieder (Keelt), dann as d' Jor sou lues ëm — Wetterregeln: waarmen Hierscht, laange W. — kee W., kee Summer — kënnt am W. keng Keelt, dann as et gefeelt — fällt den éischte Schnéi an den Dreck, dann as de W. e Geck — am W. gesäit de Bauer léiwer en hongrege Wollef om Feld, wéi e Mann am wäisse Kiddel — wann d'Gäns kann ëm Krëschtdag iwwer d' Äis gon, da gët et en haarde W. — cf. Gäns, Huergäns, Laf, Lucksmass, Mëllech, Mäertesdag, Säächom(m)es, Schuebermëss;
 
Wanter- / wanter- -apel M.: «Winterapfel»; -ääch, -eech, -äisääch F. — s. sub Äisääch; -bir F.: «Winterbirne»; -blumm F.: «im Winter blühende Blume» (z. B. Krëschtrous); -botz I F.: «Reinemachen nach dem Winter»; -botz II M.: «Winterkleidung» — lo gët de W. op d'Säit gehaang; -brooch F. — s. broochen. -dag M.: «Wintertag»; -fierkel N.: 1) «Winterferkel» — Ra.: Wanterfierkelen a Summerkanner rujenéieren de Bauer; 2) «dummer Mensch» (auch spaßh.); -fruucht F.: «Wintergetreide» — cf. Fruucht, Haartfruucht; -geescht M. und F.: «Wintergerste» — cf. Geescht; -gesiicht N.: «pausbäckiges Gesicht» (Pletschette); -gezei N.: «Winterkleidung» — cf. -botz II; -gréng M.: «Efeu» — klenge, grousse W. — cf. Iewerlaf, Iertchen III — Folkl.: de wëlle Mann erschien in W. eingehüllt (cf. sub Fuesdee[g]); -haart Adj.: «winterhart»;

 

Eingabe
Wörterbuchtext:
Stichwort:
 
  

 

© 2010 - Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier
Hinweis zum problematischen Wortgut