Anklicken der Suchergebnisse führt zum entsprechenden Artikel im Wörterbuch. 
1) WLM Klass
 ... Klass f., 1. Klasse; 2. Schulzimmer; 3.
2) LWB Begriefnes
 ... B. draus (s. Begänknes) e Begriefnes éischter Klass (übtr.: eine verfehlte, gescheiterte, verschleppte Angelegenheit) e
3) LWB doubléieren
 ...: «verdoppeln» eng Zomm doubléieren eng Klass doubléieren.
4) LWB virberäden
 ... meist dafür preparéieren) de Stodent berät sech fir d'Klass v. ech hu méng Lektioun nach nët virberät
5) LWB iw(w)ersprangen
 ...auslassen» eisen as esou gescheet, e kann eng Klass i. si hu mech beim Avancement iwwersprongen (cf.
6) LWB Kaméid(é)i, Koméid(é)i
 ... geet och ouni K. Pennälerspr.: d'ganz Klass huet K. geschloën hätte mer dee K. gutt erlaanscht
7) LWB Klas(s)
 ... Klas(s) (klAs kla·s die halblange, ursprünglichere Form vor allem
8) LWB Leitsbeschësser
 ...Gewohnheitsverleumder» L.,/ Alleswësser,/ Mitock éischter Klass an uerg,/ onjhenéiert,/ affrontéiert/ da's de
9) LWB Le(t)scht
 ... die letzten Einzelheiten) en as de Leschten an der Klass hal op, sos as et däi Lescht (Drohung)
10) LWB mannst
 ... Höflichkeitsbeweis) du bas nun ower de mannsten an der Klass (der geringste) dat Framënsch as dat m. wat
11) LWB Mëtt
 ... wird) en as an der M. vun der Klass een aus der M. (Durchschnittsschüler) Kegelspiel: en
12) LWB mixte
 ... Zutritt zur Badeanstalt Damen u. Herren gleichzeitig gestattet) méng Klass as m. (in meiner Schulklasse sind Jungen und Mädchen)
13) LWB nei
 ... mir hun en neien (scil.: Jong) an der Klass (einen neu zugezogenen Schüler); b. «unbekannt»
14) LWB Perzeptioun, Persseptioun
 ...Postperzeption» (Hauptpostamt) eng P. éischt, zweet, drëtt Klass eng Sous-P. (Unterperzeption)
15) LWB Plaz
 ... der Schoul hien huet déi éischt P. an der Klass; 5) «Flecken, Mal, Narbe, fleckenförmiger Ausschlag»
16) LWB Ponkt, Punkt
 ... Schulspr.: ech hu Ponkte genuch fir méng Klass ze packen du hues kee P. méi ze verléieren
17) LWB Primmes, Primus
 ... «Primus» hien as de P. an der Klass 't as e P. an der Aarbecht
18) LWB raumen
 ... geraumt (beim Brettspiel: viele Figuren weggenommen) an där Klass as elle geraumt gin si hun de ganzen Dag
19) LWB schro
 ... wat as dat e schroe Patréiner! eng sch. Klass, Band et si sch. Leit dat Meedchen as
20) LWB Schwanz
 ... Donnerwieder e koum ganz un de Sch. vun der Klass dat huet kee Kapp a kee Sch.;
21) LWB hanne(n) sin
 ... hanne mat der Aarbecht en as hannen an der Klass;
22) LWB vir sin
 ...(haben einige Kegel Vorsprung) hien as vir an der Klass, an der Course;
23) LWB Spéiss
 ... 2) «Spießbürger» Leitsbeschësser, Alleswësser, Mitock éischter Klass, ongenéiert, affrantéiert an uerg, da's de Sp. vu Lëtzebuerg
24) LWB Weil
 ... as laanger W. (weitaus) dat gescheitst vun der ganzer Klass (lok.) no enger (ër) W. (nach
25) LWB Won
 ... Waggon, Voiture aber (lok.): e Won éischt Klass, e Schlofwon; b. «Wagenladung» e W.
26) LWB Wupp
 ...: de viischte W., den hënneschte W. (vun der Klass) Zussetz.: Kautschus-, Zoossisswupp.
27) LWB Zaldot
 ... bei den Zaldoten (beim Militär) Z. éischt, zweet Klass e gewéinlechen Z. e gemengen Z. bei
28) LWB zweet
 ... bestuet (zum zweiten Mal verheiratet) hie fiirt z. Klass (zweiter Klasse) déi z. Divisioun (zweite Division